4274 SO (alt. 8 XXXII SO) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
Mapa- 1928600 dpidetails