P50 S36 (alt. A50 B36) Sambor (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
MapaSAMBOR 1921600 dpidetails
Mapa(4170) SAMBORСамбір 1923600 dpidetails
MapaSAMBORСамбір 1934600 dpidetails
MapaSAMBORСамбір 1937300 dpidetails
MapaSAMBORСамбір 1937600 dpidetails
MapaSAMBOR 1937600 dpidetails
MapaSAMBOR 1937600 dpidetails