P41 S26 B (alt. 4126 B) STAWISZYN (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSTAWISZYN 1935400 dpidetails
MapaSTAWISZYN 1935600 dpidetails
MapaSTAWISZYN 1935600 dpidetails