4064 NO (alt. 6 XXII NO) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
Mapa4064-2 1928600 dpidetails