Wybierz kategorię:
16
53
16
46
36
53
36
46
W E N
02 Ryga, Lipawa 03 Lucyn, Psków, Newel 04 Rżew, Twer, Toropiec 05 Koszalin, Gdańsk, Elbląg 06 Królewiec, Kowno, Wilno 07 Brasław, Smorgonie, Witebsk 08 Smoleńsk, Wiaźma, Kaługa 09 Gorzów Wlkp., Toruń, Poznań, Płock 10 Pisz, Białystok, Grodno 11 Nieśwież, Mińsk, Mohylew 12 Mścisław, Briańsk, Orzeł 13 Głogów, Sieradz, Piotrków Tryb. 14 Warszawa, Lublin, Włodzimierz 15 Łuck, Owrucz 16 Kijów, Putywl 17 Ołomuniec, Cieszyn, Kraków 18 Tarnów, Lwów, Halicz 19 Zbaraż, Winnica, Żytomierz 20 Biała Cerkiew, Połtawa 22 Nadwórna 23 Śniatyń, Mohylów Podolski 24 Koniecpol, Nowa Sicz, Oczaków
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.
"Dla poprawnego wyświetlania tej podstrony niezbędna jest przeglądarka obsługąca HTML5 łącznie z SVG."

Załączniki do tej kategorii:

Załącznik[Okładka teki] [Cover of the File]1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Załącznik[Karta tytułowa] Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts construite par J. A. B. Rizzi Zannoni 1772 [Karta tytułowa] Mapa Polski podzielonej na prowincje i województwa i dalej podzielonej na powiaty, autor J. A. B. Rizzi Zannoni, 1772 r.
[Title Sheet] A map of Poland divided by its provinces and voivodships and further sub-divided by their sub-districts, prepared by J. A. B. Rizzi Zannoni in 1772.
1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Załącznik[Dedykacja] [Dedication]1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
ZałącznikWizerunek Powszechny Polski y Litwy Służący do zrozumienia zbioru XXIV. Karta Wystawionego przez Rizzi Zannoni Academiy król. Nauk Göttingentskiey P. Inż. Hydr. w Zeglarstwie Króla Franc. M.DCCLXXII A general image of Poland and Lithuania, the 24th sheet, using to understand the full set prepared by Rizzi Zanonni of the Göttingen Academy, the French King's sea hydrographic engineer.1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Załącznik[Plan Warszawy] [Plan of Warsaw]1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
ZałącznikKarta tytułowa [Title page]1772 details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES

query: 0.00015401840209961 print: 0.0046820640563965