Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 117.6 MBI-II-VI-VII Frankfurt, Prag, Innsbruck, München Frankfurt am Main, Praha, Innsbruck, München 1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 4 arkusze / electronically joined 4 sheets
UWAGA, duży plik: 177.5 MBIII-IV-V-VIII-IX-X Brünn, Krakau, Lemberg, Wien, Debreczin, Klausenburg Brno, Kraków, Львів, Wien, Debrecen, Cluj-Napoca 1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 6 arkuszy / electronically joined 6 sheets
UWAGA, duży plik: 101.7 MBXI-XII-XVI-XVII Mailand, Venedig, Florenz, Rom Milano, Venezia, Firenze, Roma 1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 4 arkusze / electronically joined 4 sheets
UWAGA, duży plik: 138.3 MBXIII-XIV-XV-XVIII-XIX-XX Agram, Belgrad, Hermannstadt, Spalato, Kragujevac, Widdin Zagreb, Београд, Sibiu, Split, Крагујевац, Видин 1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 6 arkuszy / electronically joined 6 sheets