Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 22.5 MBII 8 St. Petersburg Санкт-Петербург 1916 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 19.4 MBII 9 Schlüsselburg Шлиссельбург 1917 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 20.2 MBIII 4 Reval Tallin 1914 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 19.8 MBIII 5 Wesenberg Выхосоо 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 24.2 MBIII 7 Narwa Narva 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 24.8 MBIII 9 Zarskoje-Selo Царское Село 1915 600 dpi (2015-02-15) details
UWAGA, duży plik: 27.6 MBIV 10 Tschudowo Чудово 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 23.7 MBIV 5 Weißenstein Paide 1916 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 19.5 MBIX 1 Libau 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 17.6 MBIX 1 Libau 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.6 MBIX 1 Libau Liepāja 1915 600 dpi (2015-02-15) details
UWAGA, duży plik: 35.8 MBIX 10 Toropjetz 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.3 MBIX 2 Laishew 1914 400 dpi (2013-12-24) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MBIX 2 Laischew 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 19.3 MBIX 2 Laishew 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.6 MBIX 3 Mitau 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.2 MBIX 3 Friedrichstadt 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.9 MBIX 3 Mittau 1916 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.8 MBIX 4 Friedrichstadt 1914 400 dpi (2013-12-24) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBIX 4 Friedrichstadt 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 21.8 MBIX 5 Jacobstadt 1910 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.3 MBIX 5 Jacobstadt 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 17.3 MBIX 5 Jakobstadt 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.1 MBIX 6 Ljuzyn 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 17.6 MBIX 6 Ljuzyn 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.3 MBIX 6 Ljuzyn 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.2 MBIX 7 Opotschka 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBIX 7 Opotschka 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.1 MBIX 8 Michailowsski 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.8 MBIX 9 Bontscharow 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.0 MBV 11 Borowitschi 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 18.7 MBV 4 Pernau 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.2 MBV 4 Pernau Pärnu 1918 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.3 MBV 5 Fellin 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 26.0 MBV 5 Fellin Viljandi 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 19.6 MBV 6 Dorpat (Jurjew od. Djerpt) Tartu 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 23.7 MBV 7 Gdow Гдов 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 24.2 MBV 8 Luga Луга 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.6 MBV 9 Nowgorod Великий Новгород 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.1 MBVI 11 Waldaj 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 11.7 MBVI 2 Jamma 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 11.4 MBVI 3 Runoe 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 16.4 MBVI 4 Gutmannsbach 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.3 MBVI 5 Ringen 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.0 MBVI 6 Neu Rappin 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.3 MBVI 9 Sztaraja Russa Старая Русса 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 6.0 MBVII 1 Windau 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 12.4 MBVII 1 Windau 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 27.8 MBVII 10 Djemjanßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.7 MBVII 2 Talssen 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 17.8 MBVII 2 Talssen 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 2.9 MBVII 3 Markgrafen 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 18.8 MBVII 4 Lemsal 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 18.7 MBVII 4 Lemsal 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.7 MBVII 4 Lemsal Limbaži 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 23.5 MBVII 5 Wolmar Valmiera 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 18.3 MBVII 5 Wolmar Valmiera 1916 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 20.0 MBVII 6 Pjetchory Печоры 1915 400 dpi (2013-05-04) details
UWAGA, duży plik: 26.2 MBVII 6 Pjetschory 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.1 MBVII 7 Pßkow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 32.6 MBVII 8 Porchow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBVII 9 Pjerjeßy 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.8 MBVIII 1 Hasenport 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 13.0 MBVIII 1 Hasenpot 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.0 MBVIII 10 Tjertitzyna 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.1 MBVIII 11 Osstaschkow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.4 MBVIII 2 Goldingen 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.5 MBVIII 2 Goldingen 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 16.9 MBVIII 3 Riga 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 16.2 MBVIII 3 Riga 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.5 MBVIII 3 Riga 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 21.0 MBVIII 4 Wenden 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.2 MBVIII 4 Wenden 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 30.0 MBVIII 4 Wenden 1916 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.0 MBVIII 5 Ronnenburg 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 18.3 MBVIII 5 Ronnenburg 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 35.9 MBVIII 5 Ronnenburg 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.8 MBVIII 6 Marienhausen 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 20.1 MBVIII 6 Marienhausen 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 39.7 MBVIII 6 Marienhausen 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
UWAGA, duży plik: 39.7 MBVIII 7 Oßtrow (Gouv.Pskow) 1917 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 39.4 MBVIII 8 Noworshew 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 37.0 MBVIII 9 Cholm (Gouv.Pskow) 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.0 MBX 10 Rudnja 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.9 MBX 11 Cholmjetzy 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.0 MBX 3 Schawli ± 1914 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.0 MBX 5 Illuxt 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.0 MBX 5 Illukßt 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBX 5 Illukßt 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.3 MBX 6 Dagda 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.4 MBX 6 Dagda 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBX 6 Dagda 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 24.9 MBX 7 Sebesh 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBX 8 Njewjel 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 27.6 MBX 9 Wjel. Luki 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.5 MBXI 10 Ilino 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.3 MBXI 11 Bjeloj 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.7 MBXI 13 1918 600 dpi (2015-02-15) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MBXI 3 Ponewesh ± 1914 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.3 MBXI 5 Dünaburg 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 18.7 MBXI 5 Dünaburg 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.6 MBXI 5 Dünaburg (Dwinsk) 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.4 MBXI 6 Drissa 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 18.9 MBXI 6 Drißa 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.8 MBXI 6 Drissa 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.6 MBXI 7 Dißna 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBXI 7 Dißna 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.5 MBXI 8 Osjerischtche 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.3 MBXI 9 Welish 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.1 MBXI 9 Welish 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.3 MBXII 10 Porjetsche 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.8 MBXII 11 Nikola-Pogorjely 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBXII 11 Nikola-Pogorjely 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 21.2 MBXII 5 Widsy 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.5 MBXII 5 Widsy 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 32.9 MBXII 5 Widsy 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.5 MBXII 6 Glubokoje 1914 400 dpi (2013-12-24) details
Arkusz 19.8 MBXII 6 Glubokoje 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MBXII 6 Glubokoje 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 21.0 MBXII 7 Polotzk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.5 MBXII 7 Polotzk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 23.8 MBXII 8 Witebßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.6 MBXII 8 Witebssk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.3 MBXII 9 Szurash 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 21.3 MBXIII 10 Szmolenßk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MBXIII 10 Szmolenßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.7 MBXIII 11 Dorogobush 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.2 MBXIII 11 Dorogobush 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 24.2 MBXIII 11 Dorogobush 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.8 MBXIII 12 Szlobodka 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.2 MBXIII 14 1918 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 19.7 MBXIII 5 Swir 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MBXIII 5 Swir 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.4 MBXIII 6 Dokschitzy 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Dokschitzy 1915 300 dpi (2014-02-12) details.png
Arkusz 24.7 MBXIII 6 Dokschitzy 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.4 MBXIII 7 Ljepel 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 27.3 MBXIII 7 Ljepel 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.2 MBXIII 8 Szjenno 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.2 MBXIII 8 Szjenno 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.8 MBXIII 9 Rudnja 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.4 MBXIII 9 Rudnja 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 24.7 MBXIV 10 Choßlawitschi 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.8 MBXIV 10 Chosslawitschi 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.1 MBXIV 11 Baltutino Балтутино 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.3 MBXIV 11 Baltutino Балтутино 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 28.6 MBXIV 12 Pjessotschnaja 1915 600 dpi (2015-02-15) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBXIV 15 1915 600 dpi (2015-02-15) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MBXIV 5 Oschmiana 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.9 MBXIV 6 Radoschkowitschi Радашковічы 1915 400 dpi (2013-05-04) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MBXIV 6 Radoschkowitschi 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.9 MBXIV 7 Borißow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 28.6 MBXIV 7 Borissow Барысаў 1915 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 20.9 MBXIV 8 Kopyss 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.8 MBXIV 9 Orscha 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.3 MBXIV 9 Orscha 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.7 MBXIV 9 Orscha 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.8 MBXIX 10 Gorodnja 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.7 MBXIX 10 Gorodnja 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.7 MBXIX 11 Nowgorod-Szjewiersk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.3 MBXIX 11 Nowgorod-Szjewiersk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.4 MBXIX 12 Gluchow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.8 MBXIX 12 Gluchow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 25.0 MBXIX 13 Lgow 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.8 MBXIX 14 Kursk Курск 1918 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.8 MBXIX 5 Pinsk ± 1914 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.4 MBXIX 6 Dawyd Gorodok 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.2 MBXIX 6 Dawyd Gorodok 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.8 MBXIX 7 Petrikowo Петрыкаў 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 21.6 MBXIX 7 Owrutsch Овруч 1915 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 19.5 MBXIX 7 Petrikowo Петрыкаў 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 18.7 MBXIX 8 Mosyr Мазыр 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 20.7 MBXIX 8 Mosyr Мазыр 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.6 MBXIX 8 Mosyr Мазыр 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.4 MBXIX 9 Lojew Лоеў 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 18.0 MBXIX 9 Lojew Лоеў 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.9 MBXIX 9 Lojew Лоеў 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.7 MBXV 10 Mßtißlawl 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.1 MBXV 10 Mßtißlawl 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 24.2 MBXV 11 Roßlawl 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.2 MBXV 11 Rosslawl 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.4 MBXV 12 Shisdra 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.4 MBXV 12 Shizdra 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 24.0 MBXV 14 1918 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 23.1 MBXV 5 Iwenez 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.0 MBXV 6 Minsk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.7 MBXV 6 Minsk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.2 MBXV 7 Igumjen 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 21.6 MBXV 7 Igumjen 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.4 MBXV 8 Bjelynytschi 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.7 MBXV 8 Bjelynytschi 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.8 MBXV 9 Mohilew 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.5 MBXV 9 Mohilew 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 19.9 MBXVI 10 Kaimowitschi 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.7 MBXVI 10 Kaimowitschi 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.0 MBXVI 11 Chotimßk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.5 MBXVI 11 Chotimßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.2 MBXVI 12 Brjanßk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.1 MBXVI 12 Brjanßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.4 MBXVI 5 Mir 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.9 MBXVI 5 Mir 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 15.5 MBXVI 6 Kopyl 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.6 MBXVI 6 Kopyl 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.2 MBXVI 7 Puchowitschi 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.5 MBXVI 7 Puchowitschi 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.8 MBXVI 8 Sztary Bychow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.2 MBXVI 8 Sztary Bychow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.5 MBXVI 9 Tscherikow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.5 MBXVI 9 Tscherikow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.0 MBXVII 10 Szurash 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.7 MBXVII 10 Szurash 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.5 MBXVII 11 Mglin 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 36.8 MBXVII 11 Mglin 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.8 MBXVII 12 Oltuchowa 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MBXVII 12 Oltuchowa 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.1 MBXVII 14 Orel Орёл 1918 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 21.1 MBXVII 5 Klezk Клецк 1915 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 18.4 MBXVII 5 Klezk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.4 MBXVII 5 Klezk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 17.4 MBXVII 6 Sluzk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.2 MBXVII 6 Sluzk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 21.6 MBXVII 7 Glußk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.4 MBXVII 8 Bobrujßk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.1 MBXVII 8 Bobrujßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.6 MBXVII 9 Tschetscherßk 1915 400 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.4 MBXVII 9 Tschetscherßk 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 20.1 MBXVIII 10 Nowosybkow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.7 MBXVIII 11 Sztarodub 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.8 MBXVIII 11 Sztarodub 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.1 MBXVIII 12 Trubtschewsk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.5 MBXVIII 12 Trubtschewßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
UWAGA, duży plik: 25.2 MBXVIII 13 Dmitrijew 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.6 MBXVIII 15 Liwny Ливны 1918 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 20.2 MBXVIII 5 Koshan-Gorodok 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 21.3 MBXVIII 6 Lachwa 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 19.8 MBXVIII 7 Kopatkowitschi Капаткевічы 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 19.7 MBXVIII 8 Gorwal 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 18.4 MBXVIII 9 Gomjel 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.5 MBXX 10 Borsna 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.1 MBXX 10 Borsna 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 21.0 MBXX 11 Konotop 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 28.4 MBXX 11 Konotop 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 21.3 MBXX 11 Putiwl 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.4 MBXX 12 Rylsk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.5 MBXX 2 Cholm Chełm 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 24.4 MBXX 3 Kowel ± 1914 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.3 MBXX 5 Dombrowitza 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.2 MBXX 5 Dombrowitza 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.9 MBXX 6 Oljewßk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.7 MBXX 6 Oljewßk 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.6 MBXX 7 Owrutsch Овруч 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 20.8 MBXX 7 Owrutsch 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.0 MBXX 7 Owrutsch 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Owrutsch 1915 400 dpi (2015-02-15) details.png
UWAGA, duży plik: 25.5 MBXX 7 Owrutsch 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.8 MBXX 8 Tschernobyl Чорнобиль 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 19.2 MBXX 8 Tschernobyl 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.1 MBXX 8 Tschernobyl 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.1 MBXX 9 Tschernigow Чернігів 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 19.2 MBXX 9 Tschernigow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.7 MBXX 9 Tschernigow 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 23.0 MBXXI 10 Njeschin 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.5 MBXXI 10 Njeshin 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.7 MBXXI 11 Bachmatsch 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.7 MBXXI 11 Bachmatsch 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.8 MBXXI 12 Bjelopolje 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 22.5 MBXXI 12 Bjelopolje 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
UWAGA, duży plik: 26.3 MBXXI 13 Szumy 1918 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBXXI 2 Grobeschow Hrubieszów 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.4 MBXXI 5 Bjerjesno 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 27.5 MBXXI 5 Bjerjesno 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.6 MBXXI 6 Gorodnitza Городниця 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.1 MBXXI 6 Gorodnitza Городниця 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.0 MBXXI 6 Gorodnitza Городниця 1916 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 19.2 MBXXI 7 Narodytschi Народичі 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 21.2 MBXXI 7 Narodytschi Народичі 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.2 MBXXI 7 Narodytschi Народичі 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.3 MBXXI 8 Chabneje 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 21.9 MBXXI 8 Chabnoje 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 26.6 MBXXI 8 Chabnoje 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 18.4 MBXXI 9 Oster Остер 1914 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 18.3 MBXXI 9 Osstjer 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.0 MBXXI 9 Oßtjer 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.7 MBXXII 10 Priluki 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.8 MBXXII 10 Priluki 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.3 MBXXII 11 Lochwitza 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.5 MBXXII 11 Lochwitza 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.6 MBXXII 12 Ljebiedin 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Ljebiedin 1915 300 dpi (2014-02-12) details.png
Arkusz 22.3 MBXXII 12 Ljebjedin 1915 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.2 MBXXII 13 Achtyrka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.6 MBXXII 15 Woltschansk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.1 MBXXII 5 Rowno 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 20.6 MBXXII 5 Rowno Рівне 1915 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.1 MBXXII 6 1875 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 22.0 MBXXII 6 Nowograd Wolynssk 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Nowograd Wolynßk 1915 300 dpi (2014-02-12) details.png
Arkusz 18.4 MBXXII 7 Radomysl Радомишль 1915 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 20.2 MBXXII 7 Radomyßl Радомишль 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 34.9 MBXXII 8 Borodjanka Бородянка  dpi (2015-02-15) details
Arkusz 21.2 MBXXII 8 Borodjanka Бородянка 1915 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 22.5 MBXXII 8 Borodjanka Бородянка 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 18.2 MBXXII 9 Kijew Київ 1915 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 18.8 MBXXII 9 Kijew Київ 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 24.3 MBXXII 9 Kijew Київ 1915 600 dpi (2014-08-31) details
egz. 2 / copy 2
Arkusz 20.8 MBXXIII 10 Perejaßlaw 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.7 MBXXIII 12 Mirgorod 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.8 MBXXIII 13 Kraßnokutßk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.0 MBXXIII 14 Charkow 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.1 MBXXIII 15 Tschugajew 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.5 MBXXIII 16 Kupjanßk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.6 MBXXIII 17 Bjelolutzkaja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.6 MBXXIII 18 Proßjanaja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.7 MBXXIII 6 Romanow 1915 400 dpi (2014-02-12) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBXXIII 6 Romanow 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.5 MBXXIII 7 Shitomir 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.4 MBXXIII 8 Waßilkow 1917 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBXXIII 9 Tripolje 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.3 MBXXIV 10 Tscherkaßy 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.8 MBXXIV 11 Chorol 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.0 MBXXIV 12 Reschetilowka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.1 MBXXIV 14 Konßtantinograd 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.4 MBXXIV 15 Psjum 1919 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBXXIV 16 Nowo Jekaterinoßlawl 1918 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MBXXIV 17 Sztarobjelsk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.0 MBXXIV 18 Bjelowodsk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 24.6 MBXXIV 5 Proßkurow 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.7 MBXXIV 6 Letischew 1915 400 dpi (2014-02-12) details
Arkusz 23.9 MBXXIV 6 Letischew 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.2 MBXXIV 7 Machnowka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MBXXIV 8 Szkwira 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.7 MBXXIX 10 Nikolajew 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.9 MBXXIX 11 Poltawka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.1 MBXXIX 12 Bolschaja Lepeticha 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.4 MBXXIX 14 Bolschoi Tokmak 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.8 MBXXIX 15 Nowoßpaßkoje 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.3 MBXXIX 16 Mariupol 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 9.9 MBXXIX 17 Schabelßkoje 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.0 MBXXIX 18 Szamarskoje 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.1 MBXXIX 6 Warsareschti 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.7 MBXXIX 7 Kischinjew 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.6 MBXXIX 8 Kol. Katarshi 1917 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBXXV 10 Szmjelo 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.5 MBXXV 12 Krementschug 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.1 MBXXV 13 Njechworoschtscha 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.3 MBXXV 14 Losowaja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.9 MBXXV 15 Barwenkowa 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.4 MBXXV 16 Szlawjanßk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.6 MBXXV 17 Szlawjanoßserbßk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.9 MBXXV 18 Luganßkaja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.6 MBXXV 4 Gußjatin 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.1 MBXXV 5 Jarmolintzy 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.7 MBXXV 8 Monaßtyrischtsche 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.8 MBXXV 9 Swenigorodka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.9 MBXXVI 10 Jelißawetgrad 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.8 MBXXVI 11 Alekßandrija 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.4 MBXXVI 12 Scholtoje 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.5 MBXXVI 13 Jekaterinoßlaw 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.0 MBXXVI 14 Pawlograd 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.0 MBXXVI 15 Petropawlowka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.5 MBXXVI 16 Bachmut 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.0 MBXXVI 17 Iwanowka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.1 MBXXVI 18 Kamenßkaja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.8 MBXXVI 4 Klischkowtzy 1917 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 46.2 MBXXVI 5 Kamenjetz-Podolßk 1917 600 dpi (2021-12-06) details
Arkusz 22.1 MBXXVI 6 Mogiljew 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.1 MBXXVI 7 Tultschin 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.5 MBXXVI 8 Uman 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 16.7 MBXXVI 9 Nowo-Archangelßk 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.7 MBXXVII 10 Bobrinjetz 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 16.5 MBXXVII 11 Szednjewka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.2 MBXXVII 12 Kriwoj-Rog 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.8 MBXXVII 13 Kolonie Chortitza 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.5 MBXXVII 14 Waßilkowka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.7 MBXXVII 15 Andrejewka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.3 MBXXVII 16 Awdjejewka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.9 MBXXVII 17 Golodajewka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.9 MBXXVII 18 Krinitschnaja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 7.1 MBXXVII 4 Nowoßelitza 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.4 MBXXVII 5 Lipkany 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.4 MBXXVII 6 Szoroki 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.8 MBXXVII 7 Kamenka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.7 MBXXVII 8 Balta 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.5 MBXXVII 9 Olwiopol 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 13.4 MBXXVIII 10 Wosnjeßensk 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.3 MBXXVIII 11 Nowy-Bug 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 16.4 MBXXVIII 12 Koßtromßkoje 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.0 MBXXVIII 13 Nikopol 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 23.4 MBXXVIII 14 Orjechow 1918 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.0 MBXXVIII 15 Zarekonstantinowka 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.4 MBXXVIII 16 Wolnowacha 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 9.7 MBXXVIII 17 Taganrog 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.1 MBXXVIII 18 Nowo Tscherkaßk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 6.9 MBXXVIII 5 Bolotino 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.6 MBXXVIII 6 Bjeltzy 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.2 MBXXVIII 7 Rybnitza 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.0 MBXXVIII 8 Ananjew 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.3 MBXXVIII 9 Alekßandrowka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.9 MBXXX 10 Otschakow 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.3 MBXXX 11 Cherßon 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.2 MBXXX 12 Berißlawl 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 15.5 MBXXX 13 Agejman 1918 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MBXXX 14 Melitopol 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.1 MBXXX 15 Berdjanßk 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.4 MBXXX 6 Karpinemi 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.6 MBXXX 7 Gintscheschty 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 16.1 MBXXX 8 Bendery 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.8 MBXXX 9 Njerubajßkoje 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 11.9 MBXXXI 10 Pokrowka 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 21.7 MBXXXI 11 Tschalbaßy 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 22.0 MBXXXI 12 Perekop 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.2 MBXXXI 13 Juskuja 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 13.7 MBXXXI 14 Gorjeloje 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.4 MBXXXI 6 Leowo 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.8 MBXXXI 7 Kamrat 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 18.2 MBXXXI 8 Kamenny Most 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.0 MBXXXI 9 Odessa 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 7.5 MBXXXII 11 Kirleut 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 11.7 MBXXXII 12 Kyschkara 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.2 MBXXXII 13 Kolonie Hoffnungsthal (Dshankoj) 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 9.0 MBXXXII 14 Kasantip 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 9.0 MBXXXII 15 Katerleß 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 20.2 MBXXXII 7 Bolgrad 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 17.1 MBXXXII 8 Tatar-Bunar 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 5.9 MBXXXII 9 Kischla 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 10.1 MBXXXIII 11 Akt-Metschet 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.1 MBXXXIII 12 Jewpatorija 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 16.8 MBXXXIII 13 Karaßubasar 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 13.6 MBXXXIII 14 Feodosija 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 13.9 MBXXXIII 15 Kertsch Jenikol 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 7.5 MBXXXIII 6 Reni 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 16.8 MBXXXIII 7 Ismail 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 12.3 MBXXXIII 8 Wilkow 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 14.8 MBXXXIV 12 Szewastopol 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 19.2 MBXXXIV 13 Szimferopol 1918 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 8.5 MBXXXIV 14 Taraktasch 1918 600 dpi (2014-08-31) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MBXXXIV 7 Kalagorman 1917 600 dpi (2015-02-15) details
Arkusz 8.8 MBXXXIV 8 Gederles 1917 600 dpi (2014-08-31) details
Arkusz 9.3 MBXXXV 12 Balaklawa 1917 600 dpi (2014-08-31) details
picture 2
Arkusz 14.8 MBXXXV 12 Balaklawa 1917 600 dpi (2015-02-15) details
picture 1
Arkusz 7.3 MBXXXV 13 Jalta 1918 600 dpi (2014-08-31) details