Czernowitz   (25.933300 °E  48.300000 °N)

[ (nie znaleziono synonimów) ]
Plany miejscowości
Czerniowce Czerniowce (Plany miast - Europa środkowa) index
townplan
MapaPLAN von CZERNOWITZЧернівці0200 dpidetails
MapaPLANUL MUNICIPIULUI CERNAUTIЧернівці0200 dpidetails
MapaPLANUL MUNICIPIULUI CERNAUTIЧернівці0200 dpidetails
MapaPlan von CZERNOWITZЧерновцы1855300 dpidetails
MapaPlan von CZERNOWITZЧерновцы1855400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1897300 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1900200 dpidetails
MapaSTADTPLAN VON CZERNOWITZ (CERNAUTI)Чернівці1941300 dpidetails
Mapy w skali 1:25 000
P55 S42 G (alt. 5542 G) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/) index
Mapa1931600 dpidetails
Mapy w skali 1:75 000
12 XXXIV (alt. 4676) Czernowitz (1:75 000 Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie) index
MapaCZERNOWITZЧернівці1905400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1905300 dpidetails
MapaCZERNOWITZ1905600 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1911200 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1911400 dpidetails
Mapy w skali 1:84 000
XXXVIII 20 XXXVIII 21 Маршинцы (1:84 000 Новая Топографическая Карта Западной России /1880 - ca 1935/) index
Mapa1917600 dpidetails
MapaМАРШИНЦЫ1931600 dpidetails
MapaМАРШИНЦЫ1931600 dpidetails
Mapy w skali 1:100 000
P55 S42 (alt. A55 B42) Cernǎuti (Czerniowce) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/) index
Mapa4676 CZERNIOWCEЧернівці1922300 dpidetails
Mapa4676 CZERNIOWCEЧернівці1922600 dpidetails
MapaCZERNIOWCEЧернівці1922600 dpidetails
MapaCZERNIOWCE1922600 dpidetails
Mapa4676 CZERNIOWCEЧернівці1923600 dpidetails
Mapa4676 CZERNIOWCEЧернівці1923300 dpidetails
97 Stanisławów (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaStanisławów - Cernăuţi (Czerniowce)Івано-Франківськ - Чернівці 1930300 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNĂUTI (CZERNIOWCE)Чернівці́1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNĂUTI (CZERNIOWCE)Іва́но-Франкі́вськ - Чернівці́1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNAUTI (CZERNIOWCE)1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW - CERNAUTI (CZERNIOWCE)1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNAUTI (CZERNIOWCE)1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNAUTI (CZERNIOWCE)1942600 dpidetails
441 Czernowitz (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/) index
MapaCzernowitz [Befestigungskarte Polen, Stand: 15.6.1939]1939400 dpidetails
MapaCzernowitz [Befestigungskarte Polen, Stand: 15.6.1939]1939400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1941400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1941400 dpidetails
MapaCzernowitz1941600 dpidetails
MapaCzernowitz1943600 dpidetails
MapaCzernowitz1943300 dpidetails
MapaCzernowitz1943600 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1944600 dpidetails
Mapa-1944400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці́1944400 dpidetails
MapaCzernowitz [Mil.-Geo.-Karte, Gebietsteil Generalgouvernement, Stand: 1.V.1944]Чернівці́1944400 dpidetails
MapaCzernowitz (Grossblatt Nr. 441 u. Nr. 441a) [Mil.-Geo.-Karte, Gebietsteil Generalgouvernement, Stand: 1.III.1944]1944400 dpidetails
4085 Cernăuţi (1:100 000 Rumänien WWII (kopie mapy rumuńskiej)) index
MapaCernăuţi (Tschernowitz)Чернівці400 dpidetails
MapaCernauti1938300 dpidetails
MapaCernauti (Tschernowitz) [Befestigungskarte U.d.S.S.R, Stand: 15.3.1941]1941400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
W20 Cernăuti (1:100 000 GSGS 4416 / AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube) index
MapaCERNĂUŢIЧернівці1944300 dpidetails
MapaCernautiЧернівці1944300 dpidetails
MapaCernautiЧернівці1944300 dpidetails
MapaCERNAUTIЧернівці1944600 dpidetails
Mapy w skali 1:115 200
53 Czerniowce, Bojany, #Tereszeny, Starożyniec (1:115 200 Kummersberg: Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien) index
MapaUmgebungen von Czernowitz, Bojan, Tereszeny und StarozinetzЧернівці, Бояни, Тарашани ,Сторожинець1855400 dpidetails
MapaUmgebungen von Czernowitz, Bojan, Tereszeny und StarozinetzЧернівці, Бояни, Тарашани ,Сторожинець1855300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:126 000
XXVI 4 Klischkowtzy (1:126 000 Niemieckie kopie rosyjskiej "trójwiorstówki" /1914 - 1918/) index
MapaKlischkowtzy1917600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
XXVII 4 Nowoßelitza (1:126 000 Niemieckie kopie rosyjskiej "trójwiorstówki" /1914 - 1918/) index
MapaNowoßelitza1917600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
XXVI 4 Звенигород (1:126 000 Военно-топографическая карта европейской России) index
Mapa1877600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
XXVII 4 Динауцы (1:126 000 Военно-топографическая карта европейской России) index
Mapa1893600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:200 000
44 48 Czernowitz (1:200 000 Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaCzernowitzЧернівці1940300 dpidetails
MapaCarnauti (Tschernowitz)Чернівці1944400 dpidetails
MapaCZERNOWITZ1944600 dpidetails
44-48 Czernowitz (1:200 000 Volkstumskarte von Ungarn, Rumänien und Jugoslawien) index
MapaHUSIATYN (TEISTUECK) u. CZERNOWITZ±1940600 dpidetails
44 48 Czernowitz (1:200 000 Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaCZERNOWITZЧернівці1914300 dpidetails
M-35-XXV,XXVI,XXXI,XXXII (alt. M-35 / 7) Станислав, Черновицы (1:200 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (лист x4)) index
MapaСтанислав, ЧерновицыІвано-Франківськ [Станіславів[, Чернівці1944300 dpidetails
Mapy w skali 1:288 000
Tab.XXVIII. Czernowitz (1:288 000 Liesganing: Königreich Galizien und Lodomerien /1824/) index
MapaCzernowitzЧернівці400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:300 000
97 Stanisławów (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaStanisławów - Cernăuţi (Czerniowce)Івано-Франківськ - Чернівці 1930300 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNĂUTI (CZERNIOWCE)Чернівці́1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNĂUTI (CZERNIOWCE)Іва́но-Франкі́вськ - Чернівці́1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNAUTI (CZERNIOWCE)1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW - CERNAUTI (CZERNIOWCE)1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNAUTI (CZERNIOWCE)1930600 dpidetails
MapaSTANISŁAWÓW – CERNAUTI (CZERNIOWCE)1942600 dpidetails
41/42/43 (alt. 97) Stanisławów - Cernăuţi (1:300 000 WIG/GUS Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej /1937/) index
MapaStanisławów - Cernăuți (Czerniowce)Івано-Франківськ - Чернівці1937600 dpidetails
T49 Czernowitz (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie) index
MapaCzernowitzЧернівці1939400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1939400 dpidetails
Mapa97 Stanisławów - Cernauti (Czerniowce) (T49 Czernowitz) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates]1939600 dpidetails
MapaCzernowitz1939300 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1940400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1941600 dpidetails
MapaCzernowitz1941400 dpidetails
MapaCzernowitz±1941300 dpidetails
MapaTschernowitzЧернівці1943400 dpidetails
MapaTschernowitz [LMN]Чернівці1943200 dpidetails
MapaTschernowitz [LMN]1943400 dpidetails
MapaTschernowitz [LMN]Чернівці1944400 dpidetails
MapaTschernowitz1944400 dpidetails
MapaTschernowitz1944600 dpidetails
MapaTscharnowitz [Baustoffkarte Galiziens]1944600 dpidetails
T49 U47 Czernowitz – Roman (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 2) index
MapaTschernowitz - Romny±1944300 dpidetails
T49 U48 Czernowitz - Jassi (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 4) index
MapaCzerwnowitz-Jassi1940400 dpidetails
MapaCzerwnowitz-Jassi1940400 dpidetails
MapaCzernowitz - Jassi1940400 dpidetails
O7 Czernowitz (1:300 000 General-Karte von Central-Europa) index
MapaCzernowitzЧернівці1873200 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1873400 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1879400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:400 000
K 5 Czernowitz (1:400 000 Operationskarte -ark. regularne) index
MapaCzernowitzЧернівці1912300 dpidetails
MapaCzernowitzЧернівці1915300 dpidetails
MapaCzerniowce±1920400 dpidetails
MapaCzerniowceЧернівці́±1920400 dpidetails
Mapy w skali 1:420 000
18 Яссы (1:420 000 Специальная карта европейской России) index
Mapa1903600 dpidetails
Mapa1903600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Г Черновец (1:420 000 Специальная карта европейской России) index
Mapa1916600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:460 000
pas 1 kol 4 (alt. row 1 col 4) Halicz (1:460 000 W. Beauplan, Delineatio specialis et accurata Ukrainae 1:460 000 /ca 1650/) index
MapaHaliczГалич±1650300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:500 000
M 35 III Lwów (1:500 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych (1934-1939 [1947])) index
MapaLWÓW /WIG - Edynburg/Львів1944400 dpidetails
MapaLWÓW (2)1944600 dpidetails
M-35-C (alt. M-35-SW) LWOW (LWÓW) (1:500 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego /ca 1950-/) index
MapaLWÓWЛьвів1953400 dpidetails
MapaLWOW (LWÓW)Львів1953400 dpidetails
M35 SW Lemberg (1:500 000 Deutsche Weltkarte) index
MapaCernăuţiЧернівці1940300 dpidetails
MapaTSCHERNOWITZЧернівці1941400 dpidetails
MapaLembergЛьвів1944300 dpidetails
MapaTschernowitzЧернівці1944300 dpidetails
MapaLemberg [LWN]1944600 dpidetails
NE 46-22 (alt. GSGS4072) Cluj (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaClujCluj-Napoca1944600 dpidetails
NE 48-22 (alt. GSGS4072) Lwów (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaLwówЛьвів1944600 dpidetails
2 (alt. E.2.) Lemberg (1:500 000 Carte de la Roumanie et pays limitrophes) index
MapaLembergЛьвів300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:576 000
X Klausenburg (1:576 000 Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856) index
MapaKlausenburgCluj-Napoca1856300 dpidetails
MapaKlausenburgCluj-Napoca1856600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
III-IV-V-VIII-IX-X Brünn, Krakau, Lemberg, Wien, # Debreczin, Klausenburg (1:576 000 Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856, ark. łączone (1)) index
MapaBrünn, Krakau, Lemberg, Wien, Debreczin, KlausenburgBrno, Kraków, Львів, Wien, Debrecen, Cluj-Napoca1856600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:690 000
23 Śniatyń, Mohylów Podolski (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaKarta granic Polski, zacząwszy od końca gór Karpackich w Siedmiogrodzie, aż do osady Tatarów Bessarabskich, Zawieraiąca Moldawią Pułnocną, stepy Tatarów Lipków, y wyciągnienie Dniestru od Chocima aż do Benderu.A map of the borders of Poland, starting from the end of the Carpathian Mountains in Transylvania till the living place of Bessarabian Tatars, which contains the north Moldavia, the steppes of Lipkowie Tatars and the course of Dniestr from Chocim till Bendery.1772300 dpidetails
MapaKarta granic Polski, zacząwszy od końca gór Karpackich w Siedmiogrodzie, aż do osady Tatarów Bessarabskich, Zawieraiąca Moldawią Pułnocną, stepy Tatarów Lipków, y wyciągnienie Dniestru od Chocima aż do Benderu.A map of the borders of Poland, starting from the end of the Carpathian Mountains in Transylvania till the living place of Bessarabian Tatars, which contains the north Moldavia, the steppes of Lipkowie Tatars and the course of Dniestr from Chocim till Bendery.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:750 000
Sek.VI (alt. Sekcja VI) Lwów, Włodzimierz Wołyński, #Czerniowce (1:750 000 Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, Niemiec i Rosyi /ca 1915-1918/; Mapa Polski /ok. 1920-1921/) index
MapaLWÓW, WŁODZIMIERZ WOŁYNSKI, CZERNIOWCE0600 dpidetails
MapaLwów, Włodzimierz Wołyński, CzerniowceЛьвів, Володимир-Волинський, Чернівці / Cernăuţi±1915400 dpidetails
MapaLwów, Włodzimierz Wołyński, CzerwniowceЛьвів, Володимир-Волинський, Чернівці / Cernăuţi±1918400 dpidetails
MapaLwów, Włodzimierz Wołyński, CzerniowceЛьвів, Володимир-Волинський, Чернівці / Cernăuţi±1920400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
E.2. Tarnopol, Brody, Stryj, #Czernowitz (1:750 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa (projektion Bonne)) index
MapaTarnopol, Brody, Stryj, CzernowitzТернопіль, Броди, Стрий, Чернівці1917400 dpidetails
MapaTarnopol, Brody, Stryj, CzernowitzТернопіль, Броди, Стрий, Чернівці1917300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:1 000 000
SE Warszawa-Lwów (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - LwówWarszawa, Львів1943400 dpidetails
MapaWarszawa - Lwów (2)1943600 dpidetails
MapaWarszawa - Lwów (3)1943600 dpidetails
MapaWarszawa - Lwów (odbitka robocza)1943600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
M 35 Lwów (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG)) index
MapaLWÓW1929600 dpidetails
L 35 Bukarest (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaBUKARESTBucaresti1941400 dpidetails
MapaBukarestBucureşti1943400 dpidetails
MapaBukarest1943300 dpidetails
M 35 Lemberg (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaN.M-35 LWOW (LEMBERG)±1939600 dpidetails
MapaUkraine Gewaesser1941400 dpidetails
MapaNW-Ukraine Gewaesser1941600 dpidetails
MapaLembergЛьвів1943400 dpidetails
MapaLembergЛьвів1943400 dpidetails
MapaLemberg1943300 dpidetails
MapaLembergЛьвів1943400 dpidetails
MapaLembergЛьвів1943400 dpidetails
MapaLembergЛьвів1944400 dpidetails
MapaLembergЛьвів1944600 dpidetails
M 35 Lemberg (1:1 000 000 International Map of the World) index
MapaJITOMIRЖитомир1916400 dpidetails
Mapy w skali 1:1 500 000
VI. Lemberg, Berdyczew, Odessa, Klausenburg (1:1 500 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa) index
MapaLemberg, Berdyczew, Odessa, KlausenburgЛьвів, Бердичів, Одеса, Cluj-Napoca1916300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
13 (1:1 500 000 Map of the European part of U.S.S.R.) index
MapaSHEET 131943600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:1 680 000
VII. Варшава - Киев (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaВаршава - КиевWarszawa - Київ1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:4 000 000
Sheet 19 Central Europe (1:4 000 000 GSGS 2957 (GSGS 1202) World) index
MapaCentral Europe1944400 dpidetails
MapaCentral Europe1958400 dpidetails