Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 117.6 MBI-II-VI-VII Frankfurt, Prag,
Innsbruck, München
Frankfurt am Main, Praha,
Innsbruck, München
1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 4 arkusze / electronically joined 4 sheets
UWAGA, duży plik: 177.5 MBIII-IV-V-VIII-IX-X Brünn, Krakau, Lemberg,
Wien, Debreczin, Klausenburg
Brno, Kraków, Львів,
Wien, Debrecen,Cluj-Napoca
1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 6 arkuszy / electronically joined 6 sheets
UWAGA, duży plik: 101.7 MBXI-XII-XVI-XVII Mailand, Venedig,
Florenz, Rom
Milano, Venezia,
Firenze, Roma
1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 4 arkusze / electronically joined 4 sheets
UWAGA, duży plik: 138.3 MBXIII-XIV-XV-XVIII-XIX-XX Agram, Belgrad, Hermannstadt,
Spalato, Kragujevac, Widdin
Zagreb, Београд, Sibiu,
Split, Крагујевац, Видин
1856 600 dpi (2012-10-07) details
elektronicznie połączone 6 arkuszy / electronically joined 6 sheets