40-27-C GRZEGORZEW (GEORGEN) (1:25 000 Bodenschäzungskarte - w cięciu WIG25 /1940 - 1944/)
MapaGregorzew [C]Grzegorzew 1941600 dpidetails