27 Wiłkomierz (Ukmerge) (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/)
MapaWiłkomierz 1920600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZ - arkusz korekcyjnyUkmergė 1930600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZUkmergė 1930600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZ (2)Ukmergė 1930600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZ 1930600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZUkmergė 1935600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZ 1935600 dpidetails
MapaWIŁKOMIERZ 1935600 dpidetails
MapaWiłkomierzUkmergė 1937300 dpidetails