Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 18.4 MBIX 21 DRYŚWIATY 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.2 MBIX 9 BRASŁAW 1922 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.0 MBX 20 ŁYNGMIANY 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.2 MBX 22 KOZIANY 1922 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 15.7 MBXI 22 POSTAWY 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 16.2 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa GŁĘBOKIE (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 14.9 MBXI 25 KUBLICZE 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.9 MBXII 20 MICHALISZKI 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa MICHALISZKI (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 19.0 MBXII 21 KOBYLNIK 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa KOBYLNIK (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 18.6 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa ŻODZISZKI (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.3 MBXIII 22 KURZENIEC 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.3 MBXIV 23 ILJA 1922 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.5 MBXV 23 RADOSZKOWICZE 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 18.0 MBXX 23 RADZIŁOWICZE 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.6 MBXXI 23 STAROBIN 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.2 MBXXII 22 ŁUNINIEC (północ) 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa ŁUNINIEC (północ) (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 20.3 MBXXII 23 LENIN 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.9 MBXXIII 22 ŁUNINIEC (południe) 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa ŁUNINIEC (poludnie) (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 19.2 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.5 MBXXIV 23 KOŁEK 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 20.2 MBXXIX 21 TUCZYN 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 15.1 MBXXIX 22 KOREC 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 18.6 MBXXV 20 MULCZYCE 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa MUŁCZYCE (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.5 MBXXV 21 DĄBROWICA 1922 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 18.2 MBXXV 23 HŁUSZKIEWICZE 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.4 MBXXVI 20 WŁODZIMIERZEC 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa WŁODZIMIERZEC (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 17.8 MBXXVII 22 BEREŹNE-PŁN 1922 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.3 MBXXVII 23 DIERTJ 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.3 MBXXVIII 21 KOSTOPOL 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 19.9 MBXXVIII 22 LUDWIPOL 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 20.3 MBXXVIII 23 HORODNICA 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 18.2 MBXXVIII 23 HORODNICA 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.1 MBXXX 19 DUBNO 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 12.9 MBIV 20 BERSON 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.7 MBIV 21 (LUBAN) 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.9 MBIV 21 LUBAN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 11.5 MBIV 22 PAULINOWO 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.7 MBIV 22 Paulinowo 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 4.9 MBIV 22 PAULINOWO 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 12.3 MBIV 23 Kaupuze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 4.3 MBIV 23 KAUPUZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 11.5 MBIV 24 BAŁTYNOW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 5.2 MBIV 24 BALTYNOW 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.6 MBIV 24 Bałtynów 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 13.8 MBIV 25 BODRENKI 1922 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 4.6 MBIV 25 BODRENKI 1922 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 12.7 MBV 21 TALTY GOLLA 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 12.7 MBV 22 WARKLANY 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 11.8 MBV 24 LUCYN 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 12.1 MBV 20 KRYŻBORK 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.8 MBV 21 TALTY GOLLA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.0 MBV 22 WARKLANY 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.0 MBV 23 RZECZYCA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.2 MBV 24 LUCYN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.6 MBV 24 Lucyn 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.5 MBV 24 LUCYN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 13.6 MBV 25 SINI 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.8 MBV 26 OPOCZKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.8 MBV 28 BALANDYNA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.2 MBV 29 ZABŁOCIE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 11.8 MBVI 22 ANTOPOL (ANTONOPOL) 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 12.9 MBVI 23 KOWNATA 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.2 MBVI 24 BRYGI 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.2 MBVI 20 JAKOBSZTAT 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.5 MBVI 21 PRELE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.7 MBVI 21 PRELE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.0 MBVI 22 ANTOPOL 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.3 MBVI 23 (A23 B45) KOWNATA 1921 600 dpi details
Arkusz 5.4 MBVI 23 (A23 B45) KOWNATA 1921 300 dpi details
Arkusz 13.6 MBVI 25 SIEBIEŻ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.3 MBVI 26 MAKSIUTYNA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.0 MBVI 27 HREBŁO 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.4 MBVI 28 (A23 B50) BATURYNO 1921 600 dpi details
Arkusz 4.7 MBVI 28 (A23 B50) BATURYNO 1921 300 dpi details
Arkusz 13.8 MBVI 28 BATURYNO 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.8 MBVI 29 SOKOLNIKI 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.0 MBVII 21 KOLUP 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.2 MBVII 21 KOLUP 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.6 MBVII 22 (VII-22) WYSZKI 1922 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 12.9 MBVII 23 Dagda 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 11.9 MBVII 24 BUKMUJZA 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.4 MBVII 20 SUBOCZ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.5 MBVII 21 (A24 B43) KOŁUP 1921 600 dpi details
Arkusz 4.7 MBVII 21 (A24 B43) KOŁUP 1921 300 dpi details
Arkusz 13.6 MBVII 22 WYSZKI 1921 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBVII 22 WYSZKI 1921 300 dpi details
Arkusz 12.0 MBVII 24 (A24 B46) BUKMUJZA 1921 600 dpi details
Arkusz 4.4 MBVII 24 (A24 B46) BUKMUJZA 1921 300 dpi details
Arkusz 13.4 MBVII 25 OŚWIEJ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.4 MBVII 26 JUCHOWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.2 MBVII 28 (A24 B49) CZERNIECOWO 1921 600 dpi details
Arkusz 4.6 MBVII 28 (A24 B49) CZERNIECOWO 1921 300 dpi details
Arkusz 14.3 MBVII 28 CZERNIECOWO 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.7 MBVII 29 NEWEL 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.9 MBVIII 23 DRUJA Zał. 4c 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.0 MBVIII 22 A25 B44 KRASLAW 1923 600 dpi details
Arkusz 5.5 MBVIII 22 A25 B44 KRASLAW 1923 300 dpi details
Arkusz 15.6 MBVIII 23 Druja 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.7 MBVIII 23 DRUJA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.9 MBVIII 24 Dryssa 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.1 MBVIII 24 DRYSSA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 12.9 MBVIII 25 KOCHANOWICZE 1921 600 dpi details
Arkusz 4.9 MBVIII 25 KOCHANOWICZE 1921 300 dpi details
Arkusz 17.0 MBVIII 25 Kochanowicze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.4 MBVIII 25 KOCHANOWICZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.0 MBIX 21 DRYSWIATY ark korekcyjny 1928 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.1 MBIX 23 PRZEDBRODZIE 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.7 MBIX 21 Dryświaty 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.7 MBIX 21 DRYSWIATY 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 5.5 MBIX 22 BRASLAW 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.8 MBIX 22 Brasław 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 11.7 MBIX 24 CZERESSA 1921 600 dpi details
Arkusz 4.3 MBIX 24 CZERESSA 1921 300 dpi details
Arkusz 14.2 MBIX 24 Czeressa 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 4.9 MBIX 24 CZERESSA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 13.2 MBIX 32 KLIMOWO 1922 600 dpi details
Arkusz 4.8 MBIX 32 KLIMOWO 1922 300 dpi details
Arkusz 17.2 MBX 21 Widze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.5 MBX 21 WIDZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.7 MBX 22 Koziany 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 13.8 MBX 23 SZARKOWSZCZYZNA Шаркаўшчына 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 4.9 MBX 23 Szarkowszczyzna Шаркаўшчына 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 14.9 MBX 23 Szarkowszczyzna 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.5 MBX 23 SZARKOWSZCZYZNA 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 4.3 MBX 25 ORZECHOWNO 1921 300 dpi details
Arkusz 11.7 MBX 25 ORZECHOWNO 1921 600 dpi details
Arkusz 18.2 MBXI 20 Święciany 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.2 MBXI 20 SWIECIANY 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.4 MBXI 21 HODUCISZKI 1921 600 dpi details
Arkusz 4.9 MBXI 21 HODUCISZKI 1921 300 dpi details
Arkusz 16.6 MBXI 21 Hoduciszki 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXI 21 HODUCISZKI 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 17.3 MBXI 22 Postawy 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.7 MBXI 22 POSTAWY 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 5.9 MBXI 22 POSTAWY 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 9.2 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1921 600 dpi details
Arkusz 3.5 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1921 300 dpi details
Arkusz 4.7 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1923 600 dpi details
Arkusz 2.3 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1923 300 dpi details
Arkusz 14.5 MBXI 25 Kublicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.1 MBXI 25 KUBLICZE 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 17.6 MBXII 20 Michaliszki 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.4 MBXII 20 MICHALISZKI 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 6.3 MBXII 20 MICHALISZKI 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.7 MBXII 20 Michaliszki 1923 600 dpi (2015-03-09) details
Arkusz 13.5 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1921 600 dpi details
Arkusz 5.0 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 12.8 MBXII 22 KURZENIEC 1922 600 dpi details
Arkusz 5.0 MBXII 22 KURZENIEC 1922 300 dpi details
Arkusz 15.3 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.7 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.1 MBXII 23 BUDSŁAW 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 4.2 MBXII 24 DOKSZYCE Докшыцы 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 11.3 MBXII 24 Dokszyce Докшыцы 1920 600 dpi details
Arkusz 15.8 MBXII 25 Berezyna 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.7 MBXII 25 BEREZYNA 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 13.5 MBXII 25 BEREZYNA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.2 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 11.7 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1922 600 dpi details
Arkusz 4.3 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1922 300 dpi details
Arkusz 14.4 MBXIII 22 Kurzeniec 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.1 MBXIII 22 KURZENIEC 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.7 MBXIII 22 KURZENIEC 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 6.0 MBXIII 23 DOLHINOW 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.5 MBXIII 23 Dołhinów 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 16.2 MBXIII 23 DOŁHINOW 1922 600 dpi details
Arkusz 6.4 MBXIII 23 DOŁHINOW 1922 300 dpi details
Arkusz 13.6 MBXIII 25 WOŁOKI 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.4 MBXIV 23 Ilja 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.3 MBXIV 23 ILJA 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 6.4 MBXIV 24 CHOTAJEWICZE 1920 300 dpi (2015-02-21) details
Arkusz 17.5 MBXIV 24 CHOTAJEWICZE 1920 600 dpi (2015-02-21) details
Arkusz 10.5 MBXV 20 WISZNIEW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
INCOPLETE SCAN
Arkusz 7.6 MBXV 22 Gródek 1921 300 dpi (2015-03-09) details
Arkusz 16.3 MBXV 22 GRÓDEK 1921 600 dpi details
Arkusz 5.6 MBXV 22 GRÓDEK 1922 300 dpi details
Arkusz 19.8 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 15.5 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 600 dpi (2015-02-21) details
Arkusz 5.7 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 7.1 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 300 dpi (2015-02-21) details
Arkusz 14.2 MBXV 25 BORYSÓW 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.0 MBXV 26 ODZIATYCZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.7 MBXVI 23 Mińsk 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.6 MBXVI 23 Mińsk Мінск 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.8 MBXVI 23 Mińsk Мінск 1923 600 dpi details
Arkusz 5.8 MBXVI 23 Minsk Мінск 1923 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 13.9 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 600 dpi details
Arkusz 5.1 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 300 dpi details
Arkusz 14.3 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 5.3 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 14.4 MBXVI 24 WOŁMA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.1 MBXVI 25 STUDZIANKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.1 MBXVI 25 STUDZIANKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 9.5 MBXVI 25 STUDZIANKA 1923 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 11.1 MBXVII 16 SKIDEL 1920 600 dpi (2015-02-21) details
Arkusz 4.4 MBXVII 16 SKIDEL 1920 300 dpi (2015-02-21) details
Arkusz 16.5 MBXVII 19 NOWOGRÓDEK 1920 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.6 MBXVII 24 Przezyr 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.8 MBXVII 24 PRZEZYR 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.2 MBXVII 25 Ihumeń 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.8 MBXVII 25 IHUMEN 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 13.5 MBXVIII 26 ŚWISŁOCZ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.8 MBXVII 23 JEZIORO 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.2 MBXVIII 23 Chotlany 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.6 MBXVIII 23 CHOTLANY 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 5.8 MBXVIII 25 BLUZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.8 MBXVIII 25 Błuże 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 14.0 MBXIX 23 SŁUCK 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.5 MBXIX 23 Słuck 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.1 MBXIX 23 SŁUCK 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 17.6 MBXIX 24 Sorohi 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.5 MBXIX 24 SOROHI 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.0 MBXIX 25 Dorohi Nowe 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXIX 25 DOROHI NOWE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 13.1 MBXIX 26 ZAPOLE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.7 MBXX 23 KRZYWICZE 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 12.9 MBXX 23 Krzywicze Крывічы 1922 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 4.8 MBXX 23 Krzywicze Крывічы 1922 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 12.4 MBXX 23 KRZYWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.0 MBXX 23 KRZYWICZE Крывічы 1923 600 dpi details
Arkusz 4.6 MBXX 23 KRZYWICZE Крывічы 1923 300 dpi details
Arkusz 15.4 MBXX 23 Krzywicze Крывічы 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 16.7 MBXX 24 Urzecze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.1 MBXX 24 URZECZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.1 MBXX 25 Krzywonosy 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.7 MBXX 25 KRZYWONOSY 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.4 MBXXI 23 STAROBIN 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.9 MBXXI 21 Chotynicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.9 MBXXI 21 CHOTYNICZE 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.3 MBXXI 22 Wielkie Czuczewicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXXI 22 WIELKIE CZUCZEWICZE 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 12.0 MBXXI 23 STAROBIN 1921 600 dpi details
Arkusz 4.3 MBXXI 23 STAROBIN 1921 300 dpi details
Arkusz 17.8 MBXXI 23 Starobin 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.6 MBXXI 23 STAROBIN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 18.9 MBXXI 24 Domanowicze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.9 MBXXI 24 DOMANOWICZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.2 MBXXI 27 WOŁOSOWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.1 MBXXI 28 ELTUSZKIEWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.1 MBXXI 28 ELTUSZKIEWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.7 MBXXI 29 STRZESZYN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.9 MBXXI 30 UWAROWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 17.9 MBXXII 23 LENIN [Archiwum Map WIG] 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.1 MBXXII 21 ŁUNIN 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.2 MBXXII 21 ŁUNIN 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 19.3 MBXXII 22 Lenin 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXXII 22 LUNINIEC (polnoc) 1924 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.4 MBXXII 22 Łuniniec (północ) 1924 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 19.0 MBXXII 23 Puchowicze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 7.3 MBXXII 23 LENIN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.0 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.4 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1922 600 dpi details
Arkusz 5.2 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1922 300 dpi details
Arkusz 7.2 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.9 MBXXII 25 STARUSZKI-GRABOWO 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 16.2 MBXXII 26 KOPATKIEWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.0 MBXXII 27 OZARYCZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 16.1 MBXXII 29 KOZIE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 16.0 MBXXII 30 RZECZYCA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.0 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 6.0 MBXXIII 21 PLOTNICA 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.5 MBXXIII 21 Płotnica 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 14.8 MBXXIII 21 PŁOTNICA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 6.1 MBXXIII 22 ŁUNINIEC (poludnie) 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.7 MBXXIII 22 Łuniniec (południe) 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 7.9 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 300 dpi details
Arkusz 21.2 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 600 dpi details
Arkusz 18.9 MBXXIII 23 Dawidgródek 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 14.8 MBXXIII 25 PETRYKÓW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.9 MBXXIII 27 MOZYRZ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.6 MBXXIII 29 WIELKI BÓR 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.2 MBXXIII 30 CHOŁMECZ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.6 MBXXII 31 HOMEL 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.4 MBXXIII 31 DOBRZANKA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 8.5 MBXXIV 23 KOŁEK 1921 300 dpi details
Arkusz 15.8 MBXXIV 25 Lelczyce 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.0 MBXXIV 25 LELCZYCE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 13.6 MBXXIV 29 CHOJNIKI 1921 600 dpi details
Arkusz 5.2 MBXXIV 29 CHOJNIKI 1921 300 dpi details
Arkusz 20.2 MBXXIV 31 REPKI 1921 600 dpi details
Arkusz 7.2 MBXXIV 31 REPKI 1921 300 dpi details
Arkusz 15.6 MBXXV 20 MUŁCZYCE 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.6 MBXXV 24 BAR 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.2 MBXXV 20 MUŁCZYCE 1924 600 dpi (2017-09-05) details
Arkusz 5.9 MBXXV 23 RADZILOWICZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.1 MBXXV 23 Radziłowicze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.5 MBXXV 24 HLUSZKIEWICZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 17.8 MBXXV 24 Hłuszkiewicze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.1 MBXXV 25 LUCZENKI 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 16.6 MBXXV 25 Łuczenki 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 13.9 MBXXVI 20 WŁODZIMIERZEC 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 15.3 MBXXVI 25 SŁAWECZNO 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.1 MBXXVI 24 Jurowo 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.4 MBXXVI 24 JUROWO 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 6.8 MBXXVI 25 SLAWECZNO 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 18.2 MBXXVI 25 Sławeczno 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 13.1 MBXXVII 26 WJAZÓWKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.1 MBXXVI 30 NAWÓZ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.2 MBXXVII 25 ŁUHINY 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 6.6 MBXXVII 22 BEREZNE-PLN 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 17.8 MBXXVII 22 Bereźne (południe) 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 14.2 MBXXVII 30 STRACHOLESIE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.0 MBXXVIII 22 Berezno 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 4.8 MBXXVIII 22 BEREZNO 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.9 MBXXVIII 22 LUDWIPOL 1921 600 dpi details
Arkusz 5.4 MBXXVIII 22 LUDWIPOL 1921 300 dpi details
Arkusz 16.5 MBXXVIII 25 Uszomierz 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.2 MBXXVIII 25 USZOMIERZ 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.0 MBXXIX 25 (XXIX-25) HOROSZKI 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 4.6 MBXXIX 22 KOREC 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 6.7 MBXXIX 22 KORZEC 1921 300 dpi details
Arkusz 18.3 MBXXIX 22 KORZEC 1921 600 dpi details
Arkusz 12.9 MBXXIX 22 Korec 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 15.0 MBXXIX 29 BORODZIANKA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.9 MBXXX 25 PULINY 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 18.2 MBXXX 21 OSTRÓG 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.4 MBXXX 22 Sławuta 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 4.5 MBXXX 22 SŁAWUTA 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 11.4 MBXXX 23 DĄBRÓWKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.5 MBXXX 26 ŻYTOMIERZ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.4 MBXXX 27 KOROSTESZÓW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.6 MBXXXI 20 Szumsk 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXXXI 20 SZUMSK 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 22.5 MBXXXI 21 Białogrodka 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 8.3 MBXXXI 21 BIAŁOGRÓDKA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.1 MBXXXI 23 POŁONNE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 13.1 MBXXXI 27 CHODORKÓW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.9 MBXXXII 22 KULCZYNY ± 1921 600 dpi details
Arkusz 6.5 MBXXXII 22 KULCZYNY ± 1921 300 dpi details
Arkusz 10.8 MBXXXII 23 STAROKONSTANTYNOW 1923 600 dpi details
Arkusz 4.1 MBXXXII 23 STAROKONSTANTYNÓW 1923 300 dpi details
Arkusz 13.4 MBXXXII 26 BERDYCZÓW 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 12.6 MBXXXII 27 WCZORAJSZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.9 MBXXXIII 21 BAZLJA 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 13.6 MBXXXIII 26 KOZIATYN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 15.5 MBXXXIV 21 KUŹMIN 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 17.1 MBXXXIV 23 LATYCZÓW 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 16.0 MBXXXIV 23 LATYCZÓW 1921 600 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 5.1 MBXXXIV 23 LATYCZÓW 1921 300 dpi (2012-11-20) details
Arkusz 15.5 MBXXXIV 25 Lityń 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.2 MBXXXIV 25 LITYN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 12.0 MBXXXIV 26 PRZYŁUKA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 16.6 MBXXXIV 27 POHREBYSZCZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.2 MBXXXV 24 Bar 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXXXV 24 BAR 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.8 MBXXXV 25 Winnica 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.9 MBXXXV 25 WINNICA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 15.2 MBXXXV 26 WORONOWICA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 11.9 MBXXXV 27 LIPOWIEC 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 18.2 MBXXXVI 21 Smotrycz 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.6 MBXXXVI 21 SMOTRYCZ 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 17.7 MBXXXVI 21 SMOTRYCZ (2) 1921 600 dpi (2017-09-05) details
Arkusz 16.9 MBXXXVI 24 Wierzchowka 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 6.7 MBXXXVI 24 WIERZCHOWKA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 14.4 MBXXXVI 25 Krasne 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Arkusz 5.8 MBXXXVI 25 KRASNE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Arkusz 20.4 MBXXXVII 21 Kamieniec-Podolski Кам'янець-Подільський ± 1922 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 21.2 MBXXXVII 21 Kamieniec Podolski Кам'янець-Подільський 1923 600 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 8.1 MBXXXVII 21 Kamieniec-Podolski Кам'янець-Подільський 1923 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 13.7 MBXXXVI 26 BRACŁAW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.1 MBXXXVI 27 HAJSYN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Arkusz 14.4 MBXXXVII 21 KAMIENIEC-PODOLSKI 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 14.9 MBXXXVII 23 KURYŁOWCE MUROWANE Zalącznik 5b 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 15.2 MBXXXVII 25 CZERNIEJOWCE 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Arkusz 7.6 MBXXXVII 21 Kamieniec-Podolski Кам'янець-Подільський 1922 300 dpi (2013-11-23) details
Arkusz 12.4 MBIV 21 LUBAŃ Lubāna 1923 600 dpi (2017-09-10) details