Wybierz kategorię:
9
56
9
41
42
56
42
41
W E N S
K32 NO
Florenz
Firenze
K37 NO
Batum
ბათუმი
L32 SO
Mailand
L36 SW
M36 NO
Ssumy
Суми
Sumy
M37 NO
Woronesch
Воронеж
Woroneż
M37 NW
Kursk
Курск
Kursk
M37 SO
Woroschilowgrad
Луганськ
Луганск
N35 NW
Wilna
Vilnius
Wilno
N36 NO
Wjasma
Вязьма
Wiaźma
N36 NW
Smolensk
Смоленск
Smoleńsk
N36 SO
Brijansk
Брянск
Briańsk
N36 SW
Gomel
Гомель
Homel
N37 NO
Rjasanj
Рязань
Riazań
N37 NW
Moskau
Mocква
Moskwa
N37 SO
Tamboff
Тамбов
Tambow
N37 SW
Orel
Орёл
Orzeł
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.00093221664428711 print: 0.017340898513794