1896 (alt. 558) Groß Steinort (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaGroß SteinortSztynort Wielki 1944600 dpidetails
MapaSztynort WielkiSztynort Wielki 1947300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaSztynort WielkiSztynort Wielki 1947300 dpidetails
original image / oryginalny obraz