N-33-117-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKRZYŻ 1955400 dpidetails