WPLOC Mappa szczegulna Woiewodztwa Płockiego #i Ziemi Dobrzynskiey (1:225 000 K. de Perthées, szczegółowe mapy województw)
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Płockiego i Ziemi DobrzynskieyA Detailed Map of the Voivodship of Płock and the Land of Dobrzyń ±1806400 dpidetails
nowszy skan / a newer scan
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Płockiego i Ziemi DobrzynskieyA Detailed Map of the Voivodship of Płock and the Land of Dobrzyń ±1806300 dpidetails
starszy skan / an older scan