M-33-48-C-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaLEWIN BRZESKI 1988400 dpidetails