Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 809.5 MBATLAS Ptolemaeus; Geographia universalis vetus et nowa, complectens [...] libros VII Ptolemeusz; Geografia powszechna dawna i nowa, obejmująca [...] ksiąg 7 1540 300 dpi (2014-04-07) details
UWAGA, duży plik: 2048.0 MBATLAS Atlas minor ± 1550 300 dpi (2014-03-14) details
UWAGA, duży plik: 63.8 MBATLAS Atlas nauticus ± 1550 300 dpi (2014-03-14) details
UWAGA, duży plik: 2048.0 MBATLAS Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et de farbricati figura ± 1550 300 dpi (2014-03-14) details
część 1 / part 1
UWAGA, duży plik: 2048.0 MBATLAS Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et de farbricati figura ± 1550 300 dpi (2014-03-14) details
część 2 / part 2
UWAGA, duży plik: 507.3 MBATLAS ATLAS COMPENDIARIUS QUINQUAGINTA TABULARUM GEOGRAPHICARUM HOMANNIARUM ATLAS SKRÓCONY Z PIĘĆDZIESIĘCIOMA MAPAMI GEOGRAFICZNYMI HOMANIAŃSKIMI 1752 300 dpi (2014-04-06) details
przedtytuł / pre-title: ATLAS HOMANNIANVS Mathematico-historice delineatus