Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
P25 S38 Klovainiai (Klewany);
Arkusz 14.0 MBP25 S38 KLOVAINIAI (KŁAWANY) Klovainiai 1936 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP25 S38 KLOVAINIAI (KŁAWANY) Klovainiai 1936 300 dpi details
P25 S40 Kupiškis (Kupiszki);
Arkusz 1.2 MBP25 S40 KUPISZKI Kupiškis 1923 300 dpi details
P25 S41 Rokiškis (Rokiszki);
Arkusz 13.8 MBP25 S41 (R18) Rakiszki Rokiškis 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.1 MBP25 S41 (R18) Rakiszki Rokiškis 1921 300 dpi (2013-01-01) details
P25 S42 Ilukste (Iłłukszta);
Arkusz 8.2 MBP25 S42 ILUKSTE (IŁŁUKSZTA) Ilūkste 1936 300 dpi details
P25 S43 Daugavpils (Dyneburg);
Arkusz 8.2 MBP25 S43 DAUGAVPILS (DYNEBURG) Daugavpils 1936 300 dpi details
P25 S44 Krasław (Krāslava);
Arkusz 14.1 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) Krāslava 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) Krāslava 1933 300 dpi (2015-11-11) details
P25 S45 Druja; Друя;
Arkusz 15.9 MBP25 S45 DRUJA Друя 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP25 S45 DRUJA Друя 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P25 S46 Dryssa; Дрыса;
Arkusz 6.8 MBP25 S46 DRYSSA Дрыса 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.6 MBP25 S46 DRYSSA Дрыса 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S40 Anykščiai (Onikszty) ;
Arkusz 13.3 MBP26 S40 (Q19) Onikszty Anykščiai 1921 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 4.7 MBP26 S40 (Q19) Onikszty Anykščiai 1921 300 dpi (2012-01-01) details
P26 S42 Dukszty; Dūkštas;
Arkusz 16.6 MBP26 S42 DUKSZTY Dūkštas 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP26 S42 DUKSZTY Dūkštas 1932 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 20.8 MBP26 S42 DUKSZTY Dūkštas 1932 600 dpi (2015-12-25) details
P26 S43 Dryświaty; Дрысвяты;
Arkusz 17.6 MBP26 S43 DRYŚWIATY Дрысвяты 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.9 MBP26 S43 DRYŚWIATY Дрысвяты 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S44 Brasław; Браслаў;
Arkusz 16.4 MBP26 S44 BRASŁAW Браслаў 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.7 MBP26 S44 BRASŁAW Браслаў 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S45 Miory; Мёры;
Arkusz 15.3 MBP26 S45 MIORY Мёры 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.2 MBP26 S45 MIORY Мёры 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S46 Dzisna; Дзісна;
Arkusz 14.1 MBP26 S46 DZISNA Дзісна 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.7 MBP26 S46 DZISNA Дзісна 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S42 Łyngmiany; Linkmenys;
Arkusz 16.4 MBP27 S42 ŁYNGMIANY Linkmenys 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP27 S42 ŁYNGMIANY Linkmenys 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S43 Widze; Відзы;
Arkusz 16.6 MBP27 S43 WIDZE Відзы 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP27 S43 WIDZE Відзы 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S44 Koziany; Казяны;
Arkusz 15.1 MBP27 S44 KOZIANY Казяны 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.2 MBP27 S44 KOZIANY Казяны 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S45 Szarkowszczyzna; Шаркаўшчына;
Arkusz 14.0 MBP27 S45 SZARKOWSZCZYZNA Шаркаўшчына 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP27 S45 SZARKOWSZCZYZNA Шаркаўшчына 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S46 Łużki; Лужкі;
Arkusz 14.0 MBP27 S46 ŁUŻKI Лужкі 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP27 S46 ŁUŻKI Лужкі 1933 300 dpi details
P27 S47 Połock; Полацак; Полоцк;
Arkusz 14.9 MBP27 S47 POŁOCK Полацак 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.3 MBP27 S47 POŁOCK Полацак 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S38 Janów n. Wilią; Jonava;
Arkusz 14.3 MBP28 S38 (O21) Janów n. Wilią Jonava 1922 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.3 MBP28 S38 (O21) Janów n. Wilią Jonava 1922 300 dpi (2013-01-01) details
P28 S40 Pozelwa; Želva;
Arkusz 15.9 MBP28 S40 POZELWA Želva 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.7 MBP28 S40 POZELWA Želva 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S41 Orniany; Arnionys;
Arkusz 18.9 MBP28 S41 (R21) Malaty Molėtai 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 7.0 MBP28 S41 (R21) Malaty Molėtai 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.8 MBP28 S41 ORNIANY Arnionys 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP28 S41 ORNIANY Arnionys 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S42 Święciany; Švenčionys;
Arkusz 5.9 MBP28 S42 SWENCJANY Švenčionys 1917 300 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 18.5 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY Švenčionys 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY Švenčionys 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S43 Hoduciszki; Adutiškis;
Arkusz 16.3 MBP28 S43 HODUCISZKI Adutiškis 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP28 S43 HODUCISZKI Adutiškis 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S44 Postawy; Паставы;
Arkusz 16.0 MBP28 S44 POSTAWY Паставы 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP28 S44 POSTAWY Паставы 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S45 Głębokie; Глыбокае;
Arkusz 14.9 MBP28 S45 GŁĘBOKIE Глыбокае 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP28 S45 GŁĘBOKIE Глыбокае 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S46 Plissa; Плиса;
Arkusz 15.0 MBP28 S46 PLISSA Плиса 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 4.8 MBP28 S46 PLISSA Плиса 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P29 S25 Leba (Łeba);
Arkusz 11.2 MBP29 S25 (25) Łeba Leba 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 3.7 MBP29 S25 (25) Łeba Łeba 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 13.0 MBP29 S25 25 LEBA (ŁEBA) Łeba 1935 600 dpi details
Arkusz 4.3 MBP29 S25 25 LEBA (ŁEBA) Łeba 1935 300 dpi details
P29 S26 Żarnowiec;
Arkusz 9.1 MBP29 S26 (26) Osieki Osieki 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 3.1 MBP29 S26 (26) Osieki Osieki 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 15.9 MBP29 S26 ŻARNOWIEC Żarnowiec 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP29 S26 ŻARNOWIEC Żarnowiec 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P29 S30 Palmnicken; Янтарный; Palvininkai;
Arkusz 6.9 MBP29 S30 28 PALMNICKEN Янтарный 1930 300 dpi details
P29 S31 Cranz; Зеленоградск ; Krantas;
Arkusz 7.7 MBP29 S31 29 CRANZ Зеленоградск 1932 300 dpi details
P29 S32 Labiau (Labiawa); Полесск; Labguva;
Arkusz 8.4 MBP29 S32 30 LABIAU (Labiawa) Полесск 1932 300 dpi details
P29 S33 Skaisgirren (Skajzgiry); Большаково; Skaistgiriai;
Arkusz 8.8 MBP29 S33 31 SKAISGIRREN (Skajzgiry) Большаково 1932 300 dpi details
P29 S34 Szillen (Szyle) ; Жилино; Žiliai;
Arkusz 8.5 MBP29 S34 SZILLEN (SZYLE) Жилино 1932 300 dpi details
P29 S35 Piłkały; Добровольск; Pilkalnis;
Arkusz 14.0 MBP29 S35 33 PILLKALLEN (PILKAŁY) Добровольск 1928 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP29 S35 33 PILLKALLEN (PILKAŁY) Добровольск 1928 300 dpi details
P29 S37 Zapyškis (Sapieżyszki);
Arkusz 25.0 MBP29 S37 ZAPYŠKIS (SAPIEŻYSZKI) Zapyškis 1935 600 dpi details
Arkusz 7.7 MBP29 S37 ZAPYŠKIS (SAPIEŻYSZKI) Zapyškis 1935 300 dpi details
P29 S39 Kaišiadorys (Koszedary);
Arkusz 15.0 MBP29 S39 KAIŠIADORYS (KOSZEDARY) Kaišiadorys 1935 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP29 S39 KAIŠIADORYS (KOSZEDARY) Kaišiadorys 1935 300 dpi details
P29 S40 Mejszogoła; Maišiagala;
Arkusz 18.7 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA Maišiagala 1928 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.2 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA Maišiagala 1928 300 dpi (2015-11-11) details
P29 S41 Niemeczyn; Nemenčinė;
Arkusz 6.1 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1927 300 dpi details
Arkusz 19.8 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S42 Michaliszki; Міхалішкі;
Arkusz 19.5 MBP29 S42 MICHALISZKI Міхалішкі 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP29 S42 MICHALISZKI Міхалішкі 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S43 Świr; Свір;
Arkusz 14.4 MBP29 S43 ŚWIR Свір 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP29 S43 ŚWIR Свір 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S44 Miadzioł; Мядзел;
Arkusz 14.6 MBP29 S44 MIADZIOŁ Мядзел 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP29 S44 MIADZIOŁ Мядзел 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S45 Dokszyce; Докшыцы;
Arkusz 14.9 MBP29 S45 DOKSZYCE Докшыцы 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.7 MBP29 S45 DOKSZYCE Докшыцы 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S46 Tumiłowicze; Тумілавічы;
Arkusz 12.6 MBP29 S46 TUMIŁOWICZE Тумілавічы 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.1 MBP29 S46 TUMIŁOWICZE Тумілавічы 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P30 S23 Lanzig (Łącko);
Arkusz 4.6 MBP30 S23 43 LANZIG (ŁĄCKO) Łącko 1935 300 dpi details
Arkusz 4.9 MBP30 S23 43 LANZIG (ŁĄCKO) Łącko 1935 400 dpi (2015-02-22) details
P30 S24 Stolpmünde; Ustka;
Arkusz 13.8 MBP30 S24 (Ujscie) Stolpmünde Ustka 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.0 MBP30 S24 (Ujscie) Stolpmünde Ustka 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 19.0 MBP30 S24 44 STOLPMÜNDE Ustka 1935 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP30 S24 44 STOLPMÜNDE Ustka 1935 300 dpi details
P30 S25 Lauenburg (Lębork);
Arkusz 15.4 MBP30 S25 (45) Lębork (Lauenburg in Pom) Lębork 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.8 MBP30 S25 (45) Lębork (Lauenburg in Pom) Lębork 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 18.0 MBP30 S25 45 LAUENBURG (LĘBORK) Lębork 1935 600 dpi details
Arkusz 6.5 MBP30 S25 45 LAUENBURG (LĘBORK) Lębork 1935 300 dpi details
P30 S26 Wejherowo;
Arkusz 16.2 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.1 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 22.0 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1923 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 8.3 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1923 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 21.7 MBP30 S26 (46) Wejherowo (2) Wejherowo 1923 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.9 MBP30 S26 (46) Wejherowo (2) Wejherowo 1923 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.7 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 600 dpi details
Arkusz 7.4 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 300 dpi (2015-12-02) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 600 dpi (2015-01-08) details
Arkusz 9.9 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 300 dpi (2015-01-08) details
P30 S27 Gdynia;
Arkusz 10.1 MBP30 S27 (27) Swarzewo Swarzewo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 3.2 MBP30 S27 (27) Swarzewo Swarzewo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 12.9 MBP30 S27 (47) Puck (Putzig) Puck 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 4.5 MBP30 S27 (47) Puck (Putzig) Puck 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 4.6 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1927 300 dpi details
Arkusz 14.4 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1927 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1931 600 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 21.6 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1931 600 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 19.9 MBP30 S27 GDYNIA (kolor) Gdynia 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 9.2 MBP30 S27 GDYNIA (kolor) Gdynia 1931 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 21.7 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1938 600 dpi (2015-11-11) details
P30 S30 Pillau (Piława);
Arkusz 7.0 MBP30 S30 49 PILLAU (Pilawa) Балтийск 1931 300 dpi details
P30 S31 Königsberg (Królewiec); Калининград; Karaliaučius;
Arkusz 8.8 MBP30 S31 50 KÖNIGSBERG (Królewiec) Калининград 1928 300 dpi details
P30 S32 Wehlau (Welawa); Знаменск; Vėluva;
Arkusz 8.9 MBP30 S32 51 WEHLAU (Welawa) Знаменск 1928 300 dpi details
P30 S33 Insterburg (Wystruć); Черняховск; Įsrutis;
Arkusz 8.9 MBP30 S33 52 INSTERBURG (Wystruć) Черняховск 1932 300 dpi details
P30 S34 Gumbinnen (Gabin); Гусев; Gumbinė;
Arkusz 5.8 MBP30 S34 53 GUMBINNEN (Gąbin) Гусев 1932 300 dpi details
P30 S35 Staluponen (Stolupiany); Нестеров; Stalupėnai;
Arkusz 8.6 MBP30 S35 STALUPONEN (Stolupiany) Нестеров 1932 300 dpi details
P30 S36 Wilkowyszki (Vilkaviškis);
Arkusz 20.0 MBP30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviškis) Vilkaviškis 1932 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviškis) Vilkaviškis 1932 300 dpi details
Arkusz 8.1 MBP30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviškis) Vilkaviškis 1932 300 dpi (2015-02-23) details
P30 S37 Marjampol; Marijampolė;
Arkusz 8.5 MBP30 S37 MARJAMPOL Marijampolė 1932 300 dpi (2010-01-01) details
P30 S38 Preny (Prenai);
Arkusz 24.0 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 600 dpi details
Arkusz 8.6 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 300 dpi details
Arkusz 5.2 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 300 dpi details
Arkusz 16.0 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 600 dpi details
P30 S39 Rudziszki; Rūdiškės;
Arkusz 20.0 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1929 600 dpi details
Arkusz 8.4 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1929 300 dpi details
Arkusz 20.5 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1932 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 8.1 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1932 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 20.1 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.9 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S40 Wilno; Vilnius;
Arkusz 19.0 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1927 600 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 7.9 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1927 300 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 19.7 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1927 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1927 300 dpi (2015-11-09) details
Arkusz 17.4 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.0 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1933 300 dpi (2015-11-11) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1933 600 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 10.1 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1933 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 20.3 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.9 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S41 Miedniki; Medininkai;
Arkusz 14.9 MBP30 S41 (R23) Miedniki Medininkai 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.6 MBP30 S41 (R23) Miedniki Medininkai 1921 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 14.9 MBP30 S41 A30 B41 MIEDNIKI Medininkai 1927 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP30 S41 A30 B41 MIEDNIKI Medininkai 1927 300 dpi details
Arkusz 18.2 MBP30 S41 MIEDNIKI Medininkai 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP30 S41 MIEDNIKI Medininkai 1933 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 20.2 MBP30 S41 NOWA WILEJKA Medininkai 1934 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 10.0 MBP30 S41 NOWA WILEJKA Medininkai 1934 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S42 Worniany; Варняны;
Arkusz 18.4 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.3 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1929 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 14.9 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1934 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1934 300 dpi details
P30 S43 Żodziszki; Жодзішкі;
Arkusz 16.4 MBP30 S43 ŻODZISZKI Жодзішкі 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP30 S43 ŻODZISZKI Жодзішкі 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S44 Kurzeniec; Куранец;
Arkusz 14.1 MBP30 S44 KURZENIEC Куранец 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP30 S44 KURZENIEC Куранец 1933 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S45 Dołhinów; Даўгінава;
Arkusz 18.2 MBP30 S45 DOŁHINÓW Даўгінава 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.3 MBP30 S45 DOŁHINOW Даўгінава 1933 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 15.4 MBP30 S45 DOŁHINOW (2) Даўгінава 1933 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 6.1 MBP30 S45 DOŁHINOW (2) Даўгінава 1933 300 dpi (2015-02-23) details
P30 S46 Biehomla ; Бягомль;
Arkusz 6.8 MBP30 S46 BIEHOMLA Бягомль 1932 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 18.7 MBP30 S46 BIEHOMLA Бягомль 1932 600 dpi (2016-02-04) details
P31 S22 Grossmöllen (Wielkie Mielno);
Arkusz 17.0 MBP31 S22 65 GROSSMÖLLEN (WIELKIE MIELNO) Mielno 1937 600 dpi details
Arkusz 4.6 MBP31 S22 65 GROSSMÖLLEN (WIELKIE MIELNO) Mielno 1937 300 dpi details
P31 S23 Rügenwalde (Darłowo);
Arkusz 21.0 MBP31 S23 66 RÜGENWALDE (DERŁÓW) Darłowo 1935 600 dpi details
Arkusz 9.3 MBP31 S23 66 RÜGENWALDE (DERŁÓW) Darłowo 1935 300 dpi details
P31 S24 Słupsk;
Arkusz 15.5 MBP31 S24 (67) Stolp (Słupsk) Słupsk 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.8 MBP31 S24 (67) Stolp (Słupsk) Słupsk 1921 300 dpi (2013-11-23) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBP31 S24 (67) Stolp (Słupsk) Słupsk 1924 400 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 22.0 MBP31 S24 67 STOLP (SŁUPSK) Słupsk 1935 600 dpi details
Arkusz 9.6 MBP31 S24 67 STOLP (SŁUPSK) Słupsk 1935 300 dpi details
P31 S25 Gowidlino;
Arkusz 15.7 MBP31 S25 (68) Lupowo Łupawa 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.0 MBP31 S25 (68) Lupowo Łupawa 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 18.7 MBP31 S25 GOWIDLINO Gowidlino 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.6 MBP31 S25 GOWIDLINO Gowidlino 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S26 Kartuzy;
Arkusz 22.1 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1924 600 dpi (2015-01-01) details
Arkusz 8.4 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1924 300 dpi (2015-01-01) details
Arkusz 19.7 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.1 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S27 Gdańsk (Danzig);
Arkusz 7.8 MBP31 S27 (70) Gdańsk 1921 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 22.0 MBP31 S27 (70) Gdańsk Gdańsk 1921 600 dpi (2015-02-02) details
Arkusz 20.8 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.7 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 18.5 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 600 dpi (2015-11-11) details
P31 S28 Tiegenort; Tujsk;
Arkusz 5.1 MBP31 S28 (71) Tiegenort Tujsk 1923 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 14.9 MBP31 S28 (71) Tiegenort Tujsk 1923 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 7.3 MBP31 S28 (71) TIEGENORT Tujsk 1931 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 21.1 MBP31 S28 (71) TIEGENORT Tujsk 1931 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 16.6 MBP31 S28 TIEGENORT Tujsk 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP31 S28 TIEGENORT Tujsk 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S29 Braunsberg (Braunsberga); Braniewo;
Arkusz 16.9 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Braunsberg Braniewo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.7 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Braunsberg Braniewo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 17.8 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Branunsberg (Brunsberga) Braniewo 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.0 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Branunsberg (Brunsberga) Braniewo 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 8.3 MBP31 S29 BRAUNSBERG Braniewo 1931 300 dpi details
Arkusz 24.4 MBP31 S29 BRAUNSBERG Braniewo 1931 600 dpi details
Arkusz 7.8 MBP31 S29 Braunsberg (Braunsberga) Braniewo 1931 300 dpi details
P31 S30 Heiligenbeil (Święta Siekierka); Мамоново ; Šventapilis;
Arkusz 9.6 MBP31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) Мамоново 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBP31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) Мамоново 1931 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) Мамоново 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S31 Pr. Eylau (Iławka); Багратионовск; Iława Pruska;
Arkusz 8.5 MBP31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) Багратионовск 1928 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.7 MBP31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) Багратионовск 1928 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) Багратионовск 1928 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S32 Friedland (Frydląd); Правдинск; Romuva;
Arkusz 8.9 MBP31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) Правдинск 1931 300 dpi details
Arkusz 25.0 MBP31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) Правдинск 1931 600 dpi details
Arkusz 9.4 MBP31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) Правдинск 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S33 Nordenburg (Nordenbork); Крылово; Ašvėnai;
Arkusz 8.0 MBP31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) Крылово 1934 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) Крылово 1934 600 dpi details
Arkusz 7.9 MBP31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) Крылово 1934 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S34 Goldap (Gołdap); Geldapė;
Arkusz 8.1 MBP31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) Gołdap 1932 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.4 MBP31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) Gołdap 1932 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) Gołdap 1932 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S35 Przerośl;
Arkusz 22.0 MBP31 S35 PRZEROŚL 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.4 MBP31 S35 PRZEROŚL 1931 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S36 Wiżajny-Kalwaria; Vižainis- Kalvarija;
Arkusz 19.8 MBP31 S36 WIŻAJNY-KALWARIA Vižainis- Kalvarija 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.0 MBP31 S36 WIŻAJNY-KALWARIA Vižainis- Kalvarija 1929 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S37 Simno; Simnas;
Arkusz 16.0 MBP31 S37 (N24) Simno Simnas 1922 600 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 5.9 MBP31 S37 (N24) Simno Simnas 1922 300 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 17.1 MBP31 S37 SIMNO Simnas 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP31 S37 SIMNO Simnas 1932 300 dpi details
P31 S38 Olita (Alytus);
Arkusz 15.0 MBP31 S38 OLITA (ALYTUS) Alytus 1928 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP31 S38 OLITA (ALYTUS) Alytus 1928 300 dpi details
P31 S39 Olkieniki Zachód; Valkininkai;
Arkusz 15.0 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACH.-ORANY Valkininkai, Varėna 1927 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACH.-ORANY Valkininkai, Varėna 1927 300 dpi details
Arkusz 7.7 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1927 600 dpi details
Arkusz 3.2 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1927 300 dpi details
Arkusz 7.5 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1931 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 20.5 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1931 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 19.1 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.9 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S40 Olkieniki Wschód; Valkininkai;
Arkusz 18.0 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD Valkininkai 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD Valkininkai 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S41 Soleczniki; Šalčininkai;
Arkusz 15.7 MBP31 S41 (R24) Wielkie Soleczniki Šalčininkai 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 6.2 MBP31 S41 (R24) Wielkie Soleczniki Šalčininkai 1921 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP31 S41 SOLECZNIKI Šalčininkai 1926 400 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 19.3 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI Šalčininkai 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.0 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI Šalčininkai 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S42 Oszmiana; Ашмяны;
Arkusz 14.6 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1927 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.6 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1927 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 19.1 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.1 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S43 Smorgonie; Смаргонь;
Arkusz 18.5 MBP31 S43 SMORGONIE Смаргонь 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.3 MBP31 S43 SMORGONIE Смаргонь 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S44 Wilejka; Вілейка;
Arkusz 15.0 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA Вілейка 1926 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA Вілейка 1926 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.5 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA (2) Вілейка 1926 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA (2) Вілейка 1926 300 dpi (2015-11-12) details
P31 S45 Olkowicze; Альковічы;
Arkusz 15.5 MBP31 S45 OLKOWICZE-CHOTAJEWICZE Альковічы 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.1 MBP31 S45 OLKOWICZE-CHOTAJEWICZE Альковічы 1928 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.8 MBP31 S45 OLKOWICZE Альковічы 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.6 MBP31 S45 OLKOWICZE Альковічы 1931 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S46 Ziembin ; Зембін;
Arkusz 8.0 MBP31 S46 ZIEMBIN Зембін 1932 300 dpi details
P32 S17 Greifswald (Gryfia);
Arkusz 13.0 MBP32 S17 89 GREIFSWALD Greifswald 1939 600 dpi details
Arkusz 4.5 MBP32 S17 89 GREIFSWALD Greifswald 1939 300 dpi details
P32 S19 Fritzow (Wrzosowo);
Arkusz 9.9 MBP32 S19 91 FRITZOW (WRZOSOWO) Wrzosowo 1937 600 dpi details
Arkusz 3.8 MBP32 S19 91 FRITZOW (WRZOSOWO) Wrzosowo 1937 300 dpi details
P32 S20 Treptow (Trzebiatowo); Trzebiatów;
Arkusz 14.0 MBP32 S20 92 TREPTOW A.D. REGA (TRZEBIATOWO) Trzebiatów 1937 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP32 S20 92 TREPTOW A.D. REGA (TRZEBIATOWO) Trzebiatów 1937 300 dpi details
P32 S21 Kolberg; Kołobrzeg;
Arkusz 15.0 MBP32 S21 93 KOLBERG (KOŁOBRZEG) Kołobrzeg 1937 600 dpi details
Arkusz 6.9 MBP32 S21 93 KOLBERG (KOŁOBRZEG) Kołobrzeg 1937 300 dpi details
P32 S22 Köslin (Koszalin);
Arkusz 20.0 MBP32 S22 94 KÖSLIN (KOSZALIN) Koszalin 1937 600 dpi details
Arkusz 8.8 MBP32 S22 94 KÖSLIN (KOSZALIN) Koszalin 1937 300 dpi details
P32 S23 Pollnow (Polanów);
Arkusz 21.0 MBP32 S23 95 POLLNOW (POLANÓW) Polanów 1935 600 dpi details
Arkusz 6.6 MBP32 S23 95 POLLNOW (POLANÓW) Polanów 1935 300 dpi details
P32 S24 Miastko (Rummelsburg);
Arkusz 7.6 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom. Miastko 1923 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 19.3 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom. (Miastko) Miastko 1923 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.0 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom. (Miastko) Miastko 1923 300 dpi (2015-11-12) details
Arkusz 20.0 MBP32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) Miastko 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.2 MBP32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) Miastko 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S25 Lipusz i Bytowo (Bütow); Bytów;
Arkusz 19.4 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) Lipusz, Bytów 1936 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.8 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) Lipusz, Bytów 1936 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S26 Kościerzyna;
Arkusz 20.1 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.2 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.9 MBP32 S26 Kościerzyna 1925 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.3 MBP32 S26 KOŚCIERZYNA Kościerzyna 1936 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.0 MBP32 S26 KOŚCIERZYNA Kościerzyna 1936 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S27 Tczew;
Arkusz 18.8 MBP32 S27 TCZEW Tczew 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP32 S27 TCZEW Tczew 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S28 Malbork (Marienburg);
Arkusz 14.9 MBP32 S28 (100) (Malbork) Marienburg Malbork 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.6 MBP32 S28 (100) (Malbork) Marienburg Malbork 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 24.0 MBP32 S28 100 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1931 600 dpi details
Arkusz 9.3 MBP32 S28 100 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1931 300 dpi details
Arkusz 18.3 MBP32 S28 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP32 S28 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S29 Elbing (Elbląg) ;
Arkusz 17.4 MBP32 S29 (101) (Elbląg) Elbing Elbląg 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.6 MBP32 S29 (101) (Elbląg) Elbing Elbląg 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 8.4 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) Elbląg 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) Elbląg 1931 600 dpi details
Arkusz 9.8 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) Elbląg 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S30 Wormditt (Orneta);
Arkusz 9.4 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) Orneta 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.2 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) Orneta 1931 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) Orneta 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S31 Heilsberg (Licbark); Lidzbark Warmiński;
Arkusz 8.0 MBP32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) Lidzbark Warmiński 1930 300 dpi details
Arkusz 8.3 MBP32 S31 HEILSBERG Lidzbark Warmiński 1930 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBP32 S31 HEILSBERG Lidzbark Warmiński 1930 600 dpi details
P32 S32 Rossel (Reszel);
Arkusz 13.0 MBP32 S32 104 RÖSSEL (RESZEL) Reszel 1928 600 dpi details
Arkusz 4.9 MBP32 S32 104 RÖSSEL (RESZEL) Reszel 1928 300 dpi details
Arkusz 8.8 MBP32 S32 104 RÖSSEL (RESZEL) Reszel 1928 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S33 Rastenburg (Rastembork); Kętrzyn;
Arkusz 7.3 MBP32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) Rastembork 1930 300 dpi details
Arkusz 23.6 MBP32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) Rastembork 1930 600 dpi details
Arkusz 10.9 MBP32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) Rastembork 1930 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S34 Grabowen (Grabowo);
Arkusz 9.1 MBP32 S34 106 GRABOWEN (Grabowo) Grabowo 1932 300 dpi details
Arkusz 7.7 MBP32 S34 GRABOWEN Grabowo 1932 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP32 S34 GRABOWEN Grabowo 1932 600 dpi details
P32 S35 Filipów;
Arkusz 17.9 MBP32 S35 (107) Marggrabowa - Filipów Olecko, Filipów 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.8 MBP32 S35 (107) Marggrabowa - Filipów Olecko, Filipów 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.1 MBP32 S35 FILIPÓW Filipów 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP32 S35 FILIPÓW Filipów 1931 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S36 Suwałki;
Arkusz 7.1 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1929 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1929 150 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 17.5 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1938 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.8 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 23.1 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1938 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 14.7 MBP32 S36 SUWAŁKI (BOM) Suwałki ± 1942 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP32 S36 SUWAŁKI (BOM) Suwałki ± 1942 300 dpi details
P32 S37 Sejny; Seinai;
Arkusz 15.9 MBP32 S37 (N25) Sejny Sejny 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.9 MBP32 S37 (N25) Sejny Sejny 1921 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 18.2 MBP32 S37 SEJNY 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP32 S37 SEJNY 1929 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.1 MBP32 S37 SEJNY 1929 600 dpi (2015-04-29) details
P32 S38 Druskieniki; Druskininkai;
Arkusz 17.9 MBP32 S38 DRUSKIENIKI Druskininkai 1928 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP32 S38 DRUSKIENIKI Druskininkai 1928 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S39 Marcińkance; Marcinkonys;
Arkusz 18.8 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1927 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1927 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.2 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1927 200 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 15.0 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1932 600 dpi details
Arkusz 5.3 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1932 300 dpi details
P32 S40 Ejszyszki; Eišiškės;
Arkusz 16.7 MBP32 S40 (XV-18) EJSZYSZKI Eišiškės 1926 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP32 S40 (XV-18) EJSZYSZKI Eišiškės 1926 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.5 MBP32 S40 EJSZYSZKI Eišiškės 1930 200 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
P32 S41 Lipniszki; Ліпнішкі;
Arkusz 20.7 MBP32 S41 (R25) Lipniszki Ліпнішкі 1921 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 8.0 MBP32 S41 (R25) Lipniszki Ліпнішкі 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.2 MBP32 S41 A32 B41 (XV-19) LIPNISZKI Ліпнішкі 1926 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 18.8 MBP32 S41 A32 B41 (XV-19) LIPNISZKI Ліпнішкі 1926 600 dpi details
Arkusz 18.6 MBP32 S41 LIPNISZKI Ліпнішкі 1930 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.2 MBP32 S41 LIPNISZKI Ліпнішкі 1930 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S42 Wiszniew; Вішнеў;
Arkusz 16.8 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1927 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1927 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.5 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 14.2 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1931 400 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1931 300 dpi details
P32 S43 Wołożyn; Валожын;
Arkusz 16.6 MBP32 S43 (XV-21) WOŁOŻYN Валожын 1925 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.2 MBP32 S43 (XV-21) WOŁOŻYN Валожын 1925 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S44 Radoszkowice; Радашковічы;
Arkusz 18.0 MBP32 S44 RADOSZKOWICE Радашковічы 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP32 S44 RADOSZKOWICE Радашковічы 1929 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S45 Gródek Ostroszycki; Астрашыцкі Гарадок;
Arkusz 15.0 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI Астрашыцкі Гарадок 1933 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI Астрашыцкі Гарадок 1933 300 dpi details
Arkusz 9.7 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI Астрашыцкі Гарадок 1933 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S46 Łohojsk; Лагойск;
Arkusz 8.8 MBP32 S46 LOHOJSK Лагойск 1933 300 dpi details
P33 S17 Anklam;
Arkusz 16.0 MBP33 S17 120 ANKLAM Anklam 1939 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP33 S17 120 ANKLAM Anklam 1939 300 dpi details
P33 S18 Swinemünde (Świnoujście);
Arkusz 14.0 MBP33 S18 121 SWINEMÜNDE (ŚWINOUJŚCIE) Świnoujście 1939 600 dpi details
Arkusz 4.7 MBP33 S18 121 SWINEMÜNDE (ŚWINOUJŚCIE) Świnoujście 1939 300 dpi details
P33 S19 Wollin (Wołyń); Wolin;
Arkusz 15.0 MBP33 S19 122 WOLLIN (WOŁYŃ) Wolin 1937 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP33 S19 122 WOLLIN (WOŁYŃ) Wolin 1937 300 dpi details
P33 S20 Greifenberg i. Pom.; Gryfice;
Arkusz 20.0 MBP33 S20 123 GREIFENBERG I. POM. Gryfice 1937 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP33 S20 123 GREIFENBERG I. POM. Gryfice 1937 300 dpi details
P33 S21 Schivelbein (Świbowina); Świdwin;
Arkusz 23.0 MBP33 S21 124 SCHIVELBEIN (ŚWIBOWINA) Świdwin 1937 600 dpi details
Arkusz 9.7 MBP33 S21 124 SCHIVELBEIN (ŚWIBOWINA) Świdwin 1937 300 dpi details
P33 S22 Bad Polzin (Połczyn); Połczyn-Zdrój;
Arkusz 16.0 MBP33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) Połczyn-Zdrój 1937 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) Połczyn-Zdrój 1937 300 dpi details
Arkusz 6.0 MBP33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) Połczyn-Zdrój 1937 300 dpi (2015-02-23) details
P33 S23 Bublitz (Bobolice);
Arkusz 18.0 MBP33 S23 126 BUBLITZ (BOBOLICE) Bobolice 1935 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBP33 S23 126 BUBLITZ (BOBOLICE) Bobolice 1935 300 dpi details
P33 S24 Biały Bór (Baldenburg);
Arkusz 19.7 MBP33 S24 BIAŁY BOR (BALDENBURG) Biały Bór 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP33 S24 BIAŁY BOR (BALDENBURG) Biały Bór 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S25 Brusy;
Arkusz 19.0 MBP33 S25 (128) Brusy Brusy 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP33 S25 (128) Brusy Brusy 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.7 MBP33 S25 BRUSY Brusy 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP33 S25 BRUSY Brusy 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S26 Czersk;
Arkusz 7.7 MBP33 S26 (129) Czersk Czersk 1924 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 21.1 MBP33 S26 (129) Czersk Czersk 1924 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 20.3 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1933 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 7.9 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1933 300 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 21.3 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.4 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S27 Starogard; Starogard Gdański;
Arkusz 16.1 MBP33 S27 (130) Starogard Starogard Gdański 1925 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 5.0 MBP33 S27 (130) Starogard Starogard Gdański 1925 300 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 18.7 MBP33 S27 STAROGARD Starogard Gdański 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP33 S27 STAROGARD Starogard Gdański 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S28 Sztum (Stuhm);
Arkusz 17.6 MBP33 S28 (131) (SZTUM) Stuhm Sztum 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.7 MBP33 S28 (131) (SZTUM) Stuhm Sztum 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 17.7 MBP33 S28 SZTUM (STUHM) Sztum 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP33 S28 SZTUM (STUHM) Sztum 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S29 Christburg (Dzierzgoń);
Arkusz 7.8 MBP33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgon) Dzierzgoń 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBP33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgon) Dzierzgoń 1931 600 dpi details
Arkusz 10.5 MBP33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgon) Dzierzgoń 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P33 S30 Mohrungen (Morąg);
Arkusz 8.6 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) Morąg 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.7 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) Morąg 1931 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) Morąg 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P33 S31 Allenstein (Olsztyn);
Arkusz 9.4 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.5 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 600 dpi details
Arkusz 9.4 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 300 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 9.7 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 300 dpi (2015-02-24) details
P33 S32 Sensburg (Zadzbork) ; Mrągowo;
Arkusz 9.7 MBP33 S32 135 SENSBURG (Zadzbork) Mrągowo 1931 300 dpi details
Arkusz 8.2 MBP33 S32 SENSBURG Mrągowo 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.3 MBP33 S32 SENSBURG Mrągowo 1931 600 dpi details
P33 S33 Nikolaiken (Mikołajki) ;
Arkusz 18.5 MBP33 S33 (136) Mikołajki Mikołajki 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.0 MBP33 S33 (136) Mikołajki Mikołajki 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 8.8 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikolajki) Mikołajki 1932 300 dpi (2015-02-25) details
Arkusz 7.6 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikolajki) Mikołajki 1932 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikolajki) Mikołajki 1932 600 dpi details
P33 S34 Arys (Orzysz);
Arkusz 5.0 MBP33 S34 137 ARYS (ORZYSZ) Orzysz 1931 300 dpi details
Arkusz 9.0 MBP33 S34 137 ARYS (ORZYSZ) (2) Orzysz 1931 300 dpi (2010-01-01) details
P33 S35 Raczki i Ełk (Lyck);
Arkusz 6.5 MBP33 S35 Raczki, Ełk Raczki, Ełk 1927 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 19.5 MBP33 S35 RACZKI i ELK (Lyck) Raczki, Ełk 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP33 S35 RACZKI i ELK (Lyck) Raczki, Ełk 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 15.4 MBP33 S35 RACZKI I EŁK (LYCK) (BOM) Raczki, Ełk ± 1942 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP33 S35 RACZKI I EŁK (LYCK) (BOM) Raczki, Ełk ± 1942 300 dpi details
P33 S36 Augustów;
Arkusz 16.7 MBP33 S36 (M26) Augustów Augustów ± 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.6 MBP33 S36 (M26) Augustów Augustów ± 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 7.1 MBP33 S36 Augustów Augustów ± 1921 150 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 20.7 MBP33 S36 AUGUSTÓW Augustów 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.3 MBP33 S36 AUGUSTÓW Augustów 1929 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S37 Sopoćkinie; Сапоцкін;
Arkusz 19.4 MBP33 S37 SOPOCKINIE Сапоцкін 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP33 S37 SOPOCKINIE Сапоцкін 1928 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S38 Porzecze; Парэчча;
Arkusz 3.1 MBP33 S38 (O26) Porzecze Парэчча 1921 600 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 3.1 MBP33 S38 (O26) Porzecze Парэчча 1921 300 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 7.4 MBP33 S38 PORZECZE Парэчча 1927 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.3 MBP33 S38 PORZECZE Парэчча 1932 600 dpi (2015-12-02) details
P33 S39 Nowy Dwór; Новы Двор;
Arkusz 13.6 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.3 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 20.1 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.7 MBP33 S39 Nowy Dwór Новы Двор 1931 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
P33 S40 Lida; Ліда;
Arkusz 16.5 MBP33 S40 (XVI-18) LIDA Ліда 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.5 MBP33 S40 (XVI-18) LIDA Ліда 1926 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S41 Iwje; Іўе;
Arkusz 8.5 MBP33 S41 (R26) Iwje Іўе 1923 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.1 MBP33 S41 A33 B41 IWJE Іўе 1927 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP33 S41 IWJE Іўе 1927 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.0 MBP33 S41 IWJE Іўе 1939 600 dpi details
Arkusz 8.0 MBP33 S41 IWJE Іўе 1939 300 dpi details
P33 S42 Lubcz; Любч;
Arkusz 15.8 MBP33 S42 (XVI-20) LUBCZ Любч 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP33 S42 (XVI-20) LUBCZ Любч 1924 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 16.0 MBP33 S42 LUBCZ (2) Любч 1924 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP33 S42 LUBCZ (2) Любч 1924 300 dpi (2015-11-12) details
Arkusz 15.0 MBP33 S42 LUBCZ Любч 1931 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP33 S42 LUBCZ Любч 1931 300 dpi details
P33 S43 Iwieniec; Івянец;
Arkusz 16.0 MBP33 S43 IWIENIEC Івянец 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.4 MBP33 S43 IWIENIEC Івянец 1926 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S44 Raków; Ракаў;
Arkusz 18.0 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 12.6 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 4.9 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 6.8 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S45 Mińsk ; Мінск;
Arkusz 8.5 MBP33 S45 MIŃSK Мінск 1933 300 dpi details
P33 S46 Śmiłowicze; Смілавічы;
Arkusz 10.0 MBP33 S46 ŚMIŁOWICZE Смілавічы 1933 150 dpi (2010-09-25) details
P34 S18 Pasewalk (Pozdawilk) ;
Arkusz 7.2 MBP34 S18 PASEWALK Pasewalk 1939 300 dpi details
Arkusz 22.7 MBP34 S18 PASEWALK Pasewalk 1939 600 dpi details
Arkusz 23.1 MBP34 S18 PASEWALK Pasewalk 1939 600 dpi details
P34 S19 Pölitz (Police);
Arkusz 22.0 MBP34 S19 155 PÖLITZ (POLICE) Police 1936 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBP34 S19 155 PÖLITZ (POLICE) Police 1936 300 dpi details
P34 S20 Naugard (Nowogard);
Arkusz 8.0 MBP34 S20 156 NAUGARD (NOWOGARD) Nowogard 1936 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBP34 S20 156 NAUGARD (NOWOGARD) Nowogard 1936 600 dpi details
P34 S21 Labes (Łobes) ; Łobez;
Arkusz 8.6 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1936 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1936 600 dpi details
Arkusz 7.8 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1939 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.5 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1939 600 dpi details
P34 S22 Tempelburg (Czaplinek);
Arkusz 11.7 MBP34 S22 (158) TEMPELBURG (CZAPLINEK) Czaplinek 1935 400 dpi (2010-09-25) details
P34 S23 Neustettin (Szczecinek);
Arkusz 19.7 MBP34 S23 159 NEUSTETTIN (SZCZECINEK) Szczecinek 1934 600 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 9.3 MBP34 S23 159 NEUSTETTIN (SZCZECINEK) Szczecinek 1934 300 dpi (2010-09-25) details
P34 S24 Preuss. Friedland (Frydląd); Debrzno;
Arkusz 8.8 MBP34 S24 PREUßISCH FRIEDLAND Debrzno 1934 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.1 MBP34 S24 PREUßISCH FRIEDLAND Debrzno 1934 600 dpi details
P34 S25 Chojnice;
Arkusz 19.2 MBP34 S25 CHOJNICE Chojnice 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP34 S25 CHOJNICE Chojnice 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S26 Tuchola;
Arkusz 20.5 MBP34 S26 (162) Tuchola Tuchola 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.6 MBP34 S26 (162) Tuchola Tuchola 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.8 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.8 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1935 600 dpi details
Arkusz 2.2 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1935 300 dpi details
P34 S27 Nowe;
Arkusz 19.6 MBP34 S27 (163) Nowe 1925 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP34 S27 (163) Nowe 1925 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 20.6 MBP34 S27 NOWE 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.3 MBP34 S27 NOWE 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S28 Łasin-Marienwerder (Kwidzyn);
Arkusz 19.4 MBP34 S28 (164) (Kwidzyn) Marienwerder Kwidzyn 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 8.3 MBP34 S28 (164) (Kwidzyn) Marienwerder Kwidzyn 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.0 MBP34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (KWIDZYN) Łasin, Kwidzyn 1930 600 dpi details
Arkusz 6.1 MBP34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (KWIDZYN) Łasin, Kwidzyn 1930 300 dpi details
Arkusz 18.7 MBP34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (Kwidzyn) Łasin, Kwidzyn 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (Kwidzyn) Łasin, Kwidzyn 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S29 Lubawa;
Arkusz 19.5 MBP34 S29 LUBAWA Lubawa 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP34 S29 LUBAWA Lubawa 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 21.8 MBP34 S29 LUBAWA (2) Lubawa 1930 600 dpi (2016-12-20) details
P34 S30 Ostróda (Osterode);
Arkusz 15.7 MBP34 S30 OSTRÓDA (Osterode) Ostróda 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP34 S30 OSTRÓDA (Osterode) Ostróda 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S31 Passenheim (Pasym);
Arkusz 8.9 MBP34 S31 167 PASSENHEIM (Pasym) Pasym 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 28.5 MBP34 S31 167 PASSENHEIM (Pasym) Pasym 1931 600 dpi details
Arkusz 10.7 MBP34 S31 167 PASSENHEIM (Pasym) Pasym 1931 300 dpi (2015-02-25) details
P34 S32 Ortelsburg (Szczytno);
Arkusz 8.3 MBP34 S32 168 ORTELSBURG (Szczytno) Szczytno 1930 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.3 MBP34 S32 168 ORTELSBURG (Szczytno) Szczytno 1930 600 dpi details
Arkusz 9.3 MBP34 S32 168 ORTELSBURG (Szczytno) Szczytno 1930 300 dpi (2015-02-25) details
P34 S33 Johannisburg (Jansbork); Pisz;
Arkusz 8.5 MBP34 S33 169 JOHANNISBURG (Jansbork) Pisz 1932 300 dpi details
Arkusz 23.5 MBP34 S33 169 JOHANNISBURG (Jansbork) Pisz 1932 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP34 S33 169 JOHANNISBURG (Jansbork) Pisz 1932 300 dpi (2015-02-25) details
P34 S34 Szczuczyn;
Arkusz 7.1 MBP34 S34 (170) Biała-Szczuczyn Szczuczyn ± 1922 150 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 20.4 MBP34 S34 SZCZUCZYN 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP34 S34 SZCZUCZYN 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S35 Grajewo;
Arkusz 15.8 MBP34 S35 (171) Prostken (Prostki Wielkie) - Grajewo Grajewo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.0 MBP34 S35 (171) Prostken (Prostki Wielkie) - Grajewo Prostki - Grajewo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 21.0 MBP34 S35 GRAJEWO 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.2 MBP34 S35 GRAJEWO 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.5 MBP34 S35 Grajewo 1929 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
P34 S36 Suchowola;
Arkusz 19.9 MBP34 S36 SUCHOWOLA 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP34 S36 SUCHOWOLA 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S37 Grodno (Zachód); Горадня;
Arkusz 18.5 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD Горадня 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD Горадня 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 15.0 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD Горадня 1935 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD Горадня 1935 300 dpi details
Arkusz 21.7 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD Горадня 1935 600 dpi (2015-02-22) details
P34 S38 Grodno (Wschód); Горадня;
Arkusz 17.8 MBP34 S38 (O27) Grodno-Wschód Горадня 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.9 MBP34 S38 (O27) Grodno-Wschód Горадня 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.9 MBP34 S38 (XVII-16) GRODNO (WSCHÓD) Горадня 1926 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 17.4 MBP34 S38 (XVII-16) GRODNO (WSCHÓD) Горадня 1926 600 dpi (2015-03-08) details
P34 S39 Różanka; Ражанка;
Arkusz 14.4 MBP34 S39 (P22) Ostryna Астрына 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.6 MBP34 S39 (P22) Ostryna Астрына 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.6 MBP34 S39 RÓŻANKA Ражанка 1927 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP34 S39 Różanka Ражанка 1927 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 19.3 MBP34 S39 RÓŻANKA Ражанка 1931 600 dpi (2015-12-02) details
P34 S40 Bielica; Беліца;
Arkusz 18.0 MBP34 S40 BIELICA Беліца 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP34 S40 BIELICA Беліца 1929 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S41 Nowogródek; Навагрудак;
Arkusz 17.3 MBP34 S41 (R27) Nowogródek Навагрудак 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.5 MBP34 S41 (R27) Nowogródek Навагрудак 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.3 MBP34 S41 NOWOGRÓDEK Навагрудак 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP34 S41 NOWOGRÓDEK Навагрудак 1929 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S42 Korelicze; Карэлічы;
Arkusz 16.6 MBP34 S42 (S27) KORELICZE Карэлічы 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.5 MBP34 S42 (S27) KORELICZE Карэлічы 1924 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 16.0 MBP34 S42 KORELICZE Карэлічы 1929 600 dpi details
Arkusz 5.7 MBP34 S42 KORELICZE Карэлічы 1929 300 dpi details
P34 S43 Jeremicze; Яромічы;
Arkusz 17.4 MBP34 S43 (T27) JEREMICZE Яромічы 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP34 S43 (T27) JEREMICZE Яромічы 1924 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.0 MBP34 S43 JEREMICZE Яромічы 1939 600 dpi details
Arkusz 7.4 MBP34 S43 JEREMICZE Яромічы 1939 300 dpi details
P34 S44 Rubieżewicze-Kojdanów; Рубяжэвічы- Дзяржынск;
Arkusz 14.5 MBP34 S44 (XVII-22) RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW Рубяжэвічы- Дзяржынск (Койданаў) 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.1 MBP34 S44 (XVII-22) RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW Рубяжэвічы- Дзяржынск (Койданаў) 1924 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.9 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW Рубяжэвічы- Дзяржынск (Койданаў) 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW Рубяжэвічы- Дзяржынск (Койданаў) 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S45 Samochwalowicze ; Самахвалавічы;
Arkusz 18.4 MBP34 S45 SAMOCHWAŁOWICZE Самахвалавічы 1933 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 7.6 MBP34 S45 SAMOCHWAŁOWICZE Самахвалавічы 1933 300 dpi (2015-09-25) details
P34 S46 Puchowicze; Пухавічы;
Arkusz 9.0 MBP34 S46 PUCHOWICZE Пухавічы 1933 300 dpi details
P35 S18 Prenzlau;
Arkusz 16.0 MBP35 S18 186 PRENZLAU Prenzlau 1939 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP35 S18 186 PRENZLAU Prenzlau 1939 300 dpi details
P35 S19 Stettin (Szczecin);
Arkusz 22.0 MBP35 S19 187 STETTIN (SZCZECIN) Szczecin 1939 600 dpi details
Arkusz 7.1 MBP35 S19 187 STETTIN (SZCZECIN) Szczecin 1939 300 dpi details
P35 S20 Stargard in. Pommern (Starogard); Stargard Szczeciński;
Arkusz 19.0 MBP35 S20 188 STARGARD I. POM. (STAROGARD) Stargard Szczeciński 1937 600 dpi details
Arkusz 6.3 MBP35 S20 188 STARGARD I. POM. (STAROGARD) Stargard Szczeciński 1937 300 dpi details
P35 S21 Nörenberg; Ińsko;
Arkusz 19.0 MBP35 S21 189 NÖRENBERG Ińsko 1935 600 dpi details
Arkusz 6.9 MBP35 S21 189 NÖRENBERG Ińsko 1935 300 dpi details
P35 S22 Callies; Kalisz Pomorski;
Arkusz 17.3 MBP35 S22 (190) Callies Kalisz Pomorski 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.5 MBP35 S22 (190) Callies Kalisz Pomorski 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 20.0 MBP35 S22 190 CALLIES Kalisz Pomorski 1928 600 dpi details
Arkusz 6.9 MBP35 S22 190 CALLIES Kalisz Pomorski 1928 300 dpi details
P35 S23 Dt. Krone (Wałcz);
Arkusz 8.7 MBP35 S23 DEUTSCH KRONE Wałcz 1934 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.8 MBP35 S23 DEUTSCH KRONE Wałcz 1934 600 dpi details
P35 S24 Łobżenica i Złotów (Flatow);
Arkusz 19.0 MBP35 S24 (192) Flatow (Złotowo) Złotów 1923 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.3 MBP35 S24 (192) Flatow (Złotowo) Złotów 1923 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 16.8 MBP35 S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) Łobżenica, Złotów 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP35 S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) Łobżenica, Złotów 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S25 Więcbork;
Arkusz 20.2 MBP35 S25 Sępolno 1933 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.6 MBP35 S25 Sępolno 1933 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.9 MBP35 S25 WIĘCBORK 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP35 S25 WIĘCBORK 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S26 Koronowo;
Arkusz 17.9 MBP35 S26 A35 B26 KORONOWO Koronowo 1933 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP35 S26 A35 B26 KORONOWO Koronowo 1933 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 20.0 MBP35 S26 KORONOWO 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP35 S26 KORONOWO 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S27 Grudziądz;
Arkusz 7.0 MBP35 S27 (254) Gniewkowo-Służewo Gniewkowo 1921 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.9 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ Grudziądz 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ Grudziądz 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ 1938 300 dpi details
Arkusz 21.1 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ 1938 600 dpi details
P35 S28 Wąbrzeźno;
Arkusz 16.0 MBP35 S28 (196) Wąbrzeźno Wąbrzeźno 1921 600 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 7.5 MBP35 S28 (196) Wąbrzeźno Wąbrzeźno 1921 300 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 20.0 MBP35 S28 WĄBRZEŹNO 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP35 S28 WĄBRZEŹNO 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 11.0 MBP35 S28 WĄBRZEŹNO 1937 300 dpi details
P35 S29 Brodnica;
Arkusz 17.7 MBP35 S29 (197) Kurzętnik 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.7 MBP35 S29 (197) Kurzętnik 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 8.5 MBP35 S29 (197) Kurzętnik Kurzętnik 1925 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 19.0 MBP35 S29 BRODNICA 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP35 S29 BRODNICA 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP35 S29 BRODNICA 1938 300 dpi details
Arkusz 21.8 MBP35 S29 BRODNICA 1938 600 dpi details
P35 S30 Uzdowo-Gildenburg (Dąbrówno);
Arkusz 18.1 MBP35 S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) Uzdowo, Dąbrówno 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP35 S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) Uzdowo, Dąbrówno 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.0 MBP35 S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) Uzdowo, Dąbrówno 1939 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 7.8 MBP35 S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) Uzdowo, Dąbrówno 1939 300 dpi (2015-03-01) details
P35 S31 Janowo-Nibork (Neidenburg); Nidzica;
Arkusz 15.2 MBP35 S31 (199) Nibork (Neidenburg)-Janowo Nidzica, Janowo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.8 MBP35 S31 (199) Nibork (Neidenburg)-Janowo Nidzica, Janowo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 20.6 MBP35 S31 JANOWO-NIBORK (Neidenburg) Janowo, Nidzica 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP35 S31 JANOWO-NIBORK (Neidenburg) Janowo, Nidzica 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S32 Chorzele;
Arkusz 15.6 MBP35 S32 (200) Willenberg (Wielbark) - Chorzele Wielbark, Chorzele 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.2 MBP35 S32 (200) Willenberg (Wielbark) - Chorzele Wielbark, Chorzele 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.2 MBP35 S32 CHORZELE 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP35 S32 CHORZELE 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S33 Myszyniec;
Arkusz 20.1 MBP35 S33 MYSZYNIEC 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP35 S33 MYSZYNIEC 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S34 Kolno;
Arkusz 7.8 MBP35 S34 (202) Gehsen (Jeże)-Kolno Jeże, Kolno 1921 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 20.4 MBP35 S34 KOLNO 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP35 S34 KOLNO 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S35 Goniądz;
Arkusz 17.6 MBP35 S35 GONIĄDZ 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP35 S35 GONIĄDZ 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S36 Knyszyn;
Arkusz 20.2 MBP35 S36 KNYSZYN 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP35 S36 KNYSZYN 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S37 Sokółka; Саколка;
Arkusz 18.3 MBP35 S37 (N28) Sokółka 1923 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.1 MBP35 S37 (N28) Sokółka 1923 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.4 MBP35 S37 SOKÓŁKA 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP35 S37 SOKÓŁKA 1928 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.8 MBP35 S37 Sokółka Sokółka 1928 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
P35 S38 Indura; Індура;
Arkusz 15.2 MBP35 S38 INDURA Індура 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.1 MBP35 S38 INDURA Індура 1932 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.8 MBP35 S38 Indura Індура 1932 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 17.8 MBP35 S38 INDURA (2) Індура 1932 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 6.7 MBP35 S38 INDURA (2) Індура 1932 300 dpi (2010-01-01) details
P35 S39 Mosty; Масты;
Arkusz 18.6 MBP35 S39 (XXVII-17) MOSTY Масты 1926 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 7.0 MBP35 S39 (XXVII-17) MOSTY Масты 1926 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 15.0 MBP35 S39 MOSTY Масты 1929 600 dpi details
Arkusz 5.4 MBP35 S39 MOSTY Масты 1929 300 dpi details
Arkusz 20.2 MBP35 S39 MOSTY Масты 1935 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 7.8 MBP35 S39 MOSTY Масты 1935 300 dpi (2016-02-04) details
P35 S40 Wiązowiec; Вензавец;
Arkusz 15.9 MBP35 S40 (XVIII-18) WIĄZOWIEC Вензавец 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.8 MBP35 S40 (XVIII-18) WIĄZOWIEC Вензавец 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.2 MBP35 S40 WIĄZOWIEC Вензавец 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP35 S40 WIĄZOWIEC Вензавец 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S41 Zdzięcioł; Дзятлава;
Arkusz 7.1 MBP35 S41 ZDZIECIOL Дзятлава 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.2 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ Дзятлава 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.0 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ Дзятлава 1939 600 dpi details
Arkusz 8.0 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ Дзятлава 1939 300 dpi details
Arkusz 6.5 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ Дзятлава 1939 300 dpi (2015-03-01) details
P35 S42 Horodyszcze; Гарадзішча;
Arkusz 16.4 MBP35 S42 HORODYSZCZE Гарадзішча 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.4 MBP35 S42 HORODYSZCZE Гарадзішча 1929 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S43 Stołpce; Стоўбцы;
Arkusz 16.7 MBP35 S43 (T28) MIR - STOŁPCE Мір, Стоўбцы 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.9 MBP35 S43 (T28) MIR - STOŁPCE Мір, Стоўбцы 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.0 MBP35 S43 STOŁPCE Стоўбцы 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP35 S43 STOŁPCE Стоўбцы 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S44 Świerynowo i Uzda; Сверіново, Узда;
Arkusz 17.3 MBP35 S44 ŚWIERYNOWO i UZDA Сверіново, Узда 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP35 S44 ŚWIERYNOWO i UZDA Сверіново, Узда 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P35 S45 Szack; Шацьк;
Arkusz 19.0 MBP35 S45 SZACK Шацьк 1933 600 dpi details
Arkusz 6.9 MBP35 S45 SZACK Шацьк 1933 300 dpi details
P35 S46 Omelno; Амельна;
Arkusz 19.0 MBP35 S46 OMELNO Амельна 1933 600 dpi details
Arkusz 7.1 MBP35 S46 OMELNO Амельна 1933 300 dpi details
P36 S18 Schwedt (Świeć);
Arkusz 21.0 MBP36 S18 217 SCHWEDT (ŚWIEĆ) Schwedt 1937 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBP36 S18 217 SCHWEDT (ŚWIEĆ) Schwedt 1937 300 dpi details
P36 S19 Gartz a.d.O. (Grodzisk);
Arkusz 20.0 MBP36 S19 218 GARTZ A. D. ODER (GRODZISK) Gartz an der Oder 1935 600 dpi details
Arkusz 9.0 MBP36 S19 218 GARTZ A. D. ODER (GRODZISK) Gartz an der Oder 1935 300 dpi details
Arkusz 8.2 MBP36 S19 GARTZ Gartz an der Oder 1939 300 dpi details
Arkusz 24.9 MBP36 S19 GARTZ Gartz an der Oder 1939 600 dpi details
P36 S20 Pyritz (Pyrzyce);
Arkusz 20.0 MBP36 S20 219 PYRITZ (PERZYCE) Pyrzyce 1935 600 dpi details
Arkusz 7.9 MBP36 S20 219 PYRITZ (PERZYCE) Pyrzyce 1935 300 dpi details
P36 S21 Arnswalde; Choszczno;
UWAGA, duży plik: 27.0 MBP36 S21 220 ARNSWALDE Choszczno 1934 600 dpi details
Arkusz 8.0 MBP36 S21 220 ARNSWALDE Choszczno 1934 300 dpi details
P36 S22 Schlope (Człopa);
Arkusz 19.4 MBP36 S22 (221) Słopanowo - Schloppe Człopa 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP36 S22 (221) Słopanowo - Schloppe Człopa 1921 300 dpi (2012-11-20) details
UWAGA, duży plik: 26.0 MBP36 S22 221 SCHLOPPE (CZŁOPA) Człopa 1939 600 dpi details
Arkusz 7.8 MBP36 S22 221 SCHLOPPE (CZŁOPA) Człopa 1939 300 dpi details
P36 S23 Ujście i Piła (Schneidemühl);
Arkusz 18.4 MBP36 S23 UJŚCIE i PIŁA (SCHNEIDEMÜHL) Ujście, Piła 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP36 S23 UJŚCIE i PIŁA (SCHNEIDEMÜHL) Ujście, Piła 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S24 Wyrzysk;
Arkusz 8.5 MBP36 S24 (223) Wyrzysk Wyrzysk 1933 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.6 MBP36 S24 WYRZYSK 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP36 S24 WYRZYSK 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S25 Nakło;
Arkusz 8.5 MBP36 S25 (T29) NAKŁO Nakło 1933 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.0 MBP36 S25 NAKŁO 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP36 S25 NAKŁO 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S26 Bydgoszcz;
Arkusz 20.0 MBP36 S26 BYDGOSZCZ 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.2 MBP36 S26 BYDGOSZCZ 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S27 Toruń;
Arkusz 16.5 MBP36 S27 (C29) TORUŃ Toruń 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.6 MBP36 S27 (C29) TORUŃ Toruń 1926 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.4 MBP36 S27 TORUŃ 1937 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 7.0 MBP36 S27 TORUŃ 1937 300 dpi (2016-02-04) details
P36 S28 Dobrzyń nad Drwęcą; Golub-Dobrzyń;
Arkusz 16.8 MBP36 S28 DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ Golub-Dobrzyń 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP36 S28 DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ Golub-Dobrzyń 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP36 S28 DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ Golub-Dobrzyń 1942 300 dpi details
P36 S29 Rypin;
Arkusz 19.4 MBP36 S29 RYPIN 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP36 S29 RYPIN 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP36 S29 RYPIN 1939 300 dpi details
Arkusz 20.6 MBP36 S29 RYPIN 1939 600 dpi details
P36 S30 Działdowo;
Arkusz 17.5 MBP36 S30 DZIAŁDOWO 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP36 S30 DZIAŁDOWO 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S31 Mława;
Arkusz 7.1 MBP36 S31 (230) Białuty-Mława Mława 1921 400 dpi (2010-00-01) details
Arkusz 18.7 MBP36 S31 MŁAWA 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP36 S31 MŁAWA 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S32 Przasnysz;
Arkusz 20.3 MBP36 S32 PRZASNYSZ 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP36 S32 PRZASNYSZ 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S33 Ostrołęka;
Arkusz 17.6 MBP36 S33 OSTROŁĘKA 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP36 S33 OSTROŁĘKA 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S34 Łomża;
Arkusz 3.0 MBP36 S34 ŁOMŻA 1925 600 dpi details
Arkusz 3.0 MBP36 S34 ŁOMŻA 1925 300 dpi details
Arkusz 18.3 MBP36 S34 ŁOMŻA 1928 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.0 MBP36 S34 ŁOMŻA 1928 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.0 MBP36 S34 ŁOMŻA 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP36 S34 ŁOMŻA 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S35 Tykocin;
Arkusz 17.1 MBP36 S35 TYKOCIN 1928 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.6 MBP36 S35 TYKOCIN 1928 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.7 MBP36 S35 TYKOCIN 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP36 S35 TYKOCIN 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S36 Białystok;
Arkusz 18.6 MBP36 S36 (M23) Białystok 1923 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP36 S36 (M23) Białystok 1923 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 16.6 MBP36 S36 (M29) Białystok Białystok 1927 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.2 MBP36 S36 (M29) Białystok Białystok 1927 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.7 MBP36 S36 BIAŁYSTOK 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP36 S36 BIAŁYSTOK 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S37 Zabłudów; Заблудаў;
Arkusz 18.6 MBP36 S37 ZABŁUDÓW Заблудаў 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP36 S37 ZABŁUDÓW Заблудаў 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.2 MBP36 S37 Zabłudów Заблудаў 1931 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 15.6 MBP36 S37 ZABŁUDÓW Заблудаў 1931 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 6.5 MBP36 S37 ZABŁUDÓW Заблудаў 1931 300 dpi (2015-03-01) details
P36 S38 Świsłocz; Сьвiслач;
Arkusz 18.1 MBP36 S38 ŚWISŁOCZ Сьвiслач 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP36 S38 ŚWISŁOCZ Сьвiслач 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S39 Wołkowysk; Ваўкавыск;
Arkusz 11.4 MBP36 S39 (P29) Wołkowysk Ваўкавыск 1921 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.1 MBP36 S39 (P29) Wołkowysk Ваўкавыск 1921 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.1 MBP36 S39 WOŁKOWYSK Ваўкавыск 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP36 S39 WOŁKOWYSK Ваўкавыск 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S40 Słonim Zachód; Слонім;
Arkusz 15.4 MBP36 S40 (XIX-18) SŁONIM Слонім 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.1 MBP36 S40 (XIX-18) SŁONIM Слонім 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.3 MBP36 S40 SŁONIM ZACHÓD Слонім 1934 600 dpi details
Arkusz 7.0 MBP36 S40 SŁONIM ZACHÓD Слонім 1934 300 dpi details
Arkusz 8.6 MBP36 S40 SŁONIM ZACHÓD Слонім 1934 300 dpi (2015-03-01) details
P36 S41 Słonim Wschód; Слонім;
Arkusz 6.5 MBP36 S41 (XIX-19) DEREWNA Дзераўное 1924 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 17.7 MBP36 S41 (XIX-19) DEREWNA Дзераўное 1924 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 16.0 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD Слонім 1932 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD Слонім 1932 300 dpi details
Arkusz 18.1 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD Слонім 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD Слонім 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S42 Baranowicze; Баранавічы;
Arkusz 7.6 MBP36 S42 (S29) Baranowicze Баранавічы 1923 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 20.9 MBP36 S42 (S29) Baranowicze Баранавічы 1923 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 15.0 MBP36 S42 BARANOWICZE Баранавічы 1929 600 dpi details
Arkusz 5.7 MBP36 S42 BARANOWICZE Баранавічы 1929 300 dpi details
Arkusz 17.1 MBP36 S42 BARANOWICZE Баранавічы 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP36 S42 BARANOWICZE Баранавічы 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S43 Nieśwież; Нясвіж;
Arkusz 17.4 MBP36 S43 (T29) NIEŚWIEŻ Нясвіж 1924 600 dpi (2010-03-11) details
Arkusz 6.8 MBP36 S43 (T29) NIEŚWIEŻ Нясвіж 1924 300 dpi (2010-02-22) details
Arkusz 17.4 MBP36 S43 (T29) NIEŚWIEŻ (2) Нясвіж 1924 600 dpi (2010-03-11) details
Arkusz 6.8 MBP36 S43 (T29) NIEŚWIEŻ (2) Нясвіж 1924 300 dpi (2015-01-01) details
Arkusz 17.1 MBP36 S43 NIEŚWIEŻ Нясвіж 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP36 S43 NIEŚWIEŻ Нясвіж 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S44 Kopyl; Капыль;
Arkusz 17.1 MBP36 S44 (XIX-22) JUSZEWICZE-KOPYL Капыль 1925 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 6.5 MBP36 S44 (XIX-22) JUSZEWICZE-KOPYL Капыль 1925 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.1 MBP36 S44 KOPYL Капыль 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.6 MBP36 S44 KOPYL Капыль 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P36 S45 Sluck; Слуцк;
Arkusz 9.4 MBP36 S45 SŁUCK Слуцк 1937 300 dpi details
P36 S46 Stare Dorohy; Старыя Дарогі;
Arkusz 18.1 MBP36 S46 STARE DOROHY Старыя Дарогі 1937 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP36 S46 STARE DOROHY Старыя Дарогі 1937 300 dpi (2010-01-01) details
P37 S16 Oranienburg;
Arkusz 17.0 MBP37 S16 243 ORANIENBURG Oranienburg 1938 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP37 S16 243 ORANIENBURG Oranienburg 1938 300 dpi details
P37 S17 Eberswalde;
Arkusz 16.0 MBP37 S17 244 EBERSWALDE Eberwalde 1938 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP37 S17 244 EBERSWALDE Eberwalde 1938 300 dpi details
P37 S18 Freienwalde (Tarnowica);
Arkusz 7.7 MBP37 S18 BAD FREIENWALDE a. d. O Tarnowica 1937 300 dpi details
Arkusz 22.9 MBP37 S18 BAD FREIENWALDE a. d. O Tarnowica 1937 600 dpi details
P37 S19 Königsberg; Chojna;
Arkusz 19.0 MBP37 S19 246 KÖNIGSBERG I. D. NEUM. Chojna 1928 600 dpi details
Arkusz 8.4 MBP37 S19 246 KÖNIGSBERG I. D. NEUM. Chojna 1928 300 dpi details
P37 S20 Solding (Myślibórz);
Arkusz 8.1 MBP37 S20 SOLDIN Myślibórz 1934 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.9 MBP37 S20 SOLDIN Myślibórz 1934 600 dpi details
P37 S21 Friedeberg (Strzelce); Strzelce Krajeńskie;
Arkusz 19.0 MBP37 S21 248 FRIEDEBERG (STRZELCE) Strzelce Krajeńskie 1939 600 dpi details
Arkusz 8.6 MBP37 S21 248 FRIEDEBERG (STRZELCE) Strzelce Krajeńskie 1939 300 dpi details
P37 S22 Wieleń;
Arkusz 20.5 MBP37 S22 WIELEŃ- DRIESEN Wieleń 1927 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.7 MBP37 S22 WIELEŃ- DRIESEN Wieleń 1927 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 21.1 MBP37 S22 WIELEŃ Wieleń 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.5 MBP37 S22 WIELEŃ Wieleń 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S23 Czarnków;
Arkusz 19.1 MBP37 S23 CZARNKÓW 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP37 S23 CZARNKÓW 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S24 Wągrowiec;
Arkusz 7.3 MBP37 S24 (251) WĄGROWIEC Wągrowiec 1933 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.7 MBP37 S24 WĄGROWIEC 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP37 S24 WĄGROWIEC 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S25 Żnin;
Arkusz 18.5 MBP37 S25 ŻNIN 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP37 S25 ŻNIN 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S26 Inowrocław;
Arkusz 18.4 MBP37 S26 INOWROCŁAW Inowrocław 1933 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.3 MBP37 S26 INOWROCŁAW Inowrocław 1933 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP37 S26 INOWROCŁAW 1935 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.1 MBP37 S26 INOWROCŁAW 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 14.0 MBP37 S26 INOWROCŁAW 1935 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 6.3 MBP37 S26 INOWROCŁAW 1935 300 dpi (2015-03-01) details
P37 S27 Ciechocinek;
Arkusz 17.6 MBP37 S27 (254) Gniewkowo - Służewo ± 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.4 MBP37 S27 (254) Gniewkowo - Służewo ± 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 15.8 MBP37 S27 (254) Gniewkowo - Służewo (2) ± 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.0 MBP37 S27 (254) Gniewkowo - Służewo (2) ± 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.1 MBP37 S27 CIECHOCINEK 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP37 S27 CIECHOCINEK 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP37 S27 CIECHOCINEK 1937 300 dpi details
Arkusz 18.5 MBP37 S27 CIECHOCINEK 1937 600 dpi details
P37 S28 Lipno;
Arkusz 14.4 MBP37 S28 (D30) Lipno Lipno 1925 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.6 MBP37 S28 (D30) Lipno Lipno 1925 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 19.7 MBP37 S28 (D30) Lipno (2) 1925 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.5 MBP37 S28 (D30) Lipno (2) 1925 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.3 MBP37 S28 LIPNO 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP37 S28 LIPNO 1935 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP37 S28 LIPNO 1938 600 dpi details
Arkusz 3.0 MBP37 S28 LIPNO 1938 300 dpi details
P37 S29 Sierpc;
Arkusz 18.2 MBP37 S29 SIERPC 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP37 S29 SIERPC 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S30 Raciąż;
Arkusz 18.0 MBP37 S30 (F30) Raciąż 1923 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.9 MBP37 S30 (F30) Raciąż 1923 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.2 MBP37 S30 RACIĄŻ 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP37 S30 RACIĄŻ 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S31 Ciechanów;
Arkusz 14.1 MBP37 S31 (G30) Ciechanów Ciechanów 1925 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.4 MBP37 S31 (G30) Ciechanów Ciechanów 1925 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.3 MBP37 S31 (G30) Ciechanów (2) 1925 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.1 MBP37 S31 (G30) Ciechanów (2) 1925 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.3 MBP37 S31 CIECHANÓW 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP37 S31 CIECHANÓW 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S32 Maków;
Arkusz 15.0 MBP37 S32 MAKÓW 1928 600 dpi details
Arkusz 5.5 MBP37 S32 MAKÓW 1928 300 dpi details
Arkusz 17.6 MBP37 S32 MAKÓW 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP37 S32 MAKÓW 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S33 Różan;
Arkusz 19.4 MBP37 S33 RÓŻAN 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP37 S33 RÓŻAN 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S34 Ostrów Mazowiecka;
Arkusz 3.0 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1925 600 dpi details
Arkusz 2.9 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1925 300 dpi details
Arkusz 19.0 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S35 Wysokie Mazowieckie;
Arkusz 2.8 MBP37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE ± 1925 200 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 19.3 MBP37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S36 Bielsk Podlaski;
Arkusz 17.3 MBP37 S36 BIELSK PODLASKI 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP37 S36 BIELSK PODLASKI 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S37 Narew; Нараў;
Arkusz 18.8 MBP37 S37 NAREW 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP37 S37 NAREW 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S38 Dobrowola; Дабраволя;
Arkusz 19.9 MBP37 S38 DOBROWOLA Дабраволя 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP37 S38 DOBROWOLA Дабраволя 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S39 Łysków; Лыскава;
Arkusz 14.8 MBP37 S39 (XX-17) ŁYSKÓW Лыскава 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP37 S39 (XX-17) ŁYSKÓW Лыскава 1926 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S40 Różana; Pужаны;
Arkusz 17.8 MBP37 S40 RÓŻANA Pужаны 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP37 S40 RÓŻANA Pужаны 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S41 Byteń; Быцень;
Arkusz 6.2 MBP37 S41 (XX-19) BYTEŃ [Zał. 5c] Быцень 1924 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 16.8 MBP37 S41 (XX-19) BYTEŃ [Zał. 5c] Быцень 1924 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 6.9 MBP37 S41 BYTEŃ [unieważniono] Быцень 1926 400 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 3.0 MBP37 S41 BYTEŃ [unieważniono] Быцень 1926 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 16.7 MBP37 S41 BYTEN Быцень 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.6 MBP37 S41 BYTEŃ Быцень 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S42 Lipsk; Ліпск;
Arkusz 17.1 MBP37 S42 LIPSK Ліпск 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.7 MBP37 S42 LIPSK Ліпск 1926 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S43 Siniawka; Сіняўка;
Arkusz 17.6 MBP37 S43 SINIAWKA Сіняўка 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP37 S43 SINIAWKA Сіняўка 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S44 Siemieżewo; Семежаў;
Arkusz 16.1 MBP37 S44 (LXXIX-11-12) MOROCZ-SIEMIEŻEWO Семежаў 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 6.1 MBP37 S44 (LXXIX-11-12) MOROCZ-SIEMIEŻEWO Семежаў 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.7 MBP37 S44 SIEMIEŻEWO Семежаў 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP37 S44 SIEMIEŻEWO Семежаў 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P37 S45 Pohost (Słucki); Пагост;
Arkusz 16.0 MBP37 S45 POHOST Пагост 1937 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP37 S45 POHOST Пагост 1937 300 dpi details
P38 S16 Spandau;
Arkusz 22.0 MBP38 S16 268 SPANDAU Spandau 1938 600 dpi details
Arkusz 7.9 MBP38 S16 268 SPANDAU Spandau 1938 300 dpi details
P38 S17 Berlin (półn.);
Arkusz 24.0 MBP38 S17 269 BERLIN PÓŁNOC Berlin 1938 600 dpi details
Arkusz 8.0 MBP38 S17 269 BERLIN PÓŁNOC Berlin 1938 300 dpi details
P38 S18 Wrietzen (Wrzecień);
Arkusz 15.0 MBP38 S18 270 WRIEZEN Wriezen 1937 600 dpi details
Arkusz 7.4 MBP38 S18 270 WRIEZEN Wriezen 1937 300 dpi details
P38 S19 Küstrin (Kostrzyń);
Arkusz 7.0 MBP38 S19 CÜSTRIN Kostrzyń 1928 300 dpi details
Arkusz 20.9 MBP38 S19 CÜSTRIN Kostrzyń 1928 600 dpi details
Arkusz 24.2 MBP38 S19 CÜSTRIN Kostrzyń 1928 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 7.9 MBP38 S19 CÜSTRIN Kostrzyń 1928 300 dpi (2015-03-01) details
P38 S20 Landsberg (Gorzów Wlkp.);
Arkusz 7.7 MBP38 S20 LANDSBERG AN DER WARTHE Gorzów Wielkopolski 1928 300 dpi details
Arkusz 23.0 MBP38 S20 LANDSBERG AN DER WARTHE Gorzów Wielkopolski 1928 600 dpi details
P38 S21 Skwierzyna (Schwerin A.d.W.);
Arkusz 18.3 MBP38 S21 SKWIERZYNA (SCHWERIN a.d.W.) Skwierzyna 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP38 S21 SKWIERZYNA (SCHWERIN a.d.W.) Skwierzyna 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S22 Międzychód;
Arkusz 19.6 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD 1927 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD 1927 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.5 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S23 Szamotuły;
Arkusz 17.4 MBP38 S23 SZAMOTUŁY 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP38 S23 SZAMOTUŁY 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S24 Rogoźno;
Arkusz 20.3 MBP38 S24 ROGOŹNO 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP38 S24 ROGOŹNO 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S25 Gniezno;
Arkusz 8.5 MBP38 S25 (277) Gniezno Gniezno 1933 400 dpi (2010-03-05) details
Arkusz 10.2 MBP38 S25 GNIEZNO 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 3.8 MBP38 S25 GNIEZNO 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S26 Mogilno;
Arkusz 17.2 MBP38 S26 (278) Mogilno 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.7 MBP38 S26 (278) Mogilno 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.1 MBP38 S26 MOGILNO Mogilno 1933 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP38 S26 MOGILNO Mogilno 1933 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.6 MBP38 S26 MOGILNO 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP38 S26 MOGILNO 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S27 Radziejów;
Arkusz 7.5 MBP38 S27 (278) Popowo - Radziejów Popowo, Radziejów 1921 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.2 MBP38 S27 (278) Popowo - Radziejów Popowo, Radziejów 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.8 MBP38 S27 (278) Popowo - Radziejów Popowo, Radziejów 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.1 MBP38 S27 RADZIEJÓW ± 1934 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 14.9 MBP38 S27 RADZIEJÓW ± 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S28 Włocławek;
Arkusz 17.4 MBP38 S28 WŁOCLAWEK 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP38 S28 WŁOCLAWEK 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S29 Płock;
Arkusz 6.7 MBP38 S29 PLOCK 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.0 MBP38 S29 PŁOCK 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.0 MBP38 S29 PŁOCK 1939 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP38 S29 PŁOCK 1939 300 dpi details
Arkusz 17.9 MBP38 S29 PŁOCK ± 1939 600 dpi (2016-12-20) details
Arkusz 17.9 MBP38 S29 PŁOCK (2) ± 1939 600 dpi (2016-12-20) details
Arkusz 14.2 MBP38 S29 PŁOCK ± 1942 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 5.2 MBP38 S29 PŁOCK ± 1942 300 dpi (2015-02-22) details
P38 S30 Drobin;
Arkusz 6.2 MBP38 S30 (F31) Drobin Drobin 1924 300 dpi (2016-01-11) details
Arkusz 16.7 MBP38 S30 (F31) Drobin Drobin 1924 600 dpi (2016-01-11) details
Arkusz 8.7 MBP38 S30 DROBIN 1935 300 dpi details
P38 S31 Płońsk;
Arkusz 15.2 MBP38 S31 (G31) Płońsk 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.2 MBP38 S31 (G31) Płońsk 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.5 MBP38 S31 Płońsk Płońsk 1934 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.7 MBP38 S31 Płońsk Płońsk 1934 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 16.4 MBP38 S31 PŁOŃSK 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.7 MBP38 S31 PŁOŃSK 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S32 Pułtusk;
Arkusz 17.7 MBP38 S32 (H31) Pułtusk 1924 400 dpi (2015-02-23) details
Arkusz 18.1 MBP38 S32 PUŁTUSK 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP38 S32 PUŁTUSK 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S33 Wyszków;
Arkusz 18.9 MBP38 S33 (J31) Wyszków Wyszków 1925 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 8.3 MBP38 S33 (J31) Wyszków Wyszków 1925 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.4 MBP38 S33 WYSZKÓW 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP38 S33 WYSZKÓW 1936 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.4 MBP38 S33 WYSZKÓW 1938 600 dpi details
Arkusz 3.3 MBP38 S33 WYSZKÓW 1938 300 dpi details
P38 S34 Małkinia;
Arkusz 18.8 MBP38 S34 MAŁKINIA 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP38 S34 MAŁKINIA 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S35 Ciechanowiec;
Arkusz 16.3 MBP38 S35 CIECHANOWIEC 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP38 S35 CIECHANOWIEC 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S36 Brańsk;
Arkusz 16.2 MBP38 S36 BRAŃSK 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP38 S36 BRAŃSK 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S37 Hajnówka; Гайнаўка;
Arkusz 6.4 MBP38 S37 (N31) Orla 1922 300 dpi (2014-01-23) details
Arkusz 17.7 MBP38 S37 HAJNÓWKA 1931 600 dpi details
Arkusz 7.1 MBP38 S37 HAJNÓWKA 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S38 Białowieża; Белавежа;
Arkusz 19.9 MBP38 S38 BIAŁOWIEŻA 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP38 S38 BIAŁOWIEŻA 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S39 Prużana; Пружаны;
Arkusz 5.8 MBP38 S39 (P31) Prużana Пружаны 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 14.9 MBP38 S39 (P31) Prużana Пружаны 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.4 MBP38 S39 (P31) Prużana Пружаны 1924 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 14.1 MBP38 S39 (P31) Prużana Пружаны 1924 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.5 MBP38 S39 PRUŻANA Пружаны 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP38 S39 PRUŻANA Пружаны 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S40 Bereza Kartuska; Бяроза;
Arkusz 18.0 MBP38 S40 BEREZA KARTUSKA Бяроза 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP38 S40 BEREZA KARTUSKA Бяроза 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S41 Święta Wola; Святая Воля;
Arkusz 16.6 MBP38 S41 (XXI-19) ŚWIĘTA WOLA Святая Воля 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.7 MBP38 S41 (XXI-19) ŚWIĘTA WOLA Святая Воля 1926 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 15.8 MBP38 S41 IWACEWICZE D.N. ŚWIĘTA WOLA Святая Воля 1930 600 dpi details
Arkusz 6.1 MBP38 S41 IWACEWICZE D.N. ŚWIĘTA WOLA Святая Воля 1930 300 dpi details
P38 S42 Telechany; Целяханы;
Arkusz 17.0 MBP38 S42 (S 31) TELECHANY Целяханы 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.5 MBP38 S42 (S 31) TELECHANY Целяханы 1924 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP38 S42 TELECHANY Целяханы 1930 300 dpi (2015-03-01) details
P38 S43 Małkowicze; Малькавічы;
Arkusz 16.5 MBP38 S43 (T31) MAŁKOWICZE Малькавічы 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.5 MBP38 S43 (T31) MAŁKOWICZE Малькавічы 1924 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S44 Wielkie Czuczewicze; Чучавічы Вялікія;
Arkusz 13.3 MBP38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE Чучавічы Вялікія 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE Чучавічы Вялікія 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P38 S45 Morocz-Starobin; Морач- Старобін;
Arkusz 15.9 MBP38 S45 MOROCZ-STAROBIN Морач - Старобін 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.4 MBP38 S45 MOROCZ-STAROBIN Морач - Старобін 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.1 MBP38 S45 MOROCZ i STAROBIN Морач - Старобін 1939 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP38 S45 MOROCZ i STAROBIN Морач - Старобін 1939 300 dpi (2010-01-01) details
P39 S16 Potsdam;
Arkusz 16.0 MBP39 S16 293 POTSDAM (POCZDAM) Potsdam 1938 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP39 S16 293 POTSDAM (POCZDAM) Potsdam 1938 300 dpi details
P39 S17 Berlin (połudn.);
Arkusz 24.0 MBP39 S17 294 BERLIN POŁUDNIE Berlin 1938 600 dpi details
Arkusz 8.0 MBP39 S17 294 BERLIN POŁUDNIE Berlin 1938 300 dpi details
P39 S18 Fürstenwalde;
Arkusz 15.0 MBP39 S18 295 FÜRSTENWALDE Fürstenwalde 1937 600 dpi details
Arkusz 5.7 MBP39 S18 295 FÜRSTENWALDE Fürstenwalde 1937 300 dpi details
P39 S19 Frankfurt a.d.O.;
Arkusz 8.5 MBP39 S19 FRANKFURT AN DER ODER Frankfurt an der Oder 1929 300 dpi details
Arkusz 22.8 MBP39 S19 FRANKFURT AN DER ODER Frankfurt an der Oder 1929 600 dpi details
P39 S20 Zielenzig (Cielęcin); Sulęcin;
Arkusz 9.1 MBP39 S20 ZIELENZIG Sulęcin 1928 300 dpi details
Arkusz 24.6 MBP39 S20 ZIELENZIG Sulęcin 1928 600 dpi details
Arkusz 17.6 MBP39 S20 297 ZIELENZIG (CIELĘCIN) Sulęcin ± 1930 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 6.4 MBP39 S20 297 ZIELENZIG (CIELĘCIN) Sulęcin ± 1930 300 dpi (2015-09-25) details
P39 S21 Międzyrzecz (Meseritz);
Arkusz 19.0 MBP39 S21 MESERITZ (MIĘDZYRZECZ) Międzyrzecz 1927 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.1 MBP39 S21 MESERITZ (MIĘDZYRZECZ) Międzyrzecz 1927 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.3 MBP39 S21 MIĘDZYRZECZ (MESERITZ) Międzyrzecz 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP39 S21 MIĘDZYRZECZ (MESERITZ) Międzyrzecz 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S22 Zbąszyń;
Arkusz 16.6 MBP39 S22 ZBĄSZYN 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP39 S22 ZBĄSZYN 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S23 Buk;
Arkusz 16.7 MBP39 S23 BUK 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP39 S23 BUK 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S24 Poznań;
Arkusz 15.5 MBP39 S24 (301) Poznań Poznań 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.2 MBP39 S24 (301) Poznań Poznań 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.7 MBP39 S24 (301) Poznań 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.7 MBP39 S24 (301) Poznań 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 16.1 MBP39 S24 POZNAŃ 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP39 S24 POZNAŃ 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S25 Września;
Arkusz 17.0 MBP39 S25 WRZEŚNIA Września 1924 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.0 MBP39 S25 WRZEŚNIA Września 1924 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.0 MBP39 S25 WRZEŚNIA 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP39 S25 WRZEŚNIA 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S26 Słupca;
Arkusz 15.8 MBP39 S26 (303) Powidz-Słupca 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.3 MBP39 S26 (303) Powidz-Słupca 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.7 MBP39 S26 (B32) Powidz-Słupca 1933 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 3.0 MBP39 S26 (B32) Powidz-Słupca 1933 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.7 MBP39 S26 SŁUPCA 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP39 S26 SŁUPCA 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S27 Sompolno;
Arkusz 7.2 MBP39 S27 SOMPOLNO 1934 300 dpi details
Arkusz 20.6 MBP39 S27 SOMPOLNO 1934 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP39 S27 SOMPOLNO 1942 300 dpi details
P39 S28 Kłodawa;
Arkusz 17.1 MBP39 S28 KŁODAWA 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP39 S28 KŁODAWA 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 13.8 MBP39 S28 KŁODAWA ± 1942 600 dpi details
Arkusz 5.3 MBP39 S28 KŁODAWA ± 1942 300 dpi details
P39 S29 Gostynin;
Arkusz 19.0 MBP39 S29 A39 B29 GOSTYNIN Gostynin 1933 600 dpi details
Arkusz 7.1 MBP39 S29 A39 B29 GOSTYNIN Gostynin 1933 300 dpi details
Arkusz 16.3 MBP39 S29 GOSTYNIN 1933 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.5 MBP39 S29 GOSTYNIN 1933 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.8 MBP39 S29 GOSTYNIN 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP39 S29 GOSTYNIN 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S30 Wyszogród;
Arkusz 7.2 MBP39 S30 Wyszogród 1925 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 20.1 MBP39 S30 Wyszogród 1925 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 13.0 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1929 400 dpi details
Arkusz 13.0 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1929 300 dpi details
Arkusz 17.4 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S31 Modlin;
Arkusz 7.2 MBP39 S31 G32 MODLIN Modlin 1922 400 dpi details
Arkusz 17.8 MBP39 S31 MODLIN 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP39 S31 MODLIN 1934 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP39 S31 MODLIN 1952 300 dpi details
Arkusz 18.6 MBP39 S31 MODLIN 1952 600 dpi details
P39 S32 Warszawa Północ;
Arkusz 2.7 MBP39 S32 A39 B32 (H32) WARSZAWA PÓŁNOC Warszawa ± 1921 150 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 18.4 MBP39 S32 WARSZAWA PŁN. Warszawa 1930 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.9 MBP39 S32 WARSZAWA PŁN. Warszawa 1930 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.3 MBP39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC Warszawa 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC Warszawa 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP39 S32 WARSZAWA (północ) Warszawa 1952 300 dpi details
Arkusz 18.8 MBP39 S32 WARSZAWA (północ) Warszawa 1952 600 dpi details
P39 S33 Tłuszcz;
Arkusz 16.2 MBP39 S33 (J32) Stanisławów 1922 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.5 MBP39 S33 (J32) Stanisławów 1922 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.1 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1933 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.8 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1933 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 7.4 MBP39 S33 TLUSZCZ 1937 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.7 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.4 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1952 300 dpi details
Arkusz 18.8 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1952 600 dpi details
P39 S34 Węgrów;
Arkusz 17.6 MBP39 S34 WĘGRÓW 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP39 S34 WĘGRÓW 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S35 Drohiczyn nad Bugiem;
Arkusz 13.9 MBP39 S35 A39 B35 DROHICZYN Drohiczyn 1934 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.2 MBP39 S35 A39 B35 DROHICZYN Drohiczyn 1934 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.1 MBP39 S35 DROHICZYN nad BUGIEM Drohiczyn 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP39 S35 DROHICZYN nad BUGIEM Drohiczyn 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S36 Siemiatycze;
Arkusz 17.8 MBP39 S36 SIEMIATYCZE 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP39 S36 SIEMIATYCZE 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S37 Wysokie Litewskie; Высокае;
Arkusz 16.6 MBP39 S37 WYSOKIE LITEWSKIE Высокае 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.7 MBP39 S37 WYSOKIE LITEWSKIE Высокае 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S38 Tewle; Тэўлі;
Arkusz 19.5 MBP39 S38 TEWLE Тэўлі 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP39 S38 TEWLE Тэўлі 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S39 Małecz; Малеч;
Arkusz 19.0 MBP39 S39 MAŁECZ Малеч 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP39 S39 MAŁECZ Малеч 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S40 Chomsk; Хомск;
Arkusz 17.5 MBP39 S40 (Q32) Chomsk Хомск 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.8 MBP39 S40 (Q32) Chomsk Хомск 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.9 MBP39 S40 CHOMSK Хомск 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP39 S40 CHOMSK Хомск 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S41 Motol; Моталь;
Arkusz 12.9 MBP39 S41 (XXII-19) MOTOL Моталь 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.0 MBP39 S41 (XXII-19) MOTOL Моталь 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.6 MBP39 S41 MOTOL Моталь 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP39 S41 MOTOL Моталь 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S42 Łohiszyn; Лагішын;
Arkusz 16.8 MBP39 S42 (XXII-20) ŁOHISZYN Лагішын 1925 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.6 MBP39 S42 (XXII-20) ŁOHISZYN Лагішын 1925 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 13.0 MBP39 S42 (XXII-20) ŁOHISZYN Лагішын 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 4.8 MBP39 S42 (XXII-20) ŁOHISZYN Лагішын 1926 300 dpi (2010-01-01) details
P39 S43 Łuniniec Północ; Лунінец;
Arkusz 16.8 MBP39 S43 ŁUNINIEC PÓŁNOC Лунінец 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.6 MBP39 S43 ŁUNINIEC PÓŁNOC Лунінец 1928 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S44 Wiczyn; Вичин;
Arkusz 16.8 MBP39 S44 WICZYN Вичин 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP39 S44 WICZYN Вичин 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S45 Lenin; Ленін;
Arkusz 20.7 MBP39 S45 LENIN Ленін 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP39 S45 LENIN Ленін 1929 300 dpi (2015-12-02) details
P39 S46 Kniaź-Jezioro; Чырвонае возера;
Arkusz 9.4 MBP39 S46 KNIAŹ-JEZIORO Чырвонае возера 1938 300 dpi details
Arkusz 20.2 MBP39 S46 KNIAŹ-JEZIORO Чырвонае возера 1938 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP39 S46 KNIAŹ-JEZIORO Чырвонае возера 1938 300 dpi (2015-03-01) details
P40 S16 Luckenwalde;
Arkusz 16.0 MBP40 S16 317 LUCKENWALDE Luckenwalde 1938 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP40 S16 317 LUCKENWALDE Luckenwalde 1938 300 dpi details
P40 S17 Zossen;
Arkusz 16.0 MBP40 S17 318 ZOSSEN Zossen 1938 600 dpi details
Arkusz 6.1 MBP40 S17 318 ZOSSEN Zossen 1938 300 dpi details
P40 S18 Beeskow;
Arkusz 15.0 MBP40 S18 319 BEESKOW Beeskow 1937 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP40 S18 319 BEESKOW Beeskow 1937 300 dpi details
P40 S19 Fürstenberg;
Arkusz 21.0 MBP40 S19 320 FÜRSTENBERG NAD ODRĄ Eisenhüttenstadt 1928 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP40 S19 320 FÜRSTENBERG NAD ODRĄ Eisenhüttenstadt 1928 300 dpi details
P40 S20 Crossen (Krosno n. Odrą); Krosno Odrzańskie;
Arkusz 19.0 MBP40 S20 321 CROSSEN A. D. ODER (KROSNO N. ODRĄ) Krosno Odrzańskie 1933 600 dpi details
Arkusz 8.9 MBP40 S20 321 CROSSEN A. D. ODER (KROSNO N. ODRĄ) Krosno Odrzańskie 1933 300 dpi details
P40 S21 Züllichau (Cylichów); Sulechów;
Arkusz 18.0 MBP40 S21 322 ZÜLLICHAU (CYLICHÓW) Sulechów 1939 600 dpi details
Arkusz 8.2 MBP40 S21 322 ZÜLLICHAU (CYLICHÓW) Sulechów 1939 300 dpi details
P40 S22 Wolsztyn;
Arkusz 7.9 MBP40 S22 WOLSZTYN 1927 300 dpi details
Arkusz 21.1 MBP40 S22 WOLSZTYN 1927 600 dpi details
Arkusz 18.8 MBP40 S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP40 S22 WOLSZTYN 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S23 Kościan;
Arkusz 17.5 MBP40 S23 KOŚCIAN 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP40 S23 KOŚCIAN 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S24 Środa;
Arkusz 9.1 MBP40 S24 ŚRODA 1934 300 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 22.6 MBP40 S24 ŚRODA 1934 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 7.6 MBP40 S24 ŚRODA (2) 1934 300 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 19.7 MBP40 S24 ŚRODA (2) 1934 600 dpi (2015-09-25) details
P40 S25 Pyzdry;
Arkusz 18.0 MBP40 S25 PYZDRY 1935 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP40 S25 PYZDRY 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S26 Konin;
Arkusz 14.3 MBP40 S26 KONIN 1935 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP40 S26 KONIN 1935 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S27 Koło;
Arkusz 19.8 MBP40 S27 KOŁO 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP40 S27 KOŁO 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S28 Łęczyca;
Arkusz 14.6 MBP40 S28 Łęczyca 1934 600 dpi (2012-11-20) details
Egzemplarz 2 / Copy 2
Arkusz 5.6 MBP40 S28 Łęczyca 1934 300 dpi (2012-11-20) details
Egzemplarz 1 / Copy 1
Arkusz 4.9 MBP40 S28 Łęczyca 1934 300 dpi (2012-11-20) details
Egzemplarz 2 / Copy 2
Arkusz 17.3 MBP40 S28 ŁĘCZYCA 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP40 S28 ŁĘCZYCA 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S29 Kutno;
Arkusz 16.5 MBP40 S29 (E33) KUTNO Kutno 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.5 MBP40 S29 (E33) KUTNO Kutno 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.0 MBP40 S29 (E33) KUTNO (2) Kutno 1924 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 6.7 MBP40 S29 (E33) KUTNO (2) Kutno 1924 300 dpi (2015-03-18) details
Arkusz 16.8 MBP40 S29 KUTNO Kutno 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP40 S29 KUTNO Kutno 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S30 Łowicz;
Arkusz 6.3 MBP40 S30 (XXIII-7) ŁOWICZ Łowicz 1924 300 dpi (2013-11-25) details
Arkusz 16.7 MBP40 S30 (XXIII-7) ŁOWICZ Łowicz 1924 600 dpi (2013-11-25) details
Arkusz 17.9 MBP40 S30 ŁOWICZ Łowicz 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP40 S30 ŁOWICZ Łowicz 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S31 Żyrardów;
Arkusz 17.3 MBP40 S31 ŻYRARDÓW 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP40 S31 ŻYRARDÓW 1934 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.9 MBP40 S31 ŻYRARDÓW 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 24.8 MBP40 S31 ŻYRARDÓW 1934 600 dpi (2015-12-02) details
P40 S32 Warszawa Południe;
Arkusz 6.4 MBP40 S32 WARSZAWA PŁD. Warszawa 1930 300 dpi details
Arkusz 16.9 MBP40 S32 WARSZAWA PŁD. Warszawa 1930 600 dpi details
Arkusz 17.6 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE Warszawa 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE Warszawa 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S33 Mińsk Mazowiecki;
Arkusz 18.2 MBP40 S33 (J33) Mińsk-Mazowiecki 1933 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.1 MBP40 S33 (J33) Mińsk-Mazowiecki 1933 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.9 MBP40 S33 MIŃSK MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP40 S33 MIŃSK MAZOWIECKI 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S34 Siedlce;
Arkusz 7.1 MBP40 S34 (K33) Siedlce 1925 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 20.3 MBP40 S34 (K33) Siedlce 1925 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 19.0 MBP40 S34 SIEDLCE 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP40 S34 SIEDLCE 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S35 Łosice;
Arkusz 16.7 MBP40 S35 ŁOSICE 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP40 S35 ŁOSICE 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S36 Biała Podlaska;
Arkusz 18.9 MBP40 S36 BIAŁA PODLASKA 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP40 S36 BIAŁA PODLASKA 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S37 Brześć nad Bugiem; Берасьце;
Arkusz 19.1 MBP40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM Берасьце 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM Берасьце 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 13.0 MBP40 S37 BRZEŚĆ NAD BUGIEM Берасьце 1931 400 dpi details
P40 S38 Żabinka; Жабінка;
Arkusz 17.3 MBP40 S38 (O33) Żabinka Жабінка 1922 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.9 MBP40 S38 (O33) Żabinka Жабінка 1922 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.4 MBP40 S38 ŻABINKA Жабінка 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP40 S38 ŻABINKA Жабінка 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S39 Kobryń; Кобрын;
Arkusz 19.1 MBP40 S39 KOBRYŃ Кобрын 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP40 S39 KOBRYŃ Кобрын 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S40 Drohiczyn; Драгічын;
Arkusz 16.4 MBP40 S40 DROHICZYN (Poleski) Драгічын 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP40 S40 DROHICZYN (Poleski) Драгічын 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S41 Janów; Іванава;
Arkusz 18.2 MBP40 S41 JANÓW Іванава 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP40 S41 JANÓW Іванава 1926 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.2 MBP40 S41 JANÓW POLESKI Іванава 1930 300 dpi details
Arkusz 24.2 MBP40 S41 JANÓW POLESKI Іванава 1930 600 dpi details
P40 S42 Pińsk; Пінск;
Arkusz 16.0 MBP40 S42 (XXIII-20) PIŃSK Пінск 1925 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.4 MBP40 S42 (XXIII-20) PIŃSK Пінск 1925 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.6 MBP40 S42 PIŃSK Пінск 1930 300 dpi details
Arkusz 7.4 MBP40 S42 Pińsk Пінск 1930 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 21.3 MBP40 S42 Pińsk Пінск 1930 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 18.3 MBP40 S42 PIŃSK (2) Пінск 1930 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP40 S42 PIŃSK (2) Пінск 1930 300 dpi (2015-11-12) details
P40 S43 Łuniniec Południe; Лунінец;
Arkusz 19.1 MBP40 S43 ŁUNINIEC POŁUDNIE Лунінец 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP40 S43 ŁUNINIEC POŁUDNIE Лунінец 1928 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S44 Dawidgródek; Давыд-Гарадок;
Arkusz 19.0 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK Давыд-Гарадок 1928 600 dpi details
Arkusz 8.5 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK Давыд-Гарадок 1928 400 dpi details
Arkusz 14.4 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK Давыд-Гарадок ± 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.4 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK Давыд-Гарадок ± 1931 300 dpi (2015-11-12) details
Arkusz 17.3 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK Давыд-Гарадок 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK Давыд-Гарадок 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S45 Mikaszewicze; Мiкaшэвiчы;
Arkusz 18.0 MBP40 S45 MIKASZEWICZE Мiкaшэвiчы 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP40 S45 MIKASZEWICZE Мiкaшэвiчы 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P40 S46 Żytkowicze; Жыткавічы;
Arkusz 20.4 MBP40 S46 ŻYTKOWICZE Жыткавічы 1938 600 dpi details
Arkusz 7.0 MBP40 S46 ŻYTKOWICZE Жыткавічы 1938 300 dpi (2015-03-01) details
P41 S17 Luckau (Łuków);
Arkusz 15.0 MBP41 S17 LUCKAU (ŁUKÓW) Luckau 1938 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP41 S17 LUCKAU (ŁUKÓW) Luckau 1938 300 dpi details
P41 S18 Lübben (Lubin);
Arkusz 15.4 MBP41 S18 343 LÜBBEN (LUBIN) Lubin 1938 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP41 S18 343 LÜBBEN (LUBIN) Lubin 1938 300 dpi details
P41 S19 Guben (Gubin);
Arkusz 7.9 MBP41 S19 GUBEN Gubin 1934 300 dpi details
Arkusz 23.3 MBP41 S19 GUBEN Gubin 1934 600 dpi details
P41 S20 Sommerfeld (Lubsko);
Arkusz 7.7 MBP41 S20 SOMMERFELD Lubsko 1933 300 dpi details
Arkusz 22.9 MBP41 S20 SOMMERFELD Lubsko 1933 600 dpi details
P41 S21 Grünberg (Zielona Góra);
Arkusz 21.0 MBP41 S21 GRÜNBERG I. SCHL. (ZIELONA GÓRA) Zielona Góra 1933 600 dpi details
Arkusz 9.9 MBP41 S21 GRÜNBERG I. SCHL. (ZIELONA GÓRA) Zielona Góra 1933 300 dpi details
Arkusz 8.5 MBP41 S21 GRÜNBERG IN SCHLESIEN Zielona Góra 1939 300 dpi details
Arkusz 22.4 MBP41 S21 GRÜNBERG IN SCHLESIEN Zielona Góra 1939 600 dpi details
P41 S22 Kaszczor i Wschowa (Fraustadt);
Arkusz 19.2 MBP41 S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) Kaszczor, Wschowa 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP41 S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) Kaszczor, Wschowa 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S23 Leszno;
Arkusz 19.2 MBP41 S23 LESZNO 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP41 S23 LESZNO 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S24 Gostyń;
Arkusz 17.4 MBP41 S24 GOSTYŃ 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP41 S24 GOSTYŃ 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S25 Jarocin;
Arkusz 17.1 MBP41 S25 JAROCIN 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.9 MBP41 S25 JAROCIN 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S26 Kalisz;
Arkusz 16.7 MBP41 S26 (351) Sobótka - Kalisz 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.3 MBP41 S26 (351) Sobótka - Kalisz 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.6 MBP41 S26 (351) Sobótka - Kalisz 1933 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.5 MBP41 S26 (351) Sobótka - Kalisz 1933 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.6 MBP41 S26 KALISZ 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP41 S26 KALISZ 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S27 Uniejów;
Arkusz 15.6 MBP41 S27 (C34) Uniejów 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 4.9 MBP41 S27 (C34) Uniejów 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.4 MBP41 S27 UNIEJÓW 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP41 S27 UNIEJÓW 1930 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S28 Ozorków;
Arkusz 18.0 MBP41 S28 OZORKÓW Ozorków 1930 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP41 S28 OZORKÓW Ozorków 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP41 S28 OZORKÓW Ozorków 1942 400 dpi details
P41 S29 Łódź;
Arkusz 19.0 MBP41 S29 ŁÓDŹ 1931 600 dpi (2014-03-06) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P41 S29 ŁÓDŹ (verso) 1931 600 dpi (2016-03-06) details.png
legenda na odwrocie
Arkusz 7.3 MBP41 S29 ŁÓDŹ 1931 300 dpi (2014-12-02) details
Arkusz 18.5 MBP41 S29 ŁÓDŹ 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP41 S29 ŁÓDŹ 1937 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.2 MBP41 S29 ŁÓDŹ ± 1943 600 dpi (2016-03-06) details
Arkusz 7.9 MBP41 S29 ŁÓDŹ ± 1943 300 dpi (2014-12-02) details
P41 S30 Skierniewice;
Arkusz 16.4 MBP41 S30 (F34) Skierniewice Skierniewice 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.4 MBP41 S30 (F34) Skierniewice Skierniewice 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 3.5 MBP41 S30 (F34) SKIERNIEWICE Skierniewice 1923 300 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 15.3 MBP41 S30 (F34) SKIERNIEWICE Skierniewice 1933 600 dpi (2012-11-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa SKIERNIEWICE 1933 600 dpi (2012-11-20) details.png
Rewers mapy - pieczątki / Reverse side of the map - stamps.
Arkusz 4.8 MBP41 S30 (F34) SKIERNIEWICE Skierniewice 1933 300 dpi (2012-11-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa SKIERNIEWICE 1933 300 dpi (2012-11-20) details.png
Rewers mapy - pieczątki / Reverse side of the map - stamps.
UWAGA, duży plik: 28.6 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) ± 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 28.2 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) [-2] ± 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 29.0 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) [2] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
Arkusz 15.3 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) [3] - plik niekompletny 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) [4] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 26.9 MBP41 S30 Skierniewice (podkład pantograwiurowy) [5] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
Arkusz 17.8 MBP41 S30 SKIERNIEWICE Skierniewice 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP41 S30 SKIERNIEWICE Skierniewice 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S31 Mszczonów;
Arkusz 17.8 MBP41 S31 MSZCZONÓW 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP41 S31 MSZCZONÓW 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S32 Grójec;
Arkusz 17.6 MBP41 S32 GRÓJEC 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP41 S32 GRÓJEC 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S33 Garwolin;
UWAGA, duży plik: 26.7 MBP41 S33 Garwolin (podkład pantograwiurowy) 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 26.0 MBP41 S33 Garwolin (podkład pantograwiurowy) ± 1936 600 dpi (2016-12-26) details
Arkusz 17.9 MBP41 S33 GARWOLIN 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP41 S33 GARWOLIN 1937 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.9 MBP41 S33 GARWOLIN 1937 600 dpi (2016-03-06) details
Arkusz 19.9 MBP41 S33 GARWOLIN (2) 1937 600 dpi (2016-03-06) details
Arkusz 7.8 MBP41 S33 GARWOLIN (2) 1937 300 dpi (2016-03-06) details
P41 S34 Żelechów;
Arkusz 18.6 MBP41 S34 ŻELECHÓW 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP41 S34 ŻELECHÓW 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S35 Łuków;
Arkusz 17.6 MBP41 S35 ŁUKÓW 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.2 MBP41 S35 ŁUKÓW 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S36 Łomazy;
Arkusz 18.0 MBP41 S36 ŁOMAZY 1935 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.9 MBP41 S36 ŁOMAZY 1935 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.4 MBP41 S36 ŁOMAZY 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP41 S36 ŁOMAZY 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S37 Sławatycze;
Arkusz 16.4 MBP41 S37 SŁAWATYCZE 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP41 S37 SŁAWATYCZE 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S38 Małoryta; Маларыта;
Arkusz 14.2 MBP41 S38 MAŁORYTA Маларыта 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.2 MBP41 S38 MAŁORYTA Маларыта 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S39 Dywin; Дзівін;
Arkusz 8.8 MBP41 S39 DYWIN Дзівін 1927 300 dpi details
Arkusz 24.3 MBP41 S39 DYWIN Дзівін 1927 600 dpi details
Arkusz 18.8 MBP41 S39 DYWIN Дзівін 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP41 S39 DYWIN Дзівін 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S40 Wielka Głusza; Велика Глуша;
Arkusz 7.5 MBP41 S40 WIELKA HŁUSZA Велика Глуша 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.3 MBP41 S40 WIELKA HŁUSZA Велика Глуша 1931 600 dpi (2015-12-02) details
P41 S41 Lubieszów; Любешів;
Arkusz 8.3 MBP41 S41 LUBIESZÓW Любешів 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.6 MBP41 S41 LUBIESZÓW Любешів 1931 600 dpi (2015-12-02) details
P41 S42 Serniki; Серники;
Arkusz 18.9 MBP41 S42 SERNIKI Серники 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP41 S42 SERNIKI Серники 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP41 S42 SERNIKI (2) Серники 1931 300 dpi (2016-03-06) details
Arkusz 21.2 MBP41 S42 SERNIKI (2) Серники 1931 300 dpi (2016-03-06) details
P41 S43 Horodno; Городнє;
Arkusz 7.2 MBP41 S43 HORODNO Городнє 1928 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.3 MBP41 S43 HORODNO Городнє 1928 600 dpi (2015-12-02) details
P41 S44 Stolin; Столін;
Arkusz 16.4 MBP41 S44 STOLIN Столін 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.6 MBP41 S44 STOLIN Столін 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P41 S45 Kołki nad Stwigą; Колки;
Arkusz 8.7 MBP41 S45 KOŁKI nad Stwigą Колки 1928 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 23.0 MBP41 S45 KOŁKI nad Stwigą Колки 1928 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.5 MBP41 S45 KOŁKI NAD STWIGĄ Колки 1928 300 dpi (2015-03-01) details
Arkusz 16.0 MBP41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ Колки 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.7 MBP41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ Колки 1936 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ (2) Колки 1936 300 dpi (2016-03-06) details
Arkusz 13.0 MBP41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ (2) Колки 1936 600 dpi (2016-03-06) details
P41 S46 Lelczyce; Лельчыцы;
Arkusz 7.6 MBP41 S46 LELCZYCE Лельчыцы 1937 300 dpi details
Arkusz 20.0 MBP41 S46 LELCZYCE Лельчыцы 1937 600 dpi details
Arkusz 5.7 MBP41 S46 LELCZYCE Лельчыцы 1937 300 dpi (2015-03-01) details
P42 S17 Finsterwalde (Grabin);
Arkusz 16.0 MBP42 S17 367 FINSTERWALDE (GRABIN) Finsterwalde 1938 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP42 S17 367 FINSTERWALDE (GRABIN) Finsterwalde 1938 300 dpi details
P42 S18 Calau (Kalawa);
Arkusz 16.0 MBP42 S18 368 CALAU (KALAWA) Calau 1938 600 dpi details
Arkusz 6.1 MBP42 S18 368 CALAU (KALAWA) Calau 1938 300 dpi details
P42 S19 Spremberg (Trzebiel) ;
Arkusz 7.6 MBP42 S19 SPREMBERG (GRODK) Spremberg 1936 300 dpi details
Arkusz 21.0 MBP42 S19 SPREMBERG (GRODK) Spremberg 1936 600 dpi details
P42 S20 Sorau (Żary);
Arkusz 7.7 MBP42 S20 SORAU Żary 1934 300 dpi details
Arkusz 22.8 MBP42 S20 SORAU Żary 1934 600 dpi details
P42 S21 Sprottau (Szprotawa);
Arkusz 7.6 MBP42 S21 SPROTTAU Szprotawa 1933 300 dpi details
Arkusz 22.9 MBP42 S21 SPROTTAU Szprotawa 1933 600 dpi details
P42 S22 Glogau (Głogowa); Głogów;
Arkusz 19.0 MBP42 S22 372 GLOGAU (GŁOGÓW) Głogów 1928 600 dpi details
Arkusz 8.7 MBP42 S22 372 GLOGAU (GŁOGÓW) Głogów 1928 300 dpi details
Arkusz 18.0 MBP42 S22 372 GLOGAU (GŁOGÓW) Głogów 1939 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP42 S22 372 GLOGAU (GŁOGÓW) Głogów 1939 300 dpi details
P42 S23 Bojanowo;
Arkusz 7.8 MBP42 S23 BOJANOWO 1934 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 20.5 MBP42 S23 BOJANOWO 1934 600 dpi (2015-12-02) details
P42 S24 Rawicz;
Arkusz 7.5 MBP42 S24 RAWICZ 1934 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.1 MBP42 S24 RAWICZ 1934 600 dpi (2015-12-02) details
P42 S25 Krotoszyn;
Arkusz 20.2 MBP42 S25 KROTOSZYN 1934 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 8.2 MBP42 S25 KROTOSZYN 1934 300 dpi (2015-09-25) details
P42 S26 Opatówek;
Arkusz 17.1 MBP42 S26 (376) Mikstat - Opatówek 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.6 MBP42 S26 (376) Mikstat - Opatówek 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.7 MBP42 S26 (376) Mikstat - Opatówek 1925 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.1 MBP42 S26 (376) Mikstat - Opatówek 1925 300 dpi (2012-11-20) details
P42 S27 Sieradz;
Arkusz 13.6 MBP42 S27 SIERADZ 1929 600 dpi details
Arkusz 6.3 MBP42 S27 SIERADZ 1929 300 dpi details
Arkusz 18.0 MBP42 S27 SIERADZ 1939 600 dpi details
Arkusz 7.1 MBP42 S27 SIERADZ 1939 300 dpi details
Arkusz 19.7 MBP42 S27 SIERADZ (2) ± 1939 600 dpi (2016-12-20) details
P42 S28 Łask-Zduńska Wola;
Arkusz 0.8 MBP42 S28 ZDUŃSKA WOLA 1929 100 dpi (2015-03-01) details
Arkusz 15.4 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 14.8 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA (2) 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.3 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA (2) 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.5 MBP42 S28 ZDUŃSKA WOLA ± 1942 600 dpi details
Arkusz 7.0 MBP42 S28 ZDUŃSKA WOLA ± 1942 300 dpi details
P42 S29 Pabianice;
Arkusz 17.0 MBP42 S29 (E35) Pabianice 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.6 MBP42 S29 (E35) Pabianice 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.2 MBP42 S29 PABIANICE 1937 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 7.3 MBP42 S29 PABIANICE 1937 300 dpi (2015-09-25) details
P42 S30 Tomaszów Mazowiecki;
Arkusz 18.0 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1935 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1935 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 28.3 MBP42 S30 Tomaszów Mazowiecki (podkład pantograwiurowy) 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 26.9 MBP42 S30 Tomaszów Mazowiecki (podkład pantograwiurowy) [2] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP42 S30 Tomaszów Mazowiecki (podkład pantograwiurowy) [3] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 26.6 MBP42 S30 Tomaszów Mazowiecki (podkład pantograwiurowy) [4] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
Arkusz 17.5 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 8.8 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1937 300 dpi (2015-03-01) details
Arkusz 15.6 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI (2) 1937 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 8.8 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI (2) 1937 300 dpi (2015-09-25) details
UWAGA, duży plik: 26.1 MBP42 S30 Tomaszów Mazowiecki (podkład pantograwiurowy) 1937 600 dpi (2016-12-26) details
P42 S31 Nowe Miasto nad Pilicą;
Arkusz 24.9 MBP42 S31 Nowe Miasto nad Pilicą (podkład pantograwiurowy) 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 27.5 MBP42 S31 Nowe Miasto nad Pilicą (podkład pantograwiurowy) [2] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
Arkusz 24.4 MBP42 S31 Nowe Miasto nad Pilicą (podkład pantograwiurowy) [2] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 32.3 MBP42 S31 NOWE MIASTO nad PILICĄ 1937 600 dpi (2015-11-18) details
Arkusz 13.7 MBP42 S31 NOWE MIASTO nad PILICĄ 1937 300 dpi (2015-02-18) details
P42 S32 Białobrzegi;
Arkusz 24.9 MBP42 S32 Białobrzegi (podkład pantograwiurowy) 1936 600 dpi (2016-12-26) details
UWAGA, duży plik: 25.4 MBP42 S32 Białobrzegi (podkład pantograwiurowy) [2] 1936 600 dpi (2016-12-26) details
Arkusz 16.8 MBP42 S32 BIAŁOBRZEGI 1937 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 7.2 MBP42 S32 BIAŁOBRZEGI 1937 300 dpi (2015-09-25) details
P42 S33 Kozienice;
UWAGA, duży plik: 25.8 MBP42 S33 KOZIENICE 1937 600 dpi details
Arkusz 9.9 MBP42 S33 KOZIENICE 1937 300 dpi details
Arkusz 22.2 MBP42 S33 KOZIENICE (2) 1937 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.5 MBP42 S33 KOZIENICE (2) 1937 300 dpi (2015-12-02) details
P42 S34 Dęblin;
Arkusz 7.5 MBP42 S34 DĘBLIN 1937 300 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 14.2 MBP42 S34 DĘBLIN 1937 600 dpi (2015-09-25) details
P42 S35 Kock;
Arkusz 17.9 MBP42 S35 KOCK 1938 600 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 7.6 MBP42 S35 KOCK 1938 300 dpi (2015-09-25) details
P42 S36 Parczew;
Arkusz 15.0 MBP42 S36 PARCZEW 1938 600 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 7.9 MBP42 S36 PARCZEW 1938 300 dpi (2015-12-01) details
P42 S37 Włodawa;
Arkusz 7.0 MBP42 S37 WŁODAWA 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 14.0 MBP42 S37 WŁODAWA 1933 600 dpi (2015-12-02) details
P42 S38 Krymno; Кримне;
Arkusz 7.1 MBP42 S38 KRYMNO Кримне 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 16.5 MBP42 S38 KRYMNO Кримне 1933 600 dpi (2015-12-02) details
P42 S39 Ratno; Ратне;
Arkusz 20.4 MBP42 S39 RATNO Ратне 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.3 MBP42 S39 RATNO Ратне 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P42 S40 Kamień Koszyrski; Камінь-Каширський;
Arkusz 8.3 MBP42 S40 (Q35) Kamień Koszyrski Камінь-Каширський 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 22.1 MBP42 S40 (Q35) Kamień Koszyrski Камінь-Каширський 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 19.7 MBP42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI Камінь-Каширський 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI Камінь-Каширський 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P42 S41 Kuchecka Wola; Кухітська Воля;
Arkusz 20.0 MBP42 S41 KUCHECKA WOLA Кухітська Воля 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP42 S41 KUCHECKA WOLA Кухітська Воля 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P42 S42 Chinocze; Хіночи;
Arkusz 18.2 MBP42 S42 CHINOCZE Хіночи 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.4 MBP42 S42 CHINOCZE Хіночи 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P42 S43 Dąbrowica; Дубровиця;
Arkusz 17.5 MBP42 S43 DĄBROWICA Дубровиця 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP42 S43 DĄBROWICA Дубровиця 1928 300 dpi (2015-12-02) details
P42 S44 Jeziory (Poleskie); Великі Озера;
Arkusz 22.8 MBP42 S44 JEZIORY POLESKIE Великі Озера 1929 300 dpi details
Arkusz 22.8 MBP42 S44 JEZIORY POLESKIE Великі Озера 1929 600 dpi details
Arkusz 6.9 MBP42 S44 JEZIORY (POLESKIE) Великі Озера 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 16.3 MBP42 S44 JEZIORY (POLESKIE) Великі Озера 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP42 S44 JEZIORY (POLESKIE) (2) Великі Озера 1933 300 dpi (2016-03-06) details
Arkusz 20.0 MBP42 S44 JEZIORY (POLESKIE) (2) Великі Озера 1933 600 dpi (2016-03-06) details
P42 S45 Wojtkiewicze; Кам'яне; Войткевичі;
Arkusz 8.2 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE Кам'яне 1928 300 dpi details
Arkusz 22.6 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE Кам'яне 1928 600 dpi details
Arkusz 13.8 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE Кам'яне 1936 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE Кам'яне 1936 300 dpi details
P42 S46 Miłaszewicze; Мілашавічы;
Arkusz 8.3 MBP42 S46 MIŁASZEWICZE Мілашавічы 1937 300 dpi details
Arkusz 21.8 MBP42 S46 MIŁASZEWICZE Мілашавічы 1937 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP42 S46 MIŁASZEWICZE Мілашавічы 1937 300 dpi (2015-03-01) details
P43 S19 Niesky (Nizka);
Arkusz 17.0 MBP43 S19 394 NIESKY (NIZKA) Niesky 1936 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBP43 S19 394 NIESKY (NIZKA) Niesky 1936 300 dpi details
P43 S20 Kohlfurt (Węgliniec);
Arkusz 7.5 MBP43 S20 KOHLFURT Węgliniec 1936 300 dpi details
Arkusz 22.8 MBP43 S20 KOHLFURT Węgliniec 1936 600 dpi details
P43 S21 Bunzlau (Bolesławiec);
Arkusz 9.2 MBP43 S21 (296) BOLESŁAW (Bunzlau) Bolesławiec 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 24.6 MBP43 S21 (296) BOLESŁAW (Bunzlau) Bolesławiec 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP43 S21 BUNZLAU Bolesławiec 1934 300 dpi details
Arkusz 20.9 MBP43 S21 BUNZLAU Bolesławiec 1934 600 dpi details
P43 S22 Lüben; Lubin;
Arkusz 8.8 MBP43 S22 LÜBEN Lubin 1933 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.2 MBP43 S22 LÜBEN Lubin 1933 600 dpi details
P43 S23 Wohlau (Wołów);
Arkusz 7.4 MBP43 S23 398 WOHLAU (Wolow) Wołów 1933 400 dpi (2015-09-25) details
Arkusz 18.0 MBP43 S23 398 WOHLAU (WOŁÓW) Wołów 1939 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP43 S23 398 WOHLAU (WOŁÓW) Wołów 1939 300 dpi details
P43 S24 Trebnitz (Trzebnica);
Arkusz 10.0 MBP43 S24 TREBNITZ IN SCHLESIEN Trzebnica 1933 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.6 MBP43 S24 TREBNITZ IN SCHLESIEN Trzebnica 1933 600 dpi details
Arkusz 8.6 MBP43 S24 TREBNITZ IN SCHLESIEN Trzebnica 1939 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBP43 S24 TREBNITZ IN SCHLESIEN Trzebnica 1939 600 dpi details
P43 S25 Syców (Gross Wartenberg);
Arkusz 20.0 MBP43 S25 SYCÓW (GROSS WARTENBERG) Syców 1934 600 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 8.1 MBP43 S25 SYCÓW (GROSS WARTENBERG) Syców 1934 300 dpi (2015-12-01) details
P43 S26 Kępno;
Arkusz 20.3 MBP43 S26 KĘPNO 1936 600 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 8.3 MBP43 S26 KĘPNO 1936 300 dpi (2015-12-01) details
P43 S27 Złoczew;
Arkusz 20.0 MBP43 S27 ZŁOCZEW 1934 600 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 8.0 MBP43 S27 ZŁOCZEW 1934 300 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 20.2 MBP43 S27 ZŁOCZEW 1939 600 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 8.1 MBP43 S27 ZŁOCZEW 1939 300 dpi (2015-12-01) details
P43 S28 Szczerców;
Arkusz 7.7 MBP43 S28 SZCZERCÓW 1934 300 dpi details
Arkusz 22.9 MBP43 S28 SZCZERCÓW 1934 600 dpi details
Arkusz 7.7 MBP43 S28 SZCZERCÓW (2) 1934 600 dpi (2015-12-01) details
Arkusz 18.8 MBP43 S28 SZCZERCÓW (2) 1934 600 dpi (2015-12-01) details
P43 S29 Piotrków Trybunalski;