Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 13.8 MBM-33-A PRAHA Praha 1951 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 14.6 MBM-33-C PLZEŃ Plzeň 1952 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 15.2 MBM-33-D WIN (WIEDEŃ) Wien 1953 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 15.3 MBM-35-A KOWIEL (KOWEL) Ковель 1954 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 16.0 MBM-35-C LWÓW Львів 1953 400 dpi details
Arkusz 15.0 MBM-35-C LWOW (LWÓW) Львів 1953 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 6.8 MBN-32-D Hamburg 1951 300 dpi (2013-08-23) details
Arkusz 10.6 MBN-33-A KOPENHAGA København 1951 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 14.5 MBN-33-C BERLIN 1962 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 20.5 MBN-34-A KALININGRAD Калининград 1956 400 dpi details
Arkusz 7.5 MBN-34-B KAUNAS Kaunas 1951 300 dpi details
Arkusz 13.5 MBN-34-B KAUNAS Kaunas 1951 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 6.8 MBN-34-D WARSZAWA WSCHÓD 1946 300 dpi details
Arkusz 9.4 MBN-35-A WILNIUS Vilnius 1953 300 dpi details
Arkusz 13.3 MBN-35-A WILNUS (WILNO) 1954 400 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 14.1 MBN-35-C BARANOWICZY (BARANOWICZE) Бара́навічы 1953 400 dpi (2014-09-26) details