XXIII 15-A (alt. XXIII 15-А) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
MapaREJON BRZEŚĆ NAD BUGIEM - ARKUSZ 2 - KOZŁOWICZEКозловичи 1925400 dpidetails
MapaREJON BRZEŚĆ NAD BUGIEM - ARKUSZ 2 - KOZŁOWICZE (2) 1925600 dpidetails