M-33-35-A-c (1:25 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego)
MapaWROCŁAW [PLAN MIASTA Ark 2] 1990400 dpidetails