Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
P25 S44 Krasław (Krāslava);
Arkusz 16.3 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P25 S45 Druja; Друя;
Arkusz 15.1 MBP25 S45 DRUJA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P25_S44
Arkusz 16.4 MBP25_S44 KRASŁAW (Krāslava) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P25_S46
Arkusz 13.3 MBP25_S46 DRYSSA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26_S42
Arkusz 16.8 MBP26_S42 DUKSZTY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26_S43
Arkusz 17.1 MBP26_S43 DRYŚWIATY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26_S44
Arkusz 15.1 MBP26_S44 BRASŁAW [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26_S45
Arkusz 14.9 MBP26_S45 MIORY [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26_S46
Arkusz 13.5 MBP26_S46 DZISNA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27 S43 Widze; Відзы;
Arkusz 16.0 MBP27 S43 WIDZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27 S47 Połock; Полацак; Полоцк;
Arkusz 12.2 MBP27 S47 POŁOCK (kopia) 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P27_S42
Arkusz 16.9 MBP27_S42 ŁYNGMIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27_S44
Arkusz 13.8 MBP27_S44 KOZIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27_S45
Arkusz 14.2 MBP27_S45 SZARKOWSZCZYZNA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27_S46
Arkusz 13.7 MBP27_S46 ŁUŻKI [WYDANIE TYMCZASOWE] 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P28 S46 Plissa; Плиса;
Arkusz 13.4 MBP28 S46 PLISSA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28_S40
Arkusz 15.8 MBP28_S40 POZELWA 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28_S41
Arkusz 15.7 MBP28_S41 ORNIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28_S42
Arkusz 16.7 MBP28_S42 ŚWIĘCIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28_S43
Arkusz 16.1 MBP28_S43 HODUCISZKI 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28_S44
Arkusz 15.7 MBP28_S44 POSTAWY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28_S45
Arkusz 14.0 MBP28_S45 GŁĘBOKIE [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S25
Arkusz 8.7 MBP29_S25 25 ŁEBA (LEBA) 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S26
Arkusz 13.7 MBP29_S26 ŻARNOWIEC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 12.7 MBP29_S26 ŻARNOWIEC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S32
Arkusz 13.6 MBP29_S32 30 LABIAU (Labiawa) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S40
Arkusz 15.7 MBP29_S40 MEJSZAGOŁA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S41
Arkusz 15.0 MBP29_S41 NIEMENCZYN 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S43
Arkusz 15.7 MBP29_S43 ŚWIR 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S44
Arkusz 14.8 MBP29_S44 MIADZIOŁ 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S45
Arkusz 14.0 MBP29_S45 DOKSZYCE [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29_S46
Arkusz 13.9 MBP29_S46 TUMIŁOWICZE [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P30 S26 Wejherowo;
Arkusz 16.5 MBP30 S26 46 Wejherowo 1923 600 dpi (2020-07-05) details
P30 S27 Gdynia;
Arkusz 10.6 MBP30 S27 47 Gdynia 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.2 MBP30 S27 GDYNIA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 23.0 MBP30 S27 GDYNIA [ZJAZD NAUCZYCIELI GEOGRAFII] 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P30 S41 Miedniki; Medininkai;
Arkusz 16.1 MBP30 S41 NOWA WILEJKA 1934 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 14.0 MBP30 S41 Mapa petrograficzna Wileńszczyzny - Ark. Miedniki / Nowa Wilejka (1:100 000) ± 1938 600 dpi (2020-07-08) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Mapa Petrograficzna Wilenszczyzny (tekst) -1938 400 dpi (2020-07-08) details.png
P30_S25
Arkusz 17.4 MBP30_S25 45 LAUENBURG i. Pom. (LĘBORK) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P30_S26
Arkusz 17.6 MBP30_S26 WEJHEROWO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P30_S39
Arkusz 18.1 MBP30_S39 RUDZISZKI 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P30_S40
Arkusz 15.4 MBP30_S40 WILNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P30_S42
Arkusz 15.0 MBP30_S42 WORNIANY 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P30_S43
Arkusz 14.9 MBP30_S43 ŻODZISZKI 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P30_S44
Arkusz 15.3 MBP30_S44 KURZENIEC 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P31 S25 Gowidlino;
Arkusz 15.8 MBP31 S25 68 Lupow (Lupowo) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P31 S26 Kartuzy;
Arkusz 16.5 MBP31 S26 69 Kartuzy 1924 600 dpi (2020-07-05) details
P31 S29 Braunsberg (Braunsberga); Braniewo;
Arkusz 14.7 MBP31 S29 48 BRUCH - 72 BRAUNSBERG (Brunsberga) (kopia) 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S36 Wiżajny-Kalwaria; Vižainis- Kalvarija;
Arkusz 14.7 MBP31 S36 WIŻAJNY-KALWARIA 1929 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S39 Olkieniki Zachód; Valkininkai;
Arkusz 17.4 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S40 Olkieniki Wschód; Valkininkai;
Arkusz 16.0 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S41 Soleczniki; Šalčininkai;
Arkusz 17.4 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S44 Wilejka; Вілейка;
Arkusz 14.6 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA 1926 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S45 Olkowicze; Альковічы;
Arkusz 15.7 MBP31 S45 OLKOWICE-CHOTAJEWICZE 1928 600 dpi (2020-07-04) details
P31_S25
Arkusz 16.4 MBP31_S25 GOWIDLINO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P31_S26
Arkusz 18.0 MBP31_S26 KARTUZY 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P31_S27
Arkusz 16.7 MBP31_S27 GDAŃSK (DANZIG) 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P31_S28
Arkusz 12.4 MBP31_S28 TIEGENORT 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P31_S35
Arkusz 18.6 MBP31_S35 PRZEROŚL 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P31_S37
Arkusz 17.1 MBP31_S37 SIMNO 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P31_S43
Arkusz 15.8 MBP31_S43 SMORGONIE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P32 S24 Miastko (Rummelsburg);
Arkusz 17.4 MBP32 S24 96 Rummelsburg i. Pom. (Miastko) 1923 600 dpi (2020-07-05) details
P32 S31 Heilsberg (Licbark); Lidzbark Warmiński;
Arkusz 17.9 MBP32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) (verso) 1931 600 dpi (2020-08-02) details.png
P32 S40 Ejszyszki; Eišiškės;
Arkusz 11.9 MBP32 S40 (XV-18) EJSZYSZKI (kopia) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
P32 S41 Lipniszki; Ліпнішкі;
Arkusz 15.3 MBP32 S41 (XV-19) LIPNISZKI 1926 600 dpi (2020-07-04) details
P32 S42 Wiszniew; Вішнеў;
Arkusz 15.1 MBP32 S42 WISZNIEW 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P32 S45 Gródek Ostroszycki; Астрашыцкі Гарадок;
Arkusz 15.8 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI (2) 1932 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 15.1 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI 1933 600 dpi (2020-07-04) details
P32_S24
Arkusz 17.8 MBP32_S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S25
Arkusz 17.5 MBP32_S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.6 MBP32_S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S26
Arkusz 16.8 MBP32_S26 KOŚCIERZYNA 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S27
Arkusz 16.2 MBP32_S27 TCZEW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S28
Arkusz 15.4 MBP32_S28 MALBORK (MARIENBURG) 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S29
Arkusz 17.2 MBP32_S29 101 ELBING (Elbląg) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S30
Arkusz 17.7 MBP32_S30 102 WORMDITT (Orneta) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S34
Arkusz 16.7 MBP32_S34 106 GRABOWEN (Grabowo) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S35
Arkusz 16.6 MBP32_S35 FILIPOW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S36
Arkusz 16.8 MBP32_S36 SUWAŁKI 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S37
Arkusz 15.6 MBP32_S37 SEJNY 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S38
Arkusz 16.2 MBP32_S38 DRUSKIENIKI 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S39
Arkusz 15.4 MBP32_S39 MARCINKAŃCE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S43
Arkusz 15.5 MBP32_S43 WOŁOŻYN 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32_S44
Arkusz 15.5 MBP32_S44 RADOSZKOWICE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P33 S24 Biały Bór (Baldenburg);
Arkusz 17.6 MBP33 S24 127 Baldenburg (Bialembork) 1924 600 dpi (2020-07-05) details
P33 S39 Nowy Dwór; Новы Двор;
Arkusz 14.9 MBP33 S39 NOWY DWÓR (skasowano) 1926 600 dpi (2020-08-02) details
Arkusz 15.5 MBP33 S39 NOWY DWÓR 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P33 S40 Lida; Ліда;
Arkusz 15.0 MBP33 S40 (XVI-18) LIDA 1926 600 dpi (2020-07-04) details
P33 S41 Iwje; Іўе;
Arkusz 14.6 MBP33 S41 IWJE 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P33 S45 Mińsk ; Мінск;
Arkusz 11.9 MBP33 S45 MIŃSK (kopia) 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P33_S24
Arkusz 16.2 MBP33_S24 BIAŁY BOR (BALDENBURG) 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S25
Arkusz 17.8 MBP33_S25 BRUSY 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S26
Arkusz 18.4 MBP33_S26 CZERSK 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S27
Arkusz 16.8 MBP33_S27 STAROGARD 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S28
Arkusz 17.0 MBP33_S28 SZTUM (Stuhm) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S30
Arkusz 17.6 MBP33_S30 133 MOHRUNGEN (Morag) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S32
Arkusz 17.2 MBP33_S32 135 SENSBURG (Zadzbork) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S33
Arkusz 15.7 MBP33_S33 136 NIKOLAIKEN (Mikołajki) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S35
Arkusz 16.6 MBP33_S35 RACZKI i EŁK (Lyck) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S36
Arkusz 16.5 MBP33_S36 AUGUSTÓW 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S37
Arkusz 15.4 MBP33_S37 SOPOĆKINIE 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S38
Arkusz 16.0 MBP33_S38 PORZECZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S42
Arkusz 16.3 MBP33_S42 LUBCZ 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S43
Arkusz 15.3 MBP33_S43 IWIENIEC 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33_S44
Arkusz 16.4 MBP33_S44 RAKÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P34 S24 Preuss. Friedland (Frydląd); Debrzno;
Arkusz 16.0 MBP34 S24 160 PREUS. FRIEDLAND (FRYDLĄD PRUSKI) 0 600 dpi (2020-07-05) details
P34 S37 Grodno (Zachód); Горадня;
Arkusz 15.3 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD 1929 600 dpi (2020-07-04) details
P34 S38 Grodno (Wschód); Горадня;
Arkusz 14.6 MBP34 S38 GRODNO (WSCHÓD) 1926 600 dpi (2020-07-04) details
P34 S39 Różanka; Ражанка;
Arkusz 15.5 MBP34 S39 RÓŻANKA 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P34 S40 Bielica; Беліца;
Arkusz 14.3 MBP34 S40 (XVII-18) BIELICA 1924 600 dpi (2020-07-05) details
P34 S41 Nowogródek; Навагрудак;
Arkusz 14.7 MBP34 S41 NOWOGRÓDEK 1924 600 dpi (2020-07-04) details
P34 S44 Rubieżewicze-Kojdanów; Рубяжэвічы- Дзяржынск;
Arkusz 15.8 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW 1939 600 dpi (2020-07-04) details
P34_S22
Arkusz 17.7 MBP34_S22 158 TEMPELBURG (CZAPLINEK) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S25
Arkusz 16.0 MBP34_S25 CHOJNICE 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP34_S25 CHOJNICE 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S26
Arkusz 18.5 MBP34_S26 TUCHOLA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S27
Arkusz 16.6 MBP34_S27 NOWE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S28
Arkusz 15.9 MBP34_S28 LASIN-MARIENWERDER (Kwidzyn) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S29
Arkusz 15.4 MBP34_S29 LUBAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S30
Arkusz 17.0 MBP34_S30 OSTRÓDA (Osterode) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S34
Arkusz 16.6 MBP34_S34 SZCZUCZYN 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S35
Arkusz 15.2 MBP34_S35 GRAJEWO 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S36
Arkusz 15.7 MBP34_S36 SUCHOWOLA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S42
Arkusz 14.6 MBP34_S42 KORELICZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P34_S43
Arkusz 15.2 MBP34_S43 JEREMICZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P35 S40 Wiązowiec; Вензавец;
Arkusz 14.9 MBP35 S40 (XVIII-18) WIĄZOWIEC (unieważniono) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
P35 S41 Zdzięcioł; Дзятлава;
Arkusz 15.3 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P35 S44 Świerynowo i Uzda; Сверіново, Узда;
Arkusz 15.3 MBP35 S44 ŚWIERATYNOWO i UZDA 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P35_S24
Arkusz 15.2 MBP35_S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.3 MBP35_S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S25
Arkusz 16.5 MBP35_S25 WIĘCBORK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S26
Arkusz 16.8 MBP35_S26 KORONOWO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S27
Arkusz 14.9 MBP35_S27 GRUDZIĄDZ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.5 MBP35_S27 GRUDZIĄDZ 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S28
Arkusz 15.4 MBP35_S28 WĄBRZEŹNO 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S29
Arkusz 15.6 MBP35_S29 BRODNICA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S30
Arkusz 14.6 MBP35_S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S31
Arkusz 15.5 MBP35_S31 JANOWO-NIBORK (Neidenburg) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S32
Arkusz 15.2 MBP35_S32 CHORZELE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S33
Arkusz 16.3 MBP35_S33 MYSZYNIEC 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S36
Arkusz 16.3 MBP35_S36 KNYSZYN 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S37
Arkusz 15.3 MBP35_S37 SOKÓŁKA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S38
Arkusz 13.6 MBP35_S38 INDURA 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S39
Arkusz 16.0 MBP35_S39 MOSTY 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S40
Arkusz 15.5 MBP35_S40 WIĄZOWIEC 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S42
Arkusz 14.9 MBP35_S42 HORODYSZCZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P35_S43
Arkusz 13.3 MBP35_S43 STOŁPCE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P36 S22 Schlope (Człopa);
Arkusz 16.6 MBP36 S22 (221) Słopanowo - Schloppe 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 13.6 MBP36 S22 222 Piła (Schneidemühl) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P36 S27 Toruń;
Arkusz 14.4 MBP36 S27 (C-29) TORUŃ [ark. roboczy] 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa A36 B27 (C-29) TORUŃ - verso 1926 600 dpi (2020-07-03) details.png
P36 S28 Dobrzyń nad Drwęcą; Golub-Dobrzyń;
Arkusz 15.4 MBP36 S28 DOBRZYŃ nad Drwęcą 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P36 S40 Słonim Zachód; Слонім;
Arkusz 16.1 MBP36 S40 SŁONIM ZACHÓD 1934 600 dpi (2020-07-04) details
P36 S41 Słonim Wschód; Слонім;
Arkusz 16.6 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P36 S42 Baranowicze; Баранавічы;
Arkusz 15.2 MBP36 S42 (S29) BARANOWICZE 1923 600 dpi (2020-07-03) details
P36_S23
Arkusz 15.9 MBP36_S23 UJŚCIE i PILA (SCHNEIDEMÜHL) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP36_S23 UJŚCIE i PILA (SCHNEIDEMÜHL) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S24
Arkusz 15.5 MBP36_S24 WYRZYSK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.6 MBP36_S24 WYRZYSK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S25
Arkusz 15.3 MBP36_S25 NAKLO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP36_S25 NAKLO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.5 MBP36_S25 NAKLO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S26
Arkusz 16.8 MBP36_S26 BYDGOSZCZ 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S27
Arkusz 14.7 MBP36_S27 TORUŃ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S29
Arkusz 15.5 MBP36_S29 RYPIN 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S30
Arkusz 14.8 MBP36_S30 DZIAŁDOWO 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S31
Arkusz 15.4 MBP36_S31 MŁAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S33
Arkusz 15.7 MBP36_S33 OSTROŁĘKA 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S34
Arkusz 14.1 MBP36_S34 ŁOMŻA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S35
Arkusz 16.2 MBP36_S35 TYKOCIN 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S36
Arkusz 16.7 MBP36_S36 BIAŁYSTOK 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S37
Arkusz 16.4 MBP36_S37 ZABŁUDÓW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S38
Arkusz 14.5 MBP36_S38 ŚWISŁOCZ 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S39
Arkusz 16.0 MBP36_S39 WOŁKOWYSK 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S42
Arkusz 15.5 MBP36_S42 BARANOWICZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S43
Arkusz 16.2 MBP36_S43 NIEŚWIEŻ 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P36_S44
Arkusz 14.8 MBP36_S44 KOPYL 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P37 S19 Königsberg; Chojna;
Arkusz 16.5 MBP37 S19 246 KÖNIGSBERG i.d. Neum. 1928 600 dpi (2020-07-04) details
P37 S23 Czarnków;
Arkusz 14.6 MBP37 S23 250 Czarnków 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P37 S24 Wągrowiec;
Arkusz 16.5 MBP37 S24 251 Wągrowiec (unieważniono) 1933 600 dpi (2020-07-03) details
P37 S25 Żnin;
Arkusz 15.9 MBP37 S25 252 Kcynia 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P37 S34 Ostrów Mazowiecka;
Arkusz 15.9 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P37 S35 Wysokie Mazowieckie;
Arkusz 16.6 MBP37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P37 S36 Bielsk Podlaski;
Arkusz 13.9 MBP37 S36 BIELSK PODLASKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P37 S39 Łysków; Лыскава;
Arkusz 14.8 MBP37 S39 POROZÓW-ŁYSKÓW 1938 600 dpi (2020-07-04) details
P37 S40 Różana; Pужаны;
Arkusz 14.1 MBP37 S40 (XX-18) RÓŻANA 0 600 dpi (2020-07-05) details
P37 S41 Byteń; Быцень;
Arkusz 14.4 MBP37 S41 BYTEŃ (unieważniono) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 15.8 MBP37 S41 BYTEŃ (unieważniono) (2) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
P37 S42 Lipsk; Ліпск;
Arkusz 14.7 MBP37 S42 LIPSK 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P37 S43 Siniawka; Сіняўка;
Arkusz 15.9 MBP37 S43 SINIAWKA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P37 S44 Siemieżewo; Семежаў;
Arkusz 12.9 MBP37 S44 (LXXIX-11-12) MOROCZ-SIEMIEŻEWO 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S22
Arkusz 17.5 MBP37_S22 WIELEŃ 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S23
Arkusz 15.9 MBP37_S23 CZARNKÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP37_S23 CZARNKÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S24
Arkusz 16.1 MBP37_S24 WĄGROWIEC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S25
Arkusz 16.5 MBP37_S25 ŻNIN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S26
Arkusz 16.2 MBP37_S26 INOWROCŁAW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S27
Arkusz 15.7 MBP37_S27 CIECHOCINEK 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S28
Arkusz 17.1 MBP37_S28 LIPNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S29
Arkusz 16.2 MBP37_S29 SIERPC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S30
Arkusz 15.6 MBP37_S30 RACIĄŻ 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S31
Arkusz 15.7 MBP37_S31 CIECHANÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S32
Arkusz 15.8 MBP37_S32 MAKÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S33
Arkusz 16.5 MBP37_S33 RÓŻAN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S37
Arkusz 16.2 MBP37_S37 NAREW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S38
Arkusz 16.1 MBP37_S38 DOBROWOLA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S40
Arkusz 16.4 MBP37_S40 RÓŻANA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P37_S41
Arkusz 15.7 MBP37_S41 BYTEŃ 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P38 S20 Landsberg (Gorzów Wlkp.);
Arkusz 15.5 MBP38 S20 272 Landsberg a.d.W. Gorzów Wielkopolski 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P38 S21 Skwierzyna (Schwerin A.d.W.);
Arkusz 15.0 MBP38 S21 273 (Skwierzyna) Schwerin a.d.W. 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P38 S24 Rogoźno;
Arkusz 14.8 MBP38 S24 276 Rogoźno 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 14.9 MBP38 S24 278 Mogilno 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P38 S26 Mogilno;
Arkusz 16.2 MBP38 S26 278 Mogilno (unieważniono) 1933 600 dpi (2020-07-03) details
P38 S28 Włocławek;
Arkusz 12.6 MBP38 S28 WŁOCŁAWEK 0 600 dpi (2020-07-05) details
P38 S34 Małkinia;
Arkusz 17.8 MBP38 S34 Małkinia 1934 600 dpi (2018-06-13) details
P38 S40 Bereza Kartuska; Бяроза;
Arkusz 16.1 MBP38 S40 BERAZA KARTUSKA 1932 600 dpi (2020-07-04) details
P38 S42 Telechany; Целяханы;
Arkusz 15.7 MBP38 S42 (S31) TELECHANY 1924 600 dpi (2020-07-05) details
P38 S44 Wielkie Czuczewicze; Чучавічы Вялікія;
Arkusz 15.1 MBP38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P38 S45 Morocz-Starobin; Морач- Старобін;
Arkusz 15.2 MBP38 S45 MOROCZ i STAROBIN 1939 600 dpi (2020-07-04) details
P38_S21
Arkusz 16.1 MBP38_S21 PŁOŃSK 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S22
Arkusz 17.2 MBP38_S22 MIĘDZYCHÓD 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S23
Arkusz 15.6 MBP38_S23 SZAMOTUŁY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.6 MBP38_S23 SZAMOTUŁY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S24
Arkusz 16.6 MBP38_S24 ROGOŹNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.2 MBP38_S24 ROGOŹNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S25
Arkusz 16.2 MBP38_S25 GNIEZNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S26
Arkusz 15.4 MBP38_S26 MOGILNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S27
Arkusz 15.8 MBP38_S27 RADZIEJÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.2 MBP38_S27 RADZIEJÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S29
Arkusz 15.1 MBP38_S29 PŁOCK 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S30
Arkusz 15.3 MBP38_S30 DROBIN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S32
Arkusz 16.1 MBP38_S32 PUŁTUSK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S33
Arkusz 16.9 MBP38_S33 WYSZKÓW 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S34
Arkusz 16.4 MBP38_S34 MAŁKINIA 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S35
Arkusz 16.5 MBP38_S35 CIECHANOWIEC 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S36
Arkusz 16.0 MBP38_S36 BRAŃSK 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S37
Arkusz 16.3 MBP38_S37 HAJNÓWKA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S38
Arkusz 15.9 MBP38_S38 BIAŁOWIEŻA (SZERESZOW) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S39
Arkusz 15.9 MBP38_S39 PRUŻANA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S41
Arkusz 15.8 MBP38_S41 IWACEWICZE (ŚWIĘTA WOLA) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P38_S43
Arkusz 15.9 MBP38_S43 MAŁKOWICZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P39 S20 Zielenzig (Cielęcin); Sulęcin;
Arkusz 17.1 MBP39 S20 297 Cielęcin (Zielenzig) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P39 S23 Buk;
Arkusz 14.7 MBP39 S23 300 Buk 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P39 S24 Poznań;
Arkusz 13.4 MBP39 S24 301 Poznań 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P39 S25 Września;
Arkusz 14.7 MBP39 S25 (302) Września 1924 600 dpi (2020-07-05) details
P39 S29 Gostynin;
Arkusz 11.6 MBP39 S29 GOSTYNIN 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 12.9 MBP39 S29 303 Powidz-Słupca 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 15.3 MBP39 S29 GOSTYNIN 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P39 S32 Warszawa Północ;
Arkusz 15.3 MBP39 S32 WARSZAWA-PÓŁNOC 1932 600 dpi (2020-07-04) details
P39 S34 Węgrów;
Arkusz 16.2 MBP39 S34 WĘGRÓW (2) 1937 600 dpi (2020-05-17) details
P39 S35 Drohiczyn nad Bugiem;
Arkusz 15.1 MBP39 S35 DROHICZYN nad BUGIEM 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P39 S37 Wysokie Litewskie; Высокае;
Arkusz 13.7 MBP39 S37 WYSOKIE LITEWSKIE 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P39 S41 Motol; Моталь;
Arkusz 14.1 MBP39 S41 (XXII-19) MOTOL 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P39 S43 Łuniniec Północ; Лунінец;
Arkusz 13.4 MBP39 S43 ŁUNINIEC-PÓŁNOC 1928 600 dpi (2020-07-04) details
P39_S21
Arkusz 17.5 MBP39_S21 MIĘDZYRZECZ (MESERITZ) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S22
Arkusz 16.4 MBP39_S22 ZBĄSZYN 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S23
Arkusz 16.1 MBP39_S23 BUK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S24
Arkusz 14.8 MBP39_S24 POZNAŃ 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S25
Arkusz 15.7 MBP39_S25 WRZEŚNIA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.9 MBP39_S25 WRZEŚNIA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S26
Arkusz 15.3 MBP39_S26 SŁUPCA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S27
Arkusz 16.2 MBP39_S27 SOMPOLNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S28
Arkusz 14.5 MBP39_S28 KŁODAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.5 MBP39_S28 KŁODAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S30
Arkusz 15.3 MBP39_S30 WYSZOGRÓD 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S33
Arkusz 15.5 MBP39_S33 TŁUSZCZ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S34
Arkusz 15.5 MBP39_S34 WĘGRÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S36
Arkusz 15.6 MBP39_S36 SIEMIATYCZE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S38
Arkusz 14.3 MBP39_S38 TEWLE 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S39
Arkusz 14.3 MBP39_S39 MALECZ 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S40
Arkusz 15.2 MBP39_S40 CHOMSK 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S42
Arkusz 15.1 MBP39_S42 ŁOHISZYN 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S44
Arkusz 14.7 MBP39_S44 WICZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P39_S45
Arkusz 15.0 MBP39_S45 LENIN [WYDANIE TYMCZASOWE] 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P40 S20 Crossen (Krosno n. Odrą); Krosno Odrzańskie;
Arkusz 15.1 MBP40 S20 321 Krosno Crossen a.d. Oder 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P40 S21 Züllichau (Cylichów); Sulechów;
Arkusz 12.4 MBP40 S21 322 Cylichów 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P40 S24 Środa; Środa Wielkopolska;
Arkusz 16.4 MBP40 S24 325 Śrem 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P40 S25 Pyzdry;
Arkusz 13.5 MBP40 S25 326 Miłosław-Pyzdry 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 14.1 MBP40 S25 326 Miłosław-Pyzdry 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P40 S29 Kutno;
Arkusz 11.1 MBP40 S29 KUTNO 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 12.9 MBP40 S29 (E33) KUTNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P40 S32 Warszawa Południe;
Arkusz 13.5 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE 1932 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 17.4 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE (2) 1932 600 dpi (2020-05-17) details
P40 S33 Mińsk Mazowiecki;
Arkusz 12.9 MBP40 S33 MIŃSK MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P40 S36 Biała Podlaska;
Arkusz 14.6 MBP40 S36 BIAŁA PODLASKA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P40 S37 Brześć nad Bugiem; Берасьце;
Arkusz 14.9 MBP40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM 1930 600 dpi (2020-07-04) details
P40 S41 Janów; Іванава;
Arkusz 15.2 MBP40 S41 JANÓW 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P40 S42 Pińsk; Пінск;
Arkusz 13.2 MBP40 S42 (XXIII-20) PIŃSK 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P40 S43 Łuniniec Południe; Лунінец;
Arkusz 14.9 MBP40 S43 ŁUNINIEC-POŁUDNIE 1928 600 dpi (2020-07-04) details
P40_S22
Arkusz 15.3 MBP40_S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.0 MBP40_S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP40_S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S23
Arkusz 14.6 MBP40_S23 KOŚCIAN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S24
Arkusz 15.2 MBP40_S24 ŚRODA 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S25
Arkusz 15.2 MBP40_S25 PYZDRY 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S26
Arkusz 14.9 MBP40_S26 KONIN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S27
Arkusz 16.1 MBP40_S27 KOŁO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S28
Arkusz 13.9 MBP40_S28 LECZĄCA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.3 MBP40_S28 LECZĄCA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S31
Arkusz 13.2 MBP40_S31 ŻYRARDÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S34
Arkusz 16.2 MBP40_S34 SIEDLCE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S35
Arkusz 14.5 MBP40_S35 ŁOSICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S38
Arkusz 14.6 MBP40_S38 ŻABINKA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S39
Arkusz 15.0 MBP40_S39 KOBRYŃ 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S40
Arkusz 15.5 MBP40_S40 DROHICZYN (Poleski) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S44
Arkusz 16.1 MBP40_S44 DAWIDGRÓDEK [WYDANIE TYMCZASOWE] 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP40_S44 DAWIDGRÓDEK 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P40_S45
Arkusz 14.6 MBP40_S45 MIKASZEWICZE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S20 Sommerfeld (Lubsko);
Arkusz 16.2 MBP41 S20 345 Sommerfeld Lubsko 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P41 S21 Grünberg (Zielona Góra);
Arkusz 14.1 MBP41 S21 346 Zielona Góra Grünberg i. Schl.) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P41 S25 Jarocin;
Arkusz 11.5 MBP41 S25 JAROCIN (kopia) 1934 600 dpi (2020-07-04) details
P41 S26 Kalisz;
Arkusz 13.2 MBP41 S26 351 Sobotka-Kalisz 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 13.9 MBP41 S26 351 Sobótka-Kalisz (skasowano) 1933 600 dpi (2020-08-02) details
P41 S29 Łódź;
Arkusz 12.5 MBP41 S29 ŁÓDŹ 0 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S30 Skierniewice;
Arkusz 12.4 MBP41 S30 SKIERNIEWICE 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.6 MBP41 S30 F34 Skierniewice 1921 600 dpi (2020-07-04) details
P41 S40 Wielka Głusza; Велика Глуша;
Arkusz 15.5 MBP41 S40 WIELKA HŁUSZA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P41 S45 Kołki nad Stwigą; Колки;
Arkusz 14.0 MBP41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ 1936 600 dpi (2020-07-04) details
P41_S22
Arkusz 16.2 MBP41_S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.9 MBP41_S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S23
Arkusz 15.1 MBP41_S23 LESZNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.2 MBP41_S23 LESZNO 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S24
Arkusz 15.0 MBP41_S24 GOSTYŃ 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S25
Arkusz 14.5 MBP41_S25 JAROCIN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.1 MBP41_S25 JAROCIN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S26
Arkusz 15.2 MBP41_S26 KALISZ 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S27
Arkusz 14.5 MBP41_S27 UNIEJÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S28
Arkusz 14.8 MBP41_S28 OZORKÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.1 MBP41_S28 OZORKÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S29
Arkusz 14.8 MBP41_S29 LODŹ 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S31
Arkusz 14.7 MBP41_S31 MSZCZONÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S32
Arkusz 13.6 MBP41_S32 GROJEC 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S33
Arkusz 13.7 MBP41_S33 GARWOLIN 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S34
Arkusz 15.2 MBP41_S34 ŻELECHÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S35
Arkusz 13.7 MBP41_S35 LUKÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S36
Arkusz 15.7 MBP41_S36 ŁOMAZY 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S37
Arkusz 14.5 MBP41_S37 SŁAWATYCZE 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S38
Arkusz 15.6 MBP41_S38 MAŁORYTA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S41
Arkusz 16.2 MBP41_S41 LUBIESZÓW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S42
Arkusz 15.8 MBP41_S42 SERNIKI 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S43
Arkusz 13.6 MBP41_S43 HORODNO 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P41_S44
Arkusz 14.7 MBP41_S44 STOLIN 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P42 S22 Glogau (Głogowa); Głogów;
Arkusz 14.0 MBP42 S22 372 GŁOGÓW (Glogau) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P42 S23 Bojanowo;
Arkusz 15.8 MBP42 S23 373 GÓRA (Guhrau) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P42 S26 Opatówek;
Arkusz 13.7 MBP42 S26 Opatówek 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P42 S28 Łask-Zduńska Wola;
Arkusz 13.9 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA 1929 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 14.9 MBP42 S28 ZDUŃSKA WOLA 1939 600 dpi (2020-07-04) details
P42 S30 Tomaszów Mazowiecki;
Arkusz 12.6 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P42 S31 Nowe Miasto nad Pilicą;
Arkusz 13.1 MBP42 S31 NOWE MIASTO nad PILICĄ 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P42 S38 Krymno; Кримне;
Arkusz 16.0 MBP42 S38 KRYMNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P42 S38 KRYMNO (verso) 1933 600 dpi (2020-08-02) details.png
P42 S40 Kamień Koszyrski; Камінь-Каширський;
Arkusz 17.2 MBP42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P42 S41 Kuchecka Wola; Кухітська Воля;
Arkusz 16.9 MBP42 S41 KUCHECKA WOLA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P42_S23
Arkusz 16.2 MBP42_S23 BOJANOWO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.4 MBP42_S23 BOJANOWO 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S24
Arkusz 15.0 MBP42_S24 RAWICZ 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S25
Arkusz 15.4 MBP42_S25 KROTOSZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.1 MBP42_S25 KROTOSZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S26
Arkusz 14.9 MBP42_S26 OPATÓWEK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.7 MBP42_S26 OPATÓWEK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S27
Arkusz 14.5 MBP42_S27 SIERADZ 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.3 MBP42_S27 SIERADZ 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S29
Arkusz 14.5 MBP42_S29 PABIANICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S32
Arkusz 14.5 MBP42_S32 BIAŁOBRZEGI 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S33
Arkusz 13.3 MBP42_S33 KOZIENICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S34
Arkusz 13.8 MBP42_S34 DĘBLIN 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S35
Arkusz 15.8 MBP42_S35 KOCK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S37
Arkusz 16.2 MBP42_S37 WŁODAWA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.8 MBP42_S37 WŁODAWA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S38
Arkusz 15.2 MBP42_S38 KRYMNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S39
Arkusz 16.8 MBP42_S39 RATNO 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S42
Arkusz 16.5 MBP42_S42 CHINOCZE 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S43
Arkusz 15.5 MBP42_S43 DĄBROWICA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S44
Arkusz 16.7 MBP42_S44 JEZIORY (POLESKIE) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P42_S45
Arkusz 14.4 MBP42_S45 WOJTKIEWICZE 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P43 S22 Lüben; Lubin;
Arkusz 15.7 MBP43 S22 397 (Bukowiec) Lueben 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P43 S23 Wohlau (Wołów);
Arkusz 16.5 MBP43 S23 398 (Wołów) Wohlau 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P43 S24 Trebnitz (Trzebnica);
Arkusz 16.6 MBP43 S24 399 Trebnitz (Trzebnica) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P43 S28 Szczerców;
Arkusz 13.1 MBP43 S28 SZCZERCÓW 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.8 MBP43 S28 D36 Szczerców 1921 600 dpi (2020-07-04) details
P43 S29 Piotrków Trybunalski;
Arkusz 14.8 MBP43 S29 Piotrków ± 1921 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 12.4 MBP43 S29 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ± 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P43 S30 Opoczno;
Arkusz 12.3 MBP43 S30 OPOCZNO 0 600 dpi (2020-07-05) details
P43 S31 Przysucha;
Arkusz 18.2 MBP43 S31 PRZYSUCHA (2) 1938 600 dpi (2020-05-17) details
P43 S39 Wyżwa; Стара Вижівка;
Arkusz 14.9 MBP43 S39 (XXVI-17) WYŻWA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P43 S40 Poworsk-Trojanówka;
Arkusz 15.5 MBP43 S40 POWÓRSK-TROJANÓWKA 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P43 S41 Maniewicze; Маневичі;
Arkusz 11.0 MBP43 S41 MANIEWICZE (kopia) 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P43_S25
Arkusz 16.8 MBP43_S25 SYCÓW (GROSS WARTENBERG) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.5 MBP43_S25 SYCÓW (GROSS WARTHENBERG) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S26
Arkusz 16.4 MBP43_S26 KĘPNO 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S27
Arkusz 16.2 MBP43_S27 ZŁOCZEW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S31
Arkusz 14.1 MBP43_S31 PRZYSUCHA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.1 MBP43_S31 PRZYSUCHA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S32
Arkusz 14.5 MBP43_S32 SARNY 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.4 MBP43_S32 RADOM 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S33
Arkusz 12.7 MBP43_S33 ZWOLEŃ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S34
Arkusz 14.5 MBP43_S34 PUŁAWY 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S36
Arkusz 15.8 MBP43_S36 ŁĘCZNA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S37
Arkusz 15.3 MBP43_S37 OPALIN 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S38
Arkusz 15.2 MBP43_S38 SWITAŹ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S44
Arkusz 16.0 MBP43_S44 ROKITNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P43_S45
Arkusz 15.4 MBP43_S45 SNOWIDOWICZE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S26 Rychtal i Byczyna (Pitschen);
Arkusz 15.9 MBP44 S26 426 Byczyna - Boleslawiec 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 16.1 MBP44 S26 426 Byczyna - Boleslawiec 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P44 S30 Przedbórz;
Arkusz 13.0 MBP44 S30 PRZEDBÓRZ 0 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S32 Iłża;
Arkusz 16.3 MBP44 S32 IŁŻA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S40 Mielnica; Мельниця;
Arkusz 13.7 MBP44 S40 (XXVII-18) MIELNICA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S43 Bereźne; Березне;
Arkusz 15.4 MBP44 S43 BEREŹNE 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S45 Derć-Olewsk; Олевськ;
Arkusz 14.5 MBP44 S45 DARĆ-OLEWSK 1928 600 dpi (2020-07-04) details
P44_S24
Arkusz 16.9 MBP44_S24 BRESLAU (WrocŁaw) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S25
Arkusz 15.3 MBP44_S25 OLEŚNICA (OELS) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP44_S25 OLEŚNICA (Oels) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S26
Arkusz 15.3 MBP44_S26 RYCHTAL i BYCZYNA (PITSCHEN) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.9 MBP44_S26 RYCHTAL i BYCZYNA (PITSCHEN) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S27
Arkusz 16.5 MBP44_S27 WIELUN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S28
Arkusz 15.7 MBP44_S28 DZIAŁOSZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S29
Arkusz 16.5 MBP44_S29 RADOMSKO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S31
Arkusz 16.6 MBP44_S31 KOŃSKIE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S33
Arkusz 15.0 MBP44_S33 SOLEC 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S34
Arkusz 13.0 MBP44_S34 OPOLE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.2 MBP44_S34 OPOLE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S35
Arkusz 16.1 MBP44_S35 LUBLIN POŁUDNIE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S36
Arkusz 15.3 MBP44_S36 REJOWIEC 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S37
Arkusz 14.8 MBP44_S37 CHEŁM 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S38
Arkusz 15.5 MBP44_S38 LUBOML 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S39
Arkusz 13.7 MBP44_S39 KOWEL 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P44_S44
Arkusz 14.6 MBP44_S44 KARPIŁÓWKA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S23 Schweidnitz (Świdnica);
Arkusz 17.5 MBP45 S23 449 Schweidnitz (Świdnica) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S24 Ohlau (Oława);
Arkusz 12.7 MBP45 S24 450 Olawa (Ohlau) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P45 S25 Brieg (Brzeg);
Arkusz 14.7 MBP45 S25 451 Brieg (Brzeg) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S29 Koniecpol;
Arkusz 15.4 MBP45 S29 E38 Koniecpol 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa A45 B29 E38 Koniecpol (verso) 1926 600 dpi (2020-08-02) details.png
P45 S30 Włoszczowa;
Arkusz 12.6 MBP45 S30 WŁOSZCZOWA 0 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S31 Kielce;
Arkusz 24.2 MBP45 S31 OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI Arkusz 4 KIELCE 1939 600 dpi (2020-07-11) details
P45 S35 Turobin;
Arkusz 14.9 MBP45 S35 Turobin 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S40 Rożyszcze; Рожище;
Arkusz 14.0 MBP45 S40 (XXVIII-18) ROŻYSZCZE 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S42 Derażne; Деражне;
Arkusz 15.3 MBP45 S42 DORAŹNE 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S43 Kostopol; Костопіль;
Arkusz 15.8 MBP45 S43 KOSTOPOL 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S25
Arkusz 16.4 MBP45_S25 451 BRIEG (Brzeg) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S26
Arkusz 16.5 MBP45_S26 452 KREUZBURG (Kluczbork) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S27
Arkusz 15.8 MBP45_S27 KRZEPICE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S28
Arkusz 15.5 MBP45_S28 CZĘSTOCHOWA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S29
Arkusz 15.6 MBP45_S29 KONIECPOL 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S31
Arkusz 15.6 MBP45_S31 KIELCE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S32
Arkusz 17.0 MBP45_S32 BODZENTYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S33
Arkusz 15.4 MBP45_S33 OPATÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S34
Arkusz 14.0 MBP45_S34 KRAŚNIK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.4 MBP45_S34 KRAŚNIK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S36
Arkusz 16.6 MBP45_S36 KRASNYSTAW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S37
Arkusz 14.1 MBP45_S37 GRABOWIEC 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S38
Arkusz 15.9 MBP45_S38 WŁODZIMIERZ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S39
Arkusz 13.8 MBP45_S39 OZDZIUTYCZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P45_S44
Arkusz 14.3 MBP45_S44 LUDWIPOL 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S23 Frankenstein; Ząbkowice Śląskie;
Arkusz 18.0 MBP46 S23 474 Frankenstein (Ząbkowice) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S24 Münsterberg (Ziembice); Ziębice;
Arkusz 18.6 MBP46 S24 475 Münsterberg (Ziembice) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S25 Grottkau (Grotków);
Arkusz 17.6 MBP46 S25 476 Grotków 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P46 S26 Oppeln (Opole);
Arkusz 15.8 MBP46 S26 477 Opole 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P46 S27 Lubliniec;
Arkusz 13.3 MBP46 S27 LUBLINIEC 0 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S28 Woźniki;
Arkusz 13.1 MBP46 S28 WOŹNIKI 0 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P46 S28 WOZNIKI (verso) 1929 600 dpi (2020-08-02) details.png
Arkusz 12.5 MBP46 S28 WOŹNIKI 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S39 Horochów; Горохів;
Arkusz 13.9 MBP46 S39 (XXIX-17) HOROCHÓW 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S41 Ołyka; Олика;
Arkusz 15.3 MBP46 S41 (R39) OŁYKA 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S42 Równe; Рівне;
Arkusz 10.7 MBP46 S42 (S39) RÓWNE (kopia) 1926 600 dpi (2020-07-04) details
P46_S27
Arkusz 16.2 MBP46_S27 LUBLINIEC 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S29
Arkusz 17.0 MBP46_S29 ŻARKI 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S30
Arkusz 15.0 MBP46_S30 JĘDRZEJÓW 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S31
Arkusz 15.9 MBP46_S31 PIŃCZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S32
Arkusz 17.0 MBP46_S32 STASZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S33
Arkusz 14.1 MBP46_S33 SANDOMIERZ 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S34
Arkusz 13.6 MBP46_S34 ROZWADÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S35
Arkusz 14.6 MBP46_S35 Biłgoraj 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S36
Arkusz 16.3 MBP46_S36 ZAMOŚĆ 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S37
Arkusz 15.8 MBP46_S37 TYSZOWCE 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S38
Arkusz 13.1 MBP46_S38 KRYŁOW 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S40
Arkusz 14.8 MBP46_S40 ŁUCK 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S43
Arkusz 14.9 MBP46_S43 HOSZCZA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P46_S44
Arkusz 13.3 MBP46_S44 KORZEC 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S23 Glatz (Kłodzko);
Arkusz 18.8 MBP47 S23 (496) Glatz (KŁadzko) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S24 Neisse W. (Nysa);
Arkusz 17.6 MBP47 S24 (497 Neisse (Nissa) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S25 Neisse O. (Nysa);
Arkusz 17.3 MBP47 S25 498 Neustadt i. O. Schles. (Prudnik) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S27 Gliwice (Gleiwitz);
Arkusz 12.7 MBP47 S27 GLIWICE (Gleiwitz) 0 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S28 Katowice;
Arkusz 14.0 MBP47 S28 KATOWICE ± 1933 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 23.0 MBP47 S28 KATOWICE (podkład pantograwiurowy) 1939 600 dpi (2018-01-06) details
P47 S37 Tomaszów Lubelski;
Arkusz 15.5 MBP47 S37 TOMASZÓW LUBELSKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P47 S40 Beresteczko; Берестечко;
Arkusz 14.4 MBP47 S40 BERESTECZKO 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P47 S40 BERESTECZKO (verso) 1930 600 dpi (2020-08-02) details.png
P47 S41 Dubno; Дубно;
Arkusz 15.3 MBP47 S41 (XXX-19) DUBNO 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S42 Mizocz; Мізоч;
Arkusz 14.2 MBP47 S42 (S40) MIZOCZ 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S26
Arkusz 17.1 MBP47_S26 499 COSEL (Koźle) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S27
Arkusz 15.9 MBP47_S27 GLIWICE (Gleiwitz) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S28
Arkusz 16.7 MBP47_S28 KATOWICE 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S29
Arkusz 17.2 MBP47_S29 OLKUSZ 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S30
Arkusz 16.4 MBP47_S30 MIECHÓW 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S31
Arkusz 16.7 MBP47_S31 DZIAŁOSZYCE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S32
Arkusz 14.8 MBP47_S32 STOPNICA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S33
Arkusz 15.7 MBP47_S33 MIELEC 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S34
Arkusz 16.0 MBP47_S34 RUDNIK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S35
Arkusz 15.7 MBP47_S35 LEŻAJSK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S36
Arkusz 16.6 MBP47_S36 NAROL 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S38
Arkusz 15.5 MBP47_S38 SOKAL 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S39
Arkusz 14.2 MBP47_S39 RADZIECHÓW 1927 600 dpi (2020-07-05) details
P47_S40
Arkusz 14.8 MBP47_S40 BERESTECZKO 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P48 S23 Žamberg (Mitterwalde);
Arkusz 17.0 MBP48 S23 Mittelwalde (Międzylesie) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P48 S24 Frywaldov;
Arkusz 14.9 MBP48 S24 517 Kamnitz 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa 517 Kamnitz (verso) 1921 600 dpi (2020-06-25) details.png
P48 S25 Tropplowitz; Opawica; Opavice;
Arkusz 17.8 MBP48 S25 518 Tropplowitz (Troplowice) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P48 S31 Brzesko Nowe;
Arkusz 13.1 MBP48 S31 BRZESKO NOWE 1938 600 dpi (2020-07-04) details
P48 S37 Rawa Ruska; Рава-Руська;
Arkusz 16.0 MBP48 S37 RAWA RUSKA 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 16.0 MBP48 S37 RAWA RUSKA 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P48 S39 Kamionka Strumiłowa; Кам'янка-Бузька;
Arkusz 14.7 MBP48 S39 KAMIONKA STRUMIŁOWA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P48 S40 Brody; Броди;
Arkusz 13.0 MBP48 S40 (5-XXXII) BRODY 1924 600 dpi (2020-07-05) details
P48 S41 Krzemieniec; Кременець;
Arkusz 13.9 MBP48 S41 KRZEMIENIEC 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S26
Arkusz 15.7 MBP48_S26 RACIBÓRZ (RATIBOR) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.0 MBP48_S26 RACIBÓRZ (RATIBOR) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S27
Arkusz 17.6 MBP48_S27 RYBNIK 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.2 MBP48_S27 RYBNIK 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S28
Arkusz 14.7 MBP48_S28 OŚWIĘCIM 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S29
Arkusz 13.9 MBP48_S29 CHRZANÓW 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S30
Arkusz 15.9 MBP48_S30 KRAKÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S32
Arkusz 14.8 MBP48_S32 TARNÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S33
Arkusz 15.6 MBP48_S33 DĘBICA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S34
Arkusz 16.0 MBP48_S34 RZESZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S35
Arkusz 14.7 MBP48_S35 JAROSŁAW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S36
Arkusz 15.3 MBP48_S36 LUBACZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S38
Arkusz 15.1 MBP48_S38 ŻÓŁKIEW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S40
Arkusz 15.1 MBP48_S40 BRODY 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S42
Arkusz 15.0 MBP48_S42 SZUMSK 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P48_S43
Arkusz 13.4 MBP48_S43 ZASŁAW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P49 S37 Gródek Jagielloński; Городок;
Arkusz 16.6 MBP49 S37 GRODEK JAGIELLOŃSKI 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P49 S39 Busk-Krasne; Буськ;
Arkusz 13.1 MBP49 S39 (6-XXXI) BUSK-KRASNE 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P49 S41 Załoźce; Залізці;
Arkusz 15.2 MBP49 S41 (6-XXXIII) ZAŁOŚCE 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S26
Arkusz 16.4 MBP49_S26 OPAWA (OPAVA) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.5 MBP49_S26 OPAVA (TROPPAU) 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S27
Arkusz 16.7 MBP49_S27 SKOCZÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.2 MBP49_S27 SKOCZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S28
Arkusz 16.5 MBP49_S28 BIELSKO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S29
Arkusz 15.8 MBP49_S29 WADOWICE 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S30
Arkusz 16.2 MBP49_S30 WIELICZKA 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S31
Arkusz 17.8 MBP49_S31 BOCHNIA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S32
Arkusz 17.6 MBP49_S32 PILZNO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S33
Arkusz 16.0 MBP49_S33 STRZYŻÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S34
Arkusz 17.5 MBP49_S34 BŁAŻOWA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S35
Arkusz 15.9 MBP49_S35 PRZEMYŚL 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S36
Arkusz 15.1 MBP49_S36 MOŚCISKA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S38
Arkusz 14.8 MBP49_S38 LWÓW 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S40
Arkusz 13.8 MBP49_S40 ZŁOCZÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P49_S42
Arkusz 14.3 MBP49_S42 ŁANOWCE 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P50 S26 Nowy Jičin ;
Arkusz 17.1 MBP50 S26 4160 NOVY JICI 1938 600 dpi (2020-07-04) details
P50 S29 Babia Góra;
Arkusz 16.5 MBP50 S29 BABIA GÓRA 1934 600 dpi (2020-07-04) details
P50 S30 Rabka;
Arkusz 17.4 MBP50 S30 RABKA 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P50 S30 RABKA (verso) 1934 600 dpi (2020-08-02) details.png
P50 S31 Nowy Sącz;
Arkusz 18.3 MBP50 S31 NOWY SĄCZ 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P50 S40 Zborów-Pomorzany; Зборів- Поморяни;
Arkusz 13.4 MBP50 S40 (7-XXXII) ZBORÓW-POMORZANY 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P50 S41 Tarnopol; Тернопіль;
Arkusz 13.9 MBP50 S41 (7-XXXIII) TARNOPOL 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P50 S42 Podwołóczyska; Підволочиськ;
Arkusz 13.4 MBP50 S42 PODWOŁÓCZYSKA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S27
Arkusz 18.0 MBP50_S27 CIESZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.5 MBP50_S27 CIESZYN 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S28
Arkusz 16.4 MBP50_S28 ŻYWIEC 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S30
Arkusz 18.8 MBP50_S30 RABKA 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S32
Arkusz 18.4 MBP50_S32 GORLICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S33
Arkusz 17.4 MBP50_S33 JASŁO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S34
Arkusz 18.1 MBP50_S34 SANOK 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S35
Arkusz 17.9 MBP50_S35 DOBROMIL 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S36
Arkusz 16.7 MBP50_S36 SAMBOR 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S37
Arkusz 15.6 MBP50_S37 RUDKI 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S38
Arkusz 15.2 MBP50_S38 BÓBRKA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P50_S39
Arkusz 15.8 MBP50_S39 PRZEMYŚLANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P51 S35 Ustrzyki Dolne; Устрики Долішні;
Arkusz 24.4 MBP51 S35 USTRZYKI DOLNE 1938 600 dpi (2018-06-17) details
niepełne kolory, brak cieniowania
Arkusz 16.1 MBP51 S35 USTRZYKI DOLNE 1938 600 dpi (2020-07-04) details
P51 S36 Stary Sambor; Старий Самбір;
Arkusz 15.2 MBP51 S36 STARY SAMBOR 1930 600 dpi (2020-07-04) details
P51 S39 Rohatyn; Рогатин;
Arkusz 12.9 MBP51 S39 (8-XXXI) ROHATYN 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P51 S40 Brzeżany; Бережани;
Arkusz 13.4 MBP51 S40 (8-XXXII) BRZEŻANY 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P51 S41 Trembowla; Теребовля;
Arkusz 13.3 MBP51 S41 (6-XXXIII) TREMBOWLA 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S28
Arkusz 17.9 MBP51_S28 UJSOŁY 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S29
Arkusz 16.4 MBP51_S29 CHYŻNE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S30
Arkusz 16.8 MBP51_S30 ZAKOPANE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S31
Arkusz 18.8 MBP51_S31 SZCZAWNICA 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S32
Arkusz 18.8 MBP51_S32 KRYNICA 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP51_S32 KRYNICA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S33
Arkusz 18.7 MBP51_S33 JAŚLISKA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S34
Arkusz 19.2 MBP51_S34 LESKO 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S37
Arkusz 15.0 MBP51_S37 DROHOBYCZ 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.2 MBP51_S37 DROHOBYCZ 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S38
Arkusz 14.3 MBP51_S38 STRYJ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P51_S42
Arkusz 13.9 MBP51_S42 SKAŁAT 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P52 S27 Žilina;
Arkusz 12.3 MBP52 S27 4621 TURZOVKA (kopia) 1938 600 dpi (2020-07-04) details
P52 S29 Tatry Zachodnie;
Arkusz 16.1 MBP52 S29 TATRY ZACHODNIE 1934 600 dpi (2020-07-04) details
P52 S35 Dźwiniacz Górny;
Arkusz 19.5 MBP52 S35 DŹWINIACZ GÓRNY 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P52 S37 Skole; Сколе;
Arkusz 23.9 MBP52 S37 OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI Arkusz 2 SKOLE 1935 600 dpi (2020-07-08) details
P52 S39 Halicz; Галич;
Arkusz 15.3 MBP52 S39 HALICZ 1929 600 dpi (2020-07-05) details
P52 S40 Monasterzyska; Монастириська;
Arkusz 14.5 MBP52 S40 (9-XXXII) MONASTERZYSKA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P52 S41 Buczacz -Czortków; Бучач, Чортків;
Arkusz 13.7 MBP52 S41 (9-XXX) BUCZACZ-CZORTKÓW 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P52_S34
Arkusz 18.7 MBP52_S34 ŁUPKÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.1 MBP52_S34 ŁUPKÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P52_S36
Arkusz 19.4 MBP52_S36 TURKA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P52_S37
Arkusz 18.2 MBP52_S37 SKOLE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.2 MBP52_S37 SKOLE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P52_S38
Arkusz 15.6 MBP52_S38 BOLECHÓW 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P52_S42
Arkusz 13.8 MBP52_S42 KOPYCZYŃCE 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P53 S40 Tyśmienica-Tłumacz; Тисмениця- Тлумач;
Arkusz 14.7 MBP53 S40 (10-XXXII) TYŚMIENICA-TŁUMACZ 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P53 S41 Jagielnica; Ягільниця;
Arkusz 13.8 MBP53 S41 (10-XXXIII) JAGIELNICA 1925 600 dpi (2020-07-05) details
P53 S42 Borszczów; Борщів;
Arkusz 13.6 MBP53 S42 BARSZCZÓW 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P53_S36
Arkusz 15.1 MBP53_S36 PIKUJ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P53_S37
Arkusz 19.0 MBP53_S37 SŁAWSKO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.7 MBP53_S37 SŁAWSKO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P53_S38
Arkusz 17.6 MBP53_S38 DOLINA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P53_S39
Arkusz 14.6 MBP53_S39 STANISŁAWÓW 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P54 S39 Nadwórna; Надвірна;
Arkusz 10.7 MBP54 S39 OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI Arkusz 3 NADWÓRNA 1938 600 dpi (2020-07-08) details
P54 S40 Kołomyja; Коломия;
Arkusz 15.1 MBP54 S40 KOŁOMYJA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P54 S40 KOLOMYJA (verso) 1933 600 dpi (2020-08-02) details.png
P54 S41 Horodenka; Городенка;
Arkusz 13.9 MBP54 S41 (11-XXXIII) HORODENKA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P54 S43 Kamieniec Podolski; Кам'янець-Подільський; Каменец-Подольский;
Arkusz 11.4 MBP54 S43 KAMIENIEC PODOLSKI (kopia) 1930 600 dpi (2020-07-04) details
P54_S37
Arkusz 19.6 MBP54_S37 SENECZÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP54_S37 SENECZÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P54_S38
Arkusz 18.5 MBP54_S38 POROHY 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P54_S39
Arkusz 18.2 MBP54_S39 NADWORNA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P54_S40
Arkusz 16.1 MBP54_S40 KOŁOMYJA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P54_S41
Arkusz 14.7 MBP54_S41 HORODENKA 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P54_S42
Arkusz 14.7 MBP54_S42 MIELNICA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P55 S38 Rafajłowa; Быстрица;
Arkusz 19.7 MBP55 S38 4672 BRUSZTURA 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P55_S38
Arkusz 19.0 MBP55_S38 RAFAJŁOWA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P55_S39
Arkusz 17.9 MBP55_S39 MIKULICZYN 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P55_S40
Arkusz 17.5 MBP55_S40 KUTY 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P55_S41
Arkusz 14.9 MBP55_S41 ŚNIATYŃ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P56_S39
Arkusz 17.8 MBP56_S39 ŻABIE 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P56_S40
Arkusz 17.8 MBP56_S40 JASIENIÓW GÓRNY 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P57 S40 Hryniawa; Гринява;
Arkusz 16.4 MBP57 S40 HRYNIAWA ± 1934 600 dpi (2018-06-13) details
P57_S39
Arkusz 19.5 MBP57_S39 BURKUT 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P57_S40
Arkusz 18.1 MBP57_S40 HRYNIAWA 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P20 S38 Dünamünde; Daugavgrīva; Dynemunt;
Arkusz 13.1 MBP20 S38 (Dźwinoujście) Dünamünde Daugavgrīva 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P20 S39 Wangasch; Vangaži;
Arkusz 14.3 MBP20 S39 Wangasch Vangaži 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P21 S38 Riga; Rīga; Ryga;
Arkusz 16.4 MBP21 S38 Ryga Rīga 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P21 S39 Üxküll; Ikšķiles;
Arkusz 16.0 MBP21 S39 Üxküll Ikšķiles 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P21 S40 Sissegall; Madliena;
Arkusz 13.7 MBP21 S40 Sissegal Madliena 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P22 S38 Groß Ekau; Iecava;
Arkusz 15.1 MBP22 S38 Ekawa Iecava 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P22 S39 Neugut; Vecmuiža;
Arkusz 16.3 MBP22 S39 Neugut Vecmuiža 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P22 S40 Friedrichstadt; Jaunjelgava;
Arkusz 15.0 MBP22 S40 FRYDRYCHSZTAT Jaunjelgava 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P22 S41 Kokenhusen; Koknese;
Arkusz 14.2 MBP22 S41 KOKENHUZA Koknese 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P23 S39 Schönberg; Skaistkalne;
Arkusz 13.7 MBP23 S39 Schönberg Skaistkalne 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P23 S40 Gross Salwen; Lielzalve;
Arkusz 14.8 MBP23 S40 Groß Salwen Lielzalve 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P24 S38 Linków; Linkuva;
Arkusz 14.7 MBP24 S38 Linków Linkuva 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P24 S39 Birże; Biržai;
Arkusz 13.2 MBP24 S39 Birże Biržai 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P24 S40 Ponedele; Pandėlys;
Arkusz 13.3 MBP24 S40 Ponedel Pandėlys 1921 600 dpi (2017-09-03) details
P25 S32 Kłajpeda (Klaipeda);
Arkusz 13.4 MBP25 S32 PALANGA (POŁĄGA) Palanga 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S33 Kartena (Korciany);
Arkusz 9.6 MBP25 S33 KARTĖNA (KORCIANY) Kartena 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S34 Telšiai (Telsze) ;
Arkusz 15.2 MBP25 S34 TELŠIAI (TELSZE) Telšiai 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S35 Luake (Łukniki) ;
Arkusz 16.0 MBP25 S35 LUOKĖ (ŁUKNIKI) Luokė 1938 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S36 Szawle (Siauliai) ;
Arkusz 15.5 MBP25 S36 ŠIAULIAI (SZAWLE) Šiauliai 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S37 Šeduva (Szadów) ;
Arkusz 15.4 MBP25 S37 ŠEDUVA (SZADÓW) Šeduva 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S38 Klovainiai (Klewany);
Arkusz 14.0 MBP25 S38 KLOVAINIAI (KŁAWANY) Klovainiai 1936 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP25 S38 KLOVAINIAI (KŁAWANY) Klovainiai 1936 300 dpi details
Arkusz 14.5 MBP25 S38 KLOVAINIAI (KŁAWANY) Klovainiai 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S39 Pumpenai (Pompiany) ;
Arkusz 10.5 MBP25 S39 PUMPĖNAI (POMPIANY) Klovainiai 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S40 Kupiškis (Kupiszki);
Arkusz 1.2 MBP25 S40 KUPISZKI Kupiškis 1923 300 dpi details
Arkusz 14.5 MBP25 S40 KUPIŠKIS (KUPISZKI) Kupiškis 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S41 Rokiškis (Rokiszki);
Arkusz 13.8 MBP25 S41 (R18) Rakiszki Rokiškis 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.1 MBP25 S41 (R18) Rakiszki Rokiškis 1921 300 dpi (2013-01-01) details
P25 S42 Ilukste (Iłłukszta);
Arkusz 8.2 MBP25 S42 ILUKSTE (IŁŁUKSZTA) Ilūkste 1936 300 dpi details
Arkusz 17.7 MBP25 S42 ILUKSTE (IŁŁUKSZTA) Ilūkste 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S43 Daugavpils (Dyneburg);
Arkusz 8.2 MBP25 S43 DAUGAVPILS (DYNEBURG) Daugavpils 1936 300 dpi details
Arkusz 17.4 MBP25 S43 DAUGAVPILS (DYNEBURG) Daugavpils 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S44 Krasław (Krāslava);
Arkusz 14.1 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) Krāslava 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) Krāslava 1933 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.4 MBP25 S44 KRASŁAW (Kraslava) Krāslava 1933 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 15.1 MBP25 S44 KRASŁAW (Kraslava) Krāslava 1933 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S45 Druja; Друя;
Arkusz 15.9 MBP25 S45 DRUJA Друя 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP25 S45 DRUJA Друя 1932 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 13.8 MBP25 S45 DRUJA WT Друя 1932 600 dpi (2017-09-10) details
P25 S46 Dryssa; Дрыса;
Arkusz 6.8 MBP25 S46 DRYSSA Дрыса 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.6 MBP25 S46 DRYSSA Дрыса 1932 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 13.5 MBP25 S46 DRYSSA WT Дрыса 1932 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S32 Kłajpeda (Klaipeda) ;
Arkusz 13.4 MBP26 S32 KLAIPĖDA (KŁAJPEDA) Klaipėda 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S33 Švekšna (Szweksznie) ;
Arkusz 15.5 MBP26 S33 ŠVEKŠNA (SZWEKSZNIE) Švėkšna 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S34 Rietavas (Retowo) ;
Arkusz 15.6 MBP26 S34 RIETAVAS (RETOWO) Rietavas 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S35 Varniai (Warnie) ;
Arkusz 15.4 MBP26 S35 VARNIAI (WORNIE) Varniai 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S36 Kelme (Kielmy) ;
Arkusz 15.7 MBP26 S36 KELMĖ (KIELMY) Kelmė 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S37 Baisogola (Bejsogoła) ;
Arkusz 16.1 MBP26 S37 BAISOGALA (BEJSAGOŁA) Baisogala 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S38 Krekenava (Krakinów) ;
Arkusz 14.7 MBP26 S38 KREKENAVA (KRAKINÓW) Krekenava 1936 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S39 Panevežys (Poniewież) ;
Arkusz 17.3 MBP26 S39 PANEVEŽYS (PONIEWIEŻ) Panevėžys 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S40 Anykščiai (Onikszty) ;
Arkusz 13.3 MBP26 S40 (Q19) Onikszty Anykščiai 1921 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 4.7 MBP26 S40 (Q19) Onikszty Anykščiai 1921 300 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 15.5 MBP26 S40 ANYKŠČIAI (ONIKSZTY) Anykščiai 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S41 Užpaliai (Uszpole) ;
Arkusz 15.7 MBP26 S41 UŽPALIAI (USZPOLE) Užpaliai 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P26 S42 Dukszty; Dūkštas;
Arkusz 16.6 MBP26 S42 DUKSZTY Dūkštas 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP26 S42 DUKSZTY Dūkštas 1932 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 20.8 MBP26 S42 DUKSZTY Dūkštas 1932 600 dpi (2015-12-25) details
P26 S43 Dryświaty; Дрысвяты;
Arkusz 17.6 MBP26 S43 DRYŚWIATY Дрысвяты 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.9 MBP26 S43 DRYŚWIATY Дрысвяты 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S44 Brasław; Браслаў;
Arkusz 16.4 MBP26 S44 BRASŁAW Браслаў 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.7 MBP26 S44 BRASŁAW Браслаў 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S45 Miory; Мёры;
Arkusz 15.3 MBP26 S45 MIORY Мёры 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.2 MBP26 S45 MIORY Мёры 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P26 S46 Dzisna; Дзісна;
Arkusz 14.1 MBP26 S46 DZISNA Дзісна 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.7 MBP26 S46 DZISNA Дзісна 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S32 Kintai (Kinty) ;
Arkusz 11.6 MBP27 S32 KINTAI (KINTY) Kintai 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S33 Šilute (Szyłokarczma);
Arkusz 15.6 MBP27 S33 ŠILUTĖ (SZYŁOKARCZMA) Šilutė 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S34 Žigoičiai (Żygajcie) ;
Arkusz 15.4 MBP27 S34 TAURAGĖ (TAUROGI) Tauragė 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S35 Skaudvile (Skaudwile) ;
Arkusz 14.7 MBP27 S35 SKAUDVILE (SKAUDWILE) Skaudvilė 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S36 Roseiniai (Rosienie) ;
Arkusz 14.7 MBP27 S36 RASEINIAI (ROSIENIE) Raseiniai 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S37 Krakes (Kroki) ;
Arkusz 13.8 MBP27 S37 KRAKĖS (KROKI) Krakės 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S39 Wiłkomierz (Ukmerge) ;
Arkusz 13.8 MBP27 S39 UKMERGĖ (WILKOMIERZ) Ukmergė 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S40 Kavarkas (Kawarsk) ;
Arkusz 13.9 MBP27 S40 (KAVARSKAS (KOWARSK) Kavarskas 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S41 Utena (Uciana);
Arkusz 14.9 MBP27 S41 UTENA (UCIANA) Utena 1935 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.0 MBP27 S41 UTENA (UCIANA) Utena 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P27 S42 Łyngmiany; Linkmenys;
Arkusz 16.4 MBP27 S42 ŁYNGMIANY Linkmenys 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP27 S42 ŁYNGMIANY Linkmenys 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S43 Widze; Відзы;
Arkusz 16.6 MBP27 S43 WIDZE Відзы 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP27 S43 WIDZE Відзы 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S44 Koziany; Казяны;
Arkusz 15.1 MBP27 S44 KOZIANY Казяны 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.2 MBP27 S44 KOZIANY Казяны 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S45 Szarkowszczyzna; Шаркаўшчына;
Arkusz 14.0 MBP27 S45 SZARKOWSZCZYZNA Шаркаўшчына 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP27 S45 SZARKOWSZCZYZNA Шаркаўшчына 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P27 S46 Łużki; Лужкі;
Arkusz 14.0 MBP27 S46 ŁUŻKI Лужкі 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP27 S46 ŁUŻKI Лужкі 1933 300 dpi details
P27 S47 Połock; Полацак; Полоцк;
Arkusz 14.9 MBP27 S47 POŁOCK Полацак 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.3 MBP27 S47 POŁOCK Полацак 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S31 Sarkowo; Лесное; Šarkuva;
Arkusz 10.2 MBP28 S31 (15) SARKAU Лесное 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S32 Rosity; Богатово; Rasytė;
Arkusz 6.9 MBP28 S32 ROSSITTEN Богатово 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S33 Jędrzychowo; Славск; Gastos;
Arkusz 15.6 MBP28 S33 (17) HEINRICHSWALDE Славск 1934 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S34 Tylża; Советск; Tilžė;
Arkusz 16.5 MBP28 S34 (18) TILSIT (TYLŻA) Советск 1934 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S35 Jurbork; Jurbarkas;
Arkusz 17.4 MBP28 S35 JURBARKAS (JURBORK) Jurbarkas 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S36 Wielona; Veliuona;
Arkusz 15.1 MBP28 S36 VELIUONA (WIELONA) Veliuona 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S37 Wilki; Wilkija;
Arkusz 13.8 MBP28 S37 VILKIJA (WILKI) Vilkija 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S38 Janów n. Wilią; Jonava;
Arkusz 14.3 MBP28 S38 (O21) Janów n. Wilią Jonava 1922 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.3 MBP28 S38 (O21) Janów n. Wilią Jonava 1922 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 17.7 MBP28 S38 Janów n. Wilią Jonava 1922 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 14.5 MBP28 S38 JONAVA (JANÓW) Jonava 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S39 Giełwany (Gelvonys);
Arkusz 15.3 MBP28 S39 GELVONAI (GIEŁWANY) Gelvonai 1935 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.4 MBP28 S39 GELVONAI (GIEŁWANY) Gelvonai 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P28 S40 Pozelwa; Želva;
Arkusz 15.9 MBP28 S40 POZELWA Želva 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.7 MBP28 S40 POZELWA Želva 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S41 Orniany; Arnionys;
Arkusz 18.9 MBP28 S41 (R21) Malaty Molėtai 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 7.0 MBP28 S41 (R21) Malaty Molėtai 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.8 MBP28 S41 ORNIANY Arnionys 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP28 S41 ORNIANY Arnionys 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S42 Święciany; Švenčionys;
Arkusz 5.9 MBP28 S42 SWENCJANY Švenčionys 1917 300 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 18.5 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY Švenčionys 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY Švenčionys 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S43 Hoduciszki; Adutiškis;
Arkusz 16.3 MBP28 S43 HODUCISZKI Adutiškis 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP28 S43 HODUCISZKI Adutiškis 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S44 Postawy; Паставы;
Arkusz 16.0 MBP28 S44 POSTAWY Паставы 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP28 S44 POSTAWY Паставы 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S45 Głębokie; Глыбокае;
Arkusz 14.9 MBP28 S45 GŁĘBOKIE Глыбокае 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP28 S45 GŁĘBOKIE Глыбокае 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P28 S46 Plissa; Плиса;
Arkusz 15.0 MBP28 S46 PLISSA Плиса 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP28 S46 PLISSA Плиса 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P29 S25 Leba (Łeba);
Arkusz 11.2 MBP29 S25 (25) Łeba Leba 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 3.7 MBP29 S25 (25) Łeba Łeba 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 10.3 MBP29 S25 (25) Leba (Łeba) Łeba 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.0 MBP29 S25 25 LEBA (ŁEBA) Łeba 1935 600 dpi details
Arkusz 4.3 MBP29 S25 25 LEBA (ŁEBA) Łeba 1935 300 dpi details
A29 B26
Arkusz 12.4 MBA29 B26 A29 B27 (26) Ossecken (Osieki) (27) Swarzewo 1924 600 dpi (2017-09-10) details
2 sheets joined
P29 S26 Żarnowiec;
Arkusz 9.1 MBP29 S26 (26) Osieki Osieki 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 3.1 MBP29 S26 (26) Osieki Osieki 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 15.9 MBP29 S26 ŻARNOWIEC Żarnowiec 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP29 S26 ŻARNOWIEC Żarnowiec 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P29 S30 Palmnicken; Янтарный; Palvininkai;
Arkusz 12.5 MBP29 S30 (28) Kumehnen Кумачёво 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.0 MBP29 S30 Kumehnen Кумачёво 1923 600 dpi (2017-09-05) details
Arkusz 18.5 MBP29 S30 (28) PALMNICKEN Янтарный 1930 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 6.9 MBP29 S30 28 PALMNICKEN Янтарный 1930 300 dpi details
P29 S31 Cranz; Зеленоградск ; Krantas;
Arkusz 15.6 MBP29 S31 (29) CRANZ Зеленоградск 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 7.7 MBP29 S31 29 CRANZ Зеленоградск 1932 300 dpi details
P29 S32 Labiau (Labiawa); Полесск; Labguva;
Arkusz 16.7 MBP29 S32 (30) LABIAU (Labiawa) Полесск 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.4 MBP29 S32 30 LABIAU (Labiawa) Полесск 1932 300 dpi details
P29 S33 Skaisgirren (Skajzgiry); Большаково; Skaistgiriai;
Arkusz 17.5 MBP29 S33 (31) SKAISGIRREN (Skajzgiry) Большаково 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.8 MBP29 S33 31 SKAISGIRREN (Skajzgiry) Большаково 1932 300 dpi details
P29 S34 Szillen (Szyle) ; Жилино; Žiliai;
Arkusz 18.5 MBP29 S34 (32) SZILLEN (Szyle) Жилино 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.5 MBP29 S34 SZILLEN (SZYLE) Жилино 1932 300 dpi details
P29 S35 Piłkały; Добровольск; Pilkalnis;
Arkusz 14.0 MBP29 S35 33 PILLKALLEN (PILKAŁY) Добровольск 1928 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP29 S35 33 PILLKALLEN (PILKAŁY) Добровольск 1928 300 dpi details
Arkusz 17.4 MBP29 S35 PILLKALLEN (Pilkały) Добровольск 1928 600 dpi (2017-09-10) details
P29 S36 Władysławów ; Kudirkos Naumiestis;
Arkusz 16.7 MBP29 S36 NAUMIESTIS (WŁADYSŁAWŁW) i SCHIRWINDT (SZYRWINTY) Добровольск 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P29 S37 Zapyškis (Sapieżyszki);
Arkusz 25.0 MBP29 S37 ZAPYŠKIS (SAPIEŻYSZKI) Zapyškis 1935 600 dpi details
Arkusz 7.7 MBP29 S37 ZAPYŠKIS (SAPIEŻYSZKI) Zapyškis 1935 300 dpi details
Arkusz 17.3 MBP29 S37 ZAPYŠKIS (SAPIEŻYSZKI) Zapyškis 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P29 S38 Kaunas (Kowno);
Arkusz 16.1 MBP29 S38 Kowno Kaunas 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 17.9 MBP29 S38 (O22) Kowno Kaunas 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.6 MBP29 S38 KAUNAS (KOWNO) Kaunas 1935 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.4 MBP29 S38 KAUNAS (KOWNO) Kaunas 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P29 S39 Kaišiadorys (Koszedary);
Arkusz 15.0 MBP29 S39 KAIŠIADORYS (KOSZEDARY) Kaišiadorys 1935 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP29 S39 KAIŠIADORYS (KOSZEDARY) Kaišiadorys 1935 300 dpi details
Arkusz 16.6 MBP29 S39 KAIŠIADORYS (KOSZEDARY) Kaišiadorys 1935 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.3 MBP29 S39 KAIŠIADORYS (KOSZEDARY) Blatteckkenkonstrution Kaišiadorys 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P29 S40 Mejszogoła; Maišiagala;
Arkusz 18.7 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA Maišiagala 1928 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.2 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA Maišiagala 1928 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 18.0 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA Maišiagala 1939 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.8 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA Blatteckenkonstruktion Maišiagala 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P29 S41 Niemeczyn; Nemenčinė;
Arkusz 6.1 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1927 300 dpi details
Arkusz 17.5 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1927 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 19.8 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP29 S41 NIEMENCZYN Nemenčinė 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S42 Michaliszki; Міхалішкі;
Arkusz 19.5 MBP29 S42 MICHALISZKI Міхалішкі 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.1 MBP29 S42 MICHALISZKI Міхалішкі 1933 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S43 Świr; Свір;
Arkusz 14.4 MBP29 S43 ŚWIR Свір 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP29 S43 ŚWIR Свір 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S44 Miadzioł; Мядзел;
Arkusz 14.6 MBP29 S44 MIADZIOŁ Мядзел 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP29 S44 MIADZIOŁ Мядзел 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S45 Dokszyce; Докшыцы;
Arkusz 14.9 MBP29 S45 DOKSZYCE Докшыцы 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.7 MBP29 S45 DOKSZYCE Докшыцы 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P29 S46 Tumiłowicze; Тумілавічы;
Arkusz 12.6 MBP29 S46 TUMIŁOWICZE Тумілавічы 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.1 MBP29 S46 TUMIŁOWICZE Тумілавічы 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P30 S23 Lanzig (Łącko);
Arkusz 10.5 MBP30 S23 (43) Lanzig Łącko 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 4.6 MBP30 S23 43 LANZIG (ŁĄCKO) Łącko 1935 300 dpi details
Arkusz 4.9 MBP30 S23 43 LANZIG (ŁĄCKO) Łącko 1935 400 dpi (2015-02-22) details
P30 S24 Stolpmünde; Ustka;
Arkusz 13.8 MBP30 S24 (Ujscie) Stolpmünde Ustka 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.0 MBP30 S24 (Ujscie) Stolpmünde Ustka 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 19.0 MBP30 S24 44 STOLPMÜNDE Ustka 1935 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP30 S24 44 STOLPMÜNDE Ustka 1935 300 dpi details
P30 S25 Lauenburg (Lębork);
Arkusz 15.4 MBP30 S25 (45) Lębork (Lauenburg in Pom) Lębork 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.8 MBP30 S25 (45) Lębork (Lauenburg in Pom) Lębork 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 18.0 MBP30 S25 45 LAUENBURG (LĘBORK) Lębork 1935 600 dpi details
Arkusz 6.5 MBP30 S25 45 LAUENBURG (LĘBORK) Lębork 1935 300 dpi details
P30 S26 Wejherowo;
Arkusz 16.2 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.1 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 22.0 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1923 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 8.3 MBP30 S26 (46) Wejherowo Wejherowo 1923 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 21.7 MBP30 S26 (46) Wejherowo (2) Wejherowo 1923 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.9 MBP30 S26 (46) Wejherowo (2) Wejherowo 1923 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.7 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 600 dpi details
Arkusz 7.4 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 300 dpi (2015-12-02) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 600 dpi (2015-01-08) details
Arkusz 9.9 MBP30 S26 WEJHEROWO Wejherowo 1937 300 dpi (2015-01-08) details
P30 S27 Gdynia;
Arkusz 10.1 MBP30 S27 (27) Swarzewo Swarzewo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 3.2 MBP30 S27 (27) Swarzewo Swarzewo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 12.9 MBP30 S27 (47) Puck (Putzig) Puck 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 4.5 MBP30 S27 (47) Puck (Putzig) Puck 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 13.2 MBP30 S27 (47) Puck Puck 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 4.6 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1927 300 dpi details
Arkusz 14.4 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1927 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1931 600 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 21.6 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1931 600 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 19.9 MBP30 S27 GDYNIA (kolor) Gdynia 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 9.2 MBP30 S27 GDYNIA (kolor) Gdynia 1931 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 21.7 MBP30 S27 GDYNIA Gdynia 1938 600 dpi (2015-11-11) details
P30 S30 Pillau (Piława);
Arkusz 14.4 MBP30 S30 (49) Pillau (Piława) Балтийск 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.2 MBP30 S30 (49) PILLAU (Piława) Балтийск 1931 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.7 MBP30 S30 (49) PILLAU (Piława) uzgodnienie Балтийск 1931 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 7.0 MBP30 S30 49 PILLAU (Pilawa) Балтийск 1931 300 dpi details
P30 S31 Königsberg (Królewiec); Калининград; Karaliaučius;
Arkusz 18.7 MBP30 S31 (50) KÖNIGSBERG (Królewiec) Калининград 1928 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.8 MBP30 S31 50 KÖNIGSBERG (Królewiec) Калининград 1928 300 dpi details
P30 S32 Wehlau (Welawa); Знаменск; Vėluva;
Arkusz 23.1 MBP30 S32 (51) WEHLAU (Welawa) Знаменск 1928 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.9 MBP30 S32 51 WEHLAU (Welawa) Знаменск 1928 300 dpi details
P30 S33 Insterburg (Wystruć); Черняховск; Įsrutis;
Arkusz 19.5 MBP30 S33 (52) INSTERBURG (Wystruć) Черняховск 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.9 MBP30 S33 52 INSTERBURG (Wystruć) Черняховск 1932 300 dpi details
P30 S34 Gumbinnen (Gabin); Гусев; Gumbinė;
Arkusz 19.0 MBP30 S34 (53) GUMBINNEN (Gąbin) Гусев 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 5.8 MBP30 S34 53 GUMBINNEN (Gąbin) Гусев 1932 300 dpi details
P30 S35 Staluponen (Stolupiany); Нестеров; Stalupėnai;
Arkusz 18.6 MBP30 S35 (54) STALLUPÖNEN (Stołupiany) Нестеров 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.6 MBP30 S35 STALUPONEN (Stolupiany) Нестеров 1932 300 dpi details
P30 S36 Wilkowyszki (Vilkaviškis);
Arkusz 20.0 MBP30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviškis) Vilkaviškis 1932 600 dpi details
Arkusz 7.5 MBP30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviškis) Vilkaviškis 1932 300 dpi details
Arkusz 8.1 MBP30 S36 WIŁKOWYSZKI (Vilkaviškis) Vilkaviškis 1932 300 dpi (2015-02-23) details
P30 S37 Marjampol; Marijampolė;
Arkusz 8.5 MBP30 S37 MARJAMPOL Marijampolė 1932 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.7 MBP30 S37 MARJAMPOL Marijampolė 1932 600 dpi (2017-09-10) details
P30 S38 Preny (Prenai);
Arkusz 17.7 MBP30 S38 (O23) Preny Prienai 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 24.0 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 600 dpi details
Arkusz 8.6 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 300 dpi details
Arkusz 5.2 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 300 dpi details
Arkusz 16.0 MBP30 S38 PRENY (PRIENAI) Prienai 1928 600 dpi details
Arkusz 17.7 MBP30 S38 PRIENAI (PRENY) Prienai 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P30 S39 Rudziszki; Rūdiškės;
Arkusz 20.0 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1929 600 dpi details
Arkusz 8.4 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1929 300 dpi details
Arkusz 20.5 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1932 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 8.1 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1932 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 20.1 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.9 MBP30 S39 RUDZISZKI Rūdiškės 1935 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 11.0 MBP30 S39 RUDZISZKI Blatteckenkonstruktion Rūdiškės 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P30 S40 Wilno; Vilnius;
Arkusz 19.0 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1927 600 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 7.9 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1927 300 dpi (2015-12-12) details
Arkusz 19.7 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1927 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1927 300 dpi (2015-11-09) details
Arkusz 17.4 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.0 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1933 300 dpi (2015-11-11) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1933 600 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 10.1 MBP30 S40 WILNO (2) Vilnius 1933 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 20.3 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.9 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1935 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 18.8 MBP30 S40 WILNO Vilnius 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P30 S41 Miedniki; Medininkai;
Arkusz 14.9 MBP30 S41 (R23) Miedniki Medininkai 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.6 MBP30 S41 (R23) Miedniki Medininkai 1921 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 14.9 MBP30 S41 A30 B41 MIEDNIKI Medininkai 1927 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP30 S41 A30 B41 MIEDNIKI Medininkai 1927 300 dpi details
Arkusz 18.2 MBP30 S41 MIEDNIKI Medininkai 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP30 S41 MIEDNIKI Medininkai 1933 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 20.2 MBP30 S41 NOWA WILEJKA Naujoji Vilnia 1934 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 10.0 MBP30 S41 NOWA WILEJKA Naujoji Vilnia 1934 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S42 Worniany; Варняны;
Arkusz 17.4 MBP30 S42 (XIII-20) WORNIANY Варняны 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.4 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.3 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1929 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 14.9 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1934 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP30 S42 WORNIANY Варняны 1934 300 dpi details
P30 S43 Żodziszki; Жодзішкі;
Arkusz 16.4 MBP30 S43 ŻODZISZKI Жодзішкі 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.5 MBP30 S43 ŻODZISZKI Жодзішкі 1932 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S44 Kurzeniec; Куранец;
Arkusz 14.1 MBP30 S44 KURZENIEC Куранец 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP30 S44 KURZENIEC Куранец 1933 300 dpi (2015-11-11) details
P30 S45 Dołhinów; Даўгінава;
Arkusz 18.2 MBP30 S45 DOŁHINÓW Даўгінава 1933 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.3 MBP30 S45 DOŁHINOW Даўгінава 1933 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 15.4 MBP30 S45 DOŁHINOW (2) Даўгінава 1933 600 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 6.1 MBP30 S45 DOŁHINOW (2) Даўгінава 1933 300 dpi (2015-02-23) details
P30 S46 Biehomla ; Бягомль;
Arkusz 6.8 MBP30 S46 BIEHOMLA Бягомль 1932 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 18.7 MBP30 S46 BIEHOMLA Бягомль 1932 600 dpi (2016-02-04) details
P31 S22 Grossmöllen (Wielkie Mielno);
Arkusz 17.0 MBP31 S22 65 GROSSMÖLLEN (WIELKIE MIELNO) Mielno 1937 600 dpi details
Arkusz 4.6 MBP31 S22 65 GROSSMÖLLEN (WIELKIE MIELNO) Mielno 1937 300 dpi details
P31 S23 Rügenwalde (Darłowo);
Arkusz 16.9 MBP31 S23 (66) Rügenwalde (Dzierzlow) Darłowo 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 21.0 MBP31 S23 66 RÜGENWALDE (DERŁÓW) Darłowo 1935 600 dpi details
Arkusz 9.3 MBP31 S23 66 RÜGENWALDE (DERŁÓW) Darłowo 1935 300 dpi details
P31 S24 Słupsk;
Arkusz 15.5 MBP31 S24 (67) Stolp (Słupsk) Słupsk 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.8 MBP31 S24 (67) Stolp (Słupsk) Słupsk 1921 300 dpi (2013-11-23) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBP31 S24 STOLP (Słupsk) Słupsk 1924 600 dpi details
Arkusz 22.0 MBP31 S24 67 STOLP (SŁUPSK) Słupsk 1935 600 dpi details
Arkusz 9.6 MBP31 S24 67 STOLP (SŁUPSK) Słupsk 1935 300 dpi details
P31 S25 Gowidlino;
Arkusz 15.7 MBP31 S25 (68) Lupowo Łupawa 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.0 MBP31 S25 (68) Lupowo Łupawa 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 15.8 MBP31 S25 (68) Lupow (Lupowo) Łupawa 1934 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.7 MBP31 S25 GOWIDLINO Gowidlino 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.6 MBP31 S25 GOWIDLINO Gowidlino 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S26 Kartuzy;
Arkusz 19.1 MBP31 S26 (69) Kartuzy Kartuzy 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 22.1 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1924 600 dpi (2015-01-01) details
Arkusz 8.4 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1924 300 dpi (2015-01-01) details
Arkusz 19.7 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.1 MBP31 S26 KARTUZY Kartuzy 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S27 Gdańsk (Danzig);
Arkusz 7.8 MBP31 S27 (70) Gdańsk Gdańsk 1921 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 22.0 MBP31 S27 (70) Gdańsk Gdańsk 1921 600 dpi (2015-02-02) details
Arkusz 20.8 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.7 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 18.5 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) Gdańsk 1938 600 dpi (2015-11-11) details
P31 S28 Tiegenort; Tujsk;
Arkusz 5.1 MBP31 S28 (71) Tiegenort Tujsk 1923 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 14.9 MBP31 S28 (71) Tiegenort Tujsk 1923 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 7.3 MBP31 S28 (71) TIEGENORT Tujsk 1931 300 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 21.1 MBP31 S28 (71) TIEGENORT Tujsk 1931 600 dpi (2016-02-04) details
Arkusz 16.6 MBP31 S28 TIEGENORT Tujsk 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP31 S28 TIEGENORT Tujsk 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S29 Braunsberg (Braunsberga); Braniewo;
Arkusz 16.9 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Braunsberg Braniewo 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.7 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Braunsberg Braniewo 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 17.8 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Branunsberg (Brunsberga) Braniewo 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.0 MBP31 S29 (48) Gr. Bruch - Branunsberg (Brunsberga) Braniewo 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 17.3 MBP31 S29 29 (48) GR. BRUCH (72) BRAUNSBERG (Brunsberga) Braniewo 1931 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 8.3 MBP31 S29 BRAUNSBERG Braniewo 1931 300 dpi details
Arkusz 24.4 MBP31 S29 BRAUNSBERG Braniewo 1931 600 dpi details
Arkusz 7.8 MBP31 S29 Braunsberg (Braunsberga) Braniewo 1931 300 dpi details
P31 S30 Heiligenbeil (Święta Siekierka); Мамоново ; Šventapilis;
Arkusz 9.6 MBP31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) Мамоново 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBP31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) Мамоново 1931 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP31 S30 73 HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) Мамоново 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S31 Pr. Eylau (Iławka); Багратионовск; Iława Pruska;
Arkusz 8.5 MBP31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) Багратионовск 1928 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.7 MBP31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) Багратионовск 1928 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP31 S31 74 PR. EYLAU (Iławka) Багратионовск 1928 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S32 Friedland (Frydląd); Правдинск; Romuva;
Arkusz 8.9 MBP31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) Правдинск 1931 300 dpi details
Arkusz 25.0 MBP31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) Правдинск 1931 600 dpi details
Arkusz 9.4 MBP31 S32 75 FRIEDLAND (Frydląd) Правдинск 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S33 Nordenburg (Nordenbork); Крылово; Ašvėnai;
Arkusz 8.0 MBP31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) Крылово 1934 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) Крылово 1934 600 dpi details
Arkusz 7.9 MBP31 S33 76 NORDENBURG (NORDENBORK) Крылово 1934 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S34 Goldap (Gołdap); Geldapė;
Arkusz 8.1 MBP31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) Gołdap 1932 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.4 MBP31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) Gołdap 1932 600 dpi details
Arkusz 9.1 MBP31 S34 77 GOLDAP (Gołdap) Gołdap 1932 300 dpi (2015-02-23) details
P31 S35 Przerośl;
Arkusz 22.0 MBP31 S35 PRZEROŚL 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.4 MBP31 S35 PRZEROŚL 1931 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S36 Wiżajny-Kalwaria; Vižainis- Kalvarija;
Arkusz 19.8 MBP31 S36 WIŻAJNY-KALWARIA Vižainis- Kalvarija 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.0 MBP31 S36 WIŻAJNY-KALWARIA Vižainis- Kalvarija 1929 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S37 Simno; Simnas;
Arkusz 16.0 MBP31 S37 (N24) Simno Simnas 1922 600 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 5.9 MBP31 S37 (N24) Simno Simnas 1922 300 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 17.1 MBP31 S37 SIMNO Simnas 1932 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP31 S37 SIMNO Simnas 1932 300 dpi details
P31 S38 Olita (Alytus);
Arkusz 15.0 MBP31 S38 OLITA (ALYTUS) Alytus 1928 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP31 S38 OLITA (ALYTUS) Alytus 1928 300 dpi details
Arkusz 17.5 MBP31 S38 ALYTUS (OLITA) Alytus 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P31 S39 Olkieniki Zachód; Valkininkai;
Arkusz 15.0 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACH.-ORANY Valkininkai, Varėna 1927 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACH.-ORANY Valkininkai, Varėna 1927 300 dpi details
Arkusz 7.7 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1927 600 dpi details
Arkusz 3.2 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1927 300 dpi details
Arkusz 7.5 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1931 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 20.5 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1931 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 19.8 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1931 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 19.1 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.9 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD Valkininkai 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S40 Olkieniki Wschód; Valkininkai;
Arkusz 15.8 MBP31 S40 (XIV-18) OLKIENIKI (WSCHóD) 1926 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.0 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD Valkininkai 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD Valkininkai 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S41 Soleczniki; Šalčininkai;
Arkusz 15.7 MBP31 S41 (R24) Wielkie Soleczniki Šalčininkai 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 6.2 MBP31 S41 (R24) Wielkie Soleczniki Šalčininkai 1921 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 7.4 MBP31 S41 SOLECZNIKI Šalčininkai 1926 400 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 19.3 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI Šalčininkai 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.0 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI Šalčininkai 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S42 Oszmiana; Ашмяны;
Arkusz 14.6 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1927 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.6 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1927 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 19.1 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.1 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1935 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 17.3 MBP31 S42 OSZMIANA Ашмяны 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P31 S43 Smorgonie; Смаргонь;
Arkusz 18.2 MBP31 S43 SMORGONIE Смаргонь 1927 600 dpi (2017-09-05) details
Arkusz 16.6 MBP31 S43 SMORGONIE Смаргонь 1927 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.5 MBP31 S43 SMORGONIE Смаргонь 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.3 MBP31 S43 SMORGONIE Смаргонь 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S44 Wilejka; Вілейка;
Arkusz 15.0 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA Вілейка 1926 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.9 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA Вілейка 1926 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.5 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA (2) Вілейка 1926 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA (2) Вілейка 1926 300 dpi (2015-11-12) details
Arkusz 17.0 MBP31 S44 WILEJKA Вілейка 1931 600 dpi (2017-09-10) details
P31 S45 Olkowicze; Альковічы;
Arkusz 15.5 MBP31 S45 OLKOWICZE-CHOTAJEWICZE Альковічы 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.1 MBP31 S45 OLKOWICZE-CHOTAJEWICZE Альковічы 1928 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 18.8 MBP31 S45 OLKOWICZE Альковічы 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.6 MBP31 S45 OLKOWICZE Альковічы 1931 300 dpi (2015-11-11) details
P31 S46 Ziembin ; Зембін;
Arkusz 8.0 MBP31 S46 ZIEMBIN Зембін 1932 300 dpi details
Arkusz 15.4 MBP31 S46 ZIEMBIN Зембін 1932 600 dpi (2017-09-10) details
P32 S14 Rostock;
Arkusz 16.2 MBP32 S14 (86) Rostock Rostock 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P32 S17 Greifswald (Gryfia);
Arkusz 13.0 MBP32 S17 89 GREIFSWALD Greifswald 1939 600 dpi details
Arkusz 4.5 MBP32 S17 89 GREIFSWALD Greifswald 1939 300 dpi details
P32 S19 Fritzow (Wrzosowo);
Arkusz 9.9 MBP32 S19 91 FRITZOW (WRZOSOWO) Wrzosowo 1937 600 dpi details
Arkusz 3.8 MBP32 S19 91 FRITZOW (WRZOSOWO) Wrzosowo 1937 300 dpi details
P32 S20 Treptow (Trzebiatowo); Trzebiatów;
Arkusz 14.0 MBP32 S20 92 TREPTOW A.D. REGA (TRZEBIATOWO) Trzebiatów 1937 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP32 S20 92 TREPTOW A.D. REGA (TRZEBIATOWO) Trzebiatów 1937 300 dpi details
P32 S21 Kolberg; Kołobrzeg;
Arkusz 15.0 MBP32 S21 93 KOLBERG (KOŁOBRZEG) Kołobrzeg 1937 600 dpi details
Arkusz 6.9 MBP32 S21 93 KOLBERG (KOŁOBRZEG) Kołobrzeg 1937 300 dpi details
P32 S22 Köslin (Koszalin);
Arkusz 20.0 MBP32 S22 94 KÖSLIN (KOSZALIN) Koszalin 1937 600 dpi details
Arkusz 8.8 MBP32 S22 94 KÖSLIN (KOSZALIN) Koszalin 1937 300 dpi details
P32 S23 Pollnow (Polanów);
Arkusz 18.2 MBP32 S23 (95) Pollnow (Polnow) Polanów 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 21.0 MBP32 S23 95 POLLNOW (POLANÓW) Polanów 1935 600 dpi details
Arkusz 6.6 MBP32 S23 95 POLLNOW (POLANÓW) Polanów 1935 300 dpi details
P32 S24 Miastko (Rummelsburg);
Arkusz 15.9 MBP32 S24 Miastko Rummelsburg i.Pom Miastko 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 7.6 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom. Miastko 1923 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 19.3 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom. (Miastko) Miastko 1923 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.0 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom. (Miastko) Miastko 1923 300 dpi (2015-11-12) details
Arkusz 20.0 MBP32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) Miastko 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.2 MBP32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) Miastko 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S25 Lipusz i Bytowo (Bütow); Bytów;
Arkusz 19.7 MBP32 S25 (97) Bütow (Bytów) Bytów 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 19.4 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) Lipusz, Bytów 1936 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.8 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) Lipusz, Bytów 1936 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S26 Kościerzyna;
Arkusz 20.1 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.2 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.9 MBP32 S26 Kościerzyna Kościerzyna 1925 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.3 MBP32 S26 KOŚCIERZYNA Kościerzyna 1936 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.0 MBP32 S26 KOŚCIERZYNA Kościerzyna 1936 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S27 Tczew;
Arkusz 16.5 MBP32 S27 (99) Tczew Tczew 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.8 MBP32 S27 TCZEW Tczew 1935 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP32 S27 TCZEW Tczew 1935 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S28 Malbork (Marienburg);
Arkusz 14.9 MBP32 S28 (100) (Malbork) Marienburg Malbork 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.6 MBP32 S28 (100) (Malbork) Marienburg Malbork 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 24.0 MBP32 S28 100 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1931 600 dpi details
Arkusz 9.3 MBP32 S28 100 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1931 300 dpi details
Arkusz 19.4 MBP32 S28 MALBORK (100) Marienburg Malbork 1932 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.3 MBP32 S28 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1937 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.5 MBP32 S28 MALBORK (MARIENBURG) Malbork 1937 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S29 Elbing (Elbląg) ;
Arkusz 17.4 MBP32 S29 (101) (Elbląg) Elbing Elbląg 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.6 MBP32 S29 (101) (Elbląg) Elbing Elbląg 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 8.4 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) Elbląg 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) Elbląg 1931 600 dpi details
Arkusz 9.8 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) Elbląg 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S30 Wormditt (Orneta);
Arkusz 18.0 MBP32 S30 (102) Wormditt (Orneta) Orneta 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 9.4 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) Orneta 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.2 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) Orneta 1931 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) Orneta 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S31 Heilsberg (Licbark); Lidzbark Warmiński;
Arkusz 8.0 MBP32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) Lidzbark Warmiński 1930 300 dpi details
Arkusz 8.3 MBP32 S31 HEILSBERG Lidzbark Warmiński 1930 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBP32 S31 HEILSBERG Lidzbark Warmiński 1930 600 dpi details
P32 S32 Rossel (Reszel);
Arkusz 20.4 MBP32 S32 (104) RÖSSEL (Reszel) Reszel 1928 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.0 MBP32 S32 104 RÖSSEL (RESZEL) Reszel 1928 600 dpi details
Arkusz 4.9 MBP32 S32 104 RÖSSEL (RESZEL) Reszel 1928 300 dpi details
Arkusz 8.8 MBP32 S32 104 RÖSSEL (RESZEL) Reszel 1928 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S33 Rastenburg (Rastembork); Kętrzyn;
Arkusz 7.3 MBP32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) Rastembork 1930 300 dpi details
Arkusz 23.6 MBP32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) Rastembork 1930 600 dpi details
Arkusz 10.9 MBP32 S33 105 RASTENBURG (Rastembork) Rastembork 1930 300 dpi (2015-02-23) details
Arkusz 19.4 MBP32 S33 (105) RASTENBURG (Rastenbork) Rastembork 1934 600 dpi (2017-09-10) details
P32 S34 Grabowen (Grabowo);
Arkusz 17.9 MBP32 S34 (96) Rummelsburg i. Pom (Miastko) Miastko 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 9.1 MBP32 S34 106 GRABOWEN (Grabowo) Grabowo 1932 300 dpi details
Arkusz 7.7 MBP32 S34 GRABOWEN Grabowo 1932 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP32 S34 GRABOWEN Grabowo 1932 600 dpi details
P32 S35 Filipów;
Arkusz 17.9 MBP32 S35 (107) Marggrabowa - Filipów Olecko, Filipów 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.8 MBP32 S35 (107) Marggrabowa - Filipów Olecko, Filipów 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 18.1 MBP32 S35 FILIPÓW Filipów 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP32 S35 FILIPÓW Filipów 1931 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S36 Suwałki;
Arkusz 7.1 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1929 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1929 150 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 18.2 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1929 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.5 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1938 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 8.8 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1938 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 23.1 MBP32 S36 SUWAŁKI Suwałki 1938 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 14.7 MBP32 S36 SUWAŁKI (BOM) Suwałki ± 1942 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP32 S36 SUWAŁKI (BOM) Suwałki ± 1942 300 dpi details
P32 S37 Sejny; Seinai;
Arkusz 15.9 MBP32 S37 (N25) Sejny Sejny 1921 600 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 5.9 MBP32 S37 (N25) Sejny Sejny 1921 300 dpi (2013-01-01) details
Arkusz 18.2 MBP32 S37 SEJNY Sejny 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP32 S37 SEJNY Sejny 1929 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.1 MBP32 S37 SEJNY Sejny 1929 600 dpi (2015-04-29) details
P32 S38 Druskieniki; Druskininkai;
Arkusz 17.9 MBP32 S38 DRUSKIENIKI Druskininkai 1928 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP32 S38 DRUSKIENIKI Druskininkai 1928 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.7 MBP32 S38 DRUSKIENIKI DHG Druskininkai 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P32 S39 Marcińkance; Marcinkonys;
Arkusz 18.8 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1927 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.4 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1927 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.2 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1927 200 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 15.0 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1932 600 dpi details
Arkusz 5.3 MBP32 S39 MARCINKAŃCE Marcinkonys 1932 300 dpi details
P32 S40 Ejszyszki; Eišiškės;
Arkusz 16.7 MBP32 S40 (XV-18) EJSZYSZKI Eišiškės 1926 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.8 MBP32 S40 (XV-18) EJSZYSZKI Eišiškės 1926 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.5 MBP32 S40 EJSZYSZKI Eišiškės 1930 200 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 17.7 MBP32 S40 EJSZYSZKI Eišiškės 1930 600 dpi (2017-09-10) details
P32 S41 Lipniszki; Ліпнішкі;
Arkusz 20.7 MBP32 S41 (R25) Lipniszki Ліпнішкі 1921 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 8.0 MBP32 S41 (R25) Lipniszki Ліпнішкі 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.9 MBP32 S41 (XV-19) LIPNISZKI Ліпнішкі 1926 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 7.2 MBP32 S41 A32 B41 (XV-19) LIPNISZKI Ліпнішкі 1926 300 dpi (2015-03-08) details
Arkusz 18.8 MBP32 S41 A32 B41 (XV-19) LIPNISZKI Ліпнішкі 1926 600 dpi details
Arkusz 18.6 MBP32 S41 LIPNISZKI Ліпнішкі 1930 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.2 MBP32 S41 LIPNISZKI Ліпнішкі 1930 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S42 Wiszniew; Вішнеў;
Arkusz 16.8 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1927 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.6 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1927 300 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 16.5 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1931 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 14.2 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1931 400 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.0 MBP32 S42 WISZNIEW Вішнеў 1931 300 dpi details
P32 S43 Wołożyn; Валожын;
Arkusz 16.6 MBP32 S43 (XV-21) WOŁOŻYN Валожын 1925 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 6.2 MBP32 S43 (XV-21) WOŁOŻYN Валожын 1925 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S44 Radoszkowice; Радашковічы;
Arkusz 13.3 MBP32 S44 (XV-22) RADOSZKOWICZE AMW Радашковічы 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.0 MBP32 S44 RADOSZKOWICE Радашковічы 1929 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 7.1 MBP32 S44 RADOSZKOWICE Радашковічы 1929 300 dpi (2015-11-11) details
P32 S45 Gródek Ostroszycki; Астрашыцкі Гарадок;
Arkusz 15.0 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI Астрашыцкі Гарадок 1933 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI Астрашыцкі Гарадок 1933 300 dpi details
Arkusz 9.7 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI Астрашыцкі Гарадок 1933 300 dpi (2015-02-23) details
P32 S46 Łohojsk; Лагойск;
Arkusz 8.8 MBP32 S46 LOHOJSK Лагойск 1933 300 dpi details
Arkusz 15.3 MBP32 S46 ŁOHOJSK Лагойск 1933 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S17 Anklam;
Arkusz 16.0 MBP33 S17 120 ANKLAM Anklam 1939 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBP33 S17 120 ANKLAM Anklam 1939 300 dpi details
P33 S18 Swinemünde (Świnoujście);
Arkusz 14.0 MBP33 S18 121 SWINEMÜNDE (ŚWINOUJŚCIE) Świnoujście 1939 600 dpi details
Arkusz 4.7 MBP33 S18 121 SWINEMÜNDE (ŚWINOUJŚCIE) Świnoujście 1939 300 dpi details
P33 S19 Wollin (Wołyń); Wolin;
Arkusz 15.0 MBP33 S19 122 WOLLIN (WOŁYŃ) Wolin 1937 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBP33 S19 122 WOLLIN (WOŁYŃ) Wolin 1937 300 dpi details
P33 S20 Greifenberg i. Pom.; Gryfice;
Arkusz 20.0 MBP33 S20 123 GREIFENBERG I. POM. Gryfice 1937 600 dpi details
Arkusz 5.9 MBP33 S20 123 GREIFENBERG I. POM. Gryfice 1937 300 dpi details
P33 S21 Schivelbein (Świbowina); Świdwin;
Arkusz 23.0 MBP33 S21 124 SCHIVELBEIN (ŚWIBOWINA) Świdwin 1937 600 dpi details
Arkusz 9.7 MBP33 S21 124 SCHIVELBEIN (ŚWIBOWINA) Świdwin 1937 300 dpi details
P33 S22 Bad Polzin (Połczyn); Połczyn-Zdrój;
Arkusz 16.0 MBP33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) Połczyn-Zdrój 1937 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) Połczyn-Zdrój 1937 300 dpi details
Arkusz 6.0 MBP33 S22 125 BAD POLZIN (POŁCZYN) Połczyn-Zdrój 1937 300 dpi (2015-02-23) details
P33 S23 Bublitz (Bobolice);
Arkusz 18.6 MBP33 S23 (126) Bublitz (Bobolice) Bobolice 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.0 MBP33 S23 126 BUBLITZ (BOBOLICE) Bobolice 1935 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBP33 S23 126 BUBLITZ (BOBOLICE) Bobolice 1935 300 dpi details
P33 S24 Biały Bór (Baldenburg);
Arkusz 17.5 MBP33 S24 (127) Baldenburg (Białembork) Biały Bór 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.6 MBP33 S24 (127) Baldenburg (Białembork) Biały Bór 1934 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 19.7 MBP33 S24 BIAŁY BOR (BALDENBURG) Biały Bór 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP33 S24 BIAŁY BOR (BALDENBURG) Biały Bór 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S25 Brusy;
Arkusz 16.6 MBP33 S25 Brusy Brusy 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 19.0 MBP33 S25 (128) Brusy Brusy 1924 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP33 S25 (128) Brusy Brusy 1924 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.7 MBP33 S25 BRUSY Brusy 1938 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.0 MBP33 S25 BRUSY Brusy 1938 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S26 Czersk;
Arkusz 7.7 MBP33 S26 (129) Czersk Czersk 1924 300 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 21.1 MBP33 S26 (129) Czersk Czersk 1924 600 dpi (2013-01-26) details
Arkusz 19.5 MBP33 S26 (129) Czersk Zal 5a Czersk 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 20.3 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1933 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 7.9 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1933 300 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 21.3 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1934 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.4 MBP33 S26 CZERSK Czersk 1934 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S27 Starogard; Starogard Gdański;
Arkusz 16.1 MBP33 S27 (130) Starogard Starogard Gdański 1925 600 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 5.0 MBP33 S27 (130) Starogard Starogard Gdański 1925 300 dpi (2012-01-01) details
Arkusz 18.7 MBP33 S27 STAROGARD Starogard Gdański 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP33 S27 STAROGARD Starogard Gdański 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S28 Sztum (Stuhm);
Arkusz 17.6 MBP33 S28 (131) (SZTUM) Stuhm Sztum 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 6.7 MBP33 S28 (131) (SZTUM) Stuhm Sztum 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 17.7 MBP33 S28 SZTUM (STUHM) Sztum 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.0 MBP33 S28 SZTUM (STUHM) Sztum 1931 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S29 Christburg (Dzierzgoń);
Arkusz 7.8 MBP33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgon) Dzierzgoń 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBP33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgon) Dzierzgoń 1931 600 dpi details
Arkusz 10.5 MBP33 S29 132 CHRISTBURG (Dzierzgon) Dzierzgoń 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P33 S30 Mohrungen (Morąg);
Arkusz 8.6 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) Morąg 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.7 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) Morąg 1931 600 dpi details
Arkusz 8.3 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) Morąg 1931 300 dpi (2015-02-23) details
P33 S31 Allenstein (Olsztyn);
Arkusz 9.4 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.5 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 600 dpi details
Arkusz 9.4 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 300 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 9.7 MBP33 S31 134 ALLENSTEIN (Olsztyn) Olsztyn 1931 300 dpi (2015-02-24) details
P33 S32 Sensburg (Zadzbork) ; Mrągowo;
Arkusz 9.7 MBP33 S32 135 SENSBURG (Zadzbork) Mrągowo 1931 300 dpi details
Arkusz 8.2 MBP33 S32 SENSBURG Mrągowo 1931 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.3 MBP33 S32 SENSBURG Mrągowo 1931 600 dpi details
P33 S33 Nikolaiken (Mikołajki) ;
Arkusz 18.5 MBP33 S33 (136) Mikołajki Mikołajki 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.0 MBP33 S33 (136) Mikołajki Mikołajki 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 8.8 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikolajki) Mikołajki 1932 300 dpi (2015-02-25) details
Arkusz 7.6 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikolajki) Mikołajki 1932 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikolajki) Mikołajki 1932 600 dpi details
P33 S34 Arys (Orzysz);
Arkusz 5.0 MBP33 S34 137 ARYS (ORZYSZ) Orzysz 1931 300 dpi details
Arkusz 9.0 MBP33 S34 137 ARYS (ORZYSZ) (2) Orzysz 1931 300 dpi (2010-01-01) details
P33 S35 Raczki i Ełk (Lyck);
Arkusz 6.5 MBP33 S35 Raczki, Ełk Raczki, Ełk 1927 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 19.5 MBP33 S35 RACZKI i ELK (Lyck) Raczki, Ełk 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.6 MBP33 S35 RACZKI i ELK (Lyck) Raczki, Ełk 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 15.4 MBP33 S35 RACZKI I EŁK (LYCK) (BOM) Raczki, Ełk ± 1942 600 dpi details
Arkusz 6.0 MBP33 S35 RACZKI I EŁK (LYCK) (BOM) Raczki, Ełk ± 1942 300 dpi details
P33 S36 Augustów;
Arkusz 16.7 MBP33 S36 (M26) Augustów Augustów ± 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.6 MBP33 S36 (M26) Augustów Augustów ± 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 7.1 MBP33 S36 Augustów Augustów ± 1921 150 dpi (2015-02-22) details
Arkusz 20.7 MBP33 S36 AUGUSTÓW Augustów 1929 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.3 MBP33 S36 AUGUSTÓW Augustów 1929 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.1 MBP33 S36 AUGUSTÓW Augustów 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S37 Sopoćkinie; Сапоцкін;
Arkusz 19.4 MBP33 S37 SOPOCKINIE Сапоцкін 1928 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.8 MBP33 S37 SOPOCKINIE Сапоцкін 1928 300 dpi (2015-12-02) details
P33 S38 Porzecze; Парэчча;
Arkusz 3.1 MBP33 S38 (O26) Porzecze Парэчча 1921 600 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 3.1 MBP33 S38 (O26) Porzecze Парэчча 1921 300 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 7.4 MBP33 S38 PORZECZE Парэчча 1927 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.3 MBP33 S38 PORZECZE Парэчча 1932 600 dpi (2015-12-02) details
P33 S39 Nowy Dwór; Новы Двор;
Arkusz 17.9 MBP33 S39 (P26) Nowy Dwór Новы Двор 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.6 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 5.3 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 20.1 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1931 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.7 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1931 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.7 MBP33 S39 Nowy Dwór Новы Двор 1931 300 dpi (2013-04-13) details
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
Arkusz 16.7 MBP33 S39 NOWY DWÓR Новы Двор 1937 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S40 Lida; Ліда;
Arkusz 17.7 MBP33 S40 (Q26) Lida AMW Ліда 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.5 MBP33 S40 (XVI-18) LIDA Ліда 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.5 MBP33 S40 (XVI-18) LIDA Ліда 1926 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 19.0 MBP33 S40 LIDA Ліда 1930 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S41 Iwje; Іўе;
Arkusz 8.5 MBP33 S41 (R26) Iwje Іўе 1923 400 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.0 MBP33 S41 (R26) IWJE Іўе 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.1 MBP33 S41 A33 B41 IWJE Іўе 1927 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.8 MBP33 S41 IWJE Іўе 1927 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.4 MBP33 S41 IWJE Іўе 1930 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 15.4 MBP33 S41 IWJE Іўе 1931 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 20.0 MBP33 S41 IWJE Іўе 1939 600 dpi details
Arkusz 8.0 MBP33 S41 IWJE Іўе 1939 300 dpi details
P33 S42 Lubcz; Любч;
Arkusz 13.5 MBP33 S42 (XVI 20) LUBCZ Любч 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 15.8 MBP33 S42 (XVI-20) LUBCZ Любч 1924 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.9 MBP33 S42 (XVI-20) LUBCZ Любч 1924 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 16.0 MBP33 S42 LUBCZ (2) Любч 1924 600 dpi (2015-11-11) details
Arkusz 5.8 MBP33 S42 LUBCZ (2) Любч 1924 300 dpi (2015-11-12) details
Arkusz 15.0 MBP33 S42 LUBCZ Любч 1931 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBP33 S42 LUBCZ Любч 1931 300 dpi details
Arkusz 15.6 MBP33 S42 LUBCZ Любч 1939 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.3 MBP33 S42 LUBCZ DHG Любч 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S43 Iwieniec; Івянец;
Arkusz 12.1 MBP33 S43 (XVI-21) IWIENIEC AMW Івянец 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.8 MBP33 S43 (XVI-21) IWIENIEC Івянец 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.0 MBP33 S43 IWIENIEC Івянец 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 6.4 MBP33 S43 IWIENIEC Івянец 1926 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 17.7 MBP33 S43 IWIENIEC Івянец 1931 600 dpi (2017-09-05) details
Arkusz 15.9 MBP33 S43 IWIENIEC DHG Івянец 1931 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S44 Raków; Ракаў;
Arkusz 18.0 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 12.6 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 4.9 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 16.1 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1926 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 6.8 MBP33 S44 RAKÓW Ракаў 1930 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 15.6 MBP33 S44 RAKÓW MOŁODECKI Ракаў 1939 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.9 MBP33 S44 RAKÓW MOŁODECKI DHG Ракаў 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S45 Mińsk ; Мінск;
Arkusz 8.5 MBP33 S45 MIŃSK Мінск 1933 300 dpi details
Arkusz 16.1 MBP33 S45 MIŃSK Мінск 1933 600 dpi (2017-09-10) details
P33 S46 Śmiłowicze; Смілавічы;
Arkusz 10.0 MBP33 S46 ŚMIŁOWICZE Смілавічы 1933 150 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 14.8 MBP33 S46 ŚMIŁOWICZE Смілавічы 1933 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 15.2 MBP33 S46 ŚMIŁOWICZE AMW Смілавічы 1933 600 dpi (2017-09-10) details
P34 S18 Pasewalk (Pozdawilk) ;
Arkusz 7.2 MBP34 S18 PASEWALK Pasewalk 1939 300 dpi details
Arkusz 22.7 MBP34 S18 PASEWALK Pasewalk 1939 600 dpi details
Arkusz 23.1 MBP34 S18 PASEWALK Pasewalk 1939 600 dpi details
P34 S19 Pölitz (Police);
Arkusz 22.0 MBP34 S19 155 PÖLITZ (POLICE) Police 1936 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBP34 S19 155 PÖLITZ (POLICE) Police 1936 300 dpi details
P34 S20 Naugard (Nowogard);
Arkusz 8.0 MBP34 S20 156 NAUGARD (NOWOGARD) Nowogard 1936 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBP34 S20 156 NAUGARD (NOWOGARD) Nowogard 1936 600 dpi details
P34 S21 Labes (Łobes) ; Łobez;
Arkusz 8.6 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1936 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1936 600 dpi details
Arkusz 7.8 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1939 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.5 MBP34 S21 157 LABES (ŁOBEZ) Łobez 1939 600 dpi details
P34 S22 Tempelburg (Czaplinek);
Arkusz 15.8 MBP34 S22 CZAPLINEK (Tempelburg) Czaplinek 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 16.8 MBP34 S22 CZAPLINEK (Tempelburg) Czaplinek 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 11.7 MBP34 S22 (158) TEMPELBURG (CZAPLINEK) Czaplinek 1935 400 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 19.0 MBP34 S22 (158) TEMPELBURG (CZAPLINEK) Czaplinek 1935 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.5 MBP34 S22 (158) TEMPELBURG (CZAPLINEK) Czaplinek 1939 600 dpi (2017-09-10) details
P34 S23 Neustettin (Szczecinek);
Arkusz 18.2 MBP34 S23 (159) NEUSTETTIN (SZCZECINEK) Szczecinek 1934 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 19.7 MBP34 S23 159 NEUSTETTIN (SZCZECINEK) Szczecinek 1934 600 dpi (2010-09-25) details
Arkusz 9.3 MBP34 S23 159 NEUSTETTIN (SZCZECINEK) Szczecinek 1934 300 dpi (2010-09-25) details
P34 S24 Preuss. Friedland (Frydląd); Debrzno;
Arkusz 16.7 MBP34 S24 FRYDLĄD PRUSKI (Friedland i.Westpr.) Debrzno 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 8.8 MBP34 S24 PREUßISCH FRIEDLAND Debrzno 1934 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.1 MBP34 S24 PREUßISCH FRIEDLAND Debrzno 1934 600 dpi details
P34 S25 Chojnice;
Arkusz 16.1 MBP34 S25 Chojnice Chojnice 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 16.8 MBP34 S25 (161) Chojnice Chojnice 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 19.2 MBP34 S25 CHOJNICE Chojnice 1936 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 7.9 MBP34 S25 CHOJNICE Chojnice 1936 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S26 Tuchola;
Arkusz 20.5 MBP34 S26 (162) Tuchola Tuchola 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.6 MBP34 S26 (162) Tuchola Tuchola 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 19.8 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1933 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.1 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1933 300 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 5.8 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1935 600 dpi details
Arkusz 2.2 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1935 300 dpi details
Arkusz 18.0 MBP34 S26 TUCHOLA Tuchola 1935 600 dpi (2017-09-10) details
P34 S27 Nowe;
Arkusz 14.6 MBP34 S27 Nowe Nowe 1921 600 dpi (2017-09-03) details
Arkusz 19.6 MBP34 S27 (163) Nowe Nowe 1925 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 6.4 MBP34 S27 (163) Nowe Nowe 1925 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 15.3 MBP34 S27 (163) Nowe Nowe 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 20.6 MBP34 S27 NOWE Nowe 1932 600 dpi (2015-12-02) details
Arkusz 8.3 MBP34 S27 NOWE Nowe 1932 300 dpi (2015-12-02) details
P34 S28 Łasin-Marienwerder (Kwidzyn);
Arkusz 19.4 MBP34 S28 (164) (Kwidzyn) Marienwerder Kwidzyn 1921 600 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 8.3 MBP34 S28 (164) (Kwidzyn) Marienwerder Kwidzyn 1921 300 dpi (2010-01-01) details
Arkusz 17.0 MBP34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (KWIDZYN) Łasin, Kwidzyn 1930 600 dpi details