Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 5.5 MBempty M-36-112-A-c [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.4 MBempty M-36-116-A-c [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.9 MBempty M-36-116-A-d [Bildplanskizze] (2) ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.4 MBempty M-36-49-B-c [Bildplan] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.4 MBempty M-36-49-B-d [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.2 MBempty M-36-62-B-b [Bildplan] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.4 MBempty M-36-75-B-a [Bildpskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.6 MBempty M-36-75-B-b [Bildpskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 64.3 MBempty M-37-19-A BILDPLANKARTE WORONESH 1942 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 54.7 MBempty M-37-19-B BILDPLANKARTE WORONESH 1942 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 53.4 MBempty M-37-7-D BILDPLANKARTE WORONESH 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 4.7 MBempty N-36-18-A-b 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.0 MBempty N-36-18-A-c 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.2 MBempty N-36-18-A-d 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 4.4 MBempty N-36-18-B-a Dentjalowo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 4.8 MBempty N-36-18-B-b Cholopowo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 4.6 MBempty N-36-18-B-c Podsaizewo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.2 MBempty N-36-18-C-a 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.0 MBempty N-36-18-C-b 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.8 MBempty N-36-46-B-c ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 6.2 MBempty N-36-46-B-d ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 6.6 MBempty N-36-46-D-b Klimoff ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 7.3 MBempty N-36-46-D-d Shupanowo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 7.0 MBempty N-36-47-A-c Pawlowo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.3 MBempty N-36-47-A-d Kolodessi ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 6.9 MBempty N-36-47-C-a Russinowo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 7.6 MBempty N-36-47-C-b Mokrowo ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 7.4 MBempty N-36-47-C-c Charinki ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 6.6 MBempty N-36-47-C-d Juchnoff ± 1942 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 6.5 MBempty O-35-143-B-c [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 35.4 MBempty O-36-141-D Ossuga (Ausschnitt) Bildplan ± 1942 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty O-36-15-C-b [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.8 MBempty O-36-15-C-c [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.3 MBempty O-36-15-D-c [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 7.0 MBempty O-36-15-D-d [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.8 MBempty O-36-28-B-d [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.8 MBempty O-36-39-D-b [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.0 MBempty O-36-40-A-b [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.1 MBempty O-36-41-C-a [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.3 MBempty O-36-63-D-a [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.6 MBempty O-36-63-D-b [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.1 MBempty O-36-63-D-c [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.4 MBempty O-36-63-D-d [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.7 MBempty O-36-75-B-a [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.6 MBempty O-36-75-D-b [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.9 MBempty O-36-75-D-c [Bildplanskizze] (2) ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.4 MBempty O-36-75-D-d [Bildplanskizze] ± 1942 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 33.5 MBempty O-36-90-C (Suedteil) Bildplankarte 1942 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 35.5 MBempty O-36-90-D (Nordteil) Bildplankarte 1942 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.1 MBempty M-35-5-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.2 MBempty M-35-5-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.6 MBempty M-35-5-A-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.1 MBempty M-35-5-B-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.2 MBempty M-35-5-B-d [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.7 MBempty M-35-5-C-b [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.7 MBempty M-35-5-D-b[Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.1 MBempty M-35-5-D-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.6 MBempty M-35-5-D-d [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.1 MBempty M-35-6-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.0 MBempty M-35-6-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.8 MBempty M-35-6-A-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.2 MBempty M-35-6-A-d [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.7 MBempty M-35-6-B-a [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.9 MBempty M-35-6-B-b [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.1 MBempty M-35-6-B-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 13.1 MBempty M-35-6-B-d [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.0 MBempty M-35-6-C-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.9 MBempty M-35-6-D-a [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.4 MBempty M-35-6-D-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.0 MBempty M-35-6-D-d [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.8 MBempty M-35-7-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 10.3 MBempty M-35-7-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.5 MBempty M-35-94-C-d [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.9 MBempty M-36-111-B-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.7 MBempty M-36-111-B-b [Bildplanskizze] (2) ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.9 MBempty M-36-116-A-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.1 MBempty M-36-47-C-c ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 11.3 MBempty M-36-47-D-c [Bildplanskizze] ± 1943 600 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.8 MBempty M-36-47-D-d [Bildpskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty M-36-75-B-c [Bildpskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty M-36-75-B-d [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty M-36-75-B-d [Bildskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.6 MBempty M-36-76-C-a [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.5 MBempty M-37-49-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 4.6 MBempty M-37-49-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 4.6 MBempty M-37-49-B-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.1 MBempty M-37-49-B-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.7 MBempty M-37-62-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.3 MBempty M-37-62-B-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 7.0 MBempty N-35-12-A-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.1 MBempty N-35-12-B-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty N-35-12-B-d [Bildplanskizze] (2) ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty N-35-125-B-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.7 MBempty N-35-125-D-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.3 MBempty N-35-125-D-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.7 MBempty N-35-137-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.9 MBempty N-35-137-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.1 MBempty N-35-137-A-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty N-35-138-D-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 7.6 MBempty N-35-138-D-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.6 MBempty N-35-139-B-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.6 MBempty N-35-23-B-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.8 MBempty N-35-23-B-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.7 MBempty N-35-23-B-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.6 MBempty N-35-23-B-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty N-35-24-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.0 MBempty N-35-24-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.4 MBempty N-35-24-A-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 6.2 MBempty N-35-24-A-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.8 MBempty N-35-36-D-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.7 MBempty N-36-44-C-c [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.2 MBempty N-36-46-B-a 1943 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.6 MBempty N-36-46-B-b 1943 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 4.9 MBempty N-36-46-B-c 1943 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.1 MBempty N-36-46-B-d 1943 400 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.7 MBempty N-36-56-A-b [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.5 MBempty N-36-56-B-a [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.6 MBempty N-36-56-B-b [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.5 MBempty N-36-56-B-c [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.3 MBempty N-36-56-B-d [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.0 MBempty N-36-57-A-c [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.5 MBempty N-36-57-A-d [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.4 MBempty N-36-57-C-a [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.8 MBempty N-36-57-C-b [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.8 MBempty N-36-57-D-a [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.2 MBempty N-36-57-D-c [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.6 MBempty N-36-66-A-c [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.5 MBempty N-36-69-B-a [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.1 MBempty N-36-69-B-b [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.2 MBempty N-36-69-B-c [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.4 MBempty N-36-69-B-d [Bildplan] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 40.6 MBempty NM-36-2 Bab (Muster) [Bildplankarte] 1943 600 dpi (2022-07-07) details
UWAGA, duży plik: 39.2 MBempty NM-36-2 Bab (Muster) [Bildplankarte] ver. 2 1943 600 dpi (2022-07-07) details
Arkusz 4.8 MBempty O-35-105-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 16.8 MBempty O-35-11-D-a Sakornowo 1943 600 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 4.1 MBempty O-35-11-D-b Ust-Rudizy 1943 600 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.7 MBempty O-35-11-D-c Woronino 1943 600 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 11.0 MBempty O-35-11-D-d Now. Burja 1943 600 dpi (2015-11-22) details
Arkusz 5.3 MBempty O-35-129-C-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.8 MBempty O-36-1-C-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 7.1 MBempty O-36-16-C-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 64.2 MBempty O-36-63-B Bildplankarte Shelesnyj Majak 1943 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 57.0 MBempty O-36-64-A Bildplankarte Gostzy 1943 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 51.2 MBempty O-36-75-B Bildplankarte Staraja Russa 1943 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 57.0 MBempty O-36-75-D Bildplankarte Welikoje Sselo 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.5 MBempty O-36-75-D-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.7 MBempty O-36-75-D-d [Bildplanskizze] (2) ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.7 MBempty O-36-76-A-a [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 5.2 MBempty O-36-76-A-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.8 MBempty O-36-76-A-c [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.4 MBempty O-36-76-A-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 54.7 MBempty O-36-76-B Bildplankarte Pola 1943 400 dpi (2019-08-16) details
UWAGA, duży plik: 57.4 MBempty O-36-76-C Bildplankarte Ramuschewo 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.2 MBempty O-36-76-C-b [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 6.0 MBempty O-36-76-C-c [Bildplanskizze] (1) ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.7 MBempty O-36-76-C-c [Bildplanskizze] (2) ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.9 MBempty O-36-76-C-c [Bildplanskizze] (3) ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
Arkusz 4.9 MBempty O-36-76-C-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 55.4 MBempty O-36-76-D Bildplankarte Rossino 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 5.1 MBempty O-36-76-D-d [Bildplanskizze] ± 1943 400 dpi (2019-08-13) details
UWAGA, duży plik: 59.2 MBempty O-36-87-A Bildplankarte Wekschino 1943 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.7 MBempty M-34-36-A-b [Bildplanskizze] ± 1944 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 12.7 MBempty M-34-36-A-b [Bildplanskizze] ± 1944 400 dpi (2019-08-16) details
Arkusz 4.7 MBempty N-36-97-B-a (Kartenskizze) 1944 400 dpi (2017-12-31) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikUebersicht der Russischen Beutekarten 1:25 000. Stand 15.6.1943 1943 details
Overview of the captured 1:25,000 Soviet maps as of 15.6.1943