Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
UWAGA, duży plik: 42.9 MBY-2 Ljubljana 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 34.0 MBY-3 Zagreb 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 32.3 MBY-4 Nagykanizsa 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 20.0 MBY-5 Osijek 1944 400 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 30.7 MBY-5 Osijek 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 29.1 MBY-6 Subotica 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 26.6 MBY-7 Szeged 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MBY-12 Fiume, Sušak 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 14.2 MBY-13 Bosanski-Novi 1944 400 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.4 MBY-13 Bosanski-Novi 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 22.7 MBY-14 Banja Luka 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.4 MBY-15 Brod 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 22.4 MBY-16 Sremska Mitrovica 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 21.9 MBY-17 Beograd 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 23.5 MBY-18 Vršac 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 33.3 MBY-22 Zara 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.4 MBY-23 Split 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.3 MBY-24 Travnik 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBY-25 Sarajevo 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.4 MBY-26 Višegrad 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.6 MBY-27 Kraljevo 1944 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.2 MBY-28 Paraćin 1944 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 39.4 MBY-33/34 Mostar 1943 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 28.4 MBY-35 Dubrovnik 1943 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.1 MBY-36 Pljevlja 1943 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.3 MBY-37 Peć 1943 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 22.6 MBY-38 Priština 1943 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.5 MBY-39 Niš 1943 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 22.6 MBY-46 Shkodër (Scutari) 1943 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBY-47 Prizren 1943 600 dpi (2016-05-03) details
Arkusz 24.5 MBY-48 Skoplje 1943 600 dpi (2016-05-03) details
UWAGA, duży plik: 25.4 MBY-49 Štip 1943 600 dpi (2016-05-03) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikIndex to Balkans 1:250,00 (multiple) 1945 details
GSGS 4375 Romania, GSGS 4410 Greece, GSGS 4230 Italy, GSGS 4412 Bulgaria, GSGS 4346 Central Europe, GSGS 4413 Yugoslavia
ZałącznikIndex to Balkans 1:250,00 (multiple) 1943 details
GSGS 4375 Romania, GSGS 4410 Greece, GSGS 4230 Italy, GSGS 4412 Bulgaria, GSGS 4346 Central Europe, GSGS 4413 Yugoslavia
ZałącznikINDEX No 23. ITALY & THE BALKANS GSGG 4230: 4375: 4410: 4412: 3313 1945 details
Scale 1:250,000