WKRAK Mappa szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego #i Xięstwa Siewierskiego (1:225 000 K. de Perthées, szczegółowe mapy województw)
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa SiewierskiegoA Detailed Map of the Voivodship of Kraków and the Dutchy of Siewierz 1787300 dpidetails
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa SiewierskiegoA Detailed Map of the Voivodship of Kraków and the Dutchy of Siewierz 1792400 dpidetails
nowszy skan / a newer scan
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa SiewierskiegoA Detailed Map of the Voivodship of Kraków and the Dutchy of Siewierz 1792300 dpidetails
starszy skan / an older scan