XXVI 18-I (alt. XXVI 18-И) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
Mapa 0600 dpidetails