P29-S41-G-2 Czarny Jelniak (1:10 000 - WIG: mapa topograficzna rejonu wileńskiego /1928 - 1932/)
MapaP29-S41-G-2 CZARNY JELNIAKJuodegliai 1931600 dpidetails