Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 12.9 MBBALT Балтийские губернии 1829 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.0 MBBALT Европейская Россия. Листь 5ый : Прибалтийский край ± 1910 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.9 MBBALT Карта Курландской губернии 1901 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 4.9 MBBALT Карта Лифляндской губернии ± 1910 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.5 MBBIEL Карта Витебской губернии ± 1914 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 6.2 MBRUSSIA Statistische Karte des Europaischen Russlands im Jahre 1836 / bearb. von J. Stuckenberg nach einem Entwurfe des Herrn Th. Bulgarin 1836 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 21.0 MBRUSSIA Карта Европейской России 1863 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.6 MBRUSSIA Карта Европейской России 1899 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 23.1 MBRUSSIA Карта Европейской России Map of European Russia ± 1900 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 11.5 MBRUSSIA Карта Европейской России ± 1910 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 15.6 MBRUSSIA Карта железных дорог и водных сообщений Российской империи 1913 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 9.6 MBRUSSIA Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России 1908 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 15.6 MBRUSSIA Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России 1913 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 18.8 MBRUSSIA Карта железных и почтовых дорог Российской империи ± 1870 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.8 MBRUSSIA Карта жельезных дорог Европейской России ± 1900 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 8.9 MBRUSSIA Карта жельезных дорог и водных сообщений Российской империи 1908 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 8.5 MBRUSSIA Карта Российских железных дорог ± 1910 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.6 MBRUSSIA Карта Российской империи к учебнику Е. Лебедева ± 1885 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 12.7 MBRUSSIA Карта Российской империи с означением военных округов, сухопутных, водяных и телеграфных сообщении 1864 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 10.3 MBRUSSIA Нумерная карта [Европейской России] к почтовому дорожнику 1880 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.8 MBRUSSIA Орографическая карта Европейской России ± 1910 300 dpi (2013-01-28) details
UWAGA, duży plik: 26.9 MBRUSSIA СХЕМА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 1912 300 dpi (2013-04-28) details
Schemat dróg żelaznych europejskiej Rosji
Arkusz 10.9 MBRUSSIA Empire Russe Cesarstwo Rosyjskie 1890 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 14.4 MBRUSSIA Map of the Russian Empire showing the regions of precious metals Mapa cesarstwa Rosyjskiego pokazująca regiony występowania drogocennych metali ± 1890 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 34.7 MBRUSSIA [Kolej transsyberyjska] [The Trans-Siberian Railway] ± 1910 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 36.0 MBRUSSIA Гипсометрическая карта Российской Империи сост.Шокальский Mapa hipsometryczna Cesarstwa Rosyjskiego, oprac. Szokalski ± 1905 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 39.0 MBRUSSIA Карта азиатской России (Ильин_изд6) Mapa Rosji azjatyskiej (Ilin, wyd. 6) 1868 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 33.7 MBRUSSIA Карта енисейской губернии ачинского округа Mapa obwodu aczyńskiego gubernii jenisiejskiej 1859 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 35.7 MBRUSSIA Карта енисейской губернии ачинского округа Mapa obwodu aczyńskiego gubernii jeniskiejskiej 1859 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 33.6 MBRUSSIA Карта енисейской губернии красноярского округа Mapa obwodu krasnojarskiego gubernii jeniskiejskiej 1859 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 52.4 MBRUSSIA Карта Ледовитого Моря и Восточного Океана Mapa Morza Arktycznego i Pacyfiku 1844 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 74.8 MBRUSSIA Карта морских открытий российскими мореплавателями на Тихом и Ледовитом Море Mapa odkryć morskich dokonanych przez rosyjskich żeglarzy na Pacyfiku i Morzu Arktycznym 1802 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 53.9 MBRUSSIA Карта московской губерни. Лечебные, ветеринарные, страховые и агрономические земские пункты к началу 1915 года. Mapa gubernii moskiewskiej. Lekarskie, weterynaryjne, ubezpieczeniowe i agnonomiczne placówki ziemskie [samorządu terytorialnego] na początku 1915 roku. 1915 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 52.1 MBRUSSIA Карта московской губерни. Лечебные, ветеринарные, страховые и агрономические земские пункты к началу 1916 года. Mapa gubernii moskiewskiej. Lekarskie, weterynaryjne, ubezpieczeniowe i agnonomiczne placówki ziemskie [samorządu terytorialnego] na początku 1916 roku. 1916 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MBRUSSIA Карта нижегородской губерни Mapa gubernii niżnienowogrodzkiej 1861 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 162.4 MBRUSSIA Карта путей сообщения азиатской России Mapa dróg komunikacyjnych Rosji azjatyckiej 1901 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 48.6 MBRUSSIA Карта путей сообщения Российской Империи Mapa dróg komunikacyjnych Cesarstwa Rosyjskiego 1916 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 31.1 MBRUSSIA Карта районов пинского, волынских рек и гужевого движения за Десну Mapa powiatów pińskiego, rzek wołyńśkich i transportu konnego za rzekę Desnę. ± 1890 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 18.0 MBRUSSIA Карта Российской Империи - Картограмма 50 „Грипп” 1889-1890 Mapa Cesarstwa Rosyjskiego - Kartogram nr 50 - "Grypa" 1890 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 106.2 MBRUSSIA Карта Северного Ледовитого Океана в границах Российской Империи Mapa Morza Arktycznego w granicach Cesarstwa Rosyjskiego 1874 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 30.7 MBRUSSIA Карта Южно-Уссурийского края (Ильин) Mapa Kraju Połudnowoussuryjskiego (Ilin) ± 1900 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 32.8 MBRUSSIA Карта якутской области части олекминского ииркутской губернм киренского часть округа Mapa części obwodu olekmiśńkiego gubernii jakuckiej iczęści obwodu kireńskiego gubernii irkuckiej 1853 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 8.7 MBRUSSIA Карта ямских и почтовых путей учреждённых при Петре Великом и его преемниках до Екатерины II Mapa szlaków pocztowych i komunikacji konnej utworzonych za czasów Piotra Wielkiego i jego następców do Katarzyny II ± 1900 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 36.7 MBRUSSIA Картв пролива Купреянова Mapa cieśniny Kuprianowa 1849 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 13.7 MBRUSSIA Схематическая карта амурской области Schematyczna mapa obwodu amurskiego ± 1900 300 dpi (2014-04-21) details
UWAGA, duży plik: 43.1 MBRUSSIA Этнографическая карта азиатской России (Венюков) Mapa etnograficzna Rosjii azjatyskiej (Wieniukow) ± 1900 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 24.4 MBRUSSIA КАРТА ВЕРХНЯГО ПОДНЯПРОВЬЯ и БЯЛОРУССIИ Map of Upper Podneprovia & White Russia ± 1900 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 28.6 MBRUSSIA Страны Балтийского моря ± 1940 400 dpi (2016-12-19) details
Countries of the Baltic Sea
Arkusz 16.6 MBRUSSIA УКРАІНСКА РАДЯНСКА СОЦІАЛІСТІЧНА РЕСПУБЛІКА UKRAINIAN SOVIET SOCIALISTIC REPUBLIC 1941 400 dpi (2017-03-12) details
Arkusz 5.6 MBRUSSIA УССР КАРТА ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ (copy) 1933 400 dpi (2017-03-12) details
Arkusz 3.1 MBRUSSIA EMPIRE RUSSE ± 1890 300 dpi (2018-03-10) details
Arkusz 9.2 MBRUSSIA КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССIИ ± 1910 400 dpi (2018-03-10) details
UWAGA, duży plik: 35.8 MBRUSSIA КАРТА ЛЮБЛИНСКОЙ ГУБЕРНIИ ± 1890 600 dpi (2018-03-14) details
UWAGA, duży plik: 25.0 MBRUSSIA МОСКВА, БЕРЛИН МОСКВА, BERLIN 1944 300 dpi (2018-07-02) details
UWAGA, duży plik: 67.3 MBRUSSIA ЕТНОГРАПИЧЕСКАЯ КАРТА БЕССАРАБИИ 1920 400 dpi (2019-12-01) details
Arkusz 14.7 MBempty POSITION OF GERMANY IN FUTURE EUROPE ± 1918 600 dpi (2021-07-16) details
UWAGA, duży plik: 43.4 MBempty USSR Transcaucasia - Middle East 1958 400 dpi (2021-11-29) details
UWAGA, duży plik: 36.1 MBRUSSIA ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО в IX - начале XII в. (Для средней школы) 1971 300 dpi (2022-06-30) details
Państwo Staroruskie od IX od pocz. XXI w. (ekspansja Rusi Kijowskiej)