Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
POLCHURCH Mapa kościelna Galicyi Wschodniej Church map of East Galicja ±1910 600 18.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_KOSCIELNA_GALICYJI_WSCHODNIEJ_600K.jpg details
POLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The structure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 109.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Syg_109909_Schematyzm_kosciola_Rzymsko-katolickiego.pdf details
POLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The structure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 108.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Syg_109909_Schematyzm_kosciowa_rz_katolickiego.zip details
POLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The strucure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 1.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Syg_109909_Schematyzm_kosciola_Rzymsko-katolickiego-209_map_north_rotated.jpg details
POLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The structure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 1.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Syg_109909_Schematyzm_kosciola_Rzymsko-katolickiego-210_map_south_rotated.jpg details
POLCHURCH Mapa Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce Map of the Roman-Catholic Church in Poland 1927 300 13.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_KOSCIOLA_rzymsko-katolickiego_w_Polsce_1.5M_1927.jpg details
POLCLIMATE Sujkowski, Izotermy lipca Sujkowski, Izothermes in July 1921 300 2.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc38451_Sujkowski_A_Geogr_ziem_dawnej_Polski_1921-p0127_Izotermy_lipca.jpg details
POLCLIMATE Sujkowski, Izotermy roczne Sujkowski, Isothermes in the year 1921 300 2.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc38451_Sujkowski_A_Geogr_ziem_dawnej_Polski_1921-p0125_Izotermy_roczne.jpg details
POLCLIMATE Sujkowski, Izotermy stycznia Sujkowski, Isothermes in January 1921 300 2.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc38451_Sujkowski_A_Geogr_ziem_dawnej_Polski_1921-p0126_Izotermy_stycznia.jpg details
POLCLIMATE Sujkowski, Opady atmosferyczne Sujkowski, Atmospheric precipitation 1921 300 3.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc38451_Sujkowski_A_Geogr_ziem_dawnej_Polski_1921-p0128_opady_atmosferyczne.jpg details
POLFOREIGN ROSSYA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ±1904 600 28.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/ROSSYA_POLUDNIOWO-ZACHODNIA_4M_1905.jpg details
POLFOREIGN Jeneralna mapa Republiki Argentyńskiej A General Map of the Republic of Argentina 1912 200 3.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mbc01502_Jeneralna_mapa_Republiki_Argentyńskiej_5M_1912.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Jeneralna mapa Republiki ArgentyńskiejA General Map of the Republic of Argentina191214.2 MB/mbc01502_Jeneralna_mapa_Republiki_Argentyńskiej-1912_tekst1.jpgdetails
Jeneralna mapa Republiki ArgentyńskiejA General Map of the Republic of Argentina191215.2 MB/mbc01502_Jeneralna_mapa_Republiki_Argentyńskiej-1912_tekst2.jpgdetails
POLFOREIGN Republika Litewska The Lithuanian Republic 1938 300 22.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/REPUBLIKA_LITEWSKA_1938.jpg details
POLFRONTIERS MAPA GRANICY PAŃSTWOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI ±1950 400 8.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_GRANICY_PANSTWOWEJ_MIEDZY_POLSKA_A_NIEMCAMI_1M.jpg details
POLFRONTIERS POLAND, EAST PRUSSIA, POMMERN, SCHLESIEN Mapa Polski i ew. Ziem Odzyskanych (?) ±1945 400 21.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLAND_EAST_PRUSSIA_POMMERN_SCHLESIEN_c.1945.jpg details
POLFRONTIERS Rozwój terytorialny państwa polskiego 1918-1922 The territorial development of the Polish state 1918-1922 ±1935 300 8.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/ROZWOJ_TERYTORIALNY_PANSTWA_POLSKIEGO_1918-1922.jpg details
POLFRONTIERS Wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej USTALONA PRZEZ TRAKTAT POKOJOWY Z ROS. SOC. FEDER. REPUBLIKĄ RAD I UKRAIŃSKĄ SOC. REPUBLIKĄ RAD, PODPISANY D. 18 MARCA 1921 R. W RYDZE The eastern frontier of the Republic of Poland SETTLED BY THE PEACE TREATY WITH THE RUS[SIAN] SOC[IALIST] SOVIET REPUBLIC AND THE UKRAINIAN SOC[IALIST] SOVIET REPUBLIC SIGNED ON 18 MARCH 1921 IN RĪGA ±1921 400 36.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/WSCHODNIA_GRANICA_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ.jpg details
POLFRONTIERS WSCHODNIE GRANICE POLSKI POLAND'S EASTERN FRONTIERS ±1920 400 18.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/WSCHODNIE_GRANICE_POLSKI_2M_1920.jpg details
POLFRONTIERS MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... POLSKA W ROKU 1771 ±1910 600 45.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_RP_POLSKA_W_ROKU_1771_J.BABIRECKI_wyd_osme.jpg details
POLFRONTIERS Danzig - Gdańsk Gdańsk - Danzig 1919 300 24.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/GDANSK_DANTZIG_1919.jpg details
POLFRONTIERS Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z ganicami zachodnimi i płn-zachodnimi ustalonymi w Traktacie Wersalskim z Niemcami w dniu 28 czerwca 1919 roku. Granice południowo-zachodnie i wschodnie wykreślone według projektów Komitetu Narodowego w Paryżu Map of the Republic of Poland with her western and north-western frontiers as set forth in the Treaty of Versailles with Germany on 28 June 1919. The south-western and eastern frontiers drawn as per plans of the National Committee in Paris. 1919 300 10.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_RP_w_traktacie_pokojowym_z_niemcami_PBC-010_map.jpg details
POLFRONTIERS Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z ganicami zachodnimi i płn-zachodnimi ustalonymi w Traktacie Wersalskim z Niemcami w dniu 28 czerwca 1919 roku. Granice południowo-zachodnie i wschodnie wykreślone według projektów Komitetu Narodowego w Paryżu Map of the Republic of Poland with her western and north-western frontiers as set forth in the Treaty of Versailles with Germany on 28 June 1919. The south-western and eastern frontiers drawn as per plans of the National Committee in Paris. 1919 300 20.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_RP_w_traktacie_pokojowym_z_niemcami_PBC.pdf details
POLFRONTIERS Zachodnie granice Niemiec The western frontiers of Germany 1919 400 28.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/ZACHODNIE_GRANICE_NIEMIEC_1919.jpg details
POLFRONTIERS Zachodnie granice Polski The western frontiers of Poland 1919 400 37.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/ZACHODNIE_GRANICE_POLSKI.JPG details
POLFRONTIERS Marian Świechowski, Le problème Lithuanien Marian Świechowski, The Lithuanian problem 1921 300 1.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Le_Probleme_Lithuanien-000_title_page_PBC.jpg details
POLFRONTIERS Marian Świechowski, Le problème Lithuanien Marian Świechowski, The Lithuanian problem 1921 300 14.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Le_Probleme_Lithuanien-001_text_map_PBC.jpg details
POLFRONTIERS Mapa podkładowa jednostek admin. woj. lwowskiego, stanisławskiego i tarnopolskiego 1939 400 37.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_PODKLAD_JEDN_ADMIN_WOJ_LWOW_STANISLAW_TARNOPOL_300K_1939.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Skorowidz nazw gromad, miast i miasteczek… woj. lwowskiego, stanisławskiego i tarnopolskiego193936.1 MB/F_UHORCZAK_SKOROWIDZ_NAZW_GROMAD_MIAST_I_MIASTECZEK_WOJ_LWOW_STANISLAW_TARNOPOL_MAPA_PODKLAD_300K_1939.pdfdr. Uhorczakdetails
POLGENERAL Rzeczpospolita Polska The Republic of Poland ±1946 300 19.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RZECZPOSPOLITA_POLSKA_1945.jpg details
POLGENERAL RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) ±1946 400 25.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RZECZPOSPOLITA_POLSKA_1.5M_c.1946.jpg details
POLGENERAL MAPA SCHEMATYCZNA POLSKI Schematic Map of Poland ±1942 300 3.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SCHEMATYCZNA_POLSKI_2M.jpg details
POLGENERAL MAPA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ±1936 600 93.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_ADMINISTRACYJNO_SADOWA_RP_1M.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
MAPA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - okładka-19362.7 MB/MAPA_ADMINISTRACYJNO_SADOWA_RP_1M_cover.jpgdetails
MAPA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - okładka (2)-19362.6 MB/MAPA_ADMINISTRACYJNO_SADOWA_RP_1M_inside.jpgdetails
POLGENERAL Mapa Rzeczypospolitej Polskiej Map of the Republic of Poland ±1930 300 28.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_RZECZPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_C.HARTWIG_1.5M.jpg details
POLGENERAL POLSKA MAPA POLITYCZNA ±1930 600 24.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_MAPA_POLITYCZNA_1.25M_E.Romer_J.Wasowicz.jpg details
POLGENERAL Rzeczpospolita Polska mapa polityczna The Republic of Poland - a political map ±1925 300 38.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RZECZPOSPOLITA_POLSKA_MAPA_POLITYCZNA_850K_E_Romer_i_J_Wasowicz_wyd_2.jpg details
POLGENERAL Szczegółowa mapa ziem polskich A detailed map of the Polish lands ±1925 300 59.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/SZCZEGOLOWA_MAPA_ZIEM_POLSKICH_F.KARPOWICZ.pdf details
POLGENERAL Szczegółowa mapa ziem polskich A detailed map of lands of Poland ±1925 300 59.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Fr_Karpowicz_Szczegolowa_Mapa_Ziem_Polskich_ca1918_PBC.jpg details
POLGENERAL Polska i kraje sąsiednie Poland and adjacent countries ±1923 300 34.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_i_KRAJE_SASIEDNIE.jpg details
POLGENERAL Mała szkolna mapa Polski A small school map of Poland ±1922 300 17.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/rcin000095_Mała_szkolna_mapa_Polski-Tomaszewski-Połoniecki_2.5M.jpg details
POLGENERAL MAPA ZIEM POLSKICH (B. POŁANIECKI) [2] ±1920 400 32.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_ZIEM_POLSKICH_B.POLANIECKI_1.5M.jpg details
POLGENERAL MAPA POLSKI (Pokorny, Tomaszewski) ±1918 600 66.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_POLSKI_1.5M_Pokorny_Tomaszewski.jpg details
POLGENERAL Mapa zniszczeń wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego Map of war destruction of buildings of the former Congress Kingdom [of Poland] ±1917 300 6.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_zniszczen_wojennych_w_budowlach_b_Krolestwwa_Kongresowego_1M.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Mapa zniszczeń wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego - versoMap of war destruction in building of the Kingdom of Poland - verso19170.5 MB/Mapa_zniszczen_wojennych_w_budowlach_b_Krolestwwa_Kongresowego_1M_reverse.jpgkiepski skan / poor scandetails
POLGENERAL E. Romer Wojenno-polityczna mapa Polski ±1916 600 8.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/E.Romer_Wojenno-polityczna_mapa_Polski_5M_c.1916.jpg details
POLGENERAL KRÓLESTWO POLSKIE i przyległe prowincyje AUSTRYI, NIEMIEC I ROSYI ±1910 600 141.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/KROLESTWO_POLSKIE_i_przylegle_prowincyje_AUSTRYI,NIEMIEC_i_ROSYI_750K.jpg details
POLGENERAL Mapa Polski ku upamiętnieniu uchwalenia przez Sejm Pruski prawa o wywłaszczeniu Polaków Map of Poland for the commemoration of the passing, by the Prussian Parlament, of the law for the expropriation of Poles [in Prussia] ±1910 300 13.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc08853_Mapa_Polski_ku_upamętnieniu_uchwalenia_przez_Sejm_Pruski_prawa_o_wywłaszczeniu_Polaków_ca1910.jpg details
POLGENERAL Polonia Regnum et Silesia Ducatus Królestwo polskie i księstwo śląskie ±1650 300 1.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/polonia_regnum_et_silesia_ducatus_ca1650_bleau.jpg details
POLGENERAL Carte Generale et itineraire de la Pologne Mapa przeglądowa i drogowa Polski 1773 300 10.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj229083_Carte_generale_et_itineraire_de_Pologne_Perthees_1773.jpg details
POLGENERAL Karta pocztowa i przemysłowa Królestwa Polskiego Postal and industrial map of the Kingdom of Poland 1846 600 12.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Karta_poczt_i_przemysl_Krol_Pol_Egloff_1846_mazbc.jpg details
POLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego Map of the Kingdom of Poland 1860 600 10.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_Krolestwa_Pol_Herkner_1860_mazbc.jpg details
POLGENERAL MAPA hydrograficzna DAWNEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY Część Zach-północna 1882 600 49.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_hydrograficzna_DAWNEJ_SLOWIANSZCZYZNY_Czesc_Zach-polnocna_2M_1882.jpg details
POLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego Map of the Kingdom of Poland 1914 600 13.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_Krol_Polsk_Baracz_1914_mazbc.jpg details
POLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza. A Map of the Kingdom of Poland. by P.A. Baracz. 1914 300 26.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/P_A_Baracz_mapa_krolestwa_polskiego_1914_PBC.jpg details
POLGENERAL Подробная карта губерний Царства Польского. Издание Фр. Карповича. Szczegółowa mapa gubernii Królestwa Polskiego. Wydanie Fr. Karłowicza. 1915 300 8.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Karpowicz_Podrobaia_karta_gubernij_Carstwa_Polskogo_1915_PBC_m568-000.jpg details
POLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 3.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/wojenno-polityczna_mapa_polski_Romer_text.zip details
POLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 1.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/wojenno-polityczna_mapa_polski_Romer-006_map.jpg details
POLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 6.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/wojenno-polityczna_mapa_polski_Romer-006_map_auto-equalize.jpg details
POLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 3.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mbc01506_Wojenno-polityczna_mapa_Polski_(z_powodu_Manifestu_z_5_listopada_1916)-MAP.jpg details
POLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916) 1916 300 6.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mbc01506_Wojenno-polityczna_mapa_Polski_(z_powodu_Manifestu_z_5_listopada_1916)-TEXT.zip details
POLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego Map of the Kingdom of Poland 1917 400 20.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_KROLESTWA_POLSKIEGO_840K_1917.jpg details
POLGENERAL MAPA KRÓLESTWA POLSKIEGO P.BARACZA 1917 400 24.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_KROLESTWA_POLSKIEGO_P.BARACZA_840K_1917.jpg details
POLGENERAL Mapa ziem polskich. Nakładem księgarni B. Połonieckiego. Map of Polish lands. The Połoniecki Publishing House. 1919 300 15.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Połoniecki_mapa_ziem_polskich_ca1919_PBC.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Mapa ziem polskich. Nakładem księgarni B. Połonieckiego.Map of Polish lands. The Połoniecki Publishing House.19194.9 MB/B_Połoniecki_Mapa_ziem_polskich_1919_PBC_conventional_signs.jpgdetails
POLGENERAL MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1920 400 27.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_2M_1920.jpg details
POLGENERAL Sujkowski, Ziemie dawnej Polski Sujkowski, Lands of the old Poland 1921 300 3.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc38451_Sujkowski_A_Geogr_ziem_dawnej_Polski_1921-p0009_ziemie_dawnej_Polski.jpg details
POLGENERAL Wielka mapa Rzeczypospolitej Polskiej A large map of the Republic of Poland 1921 300 90.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Wielka_Mapa_Rzeczpospolitej_Polskiej_750K_1921.jpg details
POLGENERAL Mapa Europy. Opracował i wydał J. M. Bazewicz. A map of Europe. Compiled and edited by J. M. Bazewicz. 1922 300 15.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/J_M_Bazewicz-Mapa_Europy_1912_PBC_m573-000.jpg details
POLGENERAL Mapa Polski w granicach obecnych z podziałem na województwa Map of Poland in its present borders with division into voivodships 1922 300 61.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/kpbc79139_J.Bazewicz_Mapa_Polski_w_gran_obecnych_z_podz_na_woj-1922.jpg details
POLGENERAL Mapa Polski Map of Poland 1925 300 37.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_POLSKI_1.5M_1925.jpg details
POLGENERAL Mapa Polski Map of Poland 1930 300 6.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_Polski_Bazewicz_1930_mazbc.jpg details
POLGENERAL POLSKA FIZYCZNA 1932 600 128.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_FIZYCZNA_1.25M_1932.jpg details
POLGENERAL POLSKA FIZYCZNA (verso) 1932 600 87.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_FIZYCZNA_1.25M_1932_verso.jpg details
POLGENERAL Mapa przeglądowa lasów państwowych A general map of state-owned forests 1933 300 19.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_przeglądowa_lasów_państwowych_1933_PBC_K-1864_100p-000.jpg details
POLGENERAL Mapa Rzeczypospolitej Polskiej Map of the Republic of Poland 1934 300 74.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_1M_WYDANIE_A_1934.jpg details
POLGENERAL Mapa administracyjno-sądowa Rzeczypospolitej Polskiej Administration and judicial map of the Repulic of Poland 1936 300 35.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_ADMINISTRACYJNO-SADOWA_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_1M.jpg details
POLGENERAL Polska fizyczna Poland, physical 1936 300 27.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_FIZYCZNA_1.125M_1936.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Mapa fizyczna, skorowidz nazw topograficznychPhysical map, index of topographic names193610.7 MB/POLSKA_FIZYCZNA_verso_1.125M_SKOROWIDZ_NAZW_TOPOGRAFICZNYCH_1936.jpgdetails
POLGENERAL Polska fizyczna (verso) 1936 400 20.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_FIZYCZNA_verso_1.125M_SKOROWIDZ_NAZW_TOPOGRAFICZNYCH_1936_400dpi.jpg details
POLGENERAL Fizyczno-polityczna mapa Polski Physical-political map of Poland 1945 300 17.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/FIZYCZNO-POLITYCZNA_MAPA_POLSKI_1M_(PLD)_1945.jpg details
POLGENERAL Fizyczno-polityczna mapa Polski Physical-political map of Poland 1945 300 19.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/FIZYCZNO-POLITYCZNA_MAPA_POLSKI_1M_(PLN)_1945.jpg details
POLGENERAL POLSKA. MAPA ADMINISTRACYJNA I KOMUNIKACYJNA 1945 600 69.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_MAPA_ADMIN_I_KOMUNIK_1M_GUPK_1945.jpg details
POLGENERAL RZECZPOSPOLITA POLSKA 1945 400 21.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RZECZPOSPOLITA_POLSKA_1.2M_1945.jpg details
POLGENERAL This is Poland C'est la Pologne 1945 300 7.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/THIS_IS_POLAND_POLSKA_C'EST_LA_POLOGNE.jpg details
POLGENERAL Map of Poland and Adjacent Countries 1948 300 28.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAP_of_POLAND_and_Adjacent_Countries_1948.jpg details
POLGENERAL POLSKA 1957 400 24.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_1.25M_1957.jpg details
POLGEOLOG Mapa geologiczna polskich Karpat Wschodnich Geological map of Polish East Carpathia ±1925 300 12.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_GEOLOGICZNA_POLSKICH_KARPAT_WSCHODNICH_200K.jpg details
POLGEOLOG Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic anno 1806. Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Siedmiogrodu i części Węgier oraz Wołoszczyzny. Obmyślona przez Staszica w roku 1806. 1806 300 47.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj000269_Carta_geologica_totius_Poloniae_Staszic_1806_full.jpg details
POLGEOLOG Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic anno 1806. Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Siedmiogrodu i części Węgier oraz Wołoszczyzny. Obmyślona przez Staszica w roku 1806. 1806 300 27.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj000269_Carta_geologica_totius_Poloniae_Staszic_1806_east.jpg details
POLGEOLOG Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic anno 1806. Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Siedmiogrodu i części Węgier oraz Wołoszczyzny. Obmyślona przez Staszica w roku 1806. 1806 300 21.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj000269_Carta_geologica_totius_Poloniae_Staszic_1806_west.jpg details
POLGEOLOG MAPA GLEBOZNAWCZA Królestwa Polskiego 1907 600 23.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_GLEBOZNAWCZA_Krolestwa_Polskiego_1.5M_1907.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
MAPA GLEBOZNAWCZA Krolestwa Polskiego - verso190715.5 MB/MAPA_GLEBOZNAWCZA_Krolestwa_Polskiego_1.5M_1907_verso.jpgdetails
POLGEOLOG MAPA BOGACTW KOPALNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1931 400 62.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_BOGACTW_KOPALNYCH_RP_750K_1931.jpg details
POLGEOLOG MAPA GLEB b. PRUS WSCHODNICH 1946 400 9.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_GLEB_b._PRUS_WSCHODNICH_600K_1946.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
MAPA GLEB b. PRUS WSCHODNICH (obwoluta 1)19460.7 MB/MAPA_GLEB_b._PRUS_WSCHODNICH_600K_1946_okladka_01.jpgdetails
MAPA GLEB b. PRUS WSCHODNICH (obwoluta 2)19461.5 MB/MAPA_GLEB_b._PRUS_WSCHODNICH_600K_1946_okladka_02.jpgdetails
MAPA GLEB b. PRUS WSCHODNICH (obwoluta 2)19460.8 MB/MAPA_GLEB_b._PRUS_WSCHODNICH_600K_1946_okladka_03.jpgdetails
POLPEOPLE Mapa Osiedli w Polsce wg. spisu z 1921 ±1931 600 68.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_Osiedli_w_Polsce_wg_spisu_z_1921_r_1M_c.1931.jpg details
POLPEOPLE REPARTITION_population_polonaise_territoire_historique_Pologne_2M.jpg DISTRIBUTION of Polish population across areas of former Poland ±1930 400 14.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/REPARTITION_population_polonaise_territoire_historique_Pologne_2M.jpg details
POLPEOPLE Mapa etnograficzno-statystyczna rozsiedlenia ludności polskiej na terytorium dawnej Rzeczypospolitej i krajów ościennych; opracowana przez Edwarda Czyńskiego przy współudziale T. Tillingera; Encyklopedia Orgelbranda 1912 r. An etnographic/statistical map of the distribution of Polish population over the territory of the former Commonwealth and the neighbouring lands; dwarn up by Tadeusz Czyński with collaboration of T. Tillinger; The Orgelbrand Encyclopaedia 1912. 1912 300 1.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_etnogra-statyst_ludnosci_polskiej_Encykl_Orgelbranda_1912.jpg details
POLPEOPLE Mapa etnograficzna Ziem Wschodnich (Polska, Litwa i Białoruś) podług spisu oficjalnego z grudnia 1919 wykonana przez E. Romera i T. Szumańskiego An ethnographic map od the Eastern :Lands (Poland, Lithuania and Byelorussia) as per the official census of December 1919, edited by E. Romer and T. Szumański. 1921 300 10.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Romer_Szumański_Mapa_Etnograficzna_Ziem_Wschodnich_ca1921_PBC.jpg details
POLPEOPLE Sujkowski, Mapa gęstości zaludnienia Sujkowski, Map of the density of the population 1921 300 1.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc38451_Sujkowski_A_Geogr_ziem_dawnej_Polski_1921-p0251_mapa_gęstości_zaludnienia.jpg details
POLPEOPLE MAPA rozsiedlenia ludności litewskiej na Litwie i północnych terenach Rzeczpospolitej Polskiej (2) 1929 400 9.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_rozsiedlenia_ludnosci_litewskiej_LT_i_pln_RP_750K.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
MAPA rozsiedlenia ludności litewskiej i polskiej na Litwie i w północnej części Rzeczpospolitej192926.4 MB/MAPA_rozsiedlenia_ludnosci_litewskiej_i_polskiej_LT_i_pln_RP_750K.pdfdetails
POLPEOPLE MAPA rozsiedlenia ludności polskiej na Litwie i północnych terenach Rzeczpospolitej Polskiej (2) 1929 400 9.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_rozsiedlenia_ludnosci_polskiej_LT_i_pln_RP_750K_incomplete.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
MAPA rozsiedlenia ludności litewskiej i polskiej na Litwie i w północnej części Rzeczpospolitej192926.4 MB/MAPA_rozsiedlenia_ludnosci_litewskiej_i_polskiej_LT_i_pln_RP_750K.pdfdetails
POLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 5.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapy_rozsiedlenia_ludnosci_polskiej_i_litewskiej_PBC-013_map.jpg details
POLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 5.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapy_rozsiedlenia_ludnosci_polskiej_i_litewskiej_PBC-014_map.jpg details
POLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 20.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapy_rozsiedlenia_ludnosci_polskiej_i_litewskiej_PBC.pdf details
POLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 9.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/1929_Mapa_rozsiedlenia_ludno_ci_polskiej_na_terenie_Litwy.jpg details
POLPEOPLE MAPA FIZYCZNA POLSKI 1932 600 128.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_FIZYCZNA_1.25M_1932.jpg details
POLPOLITICAL POLSKA ±1945 600 71.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_1M_GUPK_c.1945.jpg details
POLPOLITICAL MAPA ROZWOJU IMPERIALIZMU ROSYJSKIEGO ±1930 600 27.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_ROZWOJU_IMPERIALIZMU_ROSYJSKIEGO.jpg details
POLPOLITICAL Mapa posłów wybranych w 1908 r do sejmu pruskiego A map of deputies elected 1908 for the Prussian Parliament 1908 300 2.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/sbc26738_Rzepecki_K_Historia_ustawy_wyb_pruskiej_1908-Mapa_posłów_wybranych_1908_do_sp-RESIZ60pc.jpg details
POLPOLITICAL EUROPA POLITYCZNA 1923 600 51.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/EUROPA_POLITYCZNA_E.ROMER_i_J.WASOWICZ_6M_ATLAS_1923.jpg details
POLPOLITICAL POLSKA Mapa topograficzna, komunikacyjna i administracyjna 1929 600 101.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_Mapa_topo_kom_admin_E.ROMERA_600K_1929.jpg details
POLPOLITICAL MAPA GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1938 600 90.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_GMIN_RP_1M_1.IV.1938.jpg details
POLPOLITICAL RZECZPOSPOLITA POLSKA PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Z DNIA 1 KWIETNIA 1939 ROKU 1939 600 27.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RP_PODZIAL_ADMINISTRACYJNY_1.IV.1939_2M.jpg details
POLREGIONS DOLNY ŚLĄSK WYKAZ POWIATÓW (2) ±1946 400 12.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/DOLNY_SLASK_WYKAZ_POWIATOW_1.5M.jpg details
POLREGIONS Dolny Śląsk, wykaz powiatów Lower Silesia, a list of sub-districts. ±1946 300 4.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/zbc01182_Dolny_Śląsk_wykaz_powiatów_BUZG_500K.jpg details
POLREGIONS WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE / PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA GMINY I POWIATY DNIA 1. VIII. 1934 ±1934 400 3.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/WOJEWODZTWO_KRAKOWSKIE_PODZIAL_ADMIN_GMINY_I_POWIATY_1934.jpg details
POLREGIONS W. KS. POZNAŃSKIE ±1930 600 39.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/W._KS._POZNANSKIE_500K.jpg details
POLREGIONS Podręczna mapa województwa śląskiego A handheld map of the Voivodship of Silesia ±1922 300 7.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Podreczna_Mapa_WOJEWODZTWA_SLASKIEGO.jpg details
POLREGIONS Mapa sześciu gubernji Litwy i Białej Rusi Map of the six governorates of Lithuania and White Ruthenia ±1910 300 23.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SZESCIU_GUBERNJI_Litwy_i_Bialej_Rusi.jpg details
POLREGIONS Mapa ziemi Mińskiej The map of the Minsk Area ±1910 400 25.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_ziemi_Minskiej_630K_1910.jpg details
POLREGIONS Galicja, mapa fizyczna Galicja - physical map ±1900 300 5.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Galicja_mapa_fizyczna.jpg details
POLREGIONS Galicja, mapa polityczna Galicja - political map ±1900 300 4.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Galicja_mapa_polityczna.jpg details
POLREGIONS Carte politique, statistique et héraldique de la Wolhynie, de la Podolie et de l’Ukraine Mapa polityczna, statystyczna i heraldyczna Wołynia, Podola i Ukrainy 1863 300 229.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj000633_Carte_politique_statistique_et_héraldique_de_la_Wolhynie_de_la_Podolie_et_de_l’Ukraine_1863.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Carte politique, statistique et héraldique de la Wolhynie, de la Podolie et de l’UkraineMapa polityczna, statystyczna i heraldyczna Wołynia, Podola i Ukrainy186340.1 MB/bcuj000633_Carte_politique_statistique_et_héraldique_de_la_Wolhynie_de_la_Podolie_et_de_l’Ukraine_1863_VERSO.jpgdetails
POLREGIONS MAPA utworów trzeciorzędowych GUBERNII LUBELSKIEJ 1883 400 7.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_utworow_trzeciorzedowych_GUBERNII_LUBELSKIEJ_420K_1883.jpg details
POLREGIONS Galicyja i Lodomeryja z księstwami Bukowiną, Oświęcimem, Zatorem i Wielkim Księstwem Krakowskiem Galicia and Lodomeria with the Dutchies of Bukovina, Oświęcim, Zator and the Great Dutchy of Kraków 1886 200 40.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj230708_Galicyja_i_Lodomeryja_1886_poorscan.jpg details
POLREGIONS POLSKIE KRESY ZACHODNIO-POŁUDNIOWE (ŚLĄD, TRENCZYŃSKIE GÓRNE, ORAWA, SPISZ) (2) 1919 400 21.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKIE_KRESY_ZACHODNIO-POLUDNIOWE_1919.jpg details
POLREGIONS Prof. Fr. Popiołek i T. Golachowski. Polskie kresy zachodnio-południowe (Śląd, Trenczyńskie Górne, Orawa, Spisz). Nakładem księgarni S.A. Krzyżanowskiego 1919 Professor F. Popiołek i T. Golachowski. Polish west-southern confines (Silesia, Upper Trenczyn region, Orawa, Spisz). Published by S. A. Krzyżanowski Publishers 1919 1919 300 38.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Polskie_kresy_pd-zach_PBC_K-1749_100p.jpg details
POLREGIONS Mapa sytuacyjna do konwencji turystycznej polsko-czechosłowackiej Situation map for the tourist convention between Poland and Czechoslovakia 1926 300 19.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SYTUACYJNA_do_konw._turyst_pol-czeskoslow._750K_1926.jpg details
POLREGIONS Województwo wileńskie i nowogródzkie The Wilno and Nowogródek Regions 1930 400 13.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/WOJEWODZTWO_WILENSKIE_I_NOWOGRODZKIE.jpg details
POLREGIONS Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej Centrall and eastern regions of the Republic of Poland 1933 400 15.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/WOJEWODZTWA_CENTRALNE_I_WSCHODNIE_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_1933.jpg details
POLREGIONS Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej (2) 1933 400 41.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/WOJEWODZTWA_CENTRALNE_I_WSCHODNIE_RP_GUS_1933.jpg details
POLREGIONS Pomorze Wschodnie. Mapa fizyczno-administracyjna Eastern Pomerania. Physical and administrative map 1939 300 4.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/kpbc00637_Pomorze_Wschodnie._Mapa_fizyczno-administracyjna_500K_1939_Szaflarski.jpg details
POLREGIONS POLSKA ZACHODNIA MAPA KOMUNIKACYJNO-ADMINISTRACYJNA WESTERN POLAND - TRANSPORTATION & ADMNISTRATIVE MAP 1945 400 19.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POLSKA_ZACHODNIA_MAPA_KOM-ADMIN_1M_1945.jpg details
POLREGIONS POMORZE WSCHODNIE Mapa fizyczno-administracyjna 1945 400 21.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/POMORZE_WSCHODNIE_Mapa_fiz-admin_500K_1945.jpg details
POLREGIONS Okręg Mazurski mapa komunikacyjno-administracyjna The Mazuty region - transportation and administration map 1946 300 10.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/OKREG_MAZURSKI_MAPA_KOMUN-ADMIN_500K_1946.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Okręg Mazurski mapa komunikacyjno-administracyjnaThe Mazuty region - transportation and administration map19465.2 MB/slownikdomapyOkregMazurski.pdfdetails
POLREGIONS OKREG MAZURSKI MAPA KOMUNIKACYJNO-ADMINISTRACYJNA MAZURSKI DISTRCT - TRANSPORT-ADMINISTRATIVE MAP 1946 300 10.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/OKREG_MAZURSKI_MAPA_KOMUN-ADMIN_500K_1946.jpg details
POLROADS SAMOCHODOWA MAPA POLSKI ±1948 400 33.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/SAMOCHODOWA_MAPA_POLSKI_S.KORYTKO_1.3M.jpg details
POLROADS MAPA SIECI KOLEJOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - arkusz 1 ±1946 400 19.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_RP_1945_01.jpg details
POLROADS MAPA SIECI KOLEJOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - arkusz 2 ±1946 400 15.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_RP_1945_02.jpg details
POLROADS MAPA SAMOCHODOWA RP STANDARD-NOBEL 1: 1 000 000 I WARSZAWA GDANSK The Standard Nobel Automobile Map of the Republic of Poland 1:1 000 000 I Warsaw-Gdańsk ±1935 300 10.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SAMOCHODOWA_RP_STANDARD-NOBEL_WARSZAWA_GDANSK_1M.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
MAPA SAMOCHODOWA RP STANDARD-NOBEL 1: 1 000 000 WARSZAWA GDANSK - versoAUTOMOBILE MAP OF THE REPUBLIC OF POLAND 1:1,000,000 WARSAW-GDAŃSK- VERSO-19358.7 MB/MAPA_SAMOCHODOWA_RP_STANDARD-NOBEL_WARSZAWA_GDANSK_1M._reversedetails
POLROADS MAPA SAMOCHODOWA RP STANDARD-NOBEL 1:1 000 000 II KRAKÓW LUBLIN The Standard Nobel Automobile Map of the Republic of Poland 1:1 000 000 Cracow-Lublin ±1935 400 12.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SAMOCHODOWA_RP_STANDARD-NOBEL_CZ_II_KRAKOW-LUBLIN_800K.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Mapa Samochodowa RP Standard Nobel - wykaz stacji benzynowych 1-193511.2 MB/MAPA_SAMOCHODOWA_RP_STANDARD-NOBEL_CZ_II_KRAKOW-LUBLIN_800K_reverse_WYKAZ_STACJI.jpgdetails
Mapa Samochodowa RP Standard Nobel - wykaz stacji benzynowych 2-19357.1 MB/MAPA_SAMOCHODOWA_RP_STANDARD-NOBEL_CZ_II_KRAKOW-LUBLIN_800K_reverse_WYKAZ_STACJI_2.jpgdetails
POLROADS Główne linie komunikacyjne Europy Main thoroughfares of Europe ±1930 300 7.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/GLOWNE_LINIE_KOMUNIKACYJNE_EUROPY.jpg details
POLROADS MAPA AUTOMOBILOWA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI ±1930 400 8.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_AUTOMOBILOWA_PLD-ZACH_POLSKI_400K.jpg details
POLROADS Mapa Polskiej sieci kolejowej i lotniczej Map of Polish railway and air service network ±1930 300 5.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_POLSKIEJ_SIECI_KOLEJOWEJ_I_LOTNICZEJ.jpg details
POLROADS Specjalna mapa kolejowa Polski A special railway map of Poland ±1922 400 22.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/SPECJALNA_MAPA_KOLEJOWA_POLSKI.jpg details
POLROADS Mapa sieci kolei żelaznych państwa polskiego Map of the railway network of the Polish state ±1920 300 7.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/schemat_sieci_kolejowej_1920.jpg details
POLROADS Karta pocztowa Królestwa Polskiego przez K. Widulińskiego Sekretarza Jeneralnego Poczt wydana na r. 1827. A post-route map of the Kingdom of Poland by K. Widuliński, the Secretary General of Posts, published for the year 1827. 1827 300 10.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj000410_Karta_pocztowa_Królestwa_Polskiego_K._Widulińskeigo_1827.jpg details
POLROADS Inżyniera S. Kormana mapa dróg bitych, żelaznych i wodnych Galicyi i Bukowiny Dipl. Eng. S. Korman's Map of roads, railways and waterways of Galicia and Bukovina 1898 300 19.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj000643_Inżyniera_S._Kornmana_mapa_dróg_bitych_żelaznych_i_wodnych_Galicyi_i_Bukowiny_1898_mapa.jpg details
Załączniki do tego arkuszadetails
Inżyniera S. Kormana mapa dróg bitych, żelaznych i wodnych Galicyi i BukowinyDipl. Eng. S. Korman's Map of roads, railways and waterways of Galicia and Bukovina189830.9 MB/bcuj000643_Inżyniera_S._Kornmana_mapa_dróg_bitych_żelaznych_i_wodnych_Galicyi_i_Bukowiny_1898_text.zipdetails
POLROADS Mapa sieci kolei żelaznych państwa polskiego Map of the railway network of the Polish state 1920 300 17.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEI_ZELAZNYCH_PANSTWA_POLSKIEGO_1M_1920.jpg details
POLROADS Rzeki i kanały żeglowne w b. trzech zaborach Navigable rivers and channels in the former three partitions [of Poland] 1920 300 2.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RZEKI_I_KANALY_ZEGLOWNE_W_B._TRZECH_ZABORACH_2.5M_1920.jpg details
POLROADS BAŁTYK ZATOKA GDAŃSKA CZĘŚĆ ZACHODNIA Z ZATOKĄ PUCKĄ 1928 400 7.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/ZATOKA_GDANSKA_CZ.ZACH_150K_1927_zal_WSG_1-1928.jpg details
POLROADS MAPA POLSKICH DRÓG WODNYCH 1931 600 64.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_POLSKICH_DROG_WODNYCH_1M_1931.jpg details
POLROADS Mapa sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej Map of the railway network of the Republic of Poland 1931 400 11.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_Sieci_Kolejowej_Rzeczypospolitej_Polskiej.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1937/38 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1937/38 1937 300 15.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_samochodowa_Polski_(stan_dróg)_1937_PBC.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa stanu dróg w Polsce na rok 1936-1937 Automobile map of the state od roads in Poland for years 1936-1937 1937 300 20.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SAMOCHODOWA_STANU_DROG_W_POLSCE_NA_ROK_1936-1937.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-006_advertizing.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 10.2 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-007_road_map_Poland.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-000_cover.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-001_town_plans1.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-002_town_plans2.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-003_town_plans3.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-004_map_Cieszyn_Silesia.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 0.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/mapa_samochodowa_polski_1939-1940_PBC-005_town_plans4.jpg details
POLROADS Mapa samochodowa stanu dróg w Polsce na rok 1939-1940 Automobile map of the state od roads in Poland for years 1939-1940 1939 300 25.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SAMOCHODOWA_STANU_DROG_w_POLSCE_NA_ROK_1939-1940.jpg details
POLROADS RZECZPOSPOLITA POLSKA MAPA KOMUNIKACYJNA MAPA ADMINISTRACYJNA THE REPUBLIC OF POLAND, A TRANSPORTATION MAP, AN ADMINISTRATIVE MAP 1945 400 22.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/RZECZPOSPOLITA_POLSKA_MAPA_KOM._ADMIN_1.2M_1945.jpg details
POLROADS Mapa sieci kolejowej RP Map of the railway network of the R[epublic] of P[oland] 1946 400 22.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_RP_1M_1946.jpg details
POLROADS Polska mapa automobilowa. Nakładem Polskiego Związku Motocyklowego. Poland, automobile map. Published at the expense of Polish Motocycle Society. 1946 300 0.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/polska_mapa_automobilowa_PZMotocykl_ca1946_PBC-000.jpg details
POLROADS Polska mapa automobilowa. Nakładem Polskiego Związku Motocyklowego. Poland, automobile map. Published at the expense of Polish Motocycle Society. 1946 300 8.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/polska_mapa_automobilowa_PZMotocykl_ca1946_PBC-001.jpg details
POLROADS AUTOSTOP 1961 SAMOCHODOWA MAPA POLSKI (1) 1961 400 11.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/AUTOSTOP_1961_SAMOCHODOWA_MAPA_POLSKI.jpg details
POLROADS AUTOSTOP 1961 SAMOCHODOWA MAPA POLSKI (2) 1961 400 10.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/AUTOSTOP_1961_SAMOCHODOWA_MAPA_POLSKI_reverse.jpg details
POLROADS MAPA SIECI KOLEJOWEJ PRL - arkusz 1 1968 300 12.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_PRL_500K_01_1968.jpg details
POLROADS MAPA SIECI KOLEJOWEJ PRL - arkusz 2 1968 300 12.0 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_PRL_500K_02_1968.jpg details
POLROADS MAPA SIECI KOLEJOWEJ PRL - arkusz 3 1968 300 9.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_PRL_500K_03_1968.jpg details
POLROADS MAPA SIECI KOLEJOWEJ PRL - arkusz 4 1968 300 14.9 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/MAPA_SIECI_KOLEJOWEJ_PRL_500K_04_1968.jpg details
POLWORLD Mapa wojny europejskiej 1914 Map of the European War 1914 1914 300 37.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/bcuj231896_Mapa_wojny_europejskiej_1914.jpg details
POLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płd-wsch. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere SE part 1921 300 19.5 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/E.ROMER_Atlas_scienny_II_POLKULA_ZACHODNIA_14M_Pln-Wsch.jpg details
POLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płd-zach. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere SW part 1921 300 19.3 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/E.ROMER_Atlas_scienny_II_POLKULA_ZACHODNIA_14M_Pln-Zach.jpg details
POLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płn-wsch. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere NE part 1921 300 18.7 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/E.ROMER_Atlas_scienny_II_POLKULA_ZACHODNIA_14M_Pld-Wsch.jpg details
POLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płn-zach. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere NW part 1921 300 17.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/E.ROMER_Atlas_scienny_II_POLKULA_ZACHODNIA_14M_Pld-Zach.jpg details
POLWORLD Mapa Etnograficzna Europy 1922 600 69.6 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/Mapa_Etnograficzna_Europy_6M_1922.jpg details
POLWORLD LITWA Schemat linij komunikacyjnych, sieci wodnej i zalesienia 1929 400 6.1 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/LITWA_Schemat_linij_kom_sieci_wodnej_i_zalesienia_1M_1929.jpg details
WWILSON Political subdivision of Polish territory before the war and its linguistic areas. Podział polityczny polskiego terytorium przed wojną i jego obszary językowe. 1918 300 26.4 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/LoC_ct003471_map01_Political_subdiv_of_Polish_territ_bef_war_and_its_lingistic_areas_(W.Wilson_papers)_1918.jpg details
WWILSON The proposed frontiers of Poland Proponowane granice Polski 1918 300 25.8 MB http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/Small_scale_maps/LoC_ct003470_map04_Proposed_frontiers_of_Poland_(W.Wilson_papers)_1918.jpg details