P35 S30 (alt. A35 B30) Uzdowo-Gildenburg (Dąbrówno) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
Mapa(198) Gilgenburg (Dąbrówno)Dąbrówno 1924600 dpidetails
Mapa Gilgenburg (Dąbrówno) 1924600 dpidetails
MapaUZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno)Uzdowo, Dąbrówno 1929300 dpidetails
MapaUZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno)Uzdowo, Dąbrówno 1929600 dpidetails
MapaUZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) 1929600 dpidetails
MapaUZDOWO - GILGENBURG (Dąbrówno) 1929600 dpidetails
MapaUZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno)Uzdowo, Dąbrówno 1939600 dpidetails
MapaUZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno)Uzdowo, Dąbrówno 1939300 dpidetails
MapaUZDOWO - GILGENBURG (Dąbrówno) /druk dwubarwny/ 1939600 dpidetails