1870 (alt. 532) Bütow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaBütowBytów 300 dpidetails
BLUEPRINT COPY, POOR
MapaBütow 1877600 dpidetails
MapaBütowBytów 1938600 dpidetails
MapaBütowBytów 1941300 dpidetails
MapaBütowBytów 1944300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaBütowBytów 1944300 dpidetails
original image / oryginalny obraz