M-33-44-D-a (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaKOWARY 1960400 dpidetails