Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 11.1 MB0 20-G Gruppe Dünaburg 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB0 20-H Gruppe Dünaburg 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.1 MB10-17 Reheselja, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.7 MB10-17 Reheselja, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.0 MB10-18 Jauste, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB10-19 Kassar, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.6 MB10-20 Ins. Hanikatz, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.0 MB10-21 Ins. Köwerlaid, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB10-23 Matzal, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB10-24 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.5 MB10-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.1 MB10-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.2 MB11-18 Pammana, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB11-19 Rannaküla, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB11-20 Iggane, Baltische Inseln 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB11-22 Lalli, Baltische Inseln 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB11-23 Neu Werder, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 13.2 MB11-24 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MB11-34 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.4 MB11-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MB11-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB11-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.6 MB12-15 Undwa, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MB12-16 Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MB12-17 Wöchma, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.3 MB12-18 Metzküll, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB12-19 Taggafer, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.3 MB12-20 Ligolaskma, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MB12-21 Baltische Inseln ± 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB12-21 Kantsi, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.3 MB12-22 Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.4 MB12-22 Wella, Baltische Inseln ± 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB12-23 Habesallo, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.5 MB12-24 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.4 MB12-25 Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.5 MB12-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.8 MB12-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.4 MB12-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.6 MB13-14 Kolingi, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.5 MB13-15 Karruste, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.0 MB13-16 Abbul, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB13-17 Terris, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB13-18 Pamma, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB13-19 Tönia, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.8 MB13-20 Audla, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.6 MB13-21 Kerkfer, Baltische Inseln 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.2 MB13-23 Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.6 MB13-24 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.0 MB13-29 Bl. 266 Weslershof 1918 100 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.2 MB13-38 Bl. 267 Falkenau 1918 100 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 4.6 MB13-38 Falkenau, Weslershof, Dorpat-West, Dorpat-Ost 1918 100 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.4 MB13-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.3 MB14-14 Filsand, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB14-15 Kielkond, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.8 MB14-16 Sömmern, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.2 MB14-17 Hakjal, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB14-18 Kölljall, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 13.2 MB14-19 Kalli, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MB14-20 Randefer, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.2 MB14-23 Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 13.0 MB14-24 Gruppe Reval ± 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB14-38 Bl. 258 Dorpat-West 1918 100 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.1 MB14-39 Bl. 257 Dorpat-Ost 1918 100 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.0 MB14-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.3 MB15-14 Karrel, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB15-15 Koimel, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.2 MB15-16 Kerküll, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MB15-17 Arensburg, Baltische Inseln 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.6 MB15-18 Kailükka, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.2 MB15-19 Nessoma, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB15-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 7.7 MB15-42 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 8.9 MB16-15 Rikso, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.8 MB16-16 Salme, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.8 MB16-17 Abro, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 8.2 MB16-18 Ins. Kosse-Maa, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.7 MB16-41 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.0 MB16-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.6 MB16-42 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MB16-42 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.8 MB17-15 Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MB17-16 Wintri, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB17-16 Wintri, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.3 MB17-27 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.2 MB17-28 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.2 MB17-29 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.3 MB17-30 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.3 MB17-32 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.5 MB17-33 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.3 MB17-34 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.5 MB17-35 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.9 MB17-36 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.8 MB17-39 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.3 MB17-40 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.9 MB17-42 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.2 MB17-42 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.1 MB17-43 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.7 MB17-43 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 7.8 MB18-15 Tiirja, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 8.8 MB18-15 Tiirja, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.2 MB18-16 18-16 Meppe (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 10.2 MB18-16 Meppe, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.6 MB2-27 Bl. 453 Nargön I 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 9.3 MB2-28 Bl. 452 Nargön II 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 9.9 MB2-29 Bl. 451 Randfer 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 9.2 MB2-30 Bl. 450 Klein-Wrangelsholm 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 9.3 MB2-31 Bl. 449 Kabbernömme 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.3 MB2-32 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB2-33 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB2-34 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MB2-35 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.5 MB2-36 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB2-37 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.4 MB2-38 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB2-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB2-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MB2-45 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB2-46 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB2-47 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.3 MB3-26 Bl. 437 Türisal 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.7 MB3-27 Bl. 438 Waila 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.8 MB3-27 Bl. 438 Waila (2) 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.6 MB3-28 Bl. 435 Hark 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.5 MB3-29 Bl. 434 Reval 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.5 MB3-30 Bl. 433 Saage 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.2 MB3-31 Bl. 432 Saunja 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.9 MB3-32 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB3-33 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB3-34 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.3 MB3-35 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB3-36 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.5 MB3-37 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB3-38 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.6 MB3-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MB3-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.8 MB3-41 Bl. 422 Sackhof 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 10.4 MB3-42 Bl. 421 Wallast 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.8 MB3-43 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB3-45 Bl. 418 Hungerburg 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.8 MB3-46 Bl. 417 Orly 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.9 MB3-47 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.1 MB4-24 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.8 MB4-25 Bl. 412 Baltischport ± 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.9 MB4-26 Bl. 391 Narwa 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.1 MB4-26 Bl. 411 Laoküll 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.4 MB4-27 Bl. 410 Kegel 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 13.1 MB4-28 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MB4-29 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.5 MB4-30 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.7 MB4-31 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 13.3 MB4-32 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB4-33 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB4-34 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB4-35 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB4-37 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB4-38 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB4-38 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 13.2 MB4-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.0 MB4-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.0 MB4-41 Bl. 396 Kochtel 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.2 MB4-43 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.9 MB4-44 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB4-45 Bl. 392 Groß-Soldina 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.9 MB4-47 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.5 MB5-22 Odinsholm, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB5-23 Spithamm, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MB5-24 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB5-25 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.7 MB5-25 Bl. 386 Kirikoküll 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.7 MB5-26 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB5-27 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB5-28 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.7 MB5-29 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB5-30 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB5-31 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.2 MB5-32 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB5-33 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB5-34 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB5-35 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.5 MB5-36 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB5-37 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.2 MB5-38 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB5-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB5-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB5-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB5-42 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.4 MB5-43 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.8 MB5-44 Bl. 367 Tschornaja 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 11.0 MB5-45 Bl. 366 Scherdjanka 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.2 MB5-46 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB5-47 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MB6-22 Roslep, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB6-23 Metsküll, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.6 MB6-24 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB6-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.0 MB6-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.7 MB6-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.3 MB6-42 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.3 MB6-43 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.7 MB6-44 Bl. 341 Omut ± 1917 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.6 MB6-45 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.2 MB7-17 Kotsar, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.3 MB7-18 Mudaste, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB7-18 Mudaste, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 8.7 MB7-20 Ins. Kakra, Gruppe Daoe 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.5 MB7-22 Paschlep, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB7-23 Noemmküll, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB7-24 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MB7-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.9 MB7-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB7-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MB7-42 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB7-43 Bl. 317 Jama 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 12.6 MB7-45 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.4 MB8-15 Kalana, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.6 MB8-16 Köppo, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MB8-17 Paopäe, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB8-18 Kidaste, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.7 MB8-19 Kertel, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.9 MB8-22 Enby, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.4 MB8-23 Hapsal, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MB8-24 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MB8-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.8 MB8-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 8.6 MB8-41 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.6 MB9-16 Joe, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MB9-17 Oinigo, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.2 MB9-18 Kaigots, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.9 MB9-19 Tagoküll, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.2 MB9-22 Kiwiküll, Gruppe Dagö 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.2 MB9-23 Hasik, Gruppe Dagö 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.8 MB9-24 Gruppe Reval 1917 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.4 MB9-39 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 8.7 MB9-40 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.4 MBI 20-A Gruppe Dünaburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.1 MBI 20-B Gruppe Dünaburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.0 MBI-30 Bl. 464 Groß-Wrangelsholm 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 9.8 MBI-32 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.6 MBI-33 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.5 MBI-34 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.2 MBI-35 Gruppe Reval 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.0 MBI-45 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.0 MBI-45 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 11.8 MBI-46 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MBI-47 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 12.1 MBI-47 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 6.2 MBII 14-G Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.1 MBII 16-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.8 MBII-45 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 10.7 MBII-46 Gruppe Petersburg 1918 200 dpi (2020-06-29) details
Arkusz 9.9 MBIV 17-D Bl. 105 Uexkuel 1918 200 dpi (2020-06-28) details
Arkusz 3.6 MBV 18-G Gruppe Riga (verso) 1916 400 dpi (2020-01-06) details
Arkusz 3.6 MBV 18-G Gruppe Riga (verso) 1916 300 dpi (2020-01-06) details
UWAGA, duży plik: 30.0 MBXIII 18-C Gruppe Kowno 1918 600 dpi (2021-12-01) details
Arkusz 12.7 MBXIX 11-E Gruppe Warschau 1916 600 dpi (2021-12-12) details
Arkusz 12.7 MBXIX 20-D Gruppe Pinsk (2) 1916 400 dpi (2020-01-02) details
Arkusz 13.0 MBXVII 11-H Gruppe Warschau 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.2 MBXX 21-B Gruppe Pinsk 1915 400 dpi (2021-11-29) details
Arkusz 12.2 MBXXI 22-D Gruppe Pinsk 1916 400 dpi (2020-01-02) details
Arkusz 12.1 MBXXI 22-G Gruppe Pinsk 1916 400 dpi (2020-01-02) details
Arkusz 12.8 MBXXI 22-H Gruppe Pinsk 1918 400 dpi (2021-11-29) details
Arkusz 16.5 MBXXIV 2-E Gruppe Kalisch ± 1920 600 dpi (2019-11-17) details
Arkusz 14.5 MBXXIV 2-F Gruppe Kalisch ± 1920 600 dpi (2019-07-21) details
Arkusz 20.0 MBXXXII 20-F Gruppe Pinsk ± 1915 600 dpi (2021-11-30) details
Arkusz 9.5 MBIII-47 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.3 MBII-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.9 MBII-46 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.0 MBII-47 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.7 MBI-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 16.7 MBI-30 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 13.6 MBI-32 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 16.5 MBI-33 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.9 MBI-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.2 MBI-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.5 MBI-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 14.5 MBI-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 14.9 MBI-46 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.8 MBI-46 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.7 MBI-47 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.2 MBI-47 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MB2-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.6 MB2-28 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.6 MB2-29 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.0 MB2-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.1 MB2-31 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.8 MB2-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.6 MB2-33 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.8 MB2-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.0 MB2-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.3 MB2-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.7 MB2-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.9 MB2-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.2 MB2-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.3 MB2-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.7 MB2-46 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.0 MB2-47 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.0 MB3-26 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.0 MB3-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.8 MB3-28 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 30.4 MB3-29 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 27.7 MB3-30 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 27.8 MB3-31 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.2 MB3-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.4 MB3-33 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB3-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.8 MB3-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.5 MB3-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 6.7 MB3-40 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 4.7 MB3-41 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 4.6 MB3-42 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.6 MB3-43 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 26.6 MB3-45 Gruppe Petersburg 1918 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB3-46 Gruppe Petersburg 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 23.6 MB3-47 Gruppe Petersburg 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 21.3 MB4-24 Gruppe Reval 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 22.3 MB4-25 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 20.0 MB4-26 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 23.2 MB4-27 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MB4-29 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 18.4 MB4-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
UWAGA, duży plik: 27.9 MB4-31 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 16.3 MB4-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.3 MB4-33 Gruppe Reval 1917 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 28.6 MB4-34 Gruppe Reval 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.8 MB4-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.4 MB4-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.5 MB4-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.5 MB4-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.6 MB4-40 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.2 MB4-41 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 5.7 MB4-42 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.4 MB4-43 Gruppe Petersburg 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.1 MB4-44 Gruppe Petersburg 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.2 MB4-45 Gruppe Petersburg 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.1 MB4-46 Gruppe Petersburg 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.1 MB4-47 Gruppe Petersburg 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.1 MB5-24 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.3 MB5-25 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.6 MB5-26 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.5 MB5-27 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.2 MB5-28 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 20.5 MB5-29 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 19.0 MB5-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.4 MB5-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.9 MB5-33 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.9 MB5-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.2 MB5-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 16.9 MB5-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 14.8 MB5-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.9 MB5-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.9 MB5-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 18.8 MB5-42 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 20.3 MB6-22 Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 25.5 MB6-23 Metskuell Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.8 MB6-24 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.8 MB6-25 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.4 MB6-26 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB6-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.0 MB6-28 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.1 MB6-29 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.5 MB6-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.6 MB6-31 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.8 MB6-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.4 MB6-33 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.2 MB6-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.6 MB6-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.4 MB6-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.2 MB6-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB6-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.7 MB6-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.0 MB6-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.1 MB6-41 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.5 MB6-42 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.3 MB6-43 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.3 MB6-44 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.1 MB6-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.2 MB7-17 Kotsar Gruppe Dagö 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.3 MB7-18 Mundaste Gruppe Dagö 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.3 MB7-20 Ins. Kakra Gruppe Dagö 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.9 MB7-21 Borby (Baltische Inseln) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 20.3 MB7-21 Borby Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 21.6 MB7-22 Paschlep Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MB7-23 Noemmkuell Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.1 MB7-24 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.4 MB7-25 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.0 MB7-26 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.1 MB7-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.2 MB7-28 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.4 MB7-29 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.1 MB7-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.0 MB7-31 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.7 MB7-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.1 MB7-33 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.9 MB7-34 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.2 MB7-35 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.9 MB7-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.8 MB7-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.1 MB7-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.5 MB7-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.5 MB7-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.2 MB7-41 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.8 MB7-43 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.2 MB7-44 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.9 MB7-45 Gruppe Petersburg 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.0 MB8-15 Kalana Gruppe Dagö 1918 400 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MB8-16 Koeppo Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 24.9 MB8-17 Paopaee Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 24.5 MB8-18 Kidaste Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 25.1 MB8-19 Kertel Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.5 MB8-22 Enby Gruppe Dagö 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.2 MB8-23 Hapsal (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 12.2 MB8-24 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.4 MB8-25 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.9 MB8-26 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.8 MB8-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 6.4 MB8-29 Gruppe Reval 1917 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.7 MB8-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.9 MB8-31 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.6 MB8-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.0 MB8-33 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 6.1 MB8-34 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 6.1 MB8-35 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.2 MB8-36 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 6.8 MB8-37 Gruppe Ravel 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.5 MB8-38 Gruppe Ravel 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.2 MB8-39 Gruppe Ravel 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.8 MB8-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 7.0 MB8-40 Gruppe Reval 1918 300 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.8 MB8-41 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.6 MB9-16 Joe (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 14.8 MB9-17 Oinigo (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 12.4 MB9-18 Kaigots Gruppe Dagö 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.2 MB9-19 Tagokuell Gruppe Dagö 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 20.3 MB9-20 Bl. Arrokuella Baltische Inseln 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.4 MB9-22 Kiwikuell Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
UWAGA, duży plik: 26.3 MB9-23 Hasik Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB9-24 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.8 MB9-25 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.0 MB9-26 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.2 MB9-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.2 MB9-28 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.8 MB9-29 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.1 MB9-30 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.6 MB9-31 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.1 MB9-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.9 MB9-33 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.1 MB9-34 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.4 MB9-35 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.3 MB9-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.7 MB9-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.1 MB9-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 13.2 MB9-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 10.0 MB9-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 22.7 MB10-17 Rehesalja Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 23.9 MB10-18 Jauste Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 19.6 MB10-19 Kassar Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 16.0 MB10-20 Ins. Hanikatz Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 15.7 MB10-21 Ins. Koewerlaid Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 19.8 MB10-22 Bl. Puiss Baltische Inseln 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 14.3 MB10-23 Matzal (Gruppe Dagö) 1917 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 18.5 MB10-24 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.8 MB10-25 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.6 MB10-26 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.5 MB10-27 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.1 MB10-28 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.6 MB10-29 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 8.1 MB10-30 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.1 MB10-31 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.3 MB10-33 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 9.0 MB10-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.5 MB10-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.9 MB10-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB10-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.1 MB10-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB10-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.6 MB10-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 18.9 MB11-18 Pammana Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 19.3 MB11-19 Rannakuela Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 21.5 MB11-20 Jggane Gruppe Dagö 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 20.9 MB11-21 Baltisch Inseln 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 18.9 MB11-22 Lalli Baltische Inseln 1918 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 23.0 MB11-23 Neu Werder Gruppe Dagö 1917 600 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 17.2 MB11-24 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.3 MB11-25 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.2 MB11-26 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.1 MB11-27 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.5 MB11-28 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.0 MB11-29 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.3 MB11-30 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.8 MB11-31 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.1 MB11-32 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.7 MB11-33 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.5 MB11-34 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 12.2 MB11-35 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 13.3 MB11-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.7 MB11-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.0 MB11-38 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.7 MB11-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.7 MB11-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 11.1 MB11-41 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2016-10-09) details
Arkusz 18.4 MB12-24 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 14.8 MB13-15 Karruste (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 17.8 MB13-26 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.9 MB16-19 Ins. Ulli Rahho (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 15.1 MB16-25 Gruppe Reval 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 13.7 MB16-26 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.0 MB16-27 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 20.1 MB16-28 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.7 MB16-29 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.1 MB16-30 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 18.6 MB16-32 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 18.4 MB16-33 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.0 MB16-34 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 17.3 MB16-35 Gruppe Reval 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.1 MB16-36 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.8 MB16-37 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.4 MB16-39 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 15.8 MB16-40 Gruppe Reval 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.0 MB17-15 Jamma (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 10.7 MB17-16 Wintri (Gruppe Dagö) 1918 400 dpi (2018-08-17) details
Arkusz 8.0 MB0 16-C Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MB0 16-f Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MB0 16-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.6 MB0 17-A Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.7 MB0 17-B Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MB0 17-C Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MB0 17-D Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.2 MB0 17-E Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.8 MB0 17-F Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MB0 17-G Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MB0 17-H Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MB0 17-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MB0 18-A Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MB0 18-B Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MB0 18-C Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MB0 18-D Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MB0 18-E Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MB0 18-F Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MB0 18-G Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.1 MB0 18-H Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MB0 18-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.3 MB0 19-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.1 MB0 19-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MB0 19-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.3 MB0 19-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MB0 19-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MB0 19-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MB0 19-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 14.0 MB0 19-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MB0 19-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MB0 20-A Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MB0 20-B Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.6 MB0 20-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.6 MB0 20-D Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MB0 20-E Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MB0 20-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MB0 20-G Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MB0 20-H Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.5 MB0 20-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.7 MB0 21-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.9 MB0 21-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.3 MB0 21-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.7 MB0 21-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.3 MB0 21-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MB0 21-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.2 MBI 10-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBI 11-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBI 11-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBI 11-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBI 11-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBI 11-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.7 MBI 11-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBI 12-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBI 12-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBI 12-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBI 12-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBI 12-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBI 12-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBI 12-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBI 12-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBI 12-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBI 13-G Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBI 16-C Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBI 16-F Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.0 MBI 16-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MBI 17-B Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.9 MBI 17-C Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBI 17-D Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBI 17-E Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MBI 17-F Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.0 MBI 17-G Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MBI 17-H Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBI 17-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBI 18-A Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.1 MBI 18-B Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.0 MBI 18-C Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MBI 18-D Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBI 18-E Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MBI 18-F Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MBI 18-G Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.8 MBI 18-H Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MBI 18-I Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.7 MBI 19-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.5 MBI 19-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBI 19-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.7 MBI 19-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.0 MBI 19-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.3 MBI 19-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.1 MBI 19-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.1 MBI 19-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.4 MBI 19-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.8 MBI 20-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.1 MBI 20-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.9 MBI 20-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.5 MBI 20-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.8 MBI 20-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBI 20-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.2 MBI 20-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.8 MBI 20-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBI 20-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.6 MBI 21-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.2 MBI 21-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.9 MBI 21-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.7 MBI 21-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.1 MBI 21-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBI 21-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.2 MBII 10-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBII 10-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBII 10-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBII 10-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBII 10-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBII 10-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBII 10-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBII 11-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBII 11-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBII 11-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBII 11-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBII 11-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.3 MBII 11-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBII 11-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBII 11-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBII 11-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBII 12-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBII 12-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBII 12-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBII 12-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBII 12-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBII 12-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.7 MBII 12-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBII 12-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.1 MBII 12-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBII 13-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.4 MBII 13-B Gruppe Riga 1915 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 7.8 MBII 13-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBII 13-E Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MBII 13-F Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBII 13-G Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MBII 13-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBII 13-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBII 16-C Gruppe Riga 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.3 MBII 17-A Gruppe Riga 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.1 MBII 17-B Gruppe Riga 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.3 MBII 17-C Gruppe Riga 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 7.9 MBII 17-C Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.3 MBII 17-D Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.5 MBII 17-E Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.5 MBII 17-F Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.7 MBII 17-G Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MBII 17-H Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.8 MBII 17-I Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.8 MBII 18-A Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.9 MBII 18-A Gruppe Riga 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.1 MBII 18-B Gruppe Riga 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.1 MBII 18-C Gruppe Riga 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.2 MBII 18-D Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MBII 18-E Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.2 MBII 18-F Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.9 MBII 18-G Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.6 MBII 18-H Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MBII 18-I Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.2 MBII 19-A Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.4 MBII 19-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBII 19-B Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.2 MBII 19-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.5 MBII 19-C Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.1 MBII 19-D Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.0 MBII 19-E Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.5 MBII 19-F Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.4 MBII 19-G Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.6 MBII 19-H Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.2 MBII 19-I Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 6.5 MBIII 10-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBIII 10-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBIII 10-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.2 MBIII 10-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBIII 10-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBIII 10-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.1 MBIII 10-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIII 10-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIII 10-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIII 11-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIII 11-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBIII 11-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBIII 11-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBIII 11-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIII 11-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBIII 11-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBIII 11-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBIII 11-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIII 12-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIII 12-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBIII 12-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIII 12-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIII 12-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIII 12-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIII 12-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIII 12-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBIII 12-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.1 MBIII 13-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBIII 13-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.6 MBIII 13-C Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBIII 13-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIII 13-E Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBIII 13-F Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.0 MBIII 13-G Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBIII 13-H Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.1 MBIII 13-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.3 MBIII 14-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.7 MBIII 14-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBIII 14-G Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.8 MBIII 14-H Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.2 MBIII 14-I Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.6 MBIII 15-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 4.6 MBIII 16-B Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBIII 16-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 4.9 MBIII 16-D Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBIII 16-E Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBIII 16-F Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.9 MBIII 16-G Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBIII 16-H Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MBIII 16-I Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.0 MBIII 17-A Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.8 MBIII 17-B Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.4 MBIII 17-C Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.8 MBIII 17-D Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.2 MBIII 17-E Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.7 MBIII 17-F Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.5 MBIII 17-G Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.0 MBIII 17-H Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.5 MBIII 17-I Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.5 MBIII 18-A Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 14.4 MBIII 18-A Ligat 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.1 MBIII 18-B Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.9 MBIII 18-C Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.2 MBIII 18-D Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.9 MBIII 18-E Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.9 MBIII 18-F Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.7 MBIII 18-G Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.8 MBIII 18-H Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.9 MBIII 18-I Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MBIII 19-A Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.5 MBIII 19-B Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.0 MBIII 19-C Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 7.9 MBIII 19-D Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.9 MBIII 19-E Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.2 MBIII 19-F Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.1 MBIII 19-G Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.4 MBIII 19-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.5 MBIII 19-I Gruppe Dünaburg 1918 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 5.8 MBIV 9-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.3 MBIV 9-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBIV 9-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBIV 9-H Kallen Gruppe Libau 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBIV 9-I Wallhof Gruppe Libau 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.2 MBIV 10-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.8 MBIV 10-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.1 MBIV 10-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBIV 10-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBIV 10-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.6 MBIV 10-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBIV 10-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.7 MBIV 10-H Appricken Gruppe Libau 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBIV 10-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBIV 11-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBIV 11-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBIV 11-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBIV 11-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBIV 11-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIV 11-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBIV 11-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIV 11-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBIV 11-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.1 MBIV 12-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBIV 12-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBIV 12-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.3 MBIV 12-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.3 MBIV 12-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBIV 12-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBIV 12-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.2 MBIV 12-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBIV 12-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.1 MBIV 13-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.8 MBIV 13-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBIV 13-C Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.5 MBIV 13-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.5 MBIV 13-E Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.8 MBIV 13-F Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBIV 13-G Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MBIV 13-H Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 13-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBIV 14-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 14-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 14-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.5 MBIV 14-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.7 MBIV 14-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBIV 14-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.0 MBIV 14-G Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.8 MBIV 14-H Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 14-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 15-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.2 MBIV 15-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 15-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.5 MBIV 15-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 15-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.2 MBIV 15-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 15-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.0 MBIV 15-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 15-I Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.5 MBIV 16-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
UWAGA, duży plik: 26.0 MBIV 16-A 123 Riga 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MBIV 16-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MBIV 16-B 122 Bickern 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 16-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
UWAGA, duży plik: 26.0 MBIV 16-C 121 Starast 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBIV 16-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
UWAGA, duży plik: 25.4 MBIV 16-D 108 Ebelshof ± 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.8 MBIV 16-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 16-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MBIV 16-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBIV 16-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBIV 16-I Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 17-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.9 MBIV 17-A 120 Waldenrode 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBIV 17-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 21.1 MBIV 17-B 119 Rodenpois ± 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 17-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 24.6 MBIV 17-C 118 Sigmund 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBIV 17-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 17-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.6 MBIV 17-E 104 Turkaln 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBIV 17-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBIV 17-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBIV 17-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBIV 17-I Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 24.5 MBIV 17-I 88 Wistul 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.6 MBIV 18-A Kastran 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.2 MBIV 18-A Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.4 MBIV 18-B Grikenhof 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.1 MBIV 18-B Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.2 MBIV 18-C Jürgensburg 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.9 MBIV 18-C Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.1 MBIV 18-D Absenau 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.8 MBIV 18-D Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.7 MBIV 18-E Neu-Karpen 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.7 MBIV 18-E Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.2 MBIV 18-F Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.6 MBIV 18-G Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.5 MBIV 18-H Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.4 MBIV 18-I Gruppe Riga 1918 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.4 MBIV 19-A Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.6 MBIV 19-B Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBIV 19-C Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.0 MBIV 19-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBIV 19-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.2 MBIV 19-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.9 MBIV 19-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.8 MBIV 19-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.2 MBV 9-B Saraiken Gruppe Libau 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.9 MBV 9-C Wirginalen Gruppe Libau 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 5.5 MBV 9-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.4 MBV 9-E Kapseden Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.2 MBV 9-F Telsen Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBV 9-G Libau Gruppe Libau 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.4 MBV 9-H Grobin Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.3 MBV 9-I Roloff Gruppe Libau 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBV 10-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBV 10-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBV 10-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBV 10-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBV 10-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBV 10-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBV 10-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBV 10-H Kroten Gruppe Libau 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBV 10-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.8 MBV 11-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBV 11-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBV 11-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBV 11-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBV 11-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.8 MBV 11-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBV 11-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.8 MBV 11-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBV 11-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBV 12-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBV 12-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.7 MBV 12-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.5 MBV 12-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.2 MBV 12-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBV 12-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBV 12-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBV 12-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.0 MBV 12-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBV 13-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MBV 13-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBV 13-C Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBV 13-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBV 13-E Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBV 13-F Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MBV 13-G Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBV 13-H Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBV 13-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBV 14-A Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.0 MBV 14-B Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.9 MBV 14-C Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.2 MBV 14-D Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.3 MBV 14-E Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBV 14-F Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.2 MBV 14-G Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBV 14-H Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBV 14-I Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBV 15-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBV 15-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.8 MBV 15-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBV 15-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.1 MBV 15-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBV 15-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBV 15-G Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MBV 15-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBV 15-I Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 16-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 23.6 MBV 16-A 78 Dawen 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 16-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 24.9 MBV 16-B 77 Misshof 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.8 MBV 16-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.1 MBV 16-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.2 MBV 16-D 57 Gailen 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBV 16-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBV 16-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 24.3 MBV 16-F 55 Drakken 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBV 16-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 21.7 MBV 16-G 36 Ikstrum ± 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.0 MBV 16-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 16-I Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 23.1 MBV 16-I 34 Neu-Sorgen 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 17-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBV 17-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBV 17-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBV 17-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.6 MBV 17-D 54 Neugut 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.4 MBV 17-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 23.4 MBV 17-E 53 Birgshalen 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.5 MBV 17-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.4 MBV 17-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.9 MBV 17-G 33 Stelpenhof ± 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBV 17-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.8 MBV 17-H 32 Peterhof 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 21.1 MBV 17-H 35 Lambertshof ± 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.1 MBV 17-I Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 24.8 MBV 17-I 31 Reisen 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBV 18-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 18-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 23.1 MBV 18-b 71 Belten 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 5.5 MBV 18-C Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 24.0 MBV 18-C 70 Ramdan 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MBV 18-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBV 18-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.9 MBV 18-F Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 18-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 22.9 MBV 18-G 30 Tauerkaln 1917 600 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.4 MBV 18-H Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.6 MBV 18-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MBV 19-A Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.6 MBV 19-B Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.1 MBV 19-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.6 MBV 19-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.6 MBV 19-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBV 19-F Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBV 19-G Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBV 19-H Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.9 MBV 19-I Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBV 20-D Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.2 MBV 20-E Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.1 MBV 20-G Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBV 20-H Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBV 21-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.3 MBV 21-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.6 MBV 21-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.9 MBV 21-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.9 MBV 21-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.7 MBV 21-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBVI 9-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBVI 9-D Bernaten Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.1 MBVI 9-E Nieder-Bartau Gruppe Libau 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBVI 9-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBVI 9-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVI 9-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBVI 9-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBVI 10-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBVI 10-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBVI 10-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBVI 10-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVI 10-E Gruppe Libau 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBVI 10-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBVI 10-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBVI 10-H Gruppe Libau 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBVI 10-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBVI 11-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBVI 11-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.0 MBVI 11-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBVI 11-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBVI 11-E Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.7 MBVI 11-F Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBVI 11-G Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBVI 11-H Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.9 MBVI 11-I Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.2 MBVI 12-A Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.4 MBVI 12-B Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBVI 12-C Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.6 MBVI 12-D Gruppe Libau 1915 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVI 12-E Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVI 12-F Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVI 12-G Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVI 12-H Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVI 12-I Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBVI 13-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.0 MBVI 13-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.8 MBVI 13-C Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBVI 13-D Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBVI 13-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.7 MBVI 13-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVI 13-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.4 MBVI 13-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.0 MBVI 13-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVI 14-A Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.1 MBVI 14-D Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.7 MBVI 14-E Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVI 14-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVI 14-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.3 MBVI 14-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBVI 15-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBVI 15-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBVI 15-C Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBVI 15-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBVI 15-E Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBVI 15-F Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.2 MBVI 15-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.3 MBVI 15-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 11.7 MBVI 15-I Gruppe Riga 1916 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBVI 16-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.8 MBVI 16-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.6 MBVI 16-C Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.7 MBVI 16-D Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 6.8 MBVI 16-E Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.8 MBVI 16-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.5 MBVI 16-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.1 MBVI 16-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.6 MBVI 16-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.7 MBVI 17-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBVI 17-B Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.8 MBVI 17-C Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.5 MBVI 17-D Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.1 MBVI 17-E Gruppe Riga 1916 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVI 17-F Gruppe Riga 1916 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.0 MBVI 17-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.9 MBVI 17-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MBVI 17-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBVI 18-A Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.2 MBVI 18-B Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MBVI 18-C Gruppe Riga 1918 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.6 MBVI 18-D Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.4 MBVI 18-E Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.4 MBVI 18-F Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.0 MBVI 18-G Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.5 MBVI 18-I Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.8 MBVI 19-A Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.2 MBVI 19-B Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBVI 19-C Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBVI 19-D Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVI 19-E Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.1 MBVI 19-F Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVI 19-G Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.3 MBVI 19-H Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.8 MBVI 19-I Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.0 MBVI 20-A Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.2 MBVI 20-B Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBVI 20-C Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.7 MBVI 20-D Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBVI 20-E Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.4 MBVI 20-E Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.8 MBVI 20-G Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBVI 20-H Gruppe Duenaburg c 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.3 MBVI 20-I Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.5 MBVI 21-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.3 MBVII 9-A Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.0 MBVII 9-C Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVII 9-E Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVII 9-F Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVII 9-I Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVII 10-B Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVII 10-C Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVII 10-D Gruppe Libau 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MBVII 10-G Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.5 MBVII 11-A Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVII 11-C Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.7 MBVII 11-E Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MBVII 11-G Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.1 MBVII 11-I Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVII 12-A Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVII 12-B Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVII 12-C Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.3 MBVII 12-D Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.7 MBVII 12-E Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBVII 12-F Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBVII 12-G Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVII 12-H Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.8 MBVII 12-I Gruppe Libau 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBVII 13-A Gruppe Riga 1915 300 dpi (2018-07-07) details
Arkusz 10.3 MBVII 13-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.9 MBVII 13-B Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.4 MBVII 13-C Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.9 MBVII 13-D Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.4 MBVII 13-E Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.9 MBVII 13-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.6 MBVII 13-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.6 MBVII 13-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.5 MBVII 13-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVII 14-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.3 MBVII 14-B Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MBVII 14-C Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.6 MBVII 14-D Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.9 MBVII 14-E Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBVII 14-F Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.0 MBVII 14-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.0 MBVII 14-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.3 MBVII 14-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.1 MBVII 15-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.1 MBVII 15-C Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBVII 15-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.5 MBVII 15-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.4 MBVII 15-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.4 MBVII 16-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.8 MBVII 16-B Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.3 MBVII 16-C Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.3 MBVII 16-E Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.8 MBVII 16-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.4 MBVII 16-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.7 MBVII 16-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.5 MBVII 16-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.1 MBVII 17-A Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.2 MBVII 17-B Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MBVII 17-C Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.5 MBVII 17-D Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.7 MBVII 17-E Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.7 MBVII 17-F Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVII 17-G Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.2 MBVII 17-H Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.7 MBVII 17-I Gruppe Riga 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.8 MBVII 18-A Gruppe Riga 1916 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 9.6 MBVII 18-B Gruppe Riga 1916 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.2 MBVII 18-C Gruppe Riga 1917 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 10.1 MBVII 18-D Gruppe Riga 1916 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.7 MBVII 18-E Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.8 MBVII 18-F Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.2 MBVII 18-G Gruppe Riga 1916 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBVII 18-H Gruppe Riga 1917 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 7.3 MBVII 18-I Gruppe Riga 1915 300 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 8.9 MBVII 19-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBVII 19-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.5 MBVII 19-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBVII 19-F Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBVII 19-G Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.5 MBVII 19-I Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.1 MBVII 20-A Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBVII 20-B Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.1 MBVII 20-C Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.3 MBVII 20-D Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.2 MBVII 20-E Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.3 MBVII 20-F Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.5 MBVII 20-G Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.4 MBVII 20-H Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.9 MBVII 20-I Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.1 MBVII 21-A Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.1 MBVII 21-B Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBVII 21-D Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.3 MBVII 21-E Gruppe Duenaburg 1916 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBVII 21-G Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.2 MBVII 21-G Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.4 MBVII 21-H Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2019-04-02) details
Arkusz 8.4 MBVII 21-H Gruppe Dünaburg 1915 400 dpi (2019-07-04) details
Arkusz 12.8 MBVIII 9-B Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVIII 9-C Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVIII 9-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.2 MBVIII 9-F Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.0 MBVIII 9-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVIII 10-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MBVIII 10-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.2 MBVIII 10-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 10-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 10-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVIII 10-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.9 MBVIII 10-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.8 MBVIII 10-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.8 MBVIII 10-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.9 MBVIII 11-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MBVIII 11-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.2 MBVIII 11-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBVIII 11-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBVIII 11-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBVIII 11-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVIII 11-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.5 MBVIII 11-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.1 MBVIII 11-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.3 MBVIII 12-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.9 MBVIII 12-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.5 MBVIII 12-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.4 MBVIII 12-D Gruppe Kowno 1915 300 dpi (2018-07-07) details
Arkusz 12.5 MBVIII 12-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 14.1 MBVIII 12-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.9 MBVIII 12-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.2 MBVIII 12-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.2 MBVIII 12-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVIII 12-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.0 MBVIII 13-A Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVIII 13-B Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.9 MBVIII 13-C Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBVIII 13-D Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.9 MBVIII 13-E Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBVIII 13-F Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVIII 13-G Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.1 MBVIII 13-H Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.0 MBVIII 13-I Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 14-A Gruppe Grodno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 14-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.8 MBVIII 14-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.9 MBVIII 14-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVIII 14-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVIII 14-F Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVIII 14-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.6 MBVIII 14-H Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 14-I Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVIII 15-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 16.1 MBVIII 15-B Gruppe Grodno 1915 600 dpi (2018-08-16) details
Arkusz 11.8 MBVIII 15-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.1 MBVIII 15-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVIII 15-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.9 MBVIII 15-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.8 MBVIII 15-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVIII 15-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.8 MBVIII 15-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.2 MBVIII 16-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.1 MBVIII 16-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.9 MBVIII 16-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVIII 16-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.1 MBVIII 16-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.2 MBVIII 16-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.7 MBVIII 16-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 16-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 16-I Gruppe Kowno c 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVIII 17-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.0 MBVIII 17-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.9 MBVIII 17-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVIII 17-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.1 MBVIII 17-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBVIII 17-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.3 MBVIII 17-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.1 MBVIII 17-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MBVIII 17-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVIII 18-A Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVIII 18-B Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVIII 18-C Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBVIII 18-D Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.8 MBVIII 18-E Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.3 MBVIII 18-F Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVIII 18-G Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.4 MBVIII 18-H Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 6.5 MBVIII 18-I Gruppe Kowno 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBVIII 19-A Gruppe Duenaburg 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.1 MBVIII 19-B Gruppe Duenaburg 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.7 MBVIII 19-C Gruppe Duenaburg 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.8 MBVIII 19-D Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.1 MBVIII 19-E Gruppe Duenaburg 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.0 MBVIII 19-F Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 7.9 MBVIII 19-H Gruppe Duenaburg 1917 300 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.3 MBVIII 19-I Gruppe Duenaburg 1917 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.1 MBVIII 20-A Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 9.2 MBVIII 20-B Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVIII 20-C Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.0 MBVIII 20-D Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.3 MBVIII 20-E Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MBVIII 20-F Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MBVIII 20-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 16.3 MBVIII 20-G Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2018-08-16) details
Arkusz 10.4 MBVIII 20-H Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVIII 20-I Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBVIII 21-A Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVIII 21-B Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBVIII 21-C Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBVIII 21-D Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.1 MBVIII 21-E Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.2 MBVIII 21-F Gruppe Dünaburg 1915 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.3 MBVIII 21-G Gruppe Dünaburg 1915 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.2 MBVIII 21-G Gruppe Duenaburg 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 8.6 MBVIII 21-H Gruppe Dünaburg 1915 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 8.6 MBVIII 21-I Gruppe Dünaburg 1915 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.4 MBVIII 21-I Skrudelino 1917 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.8 MBVIII 22-E Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 13.0 MBVIII 22-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBVIII 22-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.3 MBVIII 22-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBVIII 23-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVIII 23-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MBVIII 23-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.1 MBVIII 23-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBVIII 23-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBVIII 23-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBVIII 23-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBVIII 23-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBVIII 24-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.7 MBVIII 24-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVIII 24-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.3 MBVIII 24-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBVIII 24-H Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBVIII 24-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBIX 10-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBIX 10-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 20.1 MBIX 10-C Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.6 MBIX 10-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBIX 10-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MBIX 10-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 20.1 MBIX 10-H Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 18.7 MBIX 10-I Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 17.5 MBIX 11-A Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.5 MBIX 11-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 19.5 MBIX 11-C Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.3 MBIX 11-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 20.0 MBIX 11-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.8 MBIX 11-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 19.2 MBIX 11-G Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 16.9 MBIX 11-H Gruppe Grodno 1915 600 dpi (2018-08-16) details
Arkusz 21.0 MBIX 11-I Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.1 MBIX 11-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 21.1 MBIX 12-A Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 23.4 MBIX 12-B Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.3 MBIX 12-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 20.1 MBIX 12-D Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 20.6 MBIX 12-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 19.1 MBIX 12-F Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.9 MBIX 12-G Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.0 MBIX 12-H Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.2 MBIX 12-I Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.2 MBIX 13-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 21.6 MBIX 13-B Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 18.7 MBIX 13-C Gruppe Grodno 1915 600 dpi (2018-08-16) details
Arkusz 13.0 MBIX 13-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.0 MBIX 13-E Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBIX 13-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.3 MBIX 13-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 19.1 MBIX 13-H Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.4 MBIX 13-I Gruppe Kowno 1916 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 20.8 MBIX 14-A Gruppe Kowno 1916 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 10.8 MBIX 14-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 18.4 MBIX 14-C Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.1 MBIX 14-D Gruppe Kowno 1916 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 19.2 MBIX 14-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.3 MBIX 14-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 21.1 MBIX 14-G Gruppe Kowno 1916 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.3 MBIX 14-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.9 MBIX 14-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.9 MBIX 15-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBIX 15-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 16.2 MBIX 15-C 1915 600 dpi (2018-08-16) details
Arkusz 16.9 MBIX 15-D Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 17.5 MBIX 15-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 16.8 MBIX 15-F Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.8 MBIX 15-G Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.6 MBIX 15-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBIX 15-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.3 MBIX 16-A Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.9 MBIX 16-B Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.7 MBIX 16-C Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.7 MBIX 16-D Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 15.8 MBIX 16-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 17.1 MBIX 16-F Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 18.0 MBIX 16-G Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 18.6 MBIX 16-H Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 10.4 MBIX 16-I Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 16.0 MBIX 17-A Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 17.6 MBIX 17-B Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 16.2 MBIX 17-C Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 17.5 MBIX 17-D Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 18.1 MBIX 17-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.1 MBIX 17-F Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 16.7 MBIX 17-G Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.4 MBIX 17-H Gruppe Kowno 1915 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 18.3 MBIX 17-I Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.5 MBIX 18-A Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBIX 18-B Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.4 MBIX 18-C Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.3 MBIX 18-D Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.5 MBIX 18-E Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.2 MBIX 18-F Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.1 MBIX 18-G Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBIX 18-H Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBIX 18-I Gruppe Kowno 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBIX 19-A Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.1 MBIX 19-B Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.2 MBIX 19-C Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBIX 19-D Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.8 MBIX 19-E Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.7 MBIX 19-F Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.0 MBIX 19-G Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.4 MBIX 19-H Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 13.7 MBIX 19-I Gruppe Duenaburg 1916 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBIX 20-A Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.8 MBIX 20-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.4 MBIX 20-B Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 20.6 MBIX 20-B Naduny 1917 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.1 MBIX 20-C Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
UWAGA, duży plik: 27.8 MBIX 20-C Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.1 MBIX 20-D Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.8 MBIX 20-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBIX 20-E Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.2 MBIX 20-F Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 10.6 MBIX 20-G Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 10.9 MBIX 20-H Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 9.1 MBIX 20-I Gruppe Dünaburg 1917 400 dpi (2016-09-26) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MBIX 21-E Gruppe Dünaburg 1917 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 24.5 MBIX 21-F Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
UWAGA, duży plik: 26.9 MBIX 21-H Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MBIX 21-I Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.2 MBIX 22-B Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.8 MBIX 22-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MBIX 22-D Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 24.5 MBIX 22-E Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 11.6 MBIX 22-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 24.7 MBIX 22-G Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 21.8 MBIX 22-H Gruppe Dünaburg 1918 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 12.5 MBIX 22-I Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.3 MBIX 23-A Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 12.1 MBIX 23-C Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.5 MBIX 23-D Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.0 MBIX 23-E Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 10.5 MBIX 23-F Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 11.9 MBIX 23-G Gruppe Duenaburg 1918 400 dpi (2018-08-15) details
Arkusz 21.4 MBX 10-B Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 19.5 MBX 10-C Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 20.8 MBX 10-E Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26) details
Arkusz 19.0 MBX 10-F Gruppe Kowno 1915 600 dpi (2016-09-26)