M-34-49-C-d (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKĘDZIERZYN-KOŹLE 1985400 dpidetails