XII 18-H (alt. XII 18-З) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
MapaREJON WILNO - ARKUSZ 1 - SUDERWA 1924600 dpidetails
Prowizoryczne, Ściśle Tajne!
MapaREJON WILNO - ARKUSZ 1 - SUDERWA 1925300 dpidetails
MapaREJON WILNO - ARKUSZ 1 - SUDERWA (2) 1925600 dpidetails
MapaREJON WILNO - ARKUSZ 1 - SUDERWA (3) 1925600 dpidetails