1787 (alt. 472) Lichtenau (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaLichtenauLechowo 1932300 dpidetails
MapaLichtenauLechowo 1944300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaLightenauLechowo 1944300 dpidetails
original image / oryginalny obraz