M-34-50-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaGOP [PLANY MIAST 9] 1980400 dpidetails