Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 78.2 MBBALTGENERAL Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) 1889 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 14.8 MBBALTGENERAL General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Sch 1890 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 2.6 MBBALTGENERAL Eiropas Krievija 1908 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 2.8 MBBALTGENERAL Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu karte ± 1910 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 18.4 MBBALTGENERAL LITHUANIA ± 1914 300 dpi (2021-12-05) details
published by direction of the Lithuanian Nat. Council, USA
Arkusz 15.9 MBBALTGENERAL Krievijas dzelzceļu karte 1915 300 dpi (2013-01-28) details
UWAGA, duży plik: 50.4 MBBALTGENERAL LITHUANIA 1919 600 dpi (2021-08-16) details
PUBLISHED BY DIRECTION OF THE LITHUANIAN NATIONAL COUNCIL U.S.A.
Arkusz 1.4 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļi ± 1920 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 4.8 MBBALTGENERAL Latvijas karte : dzelzceļi un zemesceļi 1920 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.5 MBBALTGENERAL Latvijas karte 1921 300 dpi (2013-04-28) details
Mapa Łotwy
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Latvijas karte - okładka / cover 1921 300 dpi (2013-04-28) details.png
Arkusz 11.0 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu shematiska karte 1924 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 6.8 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu shematiska karte 1925 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 9.9 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu shematiska karte ± 1925 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 1.6 MBBALTGENERAL Latvijas karte ± 1925 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 8.8 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu shematiska karte 1926 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 11.2 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu karte 1928 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.5 MBBALTGENERAL Latvijas satiksmes ceļu karte 1928 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 6.8 MBBALTGENERAL Latvijas satiksmes ceļu karte 1928 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.4 MBBALTGENERAL Latvijas satiksmes ceļu karte 1928 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.6 MBBALTGENERAL Latvijas satiksmes ceļu karte 1928 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 9.7 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu karte 1929 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 7.6 MBBALTGENERAL Latvijas kartē shematiski uzrādīti dzelzceļi un jūras ceļi 1930 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 1.9 MBBALTGENERAL Turistkarta över Lettland ± 1930 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 2.3 MBBALTGENERAL Turistkarta över Lettland ± 1930 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 6.5 MBBALTGENERAL Latvija : rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras darbinieku šupuļa vietas 1931 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 19.8 MBBALTGENERAL Latvijas ceļu un pagastu robežu karte 1931 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 11.7 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu karte 1931 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 3.5 MBBALTGENERAL Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina 1933 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 2.7 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu karte 1933 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 2.5 MBBALTGENERAL Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina 1934 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 13.0 MBBALTGENERAL Latvijas ceļu un pagastu robežu karte ar valsts mežiem 1934 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 9.9 MBBALTGENERAL Latvijas_labako_ceļu_karte 1934 300 dpi (2013-03-05) details
NLLat304
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Latvijas ceļu karte x 1934 300 dpi (2013-03-05) details.png
Mapa Latvijas ceļu karte 1934 300 dpi (2013-03-05) details.png
Arkusz 2.7 MBBALTGENERAL Latvijas celi (Shell) 1935 300 dpi (2013-03-05) details
NLLat278
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Ar Shell pa skaisto Latviju 1935 300 dpi (2013-03-05) details.png
Mapa Ar Shell pa skaisto Latviju 1935 300 dpi (2013-03-05) details.png
Arkusz 6.8 MBBALTGENERAL Latvijas dzezceļu karte 1935 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 18.3 MBBALTGENERAL Latvijas karte ar attālumiem kilometros uz šosejām un lielceļiem un pilnīgu vietu vārdu sarakstu 1935 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.5 MBBALTGENERAL Latvijas labāko ceļu karte 1935 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.0 MBBALTGENERAL Latvijas labāko ceļu karte 1935 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 15.0 MBBALTGENERAL Lietuvos Žemalapis 1935 400 dpi (2013-04-28) details
Mapa Litwy
Arkusz 2.6 MBBALTGENERAL Lietuvos Žemalapis 1936 300 dpi (2013-04-28) details
Mapa Litwy
Arkusz 14.4 MBBALTGENERAL Apceļo savu dzimto zemi : [Latvija] 1937 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 3.4 MBBALTGENERAL Latvijas dzelzceļu karte 1937 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 13.7 MBBALTGENERAL Apceļo savu dzimto zemi 1938 300 dpi (2013-01-28) details
UWAGA, duży plik: 70.3 MBBALTGENERAL EESTI JA TEISED LÄÄNEMERE KAGUPOOLSED MAAD v.1 1938 600 dpi (2018-03-07) details
UWAGA, duży plik: 44.5 MBBALTGENERAL EESTI JA TEISED LÄÄNEMERE KAGUPOOLSED MAAD v.2 1938 400 dpi (2018-03-07) details
Arkusz 3.1 MBRUECKERT General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen Liv-Est und Kurland. Nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u.den speziellen Landesvermessungen auf Grundlage der Spezialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt herausgegegben von C. G. Rucker Rewal. Verlag von Franz Kluge 1846. Mapa ogólna rosyjskich prowincji bałtyckich Liwonii, Estonii i Kurlandii. Według najobszerniejszych astronomiczno-trygonometrycznych ustaleń miejsc i specjalnych pomiarów kraju, na podstawie map specjalnych C. Naumanna, C. G. Rückerta i J. H. Schmidta wydał D. G. Rückerta. Tallin. Wydawnictwo Franz Kluge 1846. 300 dpi (2013-06-22) details
General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen : okładka / cover
UWAGA, duży plik: 31.7 MBRUECKERT General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen Liv-Est und Kurland. Nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u.den speziellen Landesvermessungen auf Grundlage der Spezialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt herausgegegben von C. G. Rucker Rewal. Verlag von Franz Kluge 1846. Mapa ogólna rosyjskich prowincji bałtyckich Liwonii, Estonii i Kurlandii. Według najobszerniejszych astronomiczno-trygonometrycznych ustaleń miejsc i specjalnych pomiarów kraju, na podstawie map specjalnych C. Naumanna, C. G. Rückerta i J. H. Schmidta wydał D. G. Rückerta. Tallin. Wydawnictwo Franz Kluge 1846. 300 dpi (2013-06-22) details
General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen : mapa 1 / map 1
Arkusz 0.9 MBRUECKERT General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen Liv-Est und Kurland. Nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u.den speziellen Landesvermessungen auf Grundlage der Spezialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt herausgegegben von C. G. Rucker Rewal. Verlag von Franz Kluge 1846. Mapa ogólna rosyjskich prowincji bałtyckich Liwonii, Estonii i Kurlandii. Według najobszerniejszych astronomiczno-trygonometrycznych ustaleń miejsc i specjalnych pomiarów kraju, na podstawie map specjalnych C. Naumanna, C. G. Rückerta i J. H. Schmidta wydał D. G. Rückerta. Tallin. Wydawnictwo Franz Kluge 1846. 300 dpi (2013-06-22) details
General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen : tekst / text
Arkusz 2.0 MBRUECKERT Uebersichtskarte der Dampfschiffahrt auf der Ostsee. Reval 1847. Verlag von Franz Kluge. Mapa przeglądowa tras parowców na Morzu bałtyckim. Tallin 1847. Wydawnictwo Fanz Kluge. 300 dpi (2013-06-22) details
General-Karte von der Russischen Ost-See-Prowinzen : mapa 2 / map 2