4 XIII (alt. 3974) Brody (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaBRODYБроди 600 dpidetails