Nidzica   (20.433300 °E  53.366700 °N)

[ (nie znaleziono synonimów) ]
Mapy w skali 1:25 000
2688 (alt. 1275) Neidenburg (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/) index
MapaNeidenburg1910600 dpidetails
MapaNeidenburg1910600 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1932400 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1934300 dpidetails
MapaNeidenburg1934600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 15.0 MB Neidenburg (verso)1934details
MapaNeidenburg [Behelfsmäßiger Druck]±1938300 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1940300 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1940300 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1944600 dpidetails
XVIII 8-D (alt. XVIII 8-Г) (1:25 000 West. Osteuropa - Niemieckie mapy zaboru rosyjskiego, I WŚ /1914 - 1919/) index
MapaGruppe Warschau1915400 dpidetails
Mapy w skali 1:50 000
3124 I Nidzica (1:50 000 AMS M751, M753 Poland, M752 East Prussia) index
MapaNIDZICA1965400 dpidetails
Mapy w skali 1:84 000
XVIII 8 Нейденбург (1:84 000 Новая Топографическая Карта Западной России /1880 - ca 1935/) index
Mapa1913600 dpidetails
Mapy w skali 1:100 000
P35 S31 (alt. A35 B31) Janowo-Nibork (Neidenburg) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/) index
Mapa(199) Nibork (Neidenburg)-JanowoNidzica, Janowo1921600 dpidetails
Mapa(199) Nibork (Neidenburg)-JanowoNidzica, Janowo1921300 dpidetails
MapaNibork (Neidenburg) - Janowo1921600 dpidetails
MapaJANOWO-NIBORK (Neidenburg)Janowo, Nidzica1931300 dpidetails
MapaJANOWO-NIBORK (Neidenburg)Janowo, Nidzica1931600 dpidetails
MapaJANOWO-NIBORK (Neidenburg)1931600 dpidetails
MapaJANOWO - NIBORK (Neidenburg)1931600 dpidetails
P35 S31 (alt. A35 B31) Janowo-Nibork (Neidenburg) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/) index
MapaJANOWO - NIBORK (Neidenburg)1942600 dpidetails
45 Łomża (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaŁomża1923600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932300 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932600 dpidetails
MapaŁOMŻA1932600 dpidetails
MapaŁOMŻA [druk czarny]1932600 dpidetails
MapaŁOMŻA1936600 dpidetails
MapaŁOMŻA [druk czarny]1936600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża±1942300 dpidetails
MapaŁOMŻA [BOM]1943600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 8.9 MB ŁOMŻA, BOM (verso)1943details
199 Neidenburg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches (Generalstabskarte), ark. poj. /1870 - 1944/) index
MapaNeidenburgNidzica±1893600 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica±1904600 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica±1904600 dpidetails
MapaNeidenburg, Bialutten1913600 dpidetails
MapaNeidenburg / JanowoNidzica; Janowo1914400 dpidetails
MapaNeidenburg – Janowo1916300 dpidetails
MapaNeidenburg [Namensänderungen]±1938600 dpidetails
MapaNeidenburg1940600 dpidetails
44 Ortelsburg – Neidenburg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/) index
MapaOrtlesburgSzczytno0400 dpidetails
MapaOrtelsburgSzczytno1937400 dpidetails
MapaOrtelsburg-NeidenburgSzczytno-Nidzica1937400 dpidetails
MapaOrtelsburg – Neidenburg1937300 dpidetails
MapaOrtelsburgSzczytno±1939400 dpidetails
MapaOrtelsburg (incomplete)±1940600 dpidetails
MapaOrtlesburgSzczytno1941400 dpidetails
MapaOrtelsburgSzczytno1941400 dpidetails
MapaOrtelsburg1941600 dpidetails
MapaOrtelsburg – Neidenuburg1941600 dpidetails
MapaOrtlesburgSzczytno1943400 dpidetails
MapaOrtelsburg1943600 dpidetails
MapaOrtelsburgSzczytno1944600 dpidetails
MapaOrtelsburg - Neidenburg1944600 dpidetails
21 KREIS OSTERODE (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Kreiskarten /1900 - 1945/) index
MapaKREIS OSTERODEOkręg Ostróda1878600 dpidetails
35/31 (alt. 44 SW) Janowo-Nibork (Neidenburg) (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - kopie małych arkuszy WIG100 /1938 - 1945/) index
MapaJANOWO-NIBORK (Neidenburg)0600 dpidetails
G 28 Neidenburg – Janowo (1:100 000 Karte des Westlichen Russlands /1892 - 1921/) index
MapaNeidenburg / JanowoNidzica; Janowo1914400 dpidetails
N-34-89 Хохенштайн (1:100 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии) index
MapaХохенштайнOlsztynek1940300 dpidetails
44 Ortelsburg-Neidenburg (1:100 000 GSGS 4081 Germany (Großblatt) (/1940 - 1943?/) index
MapaOrtelsburg-NeidenburgSzczytno-Nidzica1944600 dpidetails
45 Łomża (1:300 000 GSGS 4172 Poland) index
MapaŁOMŻA1942600 dpidetails
MapaEASTERN BOUNDARY OF POLAND - 45 ŁOMŻA1946300 dpidetails
L15 Ortelsburg (1:100 000 GSGS 4416 / AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube) index
MapaORTELSBURGSzczytno1944300 dpidetails
MapaORTELSBURGSzczytno1944300 dpidetails
MapaORTELSBURGSzczytno1945600 dpidetails
MapaORTELSBURGSzczytno1945300 dpidetails
Mapy w skali 1:126 000
Kol.IV Sek.I Myszyniec (1:126 000 Top. Karta Królestwa Polskiego / Топографическая Карта Царства Польского / Carte Topographique du Royaume de Pologne (Mapa Kwatermistrzostwa)) index
MapaMyszyniec0600 dpidetails
MapaMyszyniec±1843600 dpidetails
MapaMyszyniec±1843300 dpidetails
MapaMyszyniec±1864300 dpidetails
MapaMyszyniec±1864300 dpidetails
MapaMyszyniec±1864300 dpidetails
MapaMyszyniec±1864600 dpidetails
MapaMyszyniec±1864600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:150 000
XXIII Neidenburg (1:150 000 Schrötter: Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict /ca 1802/) index
MapaNeidenburgNidzica1802300 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1802600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
VII [ Mlawa ] (1:150 000 Sotzmann: Topographisch-Militärische Karte von vormaligen Neu Ostpreussen) index
MapaVII1808600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:200 000
068 Neidenburg (1:200 000 Topographische Ubersichtskarte des Deutschen Reiches) index
MapaNeidenburgNidzica1912400 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1915400 dpidetails
38 53 Mława (1:200 000 Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaMławaMława1939300 dpidetails
38 53 Mława (1:200 000 Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaMŁAWAMława1915600 dpidetails
N-34-XI Алленштейн (1:200 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (лист x2)) index
MapaАЛЛЕНШТЕЙНOlsztyn1934400 dpidetails
MapaАлленштейнOlsztyn1939300 dpidetails
Mapy w skali 1:250 000
R54 Allenstein (1:250 000 GSGS 4346 / AMS M508 Germany & Central Europe) index
MapaALLENSTEIN (c-l)Olsztyn1944300 dpidetails
MapaALLENSTEINOlsztyn1945400 dpidetails
MapaALLENSTEINOlsztyn1945600 dpidetails
Mapy w skali 1:300 000
45 Łomża (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaŁomża1923600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932300 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932600 dpidetails
MapaŁOMŻA1932600 dpidetails
MapaŁOMŻA [druk czarny]1932600 dpidetails
MapaŁOMŻA1936600 dpidetails
MapaŁOMŻA [druk czarny]1936600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża±1942300 dpidetails
MapaŁOMŻA [BOM]1943600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 8.9 MB ŁOMŻA, BOM (verso)1943details
11 (alt. 45) Łomża (1:300 000 WIG/GUS Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej /1937/) index
MapaŁomżaŁomża1937600 dpidetails
201 (alt. 49) Soldau (1:200 000 Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa) index
MapaSoldauDziałdowo400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
R54 Allenstein (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie) index
MapaŁomżaŁomża1899600 dpidetails
MapaLomza1899600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1913450 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1915600 dpidetails
MapaAllenstein1932300 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1936400 dpidetails
MapaAllenstein1938300 dpidetails
Mapa45 Łomża (R54 Allenstein) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates]1939600 dpidetails
Mapa45 Łomża (R54 Allenstein) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates] (2)1939600 dpidetails
MapaAllenstein [Straßenkarte]1939300 dpidetails
MapaAllenstein [Bodenarten]±1940600 dpidetails
MapaAllenstein1941400 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1942400 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1944400 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1944600 dpidetails
MapaAllenstein [Baustofskarte Polen 10.7.44] - copy1944400 dpidetails
MapaAllenstein1944600 dpidetails
R56 S54 Tilsit – Grodno (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 1) index
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno0300 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno0300 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 1914600 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno1914600 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno1914600 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno±1915600 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno1915600 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno1916600 dpidetails
MapaKönigsbergКалининград±1920300 dpidetails
MapaKönigsbergКалининград±1920300 dpidetails
R55 S53 Königsberg – Brest-Litowsk (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 2) index
MapaOstpreussen - Polen; Schlieffen; Taktisch-Strategischen Aufgaaben, Karte 1Калининград -Берасьце±1925400 dpidetails
MapaKönigsberg - Brest LitowskКалининград -Берасьце1939400 dpidetails
MapaKönigsberg - Brest Litowsk1939300 dpidetails
MapaWarschau - SudauenWarszawa - Suwałki±1941400 dpidetails
MapaKönigsberg - Brest Litowsk1944300 dpidetails
OstPr Ostpreußen (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - var. admin /1890 - 1945/) index
MapaOstpreußen Bodenkarte Blatt 1Prusy Wschodnie, mapa gleb, arkusz 11912600 dpidetails
MapaOstpreußen Bodenkarte Blatt 3Prusy Wschodnie, mapa gleb, arkusz 31912600 dpidetails
MapaOstpreußen Blatt 1 [Mil-Geo]1912600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
OstPr Provinz Ostpreußen und Bezirk Bialystok (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje /1919- /) index
MapaProvinz Ostpreussen ostl. Hälfte (Blatt 2)±1930400 dpidetails
MapaProvinz Ostpreussen ostl. Hälfte (Blatt 2)1934400 dpidetails
MapaProvinz Ostpreußen und Bezirk BialystokProwincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok±1942400 dpidetails
MapaProvinz Ostpreußen und Bezirk BialystokProwincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok±1942400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
OstPr2 (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje /1919- /) index
MapaOstpreußen1955600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Lagekarte 48 Warschau (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - WW2 (var.)) index
MapaLAGEKARTE Nr. 48 Zusammendruck WarschauMapa sytuacyjna nr 491944400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Zusdr. D-L DANZIG - LOMSCHA (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - WW2 (var.)) index
MapaZusdr. DANZIG-LOMSCHA1945400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
L3 Nowogeorgiewsk (1:300 000 General-Karte von Central-Europa) index
MapaNowogeorgiewskModlin1873200 dpidetails
MapaNowogeorgiewskModlin1873400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
45 Łomża (1:300 000 GSGS 4172 Poland) index
MapaŁOMŻA1942600 dpidetails
MapaEASTERN BOUNDARY OF POLAND - 45 ŁOMŻA1946300 dpidetails
Mapy w skali 1:400 000
G 3 Warschau (1:400 000 Operationskarte -ark. regularne) index
MapaWarschauWarszawa1912300 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1914400 dpidetails
Mapy w skali 1:420 000
1 Познань (1:420 000 Специальная карта европейской России) index
Mapa1902600 dpidetails
Mapa1905600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
6 Варшава (1:420 000 Специальная карта европейской России) index
Mapa600 dpidetails
Mapa1865400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:500 000
3 Olsztyn (1:500 000 WIG - Mapa Polski /1946-1947/) index
MapaOlsztyn1952300 dpidetails
N 34 III Warszawa Zachód (1:500 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych (1934-1939 [1947])) index
MapaWARSZAWA-ZACHÓD (wyd. lotnicze)1937400 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD1937400 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD (2)1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD [wyrys częściowy, poziomice + wody]±1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD (wyd. lotnicze)1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD (3)1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD [odbitka robocza]1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD [poziomice, wody]1937600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD (wyd. lotnicze)1939600 dpidetails
MapaWARSZAWA-ZACHÓD (wyd. lotnicze) /WIG - Edynburg/1941600 dpidetails
N-34-C (alt. N-34-SW) TORUŃ (1:500 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego /ca 1950-/) index
MapaTORUŃ (WYDANIE TYMCZASOWE)1950400 dpidetails
11 Allenstein (1:500 000 Geologische Karte des Deutschen Reiches R. Lepsius) index
MapaALLENSTEINOlsztyn1895600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
N34 SW Warschau West (1:500 000 Deutsche Weltkarte) index
MapaWarschauWarszawa±1940300 dpidetails
MapaWarschau-WestWarszawa1944400 dpidetails
NE 52-18 (alt. GSGS4072) Warszawa (Warsaw) (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaWarszawa (Warsaw)Warszawa1944600 dpidetails
Mapy w skali 1:504 000
6 Mława (1:504 000 Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek, [...] /ca 1913/) index
MapaMŁAWA±1913600 dpidetails
MapaMŁAWA±1913600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
7 Ciechanów (1:504 000 Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek, [...] /ca 1913/) index
MapaCIECHANÓW±1913600 dpidetails
MapaCIECHANÓW±1913600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:535 000
WPL Województwo płockie (1:535 000 J. Colberg, Atlas Królestwa Polskiego) index
MapaMappa jeneralna województwa płockiego podług Sotzmana ze wględem na zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Płock as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Julisz Colberg 1826
---
western part
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa płockiego podług Sotzmana ze wględem na zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Płock as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Julisz Colberg 1826
---
eastern part
300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:690 000
10 Pisz, Białystok, Grodno (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaXięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza.The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze.1772300 dpidetails
MapaXięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza.The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:750 000
D.0. Królewiec, Olsztyn, Białystok, Suwałki (Mapa 1:750 000 - WIG /ca 1924 - 1930/) index
MapaKRÓLEWIEC, OLSZTYN, BIAŁYSTOK, SUWAŁKIКалининград, Olsztyn, Białystok, Suwałki1925200 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Sek.II (alt. Sekcja II) Warszawa, Suwałki, Królewiec (1:750 000 Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, Niemiec i Rosyi /ca 1915-1918/; Mapa Polski /ok. 1920-1921/) index
MapaWARSZAWA, SUWAŁKI, KRÓLEWIEC0600 dpidetails
MapaWarszawa, Suwałki, KrólewiecКалининград / Königsberg / Karaliaučius±1915600 dpidetails
MapaWarszawa, Suwałki, KrólewiecКалининград / Königsberg / Karaliaučius±1915400 dpidetails
MapaWarszawa, Suwałki, KrólewiecКалининград / Königsberg / Karaliaučius±1920400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
D. Konigsberg, Guttstadt, #Bielostok, Suwalki (1:750 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa (projektion Bonne)) index
MapaKonigsberg, Guttstadt, Bielostok, SuwalkiКалининград, Dobre Miasto, Białystok, Suwałki1912400 dpidetails
MapaKonigsberg, Guttstadt, Bielostok, SuwalkiКалининград, Dobre Miasto, Białystok, Suwałki1918400 dpidetails
MapaKonigsberg, Guttstadt, Bielostok, SuwalkiКалининград, Dobre Miasto, Białystok, Suwałki1933400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:800 000
N13 Warschau (1:800 000 Übersichtskarte von Europa und Vorderasien) index
MapaWarschauWarszawa1926400 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1926200 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1926300 dpidetails
Mapy w skali 1:1 000 000
NW Warszawa-Poznań-Gdynia (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia1943400 dpidetails
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia (2)1943600 dpidetails
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia (odbitka robocza)1943600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
N 34 Warszawa (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG)) index
MapaWARSZAWA1926400 dpidetails
MapaWARSZAWA (2)1926600 dpidetails
MapaWARSZAWA (3)1926600 dpidetails
MapaWARSZAWA1928300 dpidetails
N 34 Ostpreußen (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaOstpreussen1941300 dpidetails
MapaOSTPREUSSEN1942400 dpidetails
Mapy w skali 1:1 500 000
II. Breslau, Danzig, Könisberg, Warschau (1:1 500 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa) index
MapaBreslau, Danzig, Könisberg, WarschauWrocław, Gdańsk, Калининград, Warszawa1916300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:1 680 000
IV. Санкт Петербург - Гельсингфорс - Ревель #- Рига - Вильно - Стокгольм (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaСанкт Петербург - Гельсингфорс - Ревель - Рига - Вильно - СтокгольмСанкт-Петербург - Helsinki - Tallinn - Rīga - Vilnius - Stockholm1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
VII. Варшава - Киев (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaВаршава - КиевWarszawa - Київ1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:4 000 000
Sheet 19 Central Europe (1:4 000 000 GSGS 2957 (GSGS 1202) World) index
MapaCentral Europe1944400 dpidetails
MapaCentral Europe1958400 dpidetails