P43 S28 A (alt. 4328 A) WIDAWA (WIEDENBRUCH) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWIDAWA 1934600 dpidetails
MapaWIDAWA 1934600 dpidetails
MapaWIDAWA 1934600 dpidetails
MapaWidawa 1940600 dpidetails
MapaWiedenbruch (Widawa)Widawa 1944300 dpidetails
MapaWidawaWidawa 1944400 dpidetails
MapaWiedenbruchWidawa 1944400 dpidetails
MapaWidawa (kopia) [Geheime Kommandosache] 1944600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Załącznik4328 A Wiedenbruch (Widawa) Geheime Kommandosache - verso (adnotacje o oryginale)1944details
MapaWiedenbruch (Widawa) 1944600 dpidetails