P34 S27 B (alt. 3427 B) RYNKÓWNO (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaRYNKÓWNO 1932300 dpidetails