XXX 19-D (alt. XXX 19-Г) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
MapaWOŁKOWYJE 1929600 dpidetails