39-23-F LAWICA) (1:25 000 Bodenschäzungskarte - w cięciu WIG25 /1940 - 1944/)
MapaLawica [C]Poznań-Ławica 1942600 dpidetails