P36 S43 C (alt. 3643 C) NIEŚWIEŻ (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- 1933300 dpidetails
Mapa 1933400 dpidetails
MapaNIEŚWIEŻ 1934400 dpidetails