P36 S28 (alt. A36 B28) Dobrzyń nad Drwęcą (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaDOBRZYŃ nad DRWĘCĄGolub-Dobrzyń 1942600 dpidetails
MapaDobrzyń nad DrwęcąGolub-Dobrzyń 1942600 dpidetails