P48 S35 (alt. A48 B35) Jarosław (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
Mapa(3969) JAROSŁAWJarosław 1922600 dpidetails
MapaJarosławJarosław 1934600 dpidetails
MapaJarosławJarosław 1934300 dpidetails
MapaJAROSŁAW 1934600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikJAROSŁAW (verso)1934details
prawd. arkusz wykorzystywany w tzw. operatach (teczkach) jako materiał do mapy 1:100 000 lub 1:300 000
MapaJAROSŁAWJarosław 1938300 dpidetails
MapaJAROSŁAWJarosław 1938600 dpidetails
MapaJAROSŁAW 1938600 dpidetails
MapaJAROSŁAW 1938600 dpidetails
MapaJAROSŁAW /druk dwubarwny/ 1938600 dpidetails