N-34-137-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKOCIERZEW [wyd. tymczasowe] 1957600 dpidetails