2423 I Drezdenko (1:50 000 AMS M751, M753 Poland, M752 East Prussia)
MapaDRIESENDrezdenko 400 dpidetails
MapaDRIESEN 1964400 dpidetails
MapaDREZDENKO 1982300 dpidetails