XXIX 7-F (alt. XXIX 7-Е) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
MapaJĘDRZEJÓW 1927600 dpidetails