1860 (alt. 522) Degow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaDegowDygowo 1934300 dpidetails
MapaDegowDygowo 1934300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaDegowDygowo 1934300 dpidetails
original image / oryginalny obraz